Fredo and Pidjin

24 Nov 2021 - 14:13

30 Mar 2021 - 12:54

25 Mar 2021 - 13:00

19 Mar 2021 - 16:01

16 Mar 2021 - 16:31

15 Sep 2020 - 16:37

06 Nov 2019 - 14:17

31 Oct 2019 - 10:56

23 Jul 2019 - 12:39

15 Jul 2019 - 12:14

[#<Entry id: 653307, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2021/11/24/maximum-score/", title: "Maximum score", etag: "9d32854cd8b645e6611259ebe3b459837039215d", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2021/11/...", hidden: false, created_at: "2021-11-24 15:52:29", updated_at: "2021-11-24 15:52:29", published_at: "2021-11-24 14:13:05">, #<Entry id: 635270, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2021/03/30/casual/", title: "Casual", etag: "c60e5e6eb11fbfeb59138019f91f6782ccc0b547", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2021/03/...", hidden: false, created_at: "2021-03-30 13:55:30", updated_at: "2021-03-30 13:55:30", published_at: "2021-03-30 12:54:58">, #<Entry id: 634846, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2021/03/25/just-a-number/", title: "Just a number", etag: "5642a6440ad6f12d53ed7dbf327e41b9fe1fd0fb", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2021/03/...", hidden: false, created_at: "2021-03-25 15:32:30", updated_at: "2021-03-25 15:32:30", published_at: "2021-03-25 13:00:53">, #<Entry id: 634338, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2021/03/19/hodl/", title: "HODL", etag: "cbd1bd3a1b6a1088d0c97da85c0103110f5c4f7f", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2021/03/...", hidden: false, created_at: "2021-03-19 16:55:12", updated_at: "2021-03-19 16:55:12", published_at: "2021-03-19 16:01:02">, #<Entry id: 634038, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2021/03/16/the-steak/", title: "The steak", etag: "16ebccb4f67f9236da2057aa9dc29abd53200538", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2021/03/...", hidden: false, created_at: "2021-03-16 16:36:09", updated_at: "2021-03-16 16:36:09", published_at: "2021-03-16 16:31:36">, #<Entry id: 618163, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2020/09/15/adapter-needed/", title: "Adapter needed", etag: "07729abeedb2ee0f101e3c54fa2d8600d7963301", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2020/09/...", hidden: false, created_at: "2020-09-15 19:15:38", updated_at: "2020-09-15 19:15:38", published_at: "2020-09-15 16:37:34">, #<Entry id: 588433, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/11/06/casting-pidjin/", title: "Casting Pidjin", etag: "5092257dfb05ae055ae22e96d32ef1c15599d2a9", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/11/...", hidden: false, created_at: "2019-11-06 16:25:45", updated_at: "2019-11-06 16:25:45", published_at: "2019-11-06 14:17:26">, #<Entry id: 587946, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/10/31/halloween/", title: "Halloween", etag: "978f19645eb87e93f9ca1c3a8947648b495f51bb", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/10/...", hidden: false, created_at: "2019-10-31 11:00:20", updated_at: "2019-10-31 11:00:20", published_at: "2019-10-31 10:56:48">, #<Entry id: 578942, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/07/23/cinderella/", title: "Cinderella", etag: "b187cf8f32cd120971979fb50dff6de9cf288d55", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/07/...", hidden: false, created_at: "2019-07-23 13:55:02", updated_at: "2019-07-23 13:55:02", published_at: "2019-07-23 12:39:37">, #<Entry id: 578248, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/07/15/easily-offended/", title: "Easily offended", etag: "8aaba441c9449443a5eaf7b654f143f42a7050a0", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/07/...", hidden: false, created_at: "2019-07-15 14:50:10", updated_at: "2019-07-15 14:50:10", published_at: "2019-07-15 12:14:31">]

04 Jun 2019 - 11:54

30 May 2019 - 14:02

17 May 2019 - 17:05

16 May 2019 - 14:20

22 Apr 2019 - 18:34

18 Apr 2019 - 17:12

02 Apr 2019 - 13:14

21 Mar 2019 - 13:46

11 Mar 2019 - 14:04

14 Feb 2019 - 14:03

[#<Entry id: 574685, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/06/04/she-loves-photog...", title: "She loves photography", etag: "a684db19a31944afee874f8120e67c77bc146fc2", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/06/...", hidden: false, created_at: "2019-06-04 13:40:30", updated_at: "2019-06-04 13:40:30", published_at: "2019-06-04 11:54:30">, #<Entry id: 574285, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/05/30/this-drink-is-a-...", title: "This drink is a Submarine", etag: "9bf8e9dd66277d084b101572eb1af09822846af8", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/05/...", hidden: false, created_at: "2019-05-30 14:35:21", updated_at: "2019-05-30 14:35:21", published_at: "2019-05-30 14:02:52">, #<Entry id: 573171, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/05/17/hedgehog-life/", title: "Hedgehog life", etag: "c9c1539c490b6c6648f674e3f95ee6c52b4f13cf", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/05/...", hidden: false, created_at: "2019-05-17 18:10:07", updated_at: "2019-05-17 18:10:07", published_at: "2019-05-17 17:05:04">, #<Entry id: 573041, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/05/16/game-of-what/", title: "Game of what?", etag: "a952a995dffce18a393a109c26110bbc17eff755", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/05/...", hidden: false, created_at: "2019-05-16 16:35:39", updated_at: "2019-05-16 16:35:39", published_at: "2019-05-16 14:20:05">, #<Entry id: 570826, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/04/22/look-at-my-butt/", title: "Look at my butt", etag: "eba2112511c6910bbf0ad76df6e68d486099941a", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/04/...", hidden: false, created_at: "2019-04-22 21:25:54", updated_at: "2019-04-22 21:25:54", published_at: "2019-04-22 18:34:07">, #<Entry id: 570449, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/04/18/loud-sex-neighbo...", title: "Loud sex neighbor", etag: "74dbc431d7c9b943d74885107bce913a6f381587", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/04/...", hidden: false, created_at: "2019-04-18 19:40:19", updated_at: "2019-04-18 19:40:19", published_at: "2019-04-18 17:12:14">, #<Entry id: 568715, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/04/02/12532/", title: "Back-up love", etag: "cbd07de9a9a038d50ded86f8d7fff7f48b2ac78e", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/03/...", hidden: false, created_at: "2019-04-02 16:47:22", updated_at: "2019-04-02 16:47:22", published_at: "2019-04-02 13:14:22">, #<Entry id: 567552, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/03/21/fly-on-the-wall/", title: "Fly on the wall", etag: "9f65bb9f34f30c834726fd1dfa6313a0275bfdfe", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/03/...", hidden: false, created_at: "2019-03-21 15:10:20", updated_at: "2019-03-21 15:10:20", published_at: "2019-03-21 13:46:04">, #<Entry id: 566512, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/03/11/12450/", title: "Fifteen – Love", etag: "fc9751aba42c63f66f586469bc0f1fdd08884fce", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/02/...", hidden: false, created_at: "2019-03-11 16:21:01", updated_at: "2019-03-11 16:21:01", published_at: "2019-03-11 14:04:23">, #<Entry id: 564219, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/02/14/alone-again/", title: "Alone again", etag: "53f40127bd2be493d1580eafbafdd041c9b15c5a", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/02/...", hidden: false, created_at: "2019-02-14 14:19:27", updated_at: "2019-02-14 14:19:27", published_at: "2019-02-14 14:03:20">]

11 Feb 2019 - 13:01

04 Feb 2019 - 12:59

23 Jan 2019 - 13:29

11 Dec 2018 - 13:51

22 Nov 2018 - 13:34

05 Nov 2018 - 14:09

15 Oct 2018 - 13:07

02 Oct 2018 - 12:39

24 Sep 2018 - 14:52

23 Aug 2018 - 12:43

[#<Entry id: 563854, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/02/11/hold-my-beer/", title: "Hold my beer", etag: "fa1b352f78c338adfde406318c203bfb2eaf4bc0", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/02/...", hidden: false, created_at: "2019-02-11 14:40:08", updated_at: "2019-02-11 14:40:08", published_at: "2019-02-11 13:01:37">, #<Entry id: 563165, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/02/04/skimpy-armor/", title: "Skimpy armor", etag: "f7e013747b852f93015c088a598a677f0544e933", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/02/...", hidden: false, created_at: "2019-02-04 14:55:10", updated_at: "2019-02-04 14:55:10", published_at: "2019-02-04 12:59:37">, #<Entry id: 562170, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2019/01/23/hey-just-met/", title: "Hey, I just met you", etag: "fb8c16d39b6617e3df6257d79db710cefac5a172", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2019/01/...", hidden: false, created_at: "2019-01-23 13:52:29", updated_at: "2019-01-23 13:52:29", published_at: "2019-01-23 13:29:23">, #<Entry id: 558138, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2018/12/11/welcome-year-201...", title: "Welcome to the year 2018", etag: "fc4f30754608e5fdb4ca215cb60e923fdc18dff2", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/12/...", hidden: false, created_at: "2018-12-11 13:52:46", updated_at: "2018-12-11 13:52:46", published_at: "2018-12-11 13:51:21">, #<Entry id: 555748, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2018/11/22/wet-t-shirt-cont...", title: "Wet T-shirt Contest", etag: "4fa05f20cd032dfca61d041f92a0728e89fadc8c", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/11/...", hidden: false, created_at: "2018-11-22 15:59:22", updated_at: "2018-11-22 15:59:22", published_at: "2018-11-22 13:34:13">, #<Entry id: 554009, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2018/11/05/face-recognition...", title: "Face recognition", etag: "54f3eb1a04aabaab26e80a5def229d17e63ca0b7", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/11/...", hidden: false, created_at: "2018-11-05 15:50:16", updated_at: "2018-11-05 15:50:16", published_at: "2018-11-05 14:09:04">, #<Entry id: 551627, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2018/10/15/writers-block/", title: "Writer’s block", etag: "cae191d52188f0de718c32f1001d76985a3a7efd", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/10/...", hidden: false, created_at: "2018-10-15 13:52:57", updated_at: "2018-10-15 13:52:57", published_at: "2018-10-15 13:07:46">, #<Entry id: 550283, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2018/10/02/i-disagree/", title: "I disagree", etag: "b3b5707d364e3531f1bc0a3c6ab3eb72b759fe9d", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/10/...", hidden: false, created_at: "2018-10-02 12:45:32", updated_at: "2018-10-02 12:45:32", published_at: "2018-10-02 12:39:10">, #<Entry id: 549477, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2018/09/24/sexy-handmaid-co...", title: "Sexy Handmaid Costume", etag: "e78129385b4c9cac0259e2406f4dea068056c6db", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/09/...", hidden: false, created_at: "2018-09-24 17:30:56", updated_at: "2018-09-24 17:30:56", published_at: "2018-09-24 14:52:22">, #<Entry id: 546586, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2018/08/23/it-exists/", title: "It exists", etag: "17b9279d9f2c05cbace145bca7693cc8623b6683", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/08/...", hidden: false, created_at: "2018-08-23 12:48:11", updated_at: "2018-08-23 12:48:11", published_at: "2018-08-23 12:43:51">]

03 Apr 2018 - 12:42

03 Apr 2018 - 12:42

28 Mar 2018 - 13:36

28 Mar 2018 - 13:36

22 Mar 2018 - 14:03

22 Mar 2018 - 14:03

05 Oct 2017 - 13:42

05 Oct 2017 - 13:42

21 Sep 2017 - 12:54

21 Sep 2017 - 12:54

[#<Entry id: 540743, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2018/04/03/body-fat-exorcis...", title: "Body fat exorcism", etag: "d213fc0cc54b4184e49cf80b220c75ae2a2a52b6", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/04/...", hidden: false, created_at: "2018-06-22 13:14:47", updated_at: "2018-06-22 13:14:47", published_at: "2018-04-03 12:42:58">, #<Entry id: 532303, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2018/04/03/body-fat-exorcism...", title: "Body fat exorcism", etag: "eb583a8718acf338f139ec93a013e3c28d12051e", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/04/4...", hidden: false, created_at: "2018-04-03 13:45:14", updated_at: "2018-04-03 13:45:14", published_at: "2018-04-03 12:42:58">, #<Entry id: 531734, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2018/03/28/i-pressed-send/", title: "I pressed Send", etag: "e25ff1ad70418f5dcbbd4e94fc0f05fd6bd2bf79", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/03/4...", hidden: false, created_at: "2018-03-28 14:40:23", updated_at: "2018-03-28 14:40:23", published_at: "2018-03-28 13:36:03">, #<Entry id: 540744, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2018/03/28/i-pressed-send/", title: "I pressed Send", etag: "4c609bb6ca9f36fd6afc1b0fb6323a734f956106", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/03/...", hidden: false, created_at: "2018-06-22 13:14:47", updated_at: "2018-06-22 13:14:47", published_at: "2018-03-28 13:36:03">, #<Entry id: 540745, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2018/03/22/love-is-blind/", title: "Love is blind", etag: "737b5104b409eee6eb757691cd3eb5059db02429", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/03/...", hidden: false, created_at: "2018-06-22 13:14:47", updated_at: "2018-06-22 13:14:47", published_at: "2018-03-22 14:03:09">, #<Entry id: 531097, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2018/03/22/love-is-blind/", title: "Love is blind", etag: "1309c3fb325b6fe125ce0d7fbb1bce7823639b79", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2018/03/4...", hidden: false, created_at: "2018-03-22 15:57:48", updated_at: "2018-03-22 15:57:48", published_at: "2018-03-22 14:03:09">, #<Entry id: 510995, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2017/10/05/baaaaaaby/", title: "Baaaaaaby", etag: "7786180c24a808d354145c80f5c5747b97536409", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/10/4...", hidden: false, created_at: "2017-10-05 15:56:12", updated_at: "2017-10-05 15:56:12", published_at: "2017-10-05 13:42:09">, #<Entry id: 540746, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2017/10/05/baaaaaaby/", title: "Baaaaaaby", etag: "cf1becb564676079dcff490a5785870619ecd780", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/10/...", hidden: false, created_at: "2018-06-22 13:14:47", updated_at: "2018-06-22 13:14:47", published_at: "2017-10-05 13:42:09">, #<Entry id: 540747, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2017/09/21/lostdog/", title: "Lost Dog", etag: "2f37bde694efced1321f94e80ee6fa4de3ab1e1b", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/09/...", hidden: false, created_at: "2018-06-22 13:14:47", updated_at: "2018-06-22 13:14:47", published_at: "2017-09-21 12:54:30">, #<Entry id: 509371, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2017/09/21/lostdog/", title: "Lost Dog", etag: "0cf22e4be986d4c4e1bc85a93a4f5763f5d0f7fb", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/09/4...", hidden: false, created_at: "2017-09-21 16:10:24", updated_at: "2017-09-21 16:10:24", published_at: "2017-09-21 12:54:30">]

07 Sep 2017 - 12:56

07 Sep 2017 - 12:56

30 Aug 2017 - 12:35

30 Aug 2017 - 12:35

19 Jan 2017 - 14:57

19 Jan 2017 - 13:57

12 Jan 2017 - 15:13

12 Jan 2017 - 14:13

28 Nov 2016 - 15:14

28 Nov 2016 - 14:14

[#<Entry id: 506914, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2017/09/07/is-that-bug-spray...", title: "Is that bug spray?", etag: "2b835dfedcf48cf7451968ef8b2bc937ad0f9d91", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/09/4...", hidden: false, created_at: "2017-09-07 16:02:21", updated_at: "2017-09-07 16:02:21", published_at: "2017-09-07 12:56:50">, #<Entry id: 540748, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2017/09/07/is-that-bug-spra...", title: "Is that bug spray?", etag: "5c5dddb7fcb506a87f70b1f7e9d978dff997aeca", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/09/...", hidden: false, created_at: "2018-06-22 13:14:47", updated_at: "2018-06-22 13:14:47", published_at: "2017-09-07 12:56:50">, #<Entry id: 540749, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2017/08/30/dont-buy-food-hu...", title: "Don’t buy food hungry", etag: "8a02c13e0e3dd4bf3711d1042fe0c6ae3ce739ed", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/08/...", hidden: false, created_at: "2018-06-22 13:14:47", updated_at: "2018-06-22 13:14:47", published_at: "2017-08-30 12:35:52">, #<Entry id: 506107, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2017/08/30/dont-buy-food-hun...", title: "Don’t buy food hungry", etag: "43bc8126d76eddb3a48cf18f5cd6ee6ad64d3715", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/08/4...", hidden: false, created_at: "2017-08-30 14:22:47", updated_at: "2017-08-30 14:22:47", published_at: "2017-08-30 12:35:52">, #<Entry id: 479337, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2017/01/19/stop-beating-your...", title: "Stop beating your wife", etag: "870d0b5f597ff3b2d74c7e0c9163d2d2153fe4b9", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/01/4...", hidden: false, created_at: "2017-01-19 17:04:21", updated_at: "2017-01-19 17:04:21", published_at: "2017-01-19 14:57:44">, #<Entry id: 540750, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2017/01/19/stop-beating-you...", title: "Stop beating your wife", etag: "ff16bd20f485331dba4b7faa36023eb457df9796", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/01/...", hidden: false, created_at: "2018-06-22 13:14:47", updated_at: "2018-06-22 13:14:47", published_at: "2017-01-19 13:57:44">, #<Entry id: 478375, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2017/01/12/dont-install-that...", title: "Don’t install that", etag: "cf5f0b303dd9f543a15c51394f287767506c2058", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/01/4...", hidden: false, created_at: "2017-01-12 15:24:32", updated_at: "2017-01-12 15:24:32", published_at: "2017-01-12 15:13:23">, #<Entry id: 540751, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2017/01/12/dont-install-tha...", title: "Don’t install that", etag: "82e1e6407c8c6163c3549262327d770bd3c1afd4", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2017/01/...", hidden: false, created_at: "2018-06-22 13:14:47", updated_at: "2018-06-22 13:14:47", published_at: "2017-01-12 14:13:23">, #<Entry id: 472112, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/11/28/what-does-alt-rig...", title: "What does Alt-Right mean?", etag: "07af298eb21ce8c9034772ca4b0d6e96c6ceadb7", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/11/4...", hidden: false, created_at: "2016-11-28 19:29:37", updated_at: "2016-11-28 19:29:37", published_at: "2016-11-28 15:14:08">, #<Entry id: 540752, blog_id: 864, url: "https://www.pidjin.net/2016/11/28/what-does-alt-ri...", title: "What does Alt-Right mean?", etag: "75f1c2b5310f376e3f87e1cdd88de657979437a5", description: "<p><img src=\"https://cdn.pidjin.net/wp-content/upl...", image: "https://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/11/...", hidden: false, created_at: "2018-06-22 13:14:47", updated_at: "2018-06-22 13:14:47", published_at: "2016-11-28 14:14:08">]

07 Nov 2016 - 15:05

31 Oct 2016 - 14:30

22 Sep 2016 - 14:20

22 Sep 2016 - 14:20

15 Sep 2016 - 14:38

04 Aug 2016 - 14:52

14 Jul 2016 - 14:49

16 Jun 2016 - 14:38

18 May 2016 - 14:48

25 Apr 2016 - 14:36

[#<Entry id: 468770, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/11/07/iq-test/", title: "IQ Test", etag: "c8b8d7f71a79e9957f8af92b3258fc04f0064020", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/11/4...", hidden: false, created_at: "2016-11-07 18:50:05", updated_at: "2016-11-07 18:50:05", published_at: "2016-11-07 15:05:22">, #<Entry id: 467689, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/10/31/this-is-a-sex-bot...", title: "This is a Sex-Bot 3000", etag: "f9eff2ddee60640bf4e748bcb311cde8e6c8abea", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/10/0...", hidden: false, created_at: "2016-10-31 17:52:04", updated_at: "2016-10-31 17:52:04", published_at: "2016-10-31 14:30:04">, #<Entry id: 462374, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/09/22/is-that-a-banana/", title: "What’s that?", etag: "9ee409eba5f7086ee83b70c3d5cd5ef091a891f2", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/09/1...", hidden: false, created_at: "2016-09-26 15:24:13", updated_at: "2016-09-26 15:24:13", published_at: "2016-09-22 14:20:36">, #<Entry id: 461868, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/09/22/whats-that/", title: "What’s that?", etag: "cf50ab0381e9c78728bbe1110257ca79dce6df1c", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/09/1...", hidden: false, created_at: "2016-09-22 15:14:23", updated_at: "2016-09-22 15:14:23", published_at: "2016-09-22 14:20:36">, #<Entry id: 460872, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/09/15/dr-sigmund-fredo/", title: "Dr. Sigmund Fredo", etag: "819e2f8c99c7d42ffbf1d8c02f638406461af47d", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/09/x...", hidden: false, created_at: "2016-09-15 14:54:00", updated_at: "2016-09-15 14:54:00", published_at: "2016-09-15 14:38:09">, #<Entry id: 455274, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/08/04/bend-the-atom/", title: "Bend the atom", etag: "a6f3c4212a82e7acbb2fd2701097189dc8923f8e", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/08/b...", hidden: false, created_at: "2016-08-04 14:56:06", updated_at: "2016-08-04 14:56:06", published_at: "2016-08-04 14:52:40">, #<Entry id: 452462, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/07/14/make-mars-great-a...", title: "Make Mars great again", etag: "c83b568b36273a4ccbb4ddf6e5c323077709bf0e", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/07/4...", hidden: false, created_at: "2016-07-14 17:24:15", updated_at: "2016-07-14 17:24:15", published_at: "2016-07-14 14:49:37">, #<Entry id: 448157, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/06/16/words/", title: "Words", etag: "94d86a8ab0cf7a9753ba1afac0ef69eb182e47a1", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/06/4...", hidden: false, created_at: "2016-06-16 14:51:47", updated_at: "2016-06-16 14:51:47", published_at: "2016-06-16 14:38:43">, #<Entry id: 443735, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/05/18/i-just-wanna-see/", title: "I just wanna see", etag: "36f1913df72f8dfb10d726a888844743451a327f", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/05/4...", hidden: false, created_at: "2016-05-18 16:39:36", updated_at: "2016-05-18 16:39:36", published_at: "2016-05-18 14:48:29">, #<Entry id: 440231, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/04/25/anxiety/", title: "Anxiety", etag: "9f5ce1d107df96b3c951184f43b4b02f535b6431", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/04/4...", hidden: false, created_at: "2016-04-25 18:14:48", updated_at: "2016-04-25 18:14:48", published_at: "2016-04-25 14:36:34">]

03 Mar 2016 - 14:59

02 Feb 2016 - 14:57

20 Jan 2016 - 15:22

17 Nov 2015 - 15:08

29 Oct 2015 - 14:35

22 Oct 2015 - 14:12

07 Oct 2015 - 15:03

02 Oct 2015 - 14:19

30 Sep 2015 - 15:11

24 Sep 2015 - 14:53

[#<Entry id: 431589, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/03/03/syrian-steve-jobs...", title: "Syrian Steve Jobs", etag: "d35368ac34201af8c64205bbe951b1e4f192a567", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/03/4...", hidden: false, created_at: "2016-03-03 17:09:46", updated_at: "2016-03-03 17:09:46", published_at: "2016-03-03 14:59:42">, #<Entry id: 426438, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/02/02/strong/", title: "Strong", etag: "2f22d9790b0719f02d1b8cb741c84d23753f15b8", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/01/4...", hidden: false, created_at: "2016-02-02 15:35:09", updated_at: "2016-02-02 15:35:09", published_at: "2016-02-02 14:57:53">, #<Entry id: 424121, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2016/01/20/cute-pharmacist/", title: "Cute Pharmacist", etag: "0d15bb48fe53bbb3160096843505df85ebf924c5", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2016/01/4...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 15:45:47", updated_at: "2016-01-20 15:45:47", published_at: "2016-01-20 15:22:38">, #<Entry id: 413086, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/11/17/glorify-me/", title: "Glorify me", etag: "68accf585356fdab2dc46fcc28985f78499789f5", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/11/4...", hidden: false, created_at: "2015-11-17 16:24:12", updated_at: "2015-11-17 16:24:12", published_at: "2015-11-17 15:08:49">, #<Entry id: 409739, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/10/29/russian-thanksgiv...", title: "Russian Thanksgiving", etag: "bdcfa7be22989bd7bee001526e99a57d8a26c555", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/10/h...", hidden: false, created_at: "2015-10-29 17:03:59", updated_at: "2015-10-29 17:03:59", published_at: "2015-10-29 14:35:15">, #<Entry id: 408559, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/10/22/lets-all-sing/", title: "Let’s all sing", etag: "029d7959cf125387f4284f52049553d7abdc826f", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/10/4...", hidden: false, created_at: "2015-10-22 20:07:02", updated_at: "2015-10-22 20:07:02", published_at: "2015-10-22 14:12:41">, #<Entry id: 405715, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/10/07/backpack-to-schoo...", title: "Backpack to school", etag: "4b82b82a5b796872657cf139fa8218a8a0652de2", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/10/4...", hidden: false, created_at: "2015-10-07 18:17:18", updated_at: "2015-10-07 18:17:18", published_at: "2015-10-07 15:03:18">, #<Entry id: 404745, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/10/02/mein-car/", title: "Mein Car", etag: "10e802616fcb0d24ed83fcb1742d322a5d12f451", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/10/4...", hidden: false, created_at: "2015-10-02 16:06:51", updated_at: "2015-10-02 16:06:51", published_at: "2015-10-02 14:19:04">, #<Entry id: 404343, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/09/30/fake-uber/", title: "Fake Uber", etag: "c90661ff3952a449c09bff62166224d47a7576eb", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/09/x...", hidden: false, created_at: "2015-09-30 18:34:16", updated_at: "2015-09-30 18:34:16", published_at: "2015-09-30 15:11:32">, #<Entry id: 403308, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/09/24/facebaaaaaa/", title: "Facebaaaaaa", etag: "da143c1c1ddda9046f86682e97acf5fac07cab63", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/09/1...", hidden: false, created_at: "2015-09-24 15:24:32", updated_at: "2015-09-24 15:24:32", published_at: "2015-09-24 14:53:37">]

03 Sep 2015 - 14:27

30 Jul 2015 - 15:06

16 Jul 2015 - 14:58

30 Jun 2015 - 15:23

10 Jun 2015 - 15:11

30 Apr 2015 - 14:35

02 Apr 2015 - 15:14

27 Mar 2015 - 14:36

18 Mar 2015 - 14:30

12 Feb 2015 - 14:25

[#<Entry id: 399525, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/09/03/god-is-a-woman/", title: "God is a woman", etag: "d2cf7fefccd435c67745965f8129739b60a5891b", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/09/a...", hidden: false, created_at: "2015-09-03 15:10:53", updated_at: "2015-09-03 15:10:53", published_at: "2015-09-03 14:27:56">, #<Entry id: 393831, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/07/30/the-pen/", title: "The pen", etag: "63cfb04b45268c9eb805e59f4952d5dc75a5775f", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/07/a...", hidden: false, created_at: "2015-07-30 18:52:00", updated_at: "2015-07-30 18:52:00", published_at: "2015-07-30 15:06:42">, #<Entry id: 391249, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/07/16/no-humor-allowed-...", title: "No humor allowed here", etag: "3112c99a6745719ccf2ee74a2439b2f82f3a83f2", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/07/a...", hidden: false, created_at: "2015-07-16 15:22:19", updated_at: "2015-07-16 15:22:19", published_at: "2015-07-16 14:58:47">, #<Entry id: 388401, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/06/30/its-my-ass/", title: "It’s my ass", etag: "40b042cd72eac36ff910f8d13a63e3d16267be60", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/06/3...", hidden: false, created_at: "2015-06-30 17:38:15", updated_at: "2015-06-30 17:38:15", published_at: "2015-06-30 15:23:55">, #<Entry id: 384346, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/06/10/boner-doctor/", title: "Boner Doctor", etag: "bc9121e5757320ca9e058b532f4022546c484544", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/06/b...", hidden: false, created_at: "2015-06-10 16:59:42", updated_at: "2015-06-10 16:59:42", published_at: "2015-06-10 15:11:55">, #<Entry id: 376040, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/04/30/cersei-and-the-wi...", title: "Cersei and the witch", etag: "d90834f304a98ffb9f2bca693334a3075cf7bd6d", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/04/3...", hidden: false, created_at: "2015-04-30 14:39:41", updated_at: "2015-04-30 14:39:41", published_at: "2015-04-30 14:35:29">, #<Entry id: 367549, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/04/02/saving-jesus/", title: "Saving Jesus", etag: "82b9f4f15627df5f5ba12301fc259f51da0715a1", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/04/3...", hidden: false, created_at: "2015-04-02 17:52:52", updated_at: "2015-04-02 17:52:52", published_at: "2015-04-02 15:14:54">, #<Entry id: 366323, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/03/27/fairy-enough/", title: "Fairy enough", etag: "13fd6529ba5d8866395e026c60d3101804c07878", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/03/3...", hidden: false, created_at: "2015-03-27 16:04:12", updated_at: "2015-03-27 16:04:12", published_at: "2015-03-27 14:36:02">, #<Entry id: 363205, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/03/18/be-still-my-heart...", title: "Be still my heart", etag: "fdf54cf7e1ced99ffd567924dadeeb5b2b8ff2e6", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/03/c...", hidden: false, created_at: "2015-03-18 16:25:34", updated_at: "2015-03-18 16:25:34", published_at: "2015-03-18 14:30:31">, #<Entry id: 356773, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/02/12/love-me-tinder/", title: "Love me Tinder", etag: "8c77f74a32d11395901d91469d1dfd865d7175a3", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/02/d...", hidden: false, created_at: "2015-02-12 16:11:01", updated_at: "2015-02-12 16:11:01", published_at: "2015-02-12 14:25:59">]

06 Feb 2015 - 14:53

14 Jan 2015 - 14:47

18 Dec 2014 - 14:48

15 Dec 2014 - 14:55

28 Nov 2014 - 15:08

06 Nov 2014 - 12:02

23 Oct 2014 - 14:56

29 Sep 2014 - 14:53

16 Sep 2014 - 15:01

14 Aug 2014 - 15:17

[#<Entry id: 355625, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/02/06/that-will-fix-it/", title: "That will fix it", etag: "347c0cd9ad4ffa8633137ec0ba6c2ac2c6123896", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/02/3...", hidden: false, created_at: "2015-02-06 15:05:40", updated_at: "2015-02-06 15:05:40", published_at: "2015-02-06 14:53:51">, #<Entry id: 350670, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2015/01/14/ireligion/", title: "iReligion", etag: "04d9bc63383b69ec37e6fe2134f13806a47d2fae", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2015/01/3...", hidden: false, created_at: "2015-01-14 15:35:33", updated_at: "2015-01-14 15:35:33", published_at: "2015-01-14 14:47:26">, #<Entry id: 345245, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/12/18/born-in-december/", title: "Born in December", etag: "1903756f45ae8e13ade2cea322aec80cfdf69b45", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/12/0...", hidden: false, created_at: "2014-12-18 16:20:35", updated_at: "2014-12-18 16:20:35", published_at: "2014-12-18 14:48:30">, #<Entry id: 344516, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/12/15/uncensor/", title: "Uncensor", etag: "9df0d146a6a481e213ee71d551bc2f06489ada5c", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/12/0...", hidden: false, created_at: "2014-12-15 15:45:24", updated_at: "2014-12-15 15:45:24", published_at: "2014-12-15 14:55:43">, #<Entry id: 341200, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/11/28/doctor-appeal/", title: "Doctor appeal", etag: "8ab0eeb56d2f8414a4b7976e7d7c22ab793ea8a4", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/11/3...", hidden: false, created_at: "2014-11-28 15:24:27", updated_at: "2014-11-28 15:24:27", published_at: "2014-11-28 15:08:10">, #<Entry id: 336851, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/11/06/aaaargh-my-hand/", title: "Aaaargh my hand!", etag: "9a958b2a5a7e276aed2adb6d11faf565c3bae63f", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/11/3...", hidden: false, created_at: "2014-11-06 13:21:55", updated_at: "2014-11-06 13:21:55", published_at: "2014-11-06 12:02:05">, #<Entry id: 333963, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/10/23/one-night-in-wiki...", title: "Fix Wiki", etag: "b7586c99b8756efb83cfcae8719c18b468b145d9", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/10/0...", hidden: false, created_at: "2014-10-23 14:57:21", updated_at: "2014-10-23 14:57:21", published_at: "2014-10-23 14:56:00">, #<Entry id: 329363, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/09/29/carnivorous/", title: "Carnivorous", etag: "b47c268d6245edd7adba64187184b1a4e0c1e2a2", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/09/3...", hidden: false, created_at: "2014-09-29 15:10:52", updated_at: "2014-09-29 15:10:52", published_at: "2014-09-29 14:53:22">, #<Entry id: 326997, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/09/16/hungry-eyes/", title: "Hungry eyes", etag: "3d03f5b00c06dec63eef6eedfffda406cd8eb356", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/09/3...", hidden: false, created_at: "2014-09-16 15:55:36", updated_at: "2014-09-16 15:55:36", published_at: "2014-09-16 15:01:58">, #<Entry id: 321045, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/08/14/both-my-kidneys/", title: "Both my kidneys", etag: "c45df31432d66e0c4cf0e578e2a285eda5947598", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/08/3...", hidden: false, created_at: "2014-08-14 17:05:24", updated_at: "2014-08-14 17:05:24", published_at: "2014-08-14 15:17:32">]

07 Aug 2014 - 14:41

22 Jul 2014 - 15:32

25 Jun 2014 - 14:55

10 Jun 2014 - 14:29

29 May 2014 - 14:54

20 May 2014 - 14:47

30 Apr 2014 - 15:04

16 Apr 2014 - 15:24

27 Mar 2014 - 20:03

25 Mar 2014 - 15:20

[#<Entry id: 319904, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/08/07/do-you-ever-get-l...", title: "Do you ever get lonely?", etag: "deeee898a7a177c4f0bb519dea008af0d1a5a9db", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/08/3...", hidden: false, created_at: "2014-08-07 16:00:40", updated_at: "2014-08-07 16:00:40", published_at: "2014-08-07 14:41:24">, #<Entry id: 317297, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/07/22/miles-away/", title: "Legal. Barely legal.", etag: "d704caec054a4af7abe7811e4240ee5b36520a1b", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/07/3...", hidden: false, created_at: "2014-07-22 17:15:14", updated_at: "2014-07-22 17:15:14", published_at: "2014-07-22 15:32:39">, #<Entry id: 312535, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/06/25/the-fingering/", title: "The Fingering", etag: "2a91ab18e3ceeeb25b867ca25396d6930206632c", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/06/3...", hidden: false, created_at: "2014-06-25 16:30:11", updated_at: "2014-06-25 16:30:11", published_at: "2014-06-25 14:55:37">, #<Entry id: 309572, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/06/10/no-spoilers/", title: "No spoilers", etag: "99298cd50a1d0d1d57d85179f09c75c41b91ec75", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/06/3...", hidden: false, created_at: "2014-06-10 15:25:20", updated_at: "2014-06-10 15:25:20", published_at: "2014-06-10 14:29:58">, #<Entry id: 307337, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/05/29/control-tower-for...", title: "Control tower for ghosts", etag: "6349c3a786b7d7769d3a946f8c94d23b8ea13139", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/05/2...", hidden: false, created_at: "2014-05-29 15:25:35", updated_at: "2014-05-29 15:25:35", published_at: "2014-05-29 14:54:05">, #<Entry id: 305460, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/05/20/my-first-home-bak...", title: "Baking bread", etag: "7e6770a0595d2657283b12cb155bd03098a22310", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/05/j...", hidden: false, created_at: "2014-05-20 15:37:35", updated_at: "2014-05-20 15:37:35", published_at: "2014-05-20 14:47:19">, #<Entry id: 301673, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/04/30/stay-hungry-stay-...", title: "Stay hungry, stay foolish", etag: "addbe990c1e8387b30c983a26329c4d3662eb773", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/04/3...", hidden: false, created_at: "2014-04-30 15:40:59", updated_at: "2014-04-30 15:40:59", published_at: "2014-04-30 15:04:17">, #<Entry id: 299057, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/04/16/lawyer-your-stand...", title: "Lawyer your standards", etag: "ba9d7b96d896995111f0ebfa79b19982cba4ca09", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/04/3...", hidden: false, created_at: "2014-04-16 16:45:20", updated_at: "2014-04-16 16:45:20", published_at: "2014-04-16 15:24:38">, #<Entry id: 295110, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/03/27/early-adopters/", title: "Early adopters", etag: "9e41c758612f391a41d31cf6dd1eefeb2b5a530c", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/03/3...", hidden: false, created_at: "2014-03-27 20:50:45", updated_at: "2014-03-27 20:50:45", published_at: "2014-03-27 20:03:20">, #<Entry id: 294636, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/03/25/low-hanging-fruit...", title: "Low hanging fruit", etag: "90fcfb86a3c7f45d0cc1ed1cb99e6f8dc376bd41", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/03/6...", hidden: false, created_at: "2014-03-25 16:35:51", updated_at: "2014-03-25 16:35:51", published_at: "2014-03-25 15:20:16">]

14 Mar 2014 - 14:56

28 Feb 2014 - 14:40

06 Feb 2014 - 15:02

28 Jan 2014 - 15:11

17 Jan 2014 - 15:22

16 Dec 2013 - 15:08

12 Dec 2013 - 16:05

09 Dec 2013 - 15:46

05 Dec 2013 - 15:13

28 Nov 2013 - 15:27

[#<Entry id: 292560, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/03/14/white-walkers-not...", title: "White walkers not allowed", etag: "8401fb724eda1752d0b06a90c73a78477d554b39", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/03/3...", hidden: false, created_at: "2014-03-14 15:51:10", updated_at: "2014-03-14 15:51:10", published_at: "2014-03-14 14:56:44">, #<Entry id: 289723, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/02/28/ink/", title: "Ink blot test", etag: "0ba2c8d9c490ff413186c0b44510602f82eaecc4", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/02/a...", hidden: false, created_at: "2014-02-28 15:02:35", updated_at: "2014-02-28 15:02:35", published_at: "2014-02-28 14:40:44">, #<Entry id: 285460, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/02/06/ninety-percent-ga...", title: "Ninety percent gay", etag: "4838a53b9a74e22d33c93611e1be8e1f92df32d0", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/02/3...", hidden: false, created_at: "2014-02-06 15:40:49", updated_at: "2014-02-06 15:40:49", published_at: "2014-02-06 15:02:03">, #<Entry id: 283590, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/01/28/i-used-to-be-a-su...", title: "I’m also a surgeon", etag: "af11cbdc70dbc571e79dcfe1bb9966a761608d51", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/01/3...", hidden: false, created_at: "2014-01-28 16:15:47", updated_at: "2014-01-28 16:15:47", published_at: "2014-01-28 15:11:58">, #<Entry id: 281294, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2014/01/17/instant-new-years...", title: "My New Year’s Resolution", etag: "a866f364211f5cc13d2639d1bcfd675539691f19", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2014/01/3...", hidden: false, created_at: "2014-01-17 17:10:54", updated_at: "2014-01-17 17:10:54", published_at: "2014-01-17 15:22:23">, #<Entry id: 274894, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/12/16/scam-me-gently/", title: "I invented this", etag: "e4a81f3aaa722bacc57adb83a4661c2322a880ef", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/12/3...", hidden: false, created_at: "2013-12-16 15:36:15", updated_at: "2013-12-16 15:36:15", published_at: "2013-12-16 15:08:41">, #<Entry id: 274198, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/12/12/xmas-special-2/", title: "Xmas Special", etag: "d614ab4e2ce85672642f3e3a02d4cf1562fc9ad5", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/12/3...", hidden: false, created_at: "2013-12-12 17:01:02", updated_at: "2013-12-12 17:01:02", published_at: "2013-12-12 16:05:11">, #<Entry id: 273451, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/12/09/bitcoined/", title: "Bitcoined", etag: "2bcc6cc49fde7eaf15e6e452672ab40dc1b2606d", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/12/3...", hidden: false, created_at: "2013-12-09 15:50:39", updated_at: "2013-12-09 15:50:39", published_at: "2013-12-09 15:46:17">, #<Entry id: 272699, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/12/05/owl-turd-guest-co...", title: "Owl Turd Guest Comic", etag: "07eae81c2dff08193a70ccd8d75870b5c257b0dc", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/12/3...", hidden: false, created_at: "2013-12-05 16:50:52", updated_at: "2013-12-05 16:50:52", published_at: "2013-12-05 15:13:44">, #<Entry id: 271200, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/11/28/tourette-reversor...", title: "Tourette Reversor", etag: "4df6b20dd5a413af68b2dd23b9a72e8cd074cca6", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/11/3...", hidden: false, created_at: "2013-11-28 16:35:24", updated_at: "2013-11-28 16:35:24", published_at: "2013-11-28 15:27:03">]

15 Nov 2013 - 15:13

14 Nov 2013 - 15:27

07 Nov 2013 - 14:52

31 Oct 2013 - 15:33

24 Oct 2013 - 16:03

17 Oct 2013 - 15:34

15 Oct 2013 - 16:13

03 Oct 2013 - 16:02

26 Sep 2013 - 15:32

20 Sep 2013 - 15:27

[#<Entry id: 273534, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/11/15/owl-turd-guest-co...", title: "Owl Turd Guest Comic", etag: "f567013539553403b9871b8997c1758ffe7ad820", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/12/3...", hidden: false, created_at: "2013-12-09 23:15:12", updated_at: "2013-12-09 23:15:12", published_at: "2013-11-15 15:13:44">, #<Entry id: 268033, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/11/14/friends-will-be-f...", title: "Friends will be friends", etag: "a95165c267d8cf610c16f18d3d70ab58c7510044", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/11/3...", hidden: false, created_at: "2013-11-14 16:16:21", updated_at: "2013-11-14 16:16:21", published_at: "2013-11-14 15:27:00">, #<Entry id: 266599, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/11/07/famous-last-words...", title: "Famous last words", etag: "ce2e9045615694af39651dc419370b59834693db", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/11/3...", hidden: false, created_at: "2013-11-07 15:25:13", updated_at: "2013-11-07 15:25:13", published_at: "2013-11-07 14:52:03">, #<Entry id: 265073, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/10/31/the-circle-of-fai...", title: "The circle of faith", etag: "035abd18284d447b4b766eb48aea7cf67994fc8d", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/10/3...", hidden: false, created_at: "2013-10-31 16:50:45", updated_at: "2013-10-31 16:50:45", published_at: "2013-10-31 15:33:01">, #<Entry id: 263389, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/10/24/future-me/", title: "Future me", etag: "29142899b966ca2acd5301605aaf8930203502f2", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/10/0...", hidden: false, created_at: "2013-10-24 17:40:52", updated_at: "2013-10-24 17:40:52", published_at: "2013-10-24 16:03:17">, #<Entry id: 261769, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/10/17/start-me-up/", title: "Start me up", etag: "3638c8e3901576e97757d418f8ec2e031ce1e814", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/10/3...", hidden: false, created_at: "2013-10-17 15:55:48", updated_at: "2013-10-17 15:55:48", published_at: "2013-10-17 15:34:49">, #<Entry id: 280577, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/10/15/owl-turd-guest-co...", title: "Owl Turd Guest Comic", etag: "f155e982636ed2f20795d0662170690735447ea9", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/12/3...", hidden: false, created_at: "2014-01-14 17:55:37", updated_at: "2014-01-14 17:55:37", published_at: "2013-10-15 16:13:44">, #<Entry id: 258762, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/10/03/helping-the-wildl...", title: "Helping the wildlife", etag: "878d8a2b9faf383ec0c4514555934be3e3a510ea", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/10/3...", hidden: false, created_at: "2013-10-03 16:30:40", updated_at: "2013-10-03 16:30:40", published_at: "2013-10-03 16:02:29">, #<Entry id: 257082, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/09/26/clean-job/", title: "Clean job", etag: "2e7a1d4e474c5676fbc9fc8204a91908ed72b67c", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/09/3...", hidden: false, created_at: "2013-09-26 16:05:50", updated_at: "2013-09-26 16:05:50", published_at: "2013-09-26 15:32:26">, #<Entry id: 255842, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/09/20/cat-pics/", title: "Cat picture", etag: "1404b4a39f60df5d93b031bb6eb7598e7c923189", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/09/3...", hidden: false, created_at: "2013-09-20 16:45:48", updated_at: "2013-09-20 16:45:48", published_at: "2013-09-20 15:27:34">]

05 Sep 2013 - 19:50

22 Aug 2013 - 15:26

01 Aug 2013 - 15:46

24 Jul 2013 - 15:17

10 Jul 2013 - 15:42

03 Jul 2013 - 15:15

20 Jun 2013 - 15:43

13 Jun 2013 - 15:30

06 Jun 2013 - 15:23

28 May 2013 - 14:35

[#<Entry id: 252787, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/09/05/historical-truth/", title: "Historical truth", etag: "c4299791a47a6d13e8c9e67717a557560bb55391", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/09/3...", hidden: false, created_at: "2013-09-05 21:21:04", updated_at: "2013-09-05 21:21:04", published_at: "2013-09-05 19:50:16">, #<Entry id: 249781, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/08/22/clap-clap/", title: "Self help", etag: "0df5ff0700ebb2a80a6699747f18a68594e37c45", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/08/3...", hidden: false, created_at: "2013-08-22 15:51:01", updated_at: "2013-08-22 15:51:01", published_at: "2013-08-22 15:26:02">, #<Entry id: 245483, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/08/01/you-understand-me...", title: "You understand me", etag: "bd287dc3ecc2c61c2df4c75148621c41f79bb93d", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/08/3...", hidden: false, created_at: "2013-08-04 21:40:51", updated_at: "2013-08-04 21:40:51", published_at: "2013-08-01 15:46:48">, #<Entry id: 243973, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/07/24/rocket-scientolog...", title: "Rocket Scientologist", etag: "2866314d4a4d14091b7334115a5d9ca87cc25c7a", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/07/3...", hidden: false, created_at: "2013-07-24 15:53:17", updated_at: "2013-07-24 15:53:17", published_at: "2013-07-24 15:17:26">, #<Entry id: 241227, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/07/10/infinitely-wise/", title: "Wise", etag: "c902296c48ce6f9671b6d970ec6dc312383cb524", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/07/3...", hidden: false, created_at: "2013-07-10 15:56:21", updated_at: "2013-07-10 15:56:21", published_at: "2013-07-10 15:42:53">, #<Entry id: 239751, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/07/03/freedomination/", title: "Freedomination", etag: "de2d8c3bf49ba4d1d3f2c248b2b219463aaffc76", description: "<p><img src=\"http://i.imgur.com/wHTZ4V9.gif\" alt=\"...", image: "http://i.imgur.com/wHTZ4V9.gif", hidden: false, created_at: "2013-07-03 15:54:42", updated_at: "2013-07-03 15:54:42", published_at: "2013-07-03 15:15:43">, #<Entry id: 236908, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/06/20/jump-for-my-love-...", title: "It’s complicated", etag: "5265946fefd91e5a57bf949ed2536891016ab9a8", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/06/3...", hidden: false, created_at: "2013-06-20 15:53:03", updated_at: "2013-06-20 15:53:03", published_at: "2013-06-20 15:43:14">, #<Entry id: 235353, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/06/13/morning-has-broke...", title: "Let’s do this!", etag: "a9582705a563d58c444c37c26ed2e0a536c26416", description: "<p><img alt=\"\" src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-conte...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/06/9...", hidden: false, created_at: "2013-06-13 15:35:50", updated_at: "2013-06-13 15:35:50", published_at: "2013-06-13 15:30:48">, #<Entry id: 233748, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/06/06/you-suck-at-juggl...", title: "Juggle struggle", etag: "c3662aa136ddd2c8372a0b0e06208d92adc623be", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/06/3...", hidden: false, created_at: "2013-06-06 15:26:16", updated_at: "2013-06-06 15:26:16", published_at: "2013-06-06 15:23:15">, #<Entry id: 231689, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/05/28/smbc-guest-episod...", title: "SMBC Guest comic", etag: "85096f79769e28a68ad29d9f6b0662054360234b", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/05/s...", hidden: false, created_at: "2013-05-28 15:25:36", updated_at: "2013-05-28 15:25:36", published_at: "2013-05-28 14:35:35">]

23 May 2013 - 15:42

16 May 2013 - 15:34

09 May 2013 - 15:38

26 Apr 2013 - 15:23

26 Apr 2013 - 15:23

26 Apr 2013 - 15:23

26 Apr 2013 - 15:23

11 Apr 2013 - 15:24

11 Apr 2013 - 15:24

11 Apr 2013 - 15:24

[#<Entry id: 230610, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/05/23/make-sweet-lag-to...", title: "Make sweet lag to me", etag: "220491dfe78742e5614d5b3491fa1fd786a088e4", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/05/3...", hidden: false, created_at: "2013-05-23 15:48:09", updated_at: "2013-05-23 15:48:09", published_at: "2013-05-23 15:42:33">, #<Entry id: 229009, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/05/16/free-burritos/", title: "The burrito experiment", etag: "c8633b80225229397624840b1874367ddd30b369", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/05/3...", hidden: false, created_at: "2013-05-16 16:14:33", updated_at: "2013-05-16 16:14:33", published_at: "2013-05-16 15:34:42">, #<Entry id: 227326, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/05/09/found-dog/", title: "Found dog", etag: "54225194944e071e9c715229940cea930c8c451e", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/05/3...", hidden: false, created_at: "2013-05-09 16:12:15", updated_at: "2013-05-09 16:12:15", published_at: "2013-05-09 15:38:10">, #<Entry id: 226431, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/04/26/love-sick/", title: "Love Sick", etag: "e35dfb6a49a0fb5f451458359a2e1c5387d3d4fa", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/04/3...", hidden: false, created_at: "2013-05-07 12:23:54", updated_at: "2013-05-07 12:23:54", published_at: "2013-04-26 15:23:50">, #<Entry id: 226432, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/04/26/love-sick/", title: "Love Sick", etag: "e35dfb6a49a0fb5f451458359a2e1c5387d3d4fa", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/04/3...", hidden: false, created_at: "2013-05-07 12:23:54", updated_at: "2013-05-07 12:23:54", published_at: "2013-04-26 15:23:50">, #<Entry id: 226433, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/04/26/love-sick/", title: "Love Sick", etag: "e35dfb6a49a0fb5f451458359a2e1c5387d3d4fa", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/04/3...", hidden: false, created_at: "2013-05-07 12:23:54", updated_at: "2013-05-07 12:23:54", published_at: "2013-04-26 15:23:50">, #<Entry id: 226434, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/04/26/love-sick/", title: "Love Sick", etag: "e35dfb6a49a0fb5f451458359a2e1c5387d3d4fa", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/04/3...", hidden: false, created_at: "2013-05-07 12:23:54", updated_at: "2013-05-07 12:23:54", published_at: "2013-04-26 15:23:50">, #<Entry id: 226435, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/04/11/dont-wordplay-wit...", title: "Puns and cannibals", etag: "e182575f38920c93cbf9ad49a4b75cfb3c55c7fd", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/04/0...", hidden: false, created_at: "2013-05-07 12:23:54", updated_at: "2013-05-07 12:23:54", published_at: "2013-04-11 15:24:35">, #<Entry id: 226436, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/04/11/dont-wordplay-wit...", title: "Puns and cannibals", etag: "e182575f38920c93cbf9ad49a4b75cfb3c55c7fd", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/04/0...", hidden: false, created_at: "2013-05-07 12:23:54", updated_at: "2013-05-07 12:23:54", published_at: "2013-04-11 15:24:35">, #<Entry id: 226437, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/04/11/dont-wordplay-wit...", title: "Puns and cannibals", etag: "e182575f38920c93cbf9ad49a4b75cfb3c55c7fd", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/04/0...", hidden: false, created_at: "2013-05-07 12:23:54", updated_at: "2013-05-07 12:23:54", published_at: "2013-04-11 15:24:35">]

11 Apr 2013 - 15:24

26 Mar 2013 - 14:36

26 Mar 2013 - 14:36

21 Mar 2013 - 15:13

21 Mar 2013 - 15:13

14 Mar 2013 - 10:45

07 Mar 2013 - 15:29

07 Mar 2013 - 15:29

19 Feb 2013 - 14:38

19 Feb 2013 - 14:38

[#<Entry id: 226438, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/04/11/dont-wordplay-wit...", title: "Puns and cannibals", etag: "e182575f38920c93cbf9ad49a4b75cfb3c55c7fd", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/04/0...", hidden: false, created_at: "2013-05-07 12:23:54", updated_at: "2013-05-07 12:23:54", published_at: "2013-04-11 15:24:35">, #<Entry id: 213036, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/s9DhuGCyA...", title: "Sexual atheist", etag: "8de2ef5740ebdb81c77cad759f9b1866c3d1b863", description: "This episode is based on a comic we found here.", image: "", hidden: false, created_at: "2013-03-26 14:36:19", updated_at: "2013-03-28 02:05:55", published_at: "2013-03-26 14:36:19">, #<Entry id: 215021, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/03/26/sexual-atheist/", title: "Sexual atheist", etag: "9090cfcaafe8f6f68167017e6070089ca7fcd27f", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/03/3...", hidden: false, created_at: "2013-03-28 09:38:31", updated_at: "2013-03-28 09:38:31", published_at: "2013-03-26 14:36:19">, #<Entry id: 212256, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/cefMtFwFL...", title: "You should bee dancing", etag: "cbd2f5d545b41263e73e37dbabea91d1315fa676", description: "How to decipher the waggle dance of honey bees.", image: "", hidden: false, created_at: "2013-03-21 15:13:42", updated_at: "2013-03-28 08:24:57", published_at: "2013-03-21 15:13:42">, #<Entry id: 215022, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/03/21/you-should-bee-da...", title: "You should bee dancing", etag: "0618f1f11280854a5d689c0b887c8096e7140ac7", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/03/3...", hidden: false, created_at: "2013-03-28 09:38:31", updated_at: "2013-03-28 09:38:31", published_at: "2013-03-21 15:13:42">, #<Entry id: 211009, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/dcRRNRxFx...", title: "Google Reader shuts down", etag: "d2187a83177984d952c0f01d09bf06f35677db3d", description: "Google just announced they decided to kill Google ...", image: "", hidden: false, created_at: "2013-03-14 10:45:24", updated_at: "2013-03-28 08:23:22", published_at: "2013-03-14 10:45:24">, #<Entry id: 209848, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/c035JhjY1...", title: "In Vader", etag: "0406b85c2ca90a63322f9c358b5331118a3d0e0f", description: "Pid'jin steals the original Darth Vader costume. F...", image: "", hidden: false, created_at: "2013-03-07 15:29:52", updated_at: "2013-03-28 08:21:45", published_at: "2013-03-07 15:29:52">, #<Entry id: 215023, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/03/07/in-vader/", title: "In Vader", etag: "3d799ceefdb71a5c8c4c606b024bb0a6f63ef188", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/03/3...", hidden: false, created_at: "2013-03-28 09:38:31", updated_at: "2013-03-28 09:38:31", published_at: "2013-03-07 15:29:52">, #<Entry id: 207046, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/YQZwYJ0gg...", title: "Guest comic: Wirdou", etag: "1fae8e770234c6584539e08e9f7e30ff28519c11", description: "This week's guest comic was made by Wirdou, author...", image: "", hidden: false, created_at: "2013-02-19 14:38:50", updated_at: "2013-03-28 08:17:37", published_at: "2013-02-19 14:38:50">, #<Entry id: 215024, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/02/19/guest-comic-wirdo...", title: "Guest comic: Wirdou", etag: "8419cc88a7b3c2c46572143bdd23123eaf09774b", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/02/w...", hidden: false, created_at: "2013-03-28 09:38:32", updated_at: "2013-03-28 09:38:32", published_at: "2013-02-19 14:38:50">]

14 Feb 2013 - 16:05

14 Feb 2013 - 16:05

13 Feb 2013 - 14:49

13 Feb 2013 - 14:49

12 Feb 2013 - 19:40

12 Feb 2013 - 19:40

05 Feb 2013 - 15:27

05 Feb 2013 - 15:27

24 Jan 2013 - 16:09

24 Jan 2013 - 16:09

[#<Entry id: 206202, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/6teOESilD...", title: "Pearly gates", etag: "18eb37cb4c512fd21d7d3a50a2925346ee9c744e", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2013-02-14 16:05:32", updated_at: "2013-03-28 08:16:17", published_at: "2013-02-14 16:05:32">, #<Entry id: 215025, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/02/14/pearly-gates/", title: "Pearly gates", etag: "189575f371196f73cc5d913421c7acd942515103", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/02/3...", hidden: false, created_at: "2013-03-28 09:38:32", updated_at: "2013-03-28 09:38:32", published_at: "2013-02-14 16:05:32">, #<Entry id: 205889, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/FAIBdfWdb...", title: "Valentine’s Special", etag: "b3ca7a82d706ebe2525979634beb81d2bff97d06", description: "Download ready-to-print PDF of this card.", image: "", hidden: false, created_at: "2013-02-13 14:49:26", updated_at: "2013-03-28 08:15:52", published_at: "2013-02-13 14:49:26">, #<Entry id: 215026, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/02/13/valentines-specia...", title: "Valentine’s Special", etag: "c63ad7c73078b5c5ab757ecbf4f76c9c4706cebc", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/02/m...", hidden: false, created_at: "2013-03-28 09:38:32", updated_at: "2013-03-28 09:38:32", published_at: "2013-02-13 14:49:26">, #<Entry id: 205790, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/zL-UqgZ9j...", title: "iNuke", etag: "9f97a1942cea022d500326012be6a639fb8b262f", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2013-02-12 19:40:23", updated_at: "2013-03-28 08:15:45", published_at: "2013-02-12 19:40:23">, #<Entry id: 215027, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/02/12/inuke/", title: "iNuke", etag: "340381070d4d2775bbf8bdc7301a026de75e8d33", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/02/j...", hidden: false, created_at: "2013-03-28 09:38:32", updated_at: "2013-03-28 09:38:32", published_at: "2013-02-12 19:40:23">, #<Entry id: 204496, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/D-KeaeLho...", title: "Objectified", etag: "38ea8bb8f43bc3026ec1451ef81a78fe7553894a", description: "Pid'jin is about to be executed on charges of sexu...", image: "", hidden: false, created_at: "2013-02-05 15:27:59", updated_at: "2013-03-28 08:13:43", published_at: "2013-02-05 15:27:59">, #<Entry id: 215028, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/02/05/objectified/", title: "Objectified", etag: "e14590ff35714ebfdcc3b97a8b26813113c91890", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/02/3...", hidden: false, created_at: "2013-03-28 09:38:32", updated_at: "2013-03-28 09:38:32", published_at: "2013-02-05 15:27:59">, #<Entry id: 202397, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/S65sw670M...", title: "Free hugs", etag: "a39ecb6e4ffa6fa05f535bfc59bddfe36e27937f", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2013-01-24 16:09:49", updated_at: "2013-03-28 08:09:40", published_at: "2013-01-24 16:09:49">, #<Entry id: 215029, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/01/24/free-hugs-2/", title: "Free hugs", etag: "14bbfc17e62a19ca50d3973cb883cf44b3d2f4ae", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/01/3...", hidden: false, created_at: "2013-03-28 09:38:32", updated_at: "2013-03-28 09:38:32", published_at: "2013-01-24 16:09:49">]

17 Jan 2013 - 15:33

17 Jan 2013 - 15:33

08 Jan 2013 - 19:17

19 Dec 2012 - 14:55

12 Dec 2012 - 15:32

04 Dec 2012 - 15:43

27 Nov 2012 - 15:38

15 Nov 2012 - 16:03

09 Nov 2012 - 16:23

30 Oct 2012 - 15:53

[#<Entry id: 201086, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/S6z2qR1lc...", title: "We could have had it all", etag: "edc49d8e6d0e121d765d3df304909a26da4beaf8", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2013-01-17 15:33:15", updated_at: "2013-03-28 08:07:28", published_at: "2013-01-17 15:33:15">, #<Entry id: 215030, blog_id: 864, url: "http://www.pidjin.net/2013/01/17/we-could-have-had...", title: "We could have had it all", etag: "010b298cb542c6155ce9327b38d26855eb0ebf67", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2013/01/3...", hidden: false, created_at: "2013-03-28 09:38:32", updated_at: "2013-03-28 09:38:32", published_at: "2013-01-17 15:33:15">, #<Entry id: 199623, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/olY7U014H...", title: "Top 5 Pid’jin comics of 2012", etag: "20eeb773bd68a2c293322f056cacf0b84278159d", description: "Our best comics of 2012.", image: "", hidden: false, created_at: "2013-01-08 19:17:42", updated_at: "2013-03-28 08:05:14", published_at: "2013-01-08 19:17:42">, #<Entry id: 196280, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/QjAoYuGeE...", title: "Medieval", etag: "a0fa90e92331b044c3e85cd4c8277d67031e3cbf", description: "Pid'jin is about to marry a girl.", image: "", hidden: false, created_at: "2012-12-19 14:55:57", updated_at: "2013-03-28 07:59:35", published_at: "2012-12-19 14:55:57">, #<Entry id: 195029, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/l5Y_ULqet...", title: "Pissed off", etag: "17ffadb92d6c6d8a6190e989de86b5aec262fc4e", description: "Pid'jin has to survive in the desert without any w...", image: "", hidden: false, created_at: "2012-12-12 15:32:56", updated_at: "2013-03-28 07:57:23", published_at: "2012-12-12 15:32:56">, #<Entry id: 193562, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/UCH__GoSL...", title: "You know it to be true", etag: "727a905bb02104ad2a9bd220a21f76cc1bc5bd47", description: "Darth Vader meets Jean Luc Picard.\nIn the Pid'jin ...", image: "", hidden: false, created_at: "2012-12-04 15:43:57", updated_at: "2013-03-28 07:55:09", published_at: "2012-12-04 15:43:57">, #<Entry id: 192410, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/xWP8fxE98...", title: "Vampires and Pirates", etag: "46141a8ec4489a8aaddbda4d6a8a32ec187c515c", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2012-11-27 15:38:56", updated_at: "2013-03-28 07:52:41", published_at: "2012-11-27 15:38:56">, #<Entry id: 190078, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/LohlDT1OP...", title: "Upstream", etag: "93f82a4ed2d56a1d297141e48781f2a4596c2b30", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2012-11-15 16:03:48", updated_at: "2013-03-28 07:49:22", published_at: "2012-11-15 16:03:48">, #<Entry id: 189058, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/2W9ZL3RBe...", title: "In the name of love", etag: "c95b7b69060aa91fdf7ad14f991692e291ee408a", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2012-11-09 16:23:57", updated_at: "2013-03-28 07:47:52", published_at: "2012-11-09 16:23:57">, #<Entry id: 187064, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/IZVe7e4oj...", title: "Halloween Special Guest", etag: "244561b02153eb622c0cce0939535905e7b509cd", description: ".", image: "", hidden: false, created_at: "2012-10-30 15:53:53", updated_at: "2013-03-28 07:44:57", published_at: "2012-10-30 15:53:53">]

25 Oct 2012 - 15:38

16 Oct 2012 - 15:47

04 Oct 2012 - 16:02

27 Sep 2012 - 15:28

20 Sep 2012 - 15:02

14 Sep 2012 - 15:31

13 Sep 2012 - 15:54

05 Sep 2012 - 15:58

28 Aug 2012 - 16:24

16 Aug 2012 - 15:10

[#<Entry id: 186111, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/mwGB6Zqmn...", title: "Le petit prince", etag: "7e65f466d320232304a24eb900ed0fdae3134b44", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2012-10-25 15:38:40", updated_at: "2013-03-28 07:42:43", published_at: "2012-10-25 15:38:40">, #<Entry id: 184321, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/b18SGfwAJ...", title: "Pawned", etag: "233e50f98633493b4b2229783a3d70ef6d3f92c1", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2012-10-16 15:47:19", updated_at: "2013-03-28 07:40:27", published_at: "2012-10-16 15:47:19">, #<Entry id: 181711, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/mesg1oMWG...", title: "Choose life", etag: "5fb9c8273ef8fec0f783c80b3d081071c175e57d", description: "How to make the right choice as a man.", image: "", hidden: false, created_at: "2012-10-04 16:02:01", updated_at: "2013-03-28 07:36:29", published_at: "2012-10-04 16:02:01">, #<Entry id: 179686, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/D0HPHWccz...", title: "Separated at bird", etag: "58dfc3a89677aa4bc674b84ebfec55f441e3b842", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2012-09-27 15:28:20", updated_at: "2013-03-28 07:32:57", published_at: "2012-09-27 15:28:20">, #<Entry id: 178435, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/whKrLsBMY...", title: "Reality show", etag: "f355e90b0d1206211f6b3cb77aca5a3f79efcf3d", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2012-09-20 15:02:18", updated_at: "2013-03-28 07:30:42", published_at: "2012-09-20 15:02:18">, #<Entry id: 177353, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/Sl1_OvLar...", title: "Pid’jin tries his luck", etag: "998c56935f5b3d75cfab635a76cad32b6d71b2c7", description: "I can see it in your eyes that you despise the sam...", image: "", hidden: false, created_at: "2012-09-14 15:31:53", updated_at: "2013-03-28 07:28:54", published_at: "2012-09-14 15:31:53">, #<Entry id: 177175, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/dZ_pwt9Sn...", title: "Just a crush", etag: "98faa3daecc0558a572944468520d79f219e02b0", description: "And though it's just a line to you, to me it's tru...", image: "", hidden: false, created_at: "2012-09-13 15:54:38", updated_at: "2013-03-28 07:28:36", published_at: "2012-09-13 15:54:38">, #<Entry id: 175581, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/cbF_256uA...", title: "No country for poor men", etag: "82856e540faab8ff8308d6e2cad607d40eaec50d", description: "Why are there no poor people in America?", image: "", hidden: false, created_at: "2012-09-05 15:58:55", updated_at: "2013-03-28 07:26:06", published_at: "2012-09-05 15:58:55">, #<Entry id: 174214, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/Bqv9ICbto...", title: "Of my own", etag: "56efbba78b1db95c3990fb61dc1823474b2c7960", description: nil, image: "", hidden: false, created_at: "2012-08-28 16:24:36", updated_at: "2013-03-28 07:23:13", published_at: "2012-08-28 16:24:36">, #<Entry id: 172343, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/yhKIl2jKm...", title: "Return of the Jury", etag: "e6f3c010b489d216d62efe91f937bc6f7e5a3497", description: "About to hear the jury's verdict, Fredo tries to f...", image: "", hidden: false, created_at: "2012-08-16 15:10:44", updated_at: "2013-03-28 07:20:21", published_at: "2012-08-16 15:10:44">]

06 Aug 2012 - 15:53

01 Aug 2012 - 15:20

03 Jul 2012 - 15:37

28 Jun 2012 - 14:59

21 Jun 2012 - 14:51

14 Jun 2012 - 15:17

12 Apr 2012 - 14:59

05 Apr 2012 - 14:52

28 Mar 2012 - 15:07

20 Mar 2012 - 15:01

[#<Entry id: 170972, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/NkkGUv-Z-...", title: "Live from Mars", etag: "dbfdcafbef6071dad690541c26eee3f78dafc884", description: "Tweet", image: "", hidden: false, created_at: "2012-08-06 15:53:50", updated_at: "2013-03-28 07:18:05", published_at: "2012-08-06 15:53:50">, #<Entry id: 170320, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/8aeFxBOna...", title: "The future is crystal", etag: "01f9c38e704ca58dd7467c07f15e2932d87b9e28", description: "Pid'jin buys a parrot that can predict the future....", image: "", hidden: false, created_at: "2012-08-01 15:20:04", updated_at: "2013-03-28 07:17:16", published_at: "2012-08-01 15:20:04">, #<Entry id: 164032, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/_Iumrr_Ha...", title: "Fgiht!", etag: "443ed19cdeae43f7e317e9b2f1ad063791f7a68c", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2012/07/2...", hidden: false, created_at: "2012-07-03 15:37:28", updated_at: "2013-03-28 07:06:59", published_at: "2012-07-03 15:37:28">, #<Entry id: 163314, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/bkVwJqwaP...", title: "iBrick", etag: "2d906b5c3539ab0754916cda562250e013e2f861", description: "Pid'jin learns what it means to remotely brick.", image: "", hidden: false, created_at: "2012-06-28 14:59:52", updated_at: "2013-03-28 07:05:52", published_at: "2012-06-28 14:59:52">, #<Entry id: 162289, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/zdUI4JRPy...", title: "Chip ‘n’ Date", etag: "e235c4b2abd308e416fc8ed66c2d834b5bde3f1a", description: "Introducing the new brain-enhancing microchip, ver...", image: "", hidden: false, created_at: "2012-06-21 14:51:05", updated_at: "2013-03-28 07:03:41", published_at: "2012-06-21 14:51:05">, #<Entry id: 160949, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/_gbD5TC2K...", title: "Stalin Game", etag: "4c347452fb32a8a9674d51599cb3d9ce012cd07d", description: "Fredo and Pid'jin travel through time to the days ...", image: "", hidden: false, created_at: "2012-06-14 15:17:57", updated_at: "2013-03-28 07:01:22", published_at: "2012-06-14 15:17:57">, #<Entry id: 151602, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/etV9gl9OF...", title: "Lords of the boards", etag: "5d058f05bdaaef4daff298a772a2961d45d5a21a", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2012/04/2...", hidden: false, created_at: "2012-04-12 14:59:43", updated_at: "2013-03-28 06:45:01", published_at: "2012-04-12 14:59:43">, #<Entry id: 150597, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/3fLe9GZdJ...", title: "Poker Faith", etag: "4b2fae1655aaaca72009cf2a92f474713198f85e", description: "Do you know our previous Easter Specials?", image: "", hidden: false, created_at: "2012-04-05 14:52:13", updated_at: "2013-03-28 06:43:30", published_at: "2012-04-05 14:52:13">, #<Entry id: 149397, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/rlRh7BZgQ...", title: "Like a surgeon", etag: "128cc5abe16e21b3e69ea2f2b2a99840df3655af", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2012/03/2...", hidden: false, created_at: "2012-03-28 15:07:14", updated_at: "2013-03-28 06:41:38", published_at: "2012-03-28 15:07:14">, #<Entry id: 148116, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/twjC80Ux7...", title: "He’s got the look", etag: "b673d5900b26122bc28c904342dadc17540f1372", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2012/03/2...", hidden: false, created_at: "2012-03-20 15:01:36", updated_at: "2013-03-28 06:39:27", published_at: "2012-03-20 15:01:36">]

12 Mar 2012 - 14:02

06 Mar 2012 - 16:47

27 Feb 2012 - 14:36

20 Feb 2012 - 14:10

13 Feb 2012 - 14:30

23 Jan 2012 - 13:57

13 Jan 2012 - 13:35

09 Jan 2012 - 14:17

19 Dec 2011 - 14:31

16 Dec 2011 - 14:47

[#<Entry id: 146789, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/Z8p8EiX09...", title: "Snape Oil", etag: "ae85127cf0188996ed19c44b92bcda015d8fdfae", description: "Want to rehost/embed this comic on your site and s...", image: "", hidden: false, created_at: "2012-03-12 14:02:44", updated_at: "2013-03-28 06:37:31", published_at: "2012-03-12 14:02:44">, #<Entry id: 145790, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/wGWstD6P3...", title: "Pidjin Creation Of Adam Wallpaper", etag: "18d1f466eca2491c5a753458d77dfd6c1622a55c", description: "We&#8217;ve made a wallpaper! Our &#8216;Creation ...", image: "", hidden: false, created_at: "2012-03-06 16:47:55", updated_at: "2013-03-28 06:35:56", published_at: "2012-03-06 16:47:55">, #<Entry id: 144183, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/ugebo6AeN...", title: "Long time no sea", etag: "10ca1b87ad5649b4a09eb83ab62954280dd3fa3f", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2012/02/2...", hidden: false, created_at: "2012-02-27 14:36:48", updated_at: "2013-03-28 06:33:27", published_at: "2012-02-27 14:36:48">, #<Entry id: 142915, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/yUY7hZel-...", title: "Glory, Glory Hallelujah", etag: "3be48697585d34553ded3ac3947def6c329ca5a9", description: "Tweet", image: "", hidden: false, created_at: "2012-02-20 14:10:39", updated_at: "2013-03-28 06:31:21", published_at: "2012-02-20 14:10:39">, #<Entry id: 141738, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/SDCmOGLuQ...", title: "Valentine’s Day Special", etag: "d60899f02d5d26b5412275c1913260d404b27fb4", description: "<p><img src=\"http://cdn.pidjin.net/wp-content/uplo...", image: "http://cdn.pidjin.net/wp-content/uploads/2012/02/2...", hidden: false, created_at: "2012-02-13 14:30:16", updated_at: "2013-03-28 06:29:33", published_at: "2012-02-13 14:30:16">, #<Entry id: 137889, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/RtH2YYgNE...", title: "Endless Loop", etag: "3bf45c883d1592c9d320ac96ecea01c556b22f74", description: "A new year of Pid&#8217;jin glory commences today....", image: "", hidden: false, created_at: "2012-01-23 13:57:15", updated_at: "2013-03-28 06:23:48", published_at: "2012-01-23 13:57:15">, #<Entry id: 136388, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/WpHP8oW2L...", title: "Don’t stop me now", etag: "241922f78cb4af86437eac4d58503ef69c953e10", description: "Dear non-US readers, We realize many of you may no...", image: "", hidden: false, created_at: "2012-01-13 13:35:58", updated_at: "2013-03-28 06:21:36", published_at: "2012-01-13 13:35:58">, #<Entry id: 135734, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/GJdOxSlDG...", title: "Top 5: our most popular episodes of 2011", etag: "4a1e55f6c9f28a817fbd149a8866cf4ca5fd2027", description: "2011 was a great year. We posted only 22 episodes,...", image: "", hidden: false, created_at: "2012-01-09 14:17:52", updated_at: "2013-03-28 06:20:49", published_at: "2012-01-09 14:17:52">, #<Entry id: 132768, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/JOHTboFFQ...", title: "A true Xmas story", etag: "c7907572c7765fe8a9a17c445dc223b0356a2efc", description: "reddit_url = \"http://www.pidjin.net/2011/12/19/a-t...", image: "", hidden: false, created_at: "2011-12-19 14:31:20", updated_at: "2013-03-28 06:16:28", published_at: "2011-12-19 14:31:20">, #<Entry id: 132396, blog_id: 864, url: "http://feedproxy.google.com/~r/Pidjin/~3/B13VUdlPI...", title: "Xmas Special 2011", etag: "b03e4c086761ab722851819a4bf08db10c8eaa15", description: "reddit_url = \"http://www.pidjin.net/2011/12/16/xma...", image: "", hidden: false, created_at: "2011-12-16 14:47:54", updated_at: "2013-03-28 06:15:57", published_at: "2011-12-16 14:47:54">]

Fredo and Pidjin

parEugen ErhanTudor Muscalu | 5 abonnés | Ajouté le 17 Aug 2010
http://www.pidjin.net

Description

Two evil pigeons. One world to end. New funny comic strips weekly.

Catégories

HumourWebcomics

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?