Blogroll de Stone_Hellway

24 Sep 2018 - 06:00

23 Sep 2018 - 15:15

23 Sep 2018 - 05:00

23 Sep 2018 - 04:35

22 Sep 2018 - 15:27

22 Sep 2018 - 05:00

21 Sep 2018 - 13:18

21 Sep 2018 - 06:00

21 Sep 2018 - 05:00

21 Sep 2018 - 04:00

[#<Entry id: 549430, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1174/", title: "Buni", etag: "8bd3137a5c24cf058d48c0266cde1d57da65b535", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-24 07:50:00", updated_at: "2018-09-24 07:50:00", published_at: "2018-09-24 06:00:20">, #<Entry id: 549376, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/death-3", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Death", etag: "f1a36e8cc39c9fc10170ab9de4407533c4947ade", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/death-3...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1537715757-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-23 16:42:45", updated_at: "2018-09-23 16:42:45", published_at: "2018-09-23 15:15:47">, #<Entry id: 549387, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5045/", title: "Comic for 2018.09.23", etag: "eb6df5a92104cf7fe8c7cd59ab4308ce13d4e03d", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-23 20:55:19", updated_at: "2018-09-23 20:55:19", published_at: "2018-09-23 05:00:00">, #<Entry id: 549355, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/2018/09/22/saturday-night...", title: "Saturday Night", etag: "be5f0b014f6efaf2f22b040149efd9d7fa704a87", description: "<h1>Saturday Night</h1>\n<p><a href=\"https://www.we...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-23 04:52:28", updated_at: "2018-09-23 04:52:28", published_at: "2018-09-23 04:35:59">, #<Entry id: 549345, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/vas", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Vas", etag: "edf4a4bc54f11e212e18584bc7b30d6806384fe7", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/vas\"><i...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1537630569-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-22 16:24:58", updated_at: "2018-09-22 16:24:58", published_at: "2018-09-22 15:27:52">, #<Entry id: 549329, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5044/", title: "Comic for 2018.09.22", etag: "2b1505a9fd27008bcfa12c2eccaeeaa1bebba3f8", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-22 07:31:00", updated_at: "2018-09-22 07:31:00", published_at: "2018-09-22 05:00:00">, #<Entry id: 549261, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/death-2", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Death", etag: "0373c323792c55acf28c2d5fd736c61d0087ff51", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/death-2...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1537535934-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-21 14:00:23", updated_at: "2018-09-21 14:00:23", published_at: "2018-09-21 13:18:46">, #<Entry id: 549232, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1173/", title: "Buni", etag: "3017f3db43d626500326e51fec61006b31296a75", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-21 07:43:53", updated_at: "2018-09-21 07:43:53", published_at: "2018-09-21 06:00:57">, #<Entry id: 549295, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5043/", title: "Comic for 2018.09.21", etag: "93b3591b622083fac9a0fa3ab0eef451efc7ff65", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-21 18:00:38", updated_at: "2018-09-21 18:00:38", published_at: "2018-09-21 05:00:00">, #<Entry id: 549270, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2049/", title: "Unfulfilling Toys", etag: "ca7a42f3ff6c41e643f115279f5a82a08e87b3cd", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/unfulfillin...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/unfulfilling_toys.png", hidden: false, created_at: "2018-09-21 17:02:26", updated_at: "2018-09-21 17:02:26", published_at: "2018-09-21 04:00:00">]

20 Sep 2018 - 15:10

20 Sep 2018 - 12:54

19 Sep 2018 - 12:50

19 Sep 2018 - 09:39

19 Sep 2018 - 06:00

19 Sep 2018 - 05:00

19 Sep 2018 - 04:00

18 Sep 2018 - 12:48

18 Sep 2018 - 05:00

17 Sep 2018 - 15:41

[#<Entry id: 549166, blog_id: 105, url: "http://cereales.lapin.org/index.php?number=4184", title: "Saturday Morning Breakfast Cereals <i>en francais<...", etag: "60b9eff7cae897a1a927232a9deb4136bf765e22", description: "<p><img src=\"http://cereales.lapin.org/strips2/148...", image: "http://cereales.lapin.org/strips2/1487000736-20170...", hidden: false, created_at: "2018-09-20 15:43:35", updated_at: "2018-09-20 15:43:35", published_at: "2018-09-20 15:10:58">, #<Entry id: 549155, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/trees", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Trees", etag: "f98df1f710839b8250bb89fbe41919397061395c", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/trees\">...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1537448235-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-20 13:28:36", updated_at: "2018-09-20 13:28:36", published_at: "2018-09-20 12:54:11">, #<Entry id: 549051, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/cyanobacteria", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Cyanobacteria", etag: "5adaab81f2ec71d4943efbb95d5ae0c36fb0a2a9", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/cyanoba...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1537361444-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-19 15:17:42", updated_at: "2018-09-19 15:17:42", published_at: "2018-09-19 12:50:39">, #<Entry id: 549032, blog_id: 1101, url: "https://www.exocomics.com/532", title: "532", etag: "b294da33d5d13ea5b4a73a1484d61cc5fc8b702c", description: "<p><img title=\"532\" alt=\"532\" src=\"https://exocomi...", image: "https://exocomics.com/comics/feed/532.jpg", hidden: false, created_at: "2018-09-19 11:35:07", updated_at: "2018-09-19 11:35:07", published_at: "2018-09-19 09:39:24">, #<Entry id: 549000, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1172/", title: "Buni", etag: "ee568948e4b643a4297b4cfc1232f8aa59d007e1", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-19 06:25:21", updated_at: "2018-09-19 06:25:21", published_at: "2018-09-19 06:00:58">, #<Entry id: 549101, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5042/", title: "Comic for 2018.09.19", etag: "dedfbc50431015e783997f34b190b617e9cf9d1b", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-20 00:30:12", updated_at: "2018-09-20 00:30:12", published_at: "2018-09-19 05:00:00">, #<Entry id: 549062, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2048/", title: "Curve-Fitting", etag: "a262c58417f9c4946d3534a24e8fbeb7294818ad", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/curve_fitti...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/curve_fitting.png", hidden: false, created_at: "2018-09-19 18:00:49", updated_at: "2018-09-19 18:00:49", published_at: "2018-09-19 04:00:00">, #<Entry id: 548925, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/modern-epic", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Modern Epic", etag: "e315253ee3d465f17935cc60b77ff8cd89b217c2", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/modern-...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1537274947-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-18 15:25:17", updated_at: "2018-09-18 15:25:17", published_at: "2018-09-18 12:48:53">, #<Entry id: 548902, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5041/", title: "Comic for 2018.09.18", etag: "21fb49333a52f418a91e83b9803b22c40b27d0e4", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-18 08:59:33", updated_at: "2018-09-18 08:59:33", published_at: "2018-09-18 05:00:00">, #<Entry id: 548799, blog_id: 105, url: "http://cereales.lapin.org/index.php?number=4183", title: "Saturday Morning Breakfast Cereals <i>en francais<...", etag: "30e4d3385cabe2d3d85b67eadbe181d063009f65", description: "<p><img src=\"http://cereales.lapin.org/strips2/148...", image: "http://cereales.lapin.org/strips2/1486915237-20170...", hidden: false, created_at: "2018-09-17 17:19:31", updated_at: "2018-09-17 17:19:31", published_at: "2018-09-17 15:41:24">]

17 Sep 2018 - 12:46

17 Sep 2018 - 06:00

17 Sep 2018 - 05:00

17 Sep 2018 - 04:00

16 Sep 2018 - 14:00

16 Sep 2018 - 05:00

16 Sep 2018 - 04:05

16 Sep 2018 - 04:05

15 Sep 2018 - 15:18

15 Sep 2018 - 05:00

[#<Entry id: 548770, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/sale", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Sale", etag: "a01e668562fc69f0749213107c79e13fb6e03f8c", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/sale\"><...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1537188405-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-17 13:55:02", updated_at: "2018-09-17 13:55:02", published_at: "2018-09-17 12:46:30">, #<Entry id: 548743, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1171/", title: "Buni", etag: "eefc2c17a83cd45c19951037280c53627001d0db", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-17 08:20:19", updated_at: "2018-09-17 08:20:19", published_at: "2018-09-17 06:00:30">, #<Entry id: 548805, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5040/", title: "Comic for 2018.09.17", etag: "119fd1f585547cf7c915cc143f7e58e26fdc63b8", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-17 19:12:43", updated_at: "2018-09-17 19:12:43", published_at: "2018-09-17 05:00:00">, #<Entry id: 548730, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2047/", title: "Beverages", etag: "42a84792bade903e9f7715d52e154e4f9fc8817d", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/beverages.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/beverages.png", hidden: false, created_at: "2018-09-17 06:30:11", updated_at: "2018-09-17 06:30:11", published_at: "2018-09-17 04:00:00">, #<Entry id: 548701, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/invention", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Invention", etag: "73c1e395eb52349b6e3a01da75cb2a4c66a1bc78", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/inventi...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1537106446-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-16 14:10:43", updated_at: "2018-09-16 14:10:43", published_at: "2018-09-16 14:00:36">, #<Entry id: 548691, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5039/", title: "Comic for 2018.09.16", etag: "68508c522775a09b126655e7e89aee04ec209d46", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-16 08:10:21", updated_at: "2018-09-16 08:10:21", published_at: "2018-09-16 05:00:00">, #<Entry id: 548685, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/2018/09/15/monster/", title: "Monster", etag: "ba0e2a177f271efaa4ec7f890eff63978120d353", description: "<h1>Monster</h1>\n<p><a href=\"https://www.webtoons....", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-16 05:27:36", updated_at: "2018-09-16 05:27:36", published_at: "2018-09-16 04:05:59">, #<Entry id: 548686, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/2018/09/15/monster/", title: "Monster", etag: "ba0e2a177f271efaa4ec7f890eff63978120d353", description: "<h1>Monster</h1>\n<p><a href=\"https://www.webtoons....", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-16 05:27:36", updated_at: "2018-09-16 05:27:36", published_at: "2018-09-16 04:05:59">, #<Entry id: 548675, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/shock", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Shock", etag: "cd463387e752ee9290adbc7dd04790a2a396338c", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/shock\">...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1537024735-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-15 15:50:08", updated_at: "2018-09-15 15:50:08", published_at: "2018-09-15 15:18:42">, #<Entry id: 548662, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5037/", title: "Comic for 2018.09.15", etag: "22020a016ffa63b553de94285b7332d68964fa6c", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-15 06:59:08", updated_at: "2018-09-15 06:59:08", published_at: "2018-09-15 05:00:00">]

14 Sep 2018 - 13:35

14 Sep 2018 - 06:00

14 Sep 2018 - 05:00

14 Sep 2018 - 04:00

13 Sep 2018 - 15:20

13 Sep 2018 - 11:43

12 Sep 2018 - 19:51

12 Sep 2018 - 15:01

12 Sep 2018 - 12:08

12 Sep 2018 - 07:49

[#<Entry id: 548617, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/obscene", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Obscene", etag: "6530cc0ee92704713bf734722e7e9133ef59f5a6", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/obscene...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1536932166-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-14 14:57:43", updated_at: "2018-09-14 14:57:43", published_at: "2018-09-14 13:35:04">, #<Entry id: 548571, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1170/", title: "Buni", etag: "e813faea8b288095750e5b766b4afdaa0e79e43e", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-14 06:15:49", updated_at: "2018-09-14 06:15:49", published_at: "2018-09-14 06:00:27">, #<Entry id: 548574, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5038/", title: "Comic for 2018.09.14", etag: "0971496313c0116952f102470b7396df97694519", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-14 06:31:28", updated_at: "2018-09-14 06:31:28", published_at: "2018-09-14 05:00:00">, #<Entry id: 548622, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2046/", title: "Trum-", etag: "746f2e6cd51c4eab8f3243b3991ec216efc8f95c", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/trum.png\" t...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/trum.png", hidden: false, created_at: "2018-09-14 15:42:33", updated_at: "2018-09-14 15:42:33", published_at: "2018-09-14 04:00:00">, #<Entry id: 548620, blog_id: 105, url: "http://cereales.lapin.org/index.php?number=4182", title: "Saturday Morning Breakfast Cereals <i>en francais<...", etag: "b645064f5de8d450d45ddd9c211e3e830b3b0428", description: "<p><img src=\"http://cereales.lapin.org/strips2/148...", image: "http://cereales.lapin.org/strips2/1486828774-20170...", hidden: false, created_at: "2018-09-14 15:20:40", updated_at: "2018-09-14 15:20:40", published_at: "2018-09-13 15:20:40">, #<Entry id: 548507, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/surge", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Surge", etag: "7f650255b50f52c555ef0434164a5e76c57105fa", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/surge\">...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1536839026-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-13 14:25:24", updated_at: "2018-09-13 14:25:24", published_at: "2018-09-13 11:43:40">, #<Entry id: 548429, blog_id: 740, url: "http://www.johnnywander.com/comic/spx-sept-15-16-t...", title: "Johnny Wander - SPX SEPT 15-16, TABLE W65!", etag: "8a4011010e9c5473b3f4e84e5c7375f48d2a5acb", description: "<a href=\"http://www.johnnywander.com/comic/spx-sep...", image: "http://www.johnnywander.com/comicsthumbs/153678465...", hidden: false, created_at: "2018-09-12 21:55:20", updated_at: "2018-09-12 21:55:20", published_at: "2018-09-12 19:51:26">, #<Entry id: 548511, blog_id: 105, url: "http://cereales.lapin.org/index.php?number=4181", title: "Saturday Morning Breakfast Cereals <i>en francais<...", etag: "e6f6d8bf51df6457aa7021426341c5ee098059d1", description: "<p><img src=\"http://cereales.lapin.org/strips2/148...", image: "http://cereales.lapin.org/strips2/1486742902-20170...", hidden: false, created_at: "2018-09-13 15:01:24", updated_at: "2018-09-13 15:01:24", published_at: "2018-09-12 15:01:24">, #<Entry id: 548386, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/charlottes-web", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Charlotte's We...", etag: "5972a70a6670da33532a43e6289728f74722716a", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/charlot...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1536754182-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-12 12:39:27", updated_at: "2018-09-12 12:39:27", published_at: "2018-09-12 12:08:44">, #<Entry id: 548369, blog_id: 1101, url: "http://www.exocomics.com/531", title: "531", etag: "aca1ddb105a7f2061845c4ba56676b4232e199dc", description: "<p><img title=\"531\" alt=\"531\" src=\"http://exocomic...", image: "http://exocomics.com/comics/feed/531.jpg", hidden: false, created_at: "2018-09-12 09:27:45", updated_at: "2018-09-12 09:27:45", published_at: "2018-09-12 07:49:37">]

12 Sep 2018 - 07:49

12 Sep 2018 - 06:00

12 Sep 2018 - 05:00

12 Sep 2018 - 04:00

11 Sep 2018 - 13:43

11 Sep 2018 - 13:03

11 Sep 2018 - 05:00

10 Sep 2018 - 14:40

10 Sep 2018 - 13:55

10 Sep 2018 - 06:00

[#<Entry id: 548649, blog_id: 1101, url: "https://www.exocomics.com/531", title: "531", etag: "cdaf2e82a048d0102537780e8bf29d505dc7ebc9", description: "<p><img title=\"531\" alt=\"531\" src=\"https://exocomi...", image: "https://exocomics.com/comics/feed/531.jpg", hidden: false, created_at: "2018-09-15 04:20:19", updated_at: "2018-09-15 04:20:19", published_at: "2018-09-12 07:49:37">, #<Entry id: 548352, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1169/", title: "Buni", etag: "f3313f361e5d8157eceb38b41070a1892aa041b9", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-12 06:37:23", updated_at: "2018-09-12 06:37:23", published_at: "2018-09-12 06:00:09">, #<Entry id: 548366, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5036/", title: "Comic for 2018.09.12", etag: "d7b55d8fc03bf6b745a29d8abdca9d745e3fa1d9", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-12 08:52:50", updated_at: "2018-09-12 08:52:50", published_at: "2018-09-12 05:00:00">, #<Entry id: 548321, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2045/", title: "Social Media Announcement", etag: "6a4db16164968d70f1c3e577530e3147aed39c34", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/social_medi...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/social_media_announce...", hidden: false, created_at: "2018-09-12 04:55:11", updated_at: "2018-09-12 04:55:11", published_at: "2018-09-12 04:00:00">, #<Entry id: 548265, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/a-minute", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - A Minute", etag: "bbd51bbe47c63b6ed0d6b16f0523d4f285182d87", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/a-minut...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1536673428-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-11 16:22:32", updated_at: "2018-09-11 16:22:32", published_at: "2018-09-11 13:43:29">, #<Entry id: 548249, blog_id: 105, url: "http://cereales.lapin.org/index.php?number=4180", title: "Saturday Morning Breakfast Cereals <i>en francais<...", etag: "95e468bbb3fc3a6afd293574fb9bb1314d37241e", description: "<p><img src=\"http://cereales.lapin.org/strips2/148...", image: "http://cereales.lapin.org/strips2/1486655746-20170...", hidden: false, created_at: "2018-09-11 13:05:13", updated_at: "2018-09-11 13:05:13", published_at: "2018-09-11 13:03:17">, #<Entry id: 548223, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5035/", title: "Comic for 2018.09.11", etag: "f9998f6feae99bd0ca28428e1bc42e7694670b92", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-11 07:30:15", updated_at: "2018-09-11 07:30:15", published_at: "2018-09-11 05:00:00">, #<Entry id: 548154, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/the-problem", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - The Problem", etag: "a5b8551ba6eedc4458ff46190c10e282e2504161", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/the-pro...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1536590418-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-10 14:57:21", updated_at: "2018-09-10 14:57:21", published_at: "2018-09-10 14:40:01">, #<Entry id: 548152, blog_id: 105, url: "http://cereales.lapin.org/index.php?number=4179", title: "Saturday Morning Breakfast Cereals <i>en francais<...", etag: "0a3a3760510266465af91b25e320506c621dbd9b", description: "<p><img src=\"http://cereales.lapin.org/strips2/148...", image: "http://cereales.lapin.org/strips2/1486567371-20170...", hidden: false, created_at: "2018-09-10 14:35:39", updated_at: "2018-09-10 14:35:39", published_at: "2018-09-10 13:55:17">, #<Entry id: 548105, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1168/", title: "Buni", etag: "648b930671ca03e3718191cb183bc5503ccd2784", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-10 06:45:09", updated_at: "2018-09-10 06:45:09", published_at: "2018-09-10 06:00:34">]

10 Sep 2018 - 05:00

10 Sep 2018 - 04:00

09 Sep 2018 - 14:48

09 Sep 2018 - 05:00

09 Sep 2018 - 04:05

08 Sep 2018 - 12:42

08 Sep 2018 - 05:00

07 Sep 2018 - 12:59

07 Sep 2018 - 06:00

07 Sep 2018 - 05:00

[#<Entry id: 548186, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5034/", title: "Comic for 2018.09.10", etag: "b4379679233b2d80196cdde6a56a51df88ef08b0", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-11 02:05:16", updated_at: "2018-09-11 02:05:16", published_at: "2018-09-10 05:00:00">, #<Entry id: 548095, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2044/", title: "Sandboxing Cycle", etag: "78d14f428e06bbf5c2ef9b6263839189cee8ca8c", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/sandboxing_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/sandboxing_cycle.png", hidden: false, created_at: "2018-09-10 05:30:52", updated_at: "2018-09-10 05:30:52", published_at: "2018-09-10 04:00:00">, #<Entry id: 548063, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/vintage", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Vintage", etag: "884b7f03fb6cc6b61b20454bb097b34d6e646e4c", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/vintage...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1536504517-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-09 18:02:32", updated_at: "2018-09-09 18:02:32", published_at: "2018-09-09 14:48:29">, #<Entry id: 548040, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5033/", title: "Comic for 2018.09.09", etag: "67b9e5b8e81ecc8bb9be78e72d8dcd931365c0d5", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-09 05:52:57", updated_at: "2018-09-09 05:52:57", published_at: "2018-09-09 05:00:00">, #<Entry id: 548037, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/2018/09/08/its-here/", title: "It&#8217;s here", etag: "cb44ed812f286b6297b46fd043e6b067b2cafe8b", description: "<h1>It&#8217;s here</h1>\n<p><a href=\"https://www.w...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-09 04:40:10", updated_at: "2018-09-09 04:40:10", published_at: "2018-09-09 04:05:30">, #<Entry id: 548000, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/2d", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - 2D", etag: "f554058a6f574424ef6638a7df6d980ef68c1a64", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/2d\"><im...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1536410582-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 13:52:30", updated_at: "2018-09-08 13:52:30", published_at: "2018-09-08 12:42:53">, #<Entry id: 547986, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5032/", title: "Comic for 2018.09.08", etag: "b5e724c08bef875955aaff1a709f75fe1bbe8309", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-08 05:55:45", updated_at: "2018-09-08 05:55:45", published_at: "2018-09-08 05:00:00">, #<Entry id: 547907, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/cleric", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Cleric", etag: "8fa69f82920a29e799a74d372678ee40b336da11", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/cleric\"...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1536325195-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-07 14:13:55", updated_at: "2018-09-07 14:13:55", published_at: "2018-09-07 12:59:27">, #<Entry id: 547885, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1167/", title: "Buni", etag: "f11c93ca774fafdcb119bf02d1ec033cb55e44ad", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-07 07:52:43", updated_at: "2018-09-07 07:52:43", published_at: "2018-09-07 06:00:36">, #<Entry id: 547937, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5031/", title: "Comic for 2018.09.07", etag: "385e619ca4620f8a10b4dba4bd02451d98d827a7", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-07 19:13:32", updated_at: "2018-09-07 19:13:32", published_at: "2018-09-07 05:00:00">]

07 Sep 2018 - 04:00

06 Sep 2018 - 14:20

06 Sep 2018 - 13:01

05 Sep 2018 - 12:42

05 Sep 2018 - 10:17

05 Sep 2018 - 10:17

05 Sep 2018 - 08:29

05 Sep 2018 - 06:40

05 Sep 2018 - 05:00

05 Sep 2018 - 04:00

[#<Entry id: 547925, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2043/", title: "Boathouses and Houseboats", etag: "70c800849d54cb78cfcc87fda044d004044bc2b6", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/boathouses_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/boathouses_and_houseb...", hidden: false, created_at: "2018-09-07 16:30:13", updated_at: "2018-09-07 16:30:13", published_at: "2018-09-07 04:00:00">, #<Entry id: 547908, blog_id: 105, url: "http://cereales.lapin.org/index.php?number=4178", title: "Saturday Morning Breakfast Cereals <i>en francais<...", etag: "a0a921a0bdd84bbdb9e74f89742ca409ea5b79b1", description: "<p><img src=\"http://cereales.lapin.org/strips2/148...", image: "http://cereales.lapin.org/strips2/1486482806-20170...", hidden: false, created_at: "2018-09-07 14:20:18", updated_at: "2018-09-07 14:20:18", published_at: "2018-09-06 14:20:18">, #<Entry id: 547812, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/we-are-here", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - We Are Here", etag: "a7da405bbf1a501870c7913fef04320964af9507", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/we-are-...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1536238906-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-06 14:45:11", updated_at: "2018-09-06 14:45:11", published_at: "2018-09-06 13:01:39">, #<Entry id: 547720, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/stats-gang", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Stats Gang", etag: "a7a213abe780f18dfc6f52a0eded48df4ee42809", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/stats-g...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1536151366-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-05 15:30:12", updated_at: "2018-09-05 15:30:12", published_at: "2018-09-05 12:42:39">, #<Entry id: 548650, blog_id: 1101, url: "https://www.exocomics.com/530", title: "530", etag: "dd431bfa9c09805bdad2dd37fc8ed55d874d62f8", description: "<p><img title=\"530\" alt=\"530\" src=\"https://exocomi...", image: "https://exocomics.com/comics/feed/530.jpg", hidden: false, created_at: "2018-09-15 04:20:19", updated_at: "2018-09-15 04:20:19", published_at: "2018-09-05 10:17:43">, #<Entry id: 547714, blog_id: 1101, url: "http://www.exocomics.com/530", title: "530", etag: "c56300cdfc73d701cc855bf3d90f61394d266513", description: "<p><img title=\"530\" alt=\"530\" src=\"http://exocomic...", image: "http://exocomics.com/comics/feed/530.jpg", hidden: false, created_at: "2018-09-05 12:27:53", updated_at: "2018-09-05 12:27:53", published_at: "2018-09-05 10:17:43">, #<Entry id: 547789, blog_id: 105, url: "http://cereales.lapin.org/index.php?number=4177", title: "Saturday Morning Breakfast Cereals <i>en francais<...", etag: "3847474f6ef10743a0a4d86df814e1794da6e2a9", description: "<p><img src=\"http://cereales.lapin.org/strips2/148...", image: "http://cereales.lapin.org/strips2/1486397479-20170...", hidden: false, created_at: "2018-09-06 08:29:44", updated_at: "2018-09-06 08:29:44", published_at: "2018-09-05 08:29:44">, #<Entry id: 547689, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1166/", title: "Buni", etag: "6d7acd53044c8248826c9ad3edcde314c0909ab7", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-05 07:33:21", updated_at: "2018-09-05 07:33:21", published_at: "2018-09-05 06:40:51">, #<Entry id: 547772, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5030/", title: "Comic for 2018.09.05", etag: "45a67bca1c761192fa314f5e21a618abc28eb003", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-06 05:20:08", updated_at: "2018-09-06 05:20:08", published_at: "2018-09-05 05:00:00">, #<Entry id: 547745, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2042/", title: "Rolle's Theorem", etag: "d330235cae3e77815ddeda3658c452b6795071f5", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/rolles_theo...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/rolles_theorem.png", hidden: false, created_at: "2018-09-05 17:47:53", updated_at: "2018-09-05 17:47:53", published_at: "2018-09-05 04:00:00">]

04 Sep 2018 - 12:57

04 Sep 2018 - 10:11

04 Sep 2018 - 10:11

04 Sep 2018 - 07:40

04 Sep 2018 - 07:06

04 Sep 2018 - 05:00

03 Sep 2018 - 19:49

03 Sep 2018 - 13:29

03 Sep 2018 - 06:00

03 Sep 2018 - 05:00

[#<Entry id: 547616, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/office-talk", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Office Talk", etag: "30c2929bd83bc7c34f68688b40f3d3f88ee2f78d", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/office-...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1536065859-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-04 15:10:08", updated_at: "2018-09-04 15:10:08", published_at: "2018-09-04 12:57:30">, #<Entry id: 547609, blog_id: 105, url: "http://cereales.lapin.org/index.php?number=4176", title: "Saturday Morning Breakfast Cereals <i>en francais<...", etag: "c77e0fe87246e13929e647eda2d49978b50817a2", description: "<p><img src=\"http://cereales.lapin.org/strips2/148...", image: "http://cereales.lapin.org/strips2/1486310400-20170...", hidden: false, created_at: "2018-09-04 11:52:35", updated_at: "2018-09-04 11:52:35", published_at: "2018-09-04 10:11:25">, #<Entry id: 547610, blog_id: 105, url: "http://cereales.lapin.org/index.php?number=4176", title: "Saturday Morning Breakfast Cereals <i>en francais<...", etag: "c77e0fe87246e13929e647eda2d49978b50817a2", description: "<p><img src=\"http://cereales.lapin.org/strips2/148...", image: "http://cereales.lapin.org/strips2/1486310400-20170...", hidden: false, created_at: "2018-09-04 11:52:35", updated_at: "2018-09-04 11:52:35", published_at: "2018-09-04 10:11:25">, #<Entry id: 547599, blog_id: 107, url: "http://vidberg.blog.lemonde.fr/2018/09/04/le-prele...", title: "Le prélèvement à la source en sursis", etag: "de03f61357304c63816d6d53fba152ae20e87d8b", description: "À LIRE sur LeMonde.fr : Prélèvement à la source, m...", image: "http://feeds.feedburner.com/~r/lemonde/vidberg/~4/...", hidden: false, created_at: "2018-09-04 08:55:44", updated_at: "2018-09-04 08:55:44", published_at: "2018-09-04 07:40:43">, #<Entry id: 547598, blog_id: 335, url: "http://zelba.over-blog.com/2018/09/mes-ados-adores...", title: "Mes ados adorés #07", etag: "9a68ff151cbca32a500d546845031b42b952457e", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-04 08:51:11", updated_at: "2018-09-04 08:51:11", published_at: "2018-09-04 07:06:47">, #<Entry id: 547650, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5029/", title: "Comic for 2018.09.04", etag: "f6368a55aa8aaffcf4a73544657a0adeae9e5d35", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-04 22:55:41", updated_at: "2018-09-04 22:55:41", published_at: "2018-09-04 05:00:00">, #<Entry id: 547560, blog_id: 107, url: "http://vidberg.blog.lemonde.fr/2018/09/03/les-enfa...", title: "Les enfants sont de retour à l’école", etag: "43aea9bb45746bc9dc522cbc66c5592cf482b6b9", description: "Vous pouvez me suivre sur  , sur , sur et sur  Sui...", image: "http://feeds.feedburner.com/~r/lemonde/vidberg/~4/...", hidden: false, created_at: "2018-09-03 21:20:49", updated_at: "2018-09-03 21:20:49", published_at: "2018-09-03 19:49:54">, #<Entry id: 547536, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/they", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - They", etag: "9e19c20bd9f0086773438c99e46642dcd142db78", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/they\"><...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535981380-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-03 15:02:29", updated_at: "2018-09-03 15:02:29", published_at: "2018-09-03 13:29:34">, #<Entry id: 547488, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1165/", title: "Buni", etag: "9aea995ffa885d8116c83681c56e54eeb456ef69", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-03 07:05:28", updated_at: "2018-09-03 07:05:28", published_at: "2018-09-03 06:00:50">, #<Entry id: 547521, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5028/", title: "Comic for 2018.09.03", etag: "7b153bb4b9df4e9755e6dc2912266dbde128243e", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-03 12:10:03", updated_at: "2018-09-03 12:10:03", published_at: "2018-09-03 05:00:00">]

03 Sep 2018 - 04:00

02 Sep 2018 - 15:07

02 Sep 2018 - 05:00

02 Sep 2018 - 05:00

02 Sep 2018 - 04:05

01 Sep 2018 - 15:11

01 Sep 2018 - 05:00

31 Aug 2018 - 18:42

31 Aug 2018 - 12:52

31 Aug 2018 - 10:36

[#<Entry id: 547548, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2041/", title: "Frontiers", etag: "e2cbe169f223640163e25ff2cb28ff051bc6cdfd", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/frontiers.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/frontiers.png", hidden: false, created_at: "2018-09-03 17:53:09", updated_at: "2018-09-03 17:53:09", published_at: "2018-09-03 04:00:00">, #<Entry id: 547452, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/loans", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Loans", etag: "e97a35a0829c1d137d28c2e9db58e6ebed23f670", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/loans\">...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535900832-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-02 15:52:17", updated_at: "2018-09-02 15:52:17", published_at: "2018-09-02 15:07:00">, #<Entry id: 547465, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5027/", title: "Comic for 2018.09.02", etag: "c780d2d8372a3b434326ee19f3da87e54a36c0f1", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-03 00:38:06", updated_at: "2018-09-03 00:38:06", published_at: "2018-09-02 05:00:00">, #<Entry id: 547466, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5027/", title: "Comic for 2018.09.02", etag: "c780d2d8372a3b434326ee19f3da87e54a36c0f1", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-03 00:38:06", updated_at: "2018-09-03 00:38:06", published_at: "2018-09-02 05:00:00">, #<Entry id: 547424, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/2018/09/01/help-is-on-the...", title: "Help is on the way", etag: "a40bb4a29a33af6b0f9967ace0a3fd8b556a3ba1", description: "<h1>Help is on the way</h1>\n<p><a href=\"https://ww...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-09-02 05:10:26", updated_at: "2018-09-02 05:10:26", published_at: "2018-09-02 04:05:06">, #<Entry id: 547407, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/fridge", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Fridge", etag: "82fc76005622edc6f294f760186fecbeaac4c9a9", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/fridge\"...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535814676-2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-01 16:59:52", updated_at: "2018-09-01 16:59:52", published_at: "2018-09-01 15:11:07">, #<Entry id: 547419, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5026/", title: "Comic for 2018.09.01", etag: "3a01f3ddcabb0b2af38ff0e7518f426dad1b214c", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-02 01:44:52", updated_at: "2018-09-02 01:44:52", published_at: "2018-09-01 05:00:00">, #<Entry id: 547556, blog_id: 804, url: "http://english.bouletcorp.com/2018/08/31/4519/?utm...", title: "On the Side of the Flat Earth", etag: "97736f58e30dbf2a32cefbe3b5502402a6808288", description: "<p><a href=\"http://www.bouletcorp.com/2018/08/31/s...", image: "http://www.bouletcorp.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-03 21:07:21", updated_at: "2018-09-03 21:07:21", published_at: "2018-08-31 18:42:05">, #<Entry id: 547330, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/god-mode", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - God Mode", etag: "6b7c5f79e9b58399f91dc97d03c6347b74b5bc08", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/god-mod...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535719940-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-31 15:25:10", updated_at: "2018-08-31 15:25:10", published_at: "2018-08-31 12:52:11">, #<Entry id: 547317, blog_id: 973, url: "http://www.metalmaniax.fr/archives/2018/08/31/3666...", title: "La reprise improbable du vendredi : baby, one more...", etag: "47b32e3cfb4b0184e6efb26c4c243a95c337b740", description: "<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"http://ww...", image: "http://www.fef-prod.com/metalmaniax/blog/strip/rep...", hidden: false, created_at: "2018-08-31 11:22:00", updated_at: "2018-08-31 11:22:00", published_at: "2018-08-31 10:36:52">]

31 Aug 2018 - 07:44

31 Aug 2018 - 06:47

31 Aug 2018 - 06:00

31 Aug 2018 - 05:00

31 Aug 2018 - 04:00

30 Aug 2018 - 13:35

29 Aug 2018 - 13:33

29 Aug 2018 - 06:00

29 Aug 2018 - 05:00

29 Aug 2018 - 04:00

[#<Entry id: 547309, blog_id: 335, url: "http://zelba.over-blog.com/2018/08/mes-ados-adores...", title: "Mes ados adorés #06", etag: "8b878e964426a752e32fa6f3e09e33271499cf1d", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-31 10:17:28", updated_at: "2018-08-31 10:17:28", published_at: "2018-08-31 07:44:05">, #<Entry id: 547285, blog_id: 49, url: "http://www.bouletcorp.com/2018/08/31/sur-le-cote-d...", title: "Sur le côté de la Terre Plate", etag: "b7fddeb35ebf7ce850d96f7a1c14295bfea63b19", description: "<p><img src=\"http://www.bouletcorp.com/wp-content/...", image: "http://www.bouletcorp.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-31 07:07:19", updated_at: "2018-08-31 07:07:19", published_at: "2018-08-31 06:47:06">, #<Entry id: 547292, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1164/", title: "Buni", etag: "c15ff44a314ae50654f4ab72694c2519ee5b33ca", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-31 07:40:24", updated_at: "2018-08-31 07:40:24", published_at: "2018-08-31 06:00:18">, #<Entry id: 547282, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5025/", title: "Comic for 2018.08.31", etag: "bfc4502738a4cbd58c3abab68945e94f1c31164b", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-31 07:00:06", updated_at: "2018-08-31 07:00:06", published_at: "2018-08-31 05:00:00">, #<Entry id: 547331, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2040/", title: "Sibling-in-Law", etag: "ba93f5b97e25236a1852d39dd344c88cc57d5641", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/sibling_in_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/sibling_in_law.png", hidden: false, created_at: "2018-08-31 15:31:08", updated_at: "2018-08-31 15:31:08", published_at: "2018-08-31 04:00:00">, #<Entry id: 547219, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/hydrocarbons", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Hydrocarbons", etag: "8f7e7abd0abacc02d7be13b1ebe960ed429a3de8", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/hydroca...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535636153-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-30 16:07:29", updated_at: "2018-08-30 16:07:29", published_at: "2018-08-30 13:35:40">, #<Entry id: 547114, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/augmented", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Augmented", etag: "88c0237b7953a9f9b763fe110630c4e139a31ef6", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/augment...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535549619-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-29 14:32:19", updated_at: "2018-08-29 14:32:19", published_at: "2018-08-29 13:33:28">, #<Entry id: 547071, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1163/", title: "Buni", etag: "87e52be94b9118093d4b54f98750531239300562", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-29 06:35:13", updated_at: "2018-08-29 06:35:13", published_at: "2018-08-29 06:00:36">, #<Entry id: 547197, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5024/", title: "Comic for 2018.08.29", etag: "426a140450efff7ace6ecc3bccd678c1cadc55fc", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-30 10:40:36", updated_at: "2018-08-30 10:40:36", published_at: "2018-08-29 05:00:00">, #<Entry id: 547128, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2039/", title: "Begging the Question", etag: "004a0a63e8ab8c70ed1360fb23753fbf19a57ac0", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/begging_the...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/begging_the_question....", hidden: false, created_at: "2018-08-29 17:31:07", updated_at: "2018-08-29 17:31:07", published_at: "2018-08-29 04:00:00">]

28 Aug 2018 - 19:40

28 Aug 2018 - 19:40

28 Aug 2018 - 13:55

28 Aug 2018 - 06:45

28 Aug 2018 - 05:00

27 Aug 2018 - 16:04

27 Aug 2018 - 14:57

27 Aug 2018 - 06:00

27 Aug 2018 - 05:00

26 Aug 2018 - 13:42

[#<Entry id: 547356, blog_id: 804, url: "http://english.bouletcorp.com/2018/08/28/relax/?ut...", title: "Relax", etag: "371bcb9b01ea502b31eda2ad228d31a9b89ae365", description: "<p><a href=\"http://www.bouletcorp.com/2018/08/28/t...", image: "http://english.bouletcorp.com/files/2018/08/Relax0...", hidden: false, created_at: "2018-08-31 21:20:09", updated_at: "2018-08-31 21:20:09", published_at: "2018-08-28 19:40:11">, #<Entry id: 547357, blog_id: 804, url: "http://english.bouletcorp.com/2018/08/28/relax/?ut...", title: "Relax", etag: "371bcb9b01ea502b31eda2ad228d31a9b89ae365", description: "<p><a href=\"http://www.bouletcorp.com/2018/08/28/t...", image: "http://english.bouletcorp.com/files/2018/08/Relax0...", hidden: false, created_at: "2018-08-31 21:20:09", updated_at: "2018-08-31 21:20:09", published_at: "2018-08-28 19:40:11">, #<Entry id: 546986, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/workout", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Workout", etag: "6018026116e94c81f75032726c4ce1535b8d00bd", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/workout...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535464565-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-28 15:40:09", updated_at: "2018-08-28 15:40:09", published_at: "2018-08-28 13:55:55">, #<Entry id: 546965, blog_id: 49, url: "http://www.bouletcorp.com/2018/08/28/tranquille/?u...", title: "Tranquille", etag: "46a7e4bc135553f09585a5417403c77e7f60e320", description: "<p><a href=\"http://www.bouletcorp.com/2018/08/28/t...", image: "http://www.bouletcorp.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-28 07:50:54", updated_at: "2018-08-28 07:50:54", published_at: "2018-08-28 06:45:14">, #<Entry id: 547066, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5023/", title: "Comic for 2018.08.28", etag: "99b3472c39d6b1799df03927977a7b946f788259", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-29 05:50:50", updated_at: "2018-08-29 05:50:50", published_at: "2018-08-28 05:00:00">, #<Entry id: 546903, blog_id: 335, url: "http://zelba.over-blog.com/2018/08/mes-ados-adores...", title: "Mes ados adorés #05", etag: "7948f4a32fd4984dfaee349b73a90f16183ac4a6", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-27 18:32:42", updated_at: "2018-08-27 18:32:42", published_at: "2018-08-27 16:04:03">, #<Entry id: 546902, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/soul", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Soul", etag: "31f18b95e65c6f06b78e686a63e0f3137c91c71e", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/soul\"><...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535381850-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-27 18:21:16", updated_at: "2018-08-27 18:21:16", published_at: "2018-08-27 14:57:22">, #<Entry id: 546866, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1162/", title: "Buni", etag: "3f153818927405206d7593920307b7bfbdd679f9", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-27 07:05:55", updated_at: "2018-08-27 07:05:55", published_at: "2018-08-27 06:00:40">, #<Entry id: 546943, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5022/", title: "Comic for 2018.08.27", etag: "45475bfb08093c3e5317dc8b773355a3615b6b7c", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-27 23:40:22", updated_at: "2018-08-27 23:40:22", published_at: "2018-08-27 05:00:00">, #<Entry id: 546814, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/cryogenic", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Cryogenic", etag: "e6cb1c6b32f4291b30af830e5f6e517b6b01f268", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/cryogen...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535290932-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-26 14:01:21", updated_at: "2018-08-26 14:01:21", published_at: "2018-08-26 13:42:01">]

26 Aug 2018 - 05:00

26 Aug 2018 - 04:05

25 Aug 2018 - 15:19

25 Aug 2018 - 05:00

24 Aug 2018 - 15:03

24 Aug 2018 - 09:40

24 Aug 2018 - 06:00

24 Aug 2018 - 05:00

24 Aug 2018 - 04:00

23 Aug 2018 - 12:02

[#<Entry id: 546823, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5021/", title: "Comic for 2018.08.26", etag: "79dff248ab19edf8e1c0e69eeb19c6efdb1218e4", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-27 01:00:08", updated_at: "2018-08-27 01:00:08", published_at: "2018-08-26 05:00:00">, #<Entry id: 546805, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/2018/08/25/dont-get-sucke...", title: "It&#8217;s calling you", etag: "3d81e8909bd5166a6ea28aeb836299a1ea2ef664", description: "<h1>It&#8217;s calling you</h1>\n<p><a href=\"https:...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-26 05:59:25", updated_at: "2018-08-26 05:59:25", published_at: "2018-08-26 04:05:16">, #<Entry id: 546751, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/this-town", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - This Town", etag: "959f9b512b310386a94af46f920cc0c5478b7840", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/this-to...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535210378-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-25 17:57:27", updated_at: "2018-08-25 17:57:27", published_at: "2018-08-25 15:19:31">, #<Entry id: 546760, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5020/", title: "Comic for 2018.08.25", etag: "4057794f361fce1b001eafee4d644aaa833bdcce", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-26 00:10:58", updated_at: "2018-08-26 00:10:58", published_at: "2018-08-25 05:00:00">, #<Entry id: 546713, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/disc-world", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Disc World", etag: "0c5173789f9a0bdc6b5b5b9ed91a95b113180f1c", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/disc-wo...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535123007-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-24 15:14:50", updated_at: "2018-08-24 15:14:50", published_at: "2018-08-24 15:03:21">, #<Entry id: 546698, blog_id: 973, url: "http://www.metalmaniax.fr/archives/2018/08/24/3665...", title: "La reprise improbable du vendredi : Too drunk to f...", etag: "8a34924d36055562d0fa4d9a02236ca1794ed20d", description: "<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"http://ww...", image: "http://www.fef-prod.com/metalmaniax/blog/strip/rep...", hidden: false, created_at: "2018-08-24 11:53:31", updated_at: "2018-08-24 11:53:31", published_at: "2018-08-24 09:40:00">, #<Entry id: 546678, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1161/", title: "Buni", etag: "e5dd2044e9c8505efd5f72007e5ded461031fe46", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-24 07:37:52", updated_at: "2018-08-24 07:37:52", published_at: "2018-08-24 06:00:24">, #<Entry id: 546733, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5019/", title: "Comic for 2018.08.24", etag: "1db15e979e8abb9b6fbb368b25d69067b542e637", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-25 01:53:24", updated_at: "2018-08-25 01:53:24", published_at: "2018-08-24 05:00:00">, #<Entry id: 546670, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2037/", title: "Supreme Court Bracket", etag: "727e488895268d6f1b6c2c2be75968af21cbc0e4", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/supreme_cou...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/supreme_court_bracket...", hidden: false, created_at: "2018-08-24 06:25:16", updated_at: "2018-08-24 06:25:16", published_at: "2018-08-24 04:00:00">, #<Entry id: 546595, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/captcha", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Captcha", etag: "ddd7a9d70d0cde306898aa40bb2e29155a4d4ba4", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/captcha...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1535025762-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-23 14:05:09", updated_at: "2018-08-23 14:05:09", published_at: "2018-08-23 12:02:35">]

22 Aug 2018 - 15:44

22 Aug 2018 - 09:38

22 Aug 2018 - 09:38

22 Aug 2018 - 06:00

22 Aug 2018 - 05:00

22 Aug 2018 - 04:00

21 Aug 2018 - 13:42

21 Aug 2018 - 05:00

20 Aug 2018 - 14:36

20 Aug 2018 - 11:03

[#<Entry id: 546502, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/evolution-of-dre...", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Evolution of D...", etag: "a89cf4eb66c1b11db1ce90f184c3e002cf18516d", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/evoluti...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1534952684-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-22 17:24:49", updated_at: "2018-08-22 17:24:49", published_at: "2018-08-22 15:44:34">, #<Entry id: 548651, blog_id: 1101, url: "https://www.exocomics.com/529", title: "529", etag: "8c70f7964ac9709630e1ae5bd2b0f67c08c8b418", description: "<p><img title=\"529\" alt=\"529\" src=\"https://exocomi...", image: "https://exocomics.com/comics/feed/529.jpg", hidden: false, created_at: "2018-09-15 04:20:19", updated_at: "2018-09-15 04:20:19", published_at: "2018-08-22 09:38:33">, #<Entry id: 546420, blog_id: 1101, url: "http://www.exocomics.com/529", title: "529", etag: "d432861f2f28a7b239c204b704a5ce551a2a0c84", description: "<p><img title=\"529\" alt=\"529\" src=\"http://exocomic...", image: "http://exocomics.com/comics/feed/529.jpg", hidden: false, created_at: "2018-08-22 09:57:19", updated_at: "2018-08-22 09:57:19", published_at: "2018-08-22 09:38:33">, #<Entry id: 546400, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1160/", title: "Buni", etag: "87d00d4394735fbc3e29627378e75d6ab4d0bfa1", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-22 07:10:21", updated_at: "2018-08-22 07:10:21", published_at: "2018-08-22 06:00:24">, #<Entry id: 546510, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5018/", title: "Comic for 2018.08.22", etag: "85ac0aad9ede5b78aa4d19dce89cfe0c70f32cc4", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-22 20:51:17", updated_at: "2018-08-22 20:51:17", published_at: "2018-08-22 05:00:00">, #<Entry id: 546395, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2036/", title: "Edgelord", etag: "3233cda6a82b295ee503d3b1762f95a9cda55c10", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/edgelord.pn...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/edgelord.png", hidden: false, created_at: "2018-08-22 05:55:11", updated_at: "2018-08-22 05:55:11", published_at: "2018-08-22 04:00:00">, #<Entry id: 546327, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/small-business", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Small Business", etag: "981d59936f4d5b19d1058c955a79844a2ad1da09", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/small-b...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1534859090-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-21 17:47:40", updated_at: "2018-08-21 17:47:40", published_at: "2018-08-21 13:42:40">, #<Entry id: 546299, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5017/", title: "Comic for 2018.08.21", etag: "028496daeb8f55c16047814a5876842898ba0659", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-21 06:18:44", updated_at: "2018-08-21 06:18:44", published_at: "2018-08-21 05:00:00">, #<Entry id: 546240, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/unconscious", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Unconscious", etag: "0063b073d6c022d760ea9b5530883410c77cfd4c", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/unconsc...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1534775875-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-20 16:54:57", updated_at: "2018-08-20 16:54:57", published_at: "2018-08-20 14:36:54">, #<Entry id: 546227, blog_id: 335, url: "http://zelba.over-blog.com/2018/08/mes-ados-adores...", title: "Mes ados adorés #04", etag: "da27a38e8eeeb9bb931862516ea33d2b3869cfb3", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-20 13:35:29", updated_at: "2018-08-20 13:35:29", published_at: "2018-08-20 11:03:10">]

20 Aug 2018 - 06:00

20 Aug 2018 - 05:00

20 Aug 2018 - 04:00

19 Aug 2018 - 13:19

19 Aug 2018 - 05:00

19 Aug 2018 - 04:05

18 Aug 2018 - 12:02

18 Aug 2018 - 05:00

17 Aug 2018 - 15:37

17 Aug 2018 - 08:29

[#<Entry id: 546189, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1159/", title: "Buni", etag: "d36b35bd9b154d58615a0e7a10e0b34f6d440871", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-20 06:34:53", updated_at: "2018-08-20 06:34:53", published_at: "2018-08-20 06:00:52">, #<Entry id: 546277, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5016/", title: "Comic for 2018.08.20", etag: "d9f26c101d97edc337bba6fd90d7e49ce3080d5d", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-21 01:04:52", updated_at: "2018-08-21 01:04:52", published_at: "2018-08-20 05:00:00">, #<Entry id: 546176, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2035/", title: "Dark Matter Candidates", etag: "ab79e9a6734a66624a17faa4b21a15410cd88eda", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/dark_matter...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/dark_matter_candidate...", hidden: false, created_at: "2018-08-20 04:52:33", updated_at: "2018-08-20 04:52:33", published_at: "2018-08-20 04:00:00">, #<Entry id: 546137, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/gotham", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Gotham", etag: "e399080171b60e75319a99533085a85f362433f9", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/gotham\"...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1534684781-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-19 16:30:18", updated_at: "2018-08-19 16:30:18", published_at: "2018-08-19 13:19:33">, #<Entry id: 546127, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5015/", title: "Comic for 2018.08.19", etag: "61749a5c9d95115a2c1875fbeb7b2ce9ebb1adc4", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-19 06:29:43", updated_at: "2018-08-19 06:29:43", published_at: "2018-08-19 05:00:00">, #<Entry id: 546128, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/2018/08/18/robber/", title: "Robber", etag: "b38e532eec84d1e894d1d1e482fcc2b4bbc49623", description: "<h1>Robber</h1>\n<p><a href=\"https://www.webtoons.c...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-19 06:40:11", updated_at: "2018-08-19 06:40:11", published_at: "2018-08-19 04:05:49">, #<Entry id: 546098, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/unspooling", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Unspooling", etag: "5b85ff6b0a6168ee512cb6ff65665c7f7a8be4fe", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/unspool...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1534593752-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-18 12:10:01", updated_at: "2018-08-18 12:10:01", published_at: "2018-08-18 12:02:25">, #<Entry id: 546094, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5014/", title: "Comic for 2018.08.18", etag: "8a7e49d367e458cefe59ece90a5a9eb485d64a7c", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-18 07:40:08", updated_at: "2018-08-18 07:40:08", published_at: "2018-08-18 05:00:00">, #<Entry id: 546057, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/cndom", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Condom", etag: "4b69d90f0453ba5a1a6a4305c74753fc380389b8", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/cndom\">...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1534520272-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-17 16:11:23", updated_at: "2018-08-17 16:11:23", published_at: "2018-08-17 15:37:46">, #<Entry id: 546039, blog_id: 973, url: "http://www.metalmaniax.fr/archives/2018/08/17/3663...", title: "La reprise improbable du vendredi : Respect d'Aret...", etag: "c67999134685954c71ac3e230d8c8383ce69acd5", description: "<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"http://ww...", image: "http://www.fef-prod.com/metalmaniax/blog/strip/rep...", hidden: false, created_at: "2018-08-17 10:40:25", updated_at: "2018-08-17 10:40:25", published_at: "2018-08-17 08:29:00">]

17 Aug 2018 - 06:00

17 Aug 2018 - 05:00

17 Aug 2018 - 04:00

16 Aug 2018 - 14:51

16 Aug 2018 - 08:27

16 Aug 2018 - 07:08

15 Aug 2018 - 14:04

15 Aug 2018 - 10:11

15 Aug 2018 - 08:06

15 Aug 2018 - 08:06

[#<Entry id: 546013, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1158/", title: "Buni", etag: "3fc668bbd6af028d8a6380ceb446f125c5871d10", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-17 06:42:23", updated_at: "2018-08-17 06:42:23", published_at: "2018-08-17 06:00:26">, #<Entry id: 546055, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5013/", title: "Comic for 2018.08.17", etag: "82237c0af2624fe4274808e4bbcb91404575c942", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-17 15:17:24", updated_at: "2018-08-17 15:17:24", published_at: "2018-08-17 05:00:00">, #<Entry id: 545996, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2034/", title: "Equations", etag: "e9f72ddec93b58fbd973e7fb3ebc478995471b54", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/equations.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/equations.png", hidden: false, created_at: "2018-08-17 04:50:32", updated_at: "2018-08-17 04:50:32", published_at: "2018-08-17 04:00:00">, #<Entry id: 545933, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/hominids", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Hominids", etag: "6a1561205e8cd13818486dc037e5dc93d48029de", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/hominid...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1534431121-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-16 15:25:17", updated_at: "2018-08-16 15:25:17", published_at: "2018-08-16 14:51:53">, #<Entry id: 545922, blog_id: 973, url: "http://www.metalmaniax.fr/archives/2018/08/16/3663...", title: "Marco et les pokemon ...", etag: "e8f20bbca6c1ab542166f3d3fe6e90eca9f78203", description: "<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"http://ww...", image: "http://www.fef-prod.com/metalmaniax/blog/strip/mar...", hidden: false, created_at: "2018-08-16 09:57:31", updated_at: "2018-08-16 09:57:31", published_at: "2018-08-16 08:27:47">, #<Entry id: 545914, blog_id: 335, url: "http://zelba.over-blog.com/2018/08/mes-ados-adores...", title: "Mes ados adorés #03", etag: "988c2f598e6ff731c61ced8a6d579c4d76565596", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-16 07:42:18", updated_at: "2018-08-16 07:42:18", published_at: "2018-08-16 07:08:56">, #<Entry id: 545852, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/intelligence", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Intelligence", etag: "6b414007c1ec289d76dde3581514bdd1ab4a6ec0", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/intelli...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1534341888-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-15 15:14:22", updated_at: "2018-08-15 15:14:22", published_at: "2018-08-15 14:04:29">, #<Entry id: 545835, blog_id: 335, url: "http://zelba.over-blog.com/2018/08/mes-ados-adores...", title: "Mes ados adorés #02", etag: "6e5672b7167f71827a5884e441873d5ef52e9b34", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-15 10:29:40", updated_at: "2018-08-15 10:29:40", published_at: "2018-08-15 10:11:10">, #<Entry id: 545826, blog_id: 1101, url: "http://www.exocomics.com/528", title: "528", etag: "db0a95a021f557b46396b10d6ded50f81a2f1c99", description: "<p><img title=\"528\" alt=\"528\" src=\"http://exocomic...", image: "http://exocomics.com/comics/feed/528.jpg", hidden: false, created_at: "2018-08-15 08:40:07", updated_at: "2018-08-15 08:40:07", published_at: "2018-08-15 08:06:37">, #<Entry id: 548652, blog_id: 1101, url: "https://www.exocomics.com/528", title: "528", etag: "fe905f2705d709e28b30851cee9cef855e88c317", description: "<p><img title=\"528\" alt=\"528\" src=\"https://exocomi...", image: "https://exocomics.com/comics/feed/528.jpg", hidden: false, created_at: "2018-09-15 04:20:19", updated_at: "2018-09-15 04:20:19", published_at: "2018-08-15 08:06:37">]

15 Aug 2018 - 06:00

15 Aug 2018 - 05:00

15 Aug 2018 - 04:00

14 Aug 2018 - 18:04

14 Aug 2018 - 12:00

14 Aug 2018 - 11:24

14 Aug 2018 - 05:00

13 Aug 2018 - 13:41

13 Aug 2018 - 05:00

13 Aug 2018 - 04:00

[#<Entry id: 545823, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1157/", title: "Buni", etag: "5b566598c05f2d2eb39b337d76ef7c3b49e795c6", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-15 08:15:25", updated_at: "2018-08-15 08:15:25", published_at: "2018-08-15 06:00:19">, #<Entry id: 545840, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5012/", title: "Comic for 2018.08.15", etag: "5d2050e846856398fde83f1eec2bf9c9b7f07dc4", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-15 11:27:35", updated_at: "2018-08-15 11:27:35", published_at: "2018-08-15 05:00:00">, #<Entry id: 545862, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2033/", title: "Repair or Replace", etag: "8ee0586688a17c853c1f2deb1cd6b1b1769de465", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/repair_or_r...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/repair_or_replace.png", hidden: false, created_at: "2018-08-15 17:18:45", updated_at: "2018-08-15 17:18:45", published_at: "2018-08-15 04:00:00">, #<Entry id: 545751, blog_id: 740, url: "http://www.johnnywander.com/comic/flamecon-aug-18-...", title: "Johnny Wander - FLAMECON AUG 18-19, TABLE 15 PREM!", etag: "44db489d43e6b314ac263bb4d58ba4fd07ed0653", description: "<a href=\"http://www.johnnywander.com/comic/flameco...", image: "http://www.johnnywander.com/comicsthumbs/153427000...", hidden: false, created_at: "2018-08-14 20:10:01", updated_at: "2018-08-14 20:10:01", published_at: "2018-08-14 18:04:00">, #<Entry id: 545743, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/the-event", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - The Event", etag: "219872ddcd6ac8de018bcb8800a98ff7698adafa", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/the-eve...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533740028-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-14 15:26:04", updated_at: "2018-08-14 15:26:04", published_at: "2018-08-14 12:00:37">, #<Entry id: 545732, blog_id: 335, url: "http://zelba.over-blog.com/2018/08/mes-ados-adores...", title: "Mes ados adorés # 01", etag: "674dedbdb6c2ffa7b541e0f5c56d75aac33aad18", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-14 13:00:29", updated_at: "2018-08-14 13:00:29", published_at: "2018-08-14 11:24:23">, #<Entry id: 545716, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5010/", title: "Comic for 2018.08.14", etag: "b6cfdab16d525389afee4137bf8edba55f4dc414", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-14 05:50:20", updated_at: "2018-08-14 05:50:20", published_at: "2018-08-14 05:00:00">, #<Entry id: 545670, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/green-eggs-and-h...", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Green Eggs and...", etag: "49c94363fc4b4ba1aa531a48edfd9f85fe2e3723", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/green-e...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1534167697-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-13 17:00:16", updated_at: "2018-08-13 17:00:16", published_at: "2018-08-13 13:41:31">, #<Entry id: 545697, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5011/", title: "Comic for 2018.08.13", etag: "3d2337abdda73f4c979a334dcba505937ef0809d", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-14 00:25:21", updated_at: "2018-08-14 00:25:21", published_at: "2018-08-13 05:00:00">, #<Entry id: 545673, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2032/", title: "Word Puzzles", etag: "b08bac6c9e3af2cb0e401d5b3b01e0f7406c169b", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/word_puzzle...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/word_puzzles.png", hidden: false, created_at: "2018-08-13 17:27:34", updated_at: "2018-08-13 17:27:34", published_at: "2018-08-13 04:00:00">]

12 Aug 2018 - 15:21

12 Aug 2018 - 05:00

12 Aug 2018 - 04:05

11 Aug 2018 - 15:11

11 Aug 2018 - 05:00

10 Aug 2018 - 14:16

10 Aug 2018 - 08:17

10 Aug 2018 - 06:00

10 Aug 2018 - 05:00

10 Aug 2018 - 04:00

[#<Entry id: 545568, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/seder", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Seder", etag: "6d687bae44549040234142648401d1e40c916862", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/seder\">...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1534087287-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-12 16:00:08", updated_at: "2018-08-12 16:00:08", published_at: "2018-08-12 15:21:16">, #<Entry id: 545649, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5009/", title: "Comic for 2018.08.12", etag: "603b55372e4499c500e771ef9e46546bb6b68d3e", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-13 11:15:15", updated_at: "2018-08-13 11:15:15", published_at: "2018-08-12 05:00:00">, #<Entry id: 545557, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/2018/08/11/careful-what-y...", title: "Careful what you wish for", etag: "912e97462e9de96e94629369a8427ee0096ba95f", description: "<h1>Careful What You Wish For</h1>\n<p><a href=\"htt...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-12 06:34:33", updated_at: "2018-08-12 06:34:33", published_at: "2018-08-12 04:05:09">, #<Entry id: 545544, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/will", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Will", etag: "131842c2c86305b3060c6b2f9fc69e625af6dcbf", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/will\"><...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1534000307-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-11 17:20:11", updated_at: "2018-08-11 17:20:11", published_at: "2018-08-11 15:11:37">, #<Entry id: 545528, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5008/", title: "Comic for 2018.08.11", etag: "16a3596c5eb0bafb074dd37a62de15a6bd5f4c3c", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-11 08:00:44", updated_at: "2018-08-11 08:00:44", published_at: "2018-08-11 05:00:00">, #<Entry id: 545469, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/ghost-ship", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Ghost Ship", etag: "0c3c4958bd208fc4408515a5a93e53359c0d75e3", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/ghost-s...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533910578-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-10 14:49:40", updated_at: "2018-08-10 14:49:40", published_at: "2018-08-10 14:16:04">, #<Entry id: 545451, blog_id: 973, url: "http://www.metalmaniax.fr/archives/2018/08/10/3662...", title: "La reprise improbable du vendredi : Inno A Satanna...", etag: "e002f15b46c28d7ecfec547ef0fa52ddf0cdd275", description: "<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"http://ww...", image: "http://www.fef-prod.com/metalmaniax/blog/strip/rep...", hidden: false, created_at: "2018-08-10 08:27:41", updated_at: "2018-08-10 08:27:41", published_at: "2018-08-10 08:17:15">, #<Entry id: 545445, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1156/", title: "Buni", etag: "0ae14ca7a80c640f6c63deaa52a35f1c6b33c5b5", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-10 08:04:52", updated_at: "2018-08-10 08:04:52", published_at: "2018-08-10 06:00:26">, #<Entry id: 545437, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5007/", title: "Comic for 2018.08.10", etag: "cce8fccd41a2005d65002df55260a9597e9cd286", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-10 06:04:59", updated_at: "2018-08-10 06:04:59", published_at: "2018-08-10 05:00:00">, #<Entry id: 545484, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2031/", title: "Pie Charts", etag: "c6a4247575b2018a101364d30d4f92ae8e127e61", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/pie_charts....", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/pie_charts.png", hidden: false, created_at: "2018-08-10 17:40:12", updated_at: "2018-08-10 17:40:12", published_at: "2018-08-10 04:00:00">]

09 Aug 2018 - 18:23

09 Aug 2018 - 12:41

09 Aug 2018 - 08:58

08 Aug 2018 - 13:01

08 Aug 2018 - 08:28

08 Aug 2018 - 08:28

08 Aug 2018 - 06:00

08 Aug 2018 - 05:00

08 Aug 2018 - 04:00

07 Aug 2018 - 13:31

[#<Entry id: 545403, blog_id: 740, url: "http://www.johnnywander.com/comic/flamecon-aug-18-...", title: "Johnny Wander - FLAMECON AUG 18-19, TABLE 15 PREM!", etag: "936afa9f352de0bd8c21491550df933eaf84fa05", description: "<a href=\"http://www.johnnywander.com/comic/flameco...", image: "http://www.johnnywander.com/comicsthumbs/153383920...", hidden: false, created_at: "2018-08-09 20:05:34", updated_at: "2018-08-09 20:05:34", published_at: "2018-08-09 18:23:00">, #<Entry id: 545382, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/reverse-victoria...", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Reverse Victor...", etag: "1b17786e08728b45644406b190665f978c355416", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/reverse...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533818561-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-09 15:03:30", updated_at: "2018-08-09 15:03:30", published_at: "2018-08-09 12:41:46">, #<Entry id: 545372, blog_id: 973, url: "http://www.metalmaniax.fr/archives/2018/08/09/3661...", title: "HELLFEST 2018 : Lundi et plus", etag: "6540cf77676ebdb518c9f80c89fb134e839ff7e6", description: "<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http://www...", image: "http://fef-prod.com/metalmaniax/blog/fest/hellfest...", hidden: false, created_at: "2018-08-09 10:55:09", updated_at: "2018-08-09 10:55:09", published_at: "2018-08-09 08:58:40">, #<Entry id: 545267, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/to-vote-or-not-t...", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - To Vote or Not...", etag: "bb7935aa02cbb7fe9396c9df11e955203cc90ae0", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/to-vote...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533733623-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-08 15:24:46", updated_at: "2018-08-08 15:24:46", published_at: "2018-08-08 13:01:21">, #<Entry id: 548653, blog_id: 1101, url: "https://www.exocomics.com/527", title: "527", etag: "48086637a342b35217d98fbb48ac486297e9f234", description: "<p><img title=\"527\" alt=\"527\" src=\"https://exocomi...", image: "https://exocomics.com/comics/feed/527.jpg", hidden: false, created_at: "2018-09-15 04:20:19", updated_at: "2018-09-15 04:20:19", published_at: "2018-08-08 08:28:58">, #<Entry id: 545251, blog_id: 1101, url: "http://www.exocomics.com/527", title: "527", etag: "3b35d3b3c2d0f11a5796d58b2827db5c0bbfd4fb", description: "<p><img title=\"527\" alt=\"527\" src=\"http://exocomic...", image: "http://exocomics.com/comics/feed/527.jpg", hidden: false, created_at: "2018-08-08 10:12:43", updated_at: "2018-08-08 10:12:43", published_at: "2018-08-08 08:28:58">, #<Entry id: 545228, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1155/", title: "Buni", etag: "031e6e59f97526ac5eeaca83ae31e6cfe2bd3211", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-08 06:06:46", updated_at: "2018-08-08 06:06:46", published_at: "2018-08-08 06:00:15">, #<Entry id: 545320, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5006/", title: "Comic for 2018.08.08", etag: "8e0e76569921618257844d26cdc7ae0999f14770", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-09 03:35:11", updated_at: "2018-08-09 03:35:11", published_at: "2018-08-08 05:00:00">, #<Entry id: 545282, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2030/", title: "Voting Software", etag: "09e2f21cd1258fc3165bb3ffed16939665565b30", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/voting_soft...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/voting_software.png", hidden: false, created_at: "2018-08-08 18:45:18", updated_at: "2018-08-08 18:45:18", published_at: "2018-08-08 04:00:00">, #<Entry id: 545170, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/the-greatest-gen...", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - The Greatest G...", etag: "e1573b930c74c53aa8d45ea7cf2e15c31d77e062", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/the-gre...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533648723-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-07 13:45:10", updated_at: "2018-08-07 13:45:10", published_at: "2018-08-07 13:31:55">]

07 Aug 2018 - 05:00

06 Aug 2018 - 14:00

06 Aug 2018 - 12:25

06 Aug 2018 - 11:08

06 Aug 2018 - 05:00

06 Aug 2018 - 05:00

06 Aug 2018 - 04:00

05 Aug 2018 - 15:07

05 Aug 2018 - 05:00

05 Aug 2018 - 04:05

[#<Entry id: 545211, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5005/", title: "Comic for 2018.08.07", etag: "5e8f11dc804b31171efe156c3d48aa1e39e9dd6f", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-07 21:49:47", updated_at: "2018-08-07 21:49:47", published_at: "2018-08-07 05:00:00">, #<Entry id: 545082, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/laws-and-sausage...", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Laws and Sausa...", etag: "9f686f38074e3dc2edb1f73e6c851fbb0ae35c25", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/laws-an...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533066325-greg...", hidden: false, created_at: "2018-08-06 15:30:24", updated_at: "2018-08-06 15:30:24", published_at: "2018-08-06 14:00:14">, #<Entry id: 545075, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1154/", title: "Buni", etag: "991a0865811f077e520904a66627b77e99e27086", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-06 13:09:20", updated_at: "2018-08-06 13:09:20", published_at: "2018-08-06 12:25:03">, #<Entry id: 545073, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/fortune", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Fortune", etag: "5b32bcc34de4dd175e7f4002e3ad781275a19b53", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/fortune...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533553695-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-06 12:57:35", updated_at: "2018-08-06 12:57:35", published_at: "2018-08-06 11:08:03">, #<Entry id: 545092, blog_id: 740, url: "http://www.johnnywander.com/comic/barbarous-ch2-bo...", title: "Johnny Wander - Barbarous Ch2 Book progress", etag: "74ead868a226760e7fa0c0481669f26b735b6969", description: "<a href=\"http://www.johnnywander.com/comic/barbaro...", image: "http://www.johnnywander.com/comicsthumbs/153349097...", hidden: false, created_at: "2018-08-06 18:27:19", updated_at: "2018-08-06 18:27:19", published_at: "2018-08-06 05:00:00">, #<Entry id: 545136, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5004/", title: "Comic for 2018.08.06", etag: "f01fd41e5d397dd6c18e7330839b4e63376cf5cc", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-07 04:38:06", updated_at: "2018-08-07 04:38:06", published_at: "2018-08-06 05:00:00">, #<Entry id: 545110, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2029/", title: "Disaster Movie", etag: "fe317fdb82bc8f0e52e9463cf3cf08d1763698fd", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/disaster_mo...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/disaster_movie.png", hidden: false, created_at: "2018-08-06 21:52:26", updated_at: "2018-08-06 21:52:26", published_at: "2018-08-06 04:00:00">, #<Entry id: 545003, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/cattle", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Cattle", etag: "588e6e725eb75165f7c3813e36f98af0bad251ef", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/cattle\"...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533481679-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-05 16:07:29", updated_at: "2018-08-05 16:07:29", published_at: "2018-08-05 15:07:13">, #<Entry id: 545028, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5003/", title: "Comic for 2018.08.05", etag: "0a6e45f2fd6fe0c25d936e47a8d8e56ab863fcd1", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-06 04:10:37", updated_at: "2018-08-06 04:10:37", published_at: "2018-08-05 05:00:00">, #<Entry id: 544984, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/2018/08/04/heart/", title: "Heart", etag: "6cf61a460cd2f3425ff6e27a665b578f9cb5e17f", description: "<h1>Heart</h1>\n<p><a href=\"https://www.webtoons.co...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-05 04:49:43", updated_at: "2018-08-05 04:49:43", published_at: "2018-08-05 04:05:27">]

04 Aug 2018 - 13:53

04 Aug 2018 - 05:00

03 Aug 2018 - 13:28

03 Aug 2018 - 08:44

03 Aug 2018 - 06:00

03 Aug 2018 - 05:00

03 Aug 2018 - 04:00

02 Aug 2018 - 15:35

02 Aug 2018 - 08:21

01 Aug 2018 - 15:10

[#<Entry id: 544947, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/gaia", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Gaia", etag: "ea4768b867d17a1aa574c99255ca4e73f7e6eb9e", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/gaia\"><...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533390851-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-04 16:37:44", updated_at: "2018-08-04 16:37:44", published_at: "2018-08-04 13:53:58">, #<Entry id: 544936, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5002/", title: "Comic for 2018.08.04", etag: "aecd01e969ad66ea1c07bcac6ddff46d64746d8f", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-04 06:35:59", updated_at: "2018-08-04 06:35:59", published_at: "2018-08-04 05:00:00">, #<Entry id: 544859, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/quantified-self", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Quantified Sel...", etag: "560c8ffe67692a7a93a69700fb21af26321732ae", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/quantif...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533302954-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-03 14:25:11", updated_at: "2018-08-03 14:25:11", published_at: "2018-08-03 13:28:44">, #<Entry id: 544847, blog_id: 335, url: "http://zelba.over-blog.com/2018/08/un-geste-pour-l...", title: "Un geste pour la planète", etag: "3e037271f7b85afec51e4cc8ea42231114608133", description: "L'envie me prend de reprendre mes chroniques famil...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-03 10:55:26", updated_at: "2018-08-03 10:55:26", published_at: "2018-08-03 08:44:00">, #<Entry id: 544836, blog_id: 1156, url: "http://www.bunicomic.com/comic/buni-1153/", title: "Buni", etag: "1288a111324e7c1e054e7b09d5be25cd219446bf", description: "<p><a href=\"http://www.bunicomic.com/comic/buni-11...", image: "http://www.bunicomic.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-03 08:35:30", updated_at: "2018-08-03 08:35:30", published_at: "2018-08-03 06:00:33">, #<Entry id: 544833, blog_id: 58, url: "http://explosm.net/comics/5001/", title: "Comic for 2018.08.03", etag: "bdc042976bd8d240ee1652665b9c9a285bf47cee", description: "New Cyanide and Happiness Comic", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-03 08:02:44", updated_at: "2018-08-03 08:02:44", published_at: "2018-08-03 05:00:00">, #<Entry id: 544876, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2028/", title: "Complex Numbers", etag: "d1ad0622db67ce501baaa0016eff1ea59f66d477", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/complex_num...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/complex_numbers.png", hidden: false, created_at: "2018-08-03 18:12:37", updated_at: "2018-08-03 18:12:37", published_at: "2018-08-03 04:00:00">, #<Entry id: 544780, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/man", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Man", etag: "beaeff38c44f6d6cf700d28e62d137e4b055177c", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/man\"><i...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533224113-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-02 16:40:24", updated_at: "2018-08-02 16:40:24", published_at: "2018-08-02 15:35:04">, #<Entry id: 544755, blog_id: 973, url: "http://www.metalmaniax.fr/archives/2018/08/02/3660...", title: "HELLFEST 2018 : Dimanche Part III", etag: "06de710a5600e7cbfb2f4eab1688bde3457f3ad4", description: "<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style...", image: "http://fef-prod.com/metalmaniax/blog/fest/hellfest...", hidden: false, created_at: "2018-08-02 10:17:18", updated_at: "2018-08-02 10:17:18", published_at: "2018-08-02 08:21:13">, #<Entry id: 544692, blog_id: 66, url: "https://www.smbc-comics.com/comic/powerful-magic", title: "Saturday Morning Breakfast Cereal - Powerful Magic", etag: "d5928edc8494054d25f72fdd8a3fdfbc029cdbd5", description: "<a href=\"https://www.smbc-comics.com/comic/powerfu...", image: "https://www.smbc-comics.com/comics/1533136222-2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-01 15:50:18", updated_at: "2018-08-01 15:50:18", published_at: "2018-08-01 15:10:12">]

Stone_Hellway

Bio

Pas encore de description

Blogroll