xkcd

21 Sep 2018 - 04:00

19 Sep 2018 - 04:00

17 Sep 2018 - 04:00

14 Sep 2018 - 04:00

12 Sep 2018 - 04:00

10 Sep 2018 - 04:00

07 Sep 2018 - 04:00

05 Sep 2018 - 04:00

03 Sep 2018 - 04:00

31 Aug 2018 - 04:00

[#<Entry id: 549270, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2049/", title: "Unfulfilling Toys", etag: "ca7a42f3ff6c41e643f115279f5a82a08e87b3cd", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/unfulfillin...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/unfulfilling_toys.png", hidden: false, created_at: "2018-09-21 17:02:26", updated_at: "2018-09-21 17:02:26", published_at: "2018-09-21 04:00:00">, #<Entry id: 549062, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2048/", title: "Curve-Fitting", etag: "a262c58417f9c4946d3534a24e8fbeb7294818ad", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/curve_fitti...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/curve_fitting.png", hidden: false, created_at: "2018-09-19 18:00:49", updated_at: "2018-09-19 18:00:49", published_at: "2018-09-19 04:00:00">, #<Entry id: 548730, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2047/", title: "Beverages", etag: "42a84792bade903e9f7715d52e154e4f9fc8817d", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/beverages.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/beverages.png", hidden: false, created_at: "2018-09-17 06:30:11", updated_at: "2018-09-17 06:30:11", published_at: "2018-09-17 04:00:00">, #<Entry id: 548622, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2046/", title: "Trum-", etag: "746f2e6cd51c4eab8f3243b3991ec216efc8f95c", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/trum.png\" t...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/trum.png", hidden: false, created_at: "2018-09-14 15:42:33", updated_at: "2018-09-14 15:42:33", published_at: "2018-09-14 04:00:00">, #<Entry id: 548321, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2045/", title: "Social Media Announcement", etag: "6a4db16164968d70f1c3e577530e3147aed39c34", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/social_medi...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/social_media_announce...", hidden: false, created_at: "2018-09-12 04:55:11", updated_at: "2018-09-12 04:55:11", published_at: "2018-09-12 04:00:00">, #<Entry id: 548095, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2044/", title: "Sandboxing Cycle", etag: "78d14f428e06bbf5c2ef9b6263839189cee8ca8c", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/sandboxing_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/sandboxing_cycle.png", hidden: false, created_at: "2018-09-10 05:30:52", updated_at: "2018-09-10 05:30:52", published_at: "2018-09-10 04:00:00">, #<Entry id: 547925, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2043/", title: "Boathouses and Houseboats", etag: "70c800849d54cb78cfcc87fda044d004044bc2b6", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/boathouses_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/boathouses_and_houseb...", hidden: false, created_at: "2018-09-07 16:30:13", updated_at: "2018-09-07 16:30:13", published_at: "2018-09-07 04:00:00">, #<Entry id: 547745, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2042/", title: "Rolle's Theorem", etag: "d330235cae3e77815ddeda3658c452b6795071f5", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/rolles_theo...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/rolles_theorem.png", hidden: false, created_at: "2018-09-05 17:47:53", updated_at: "2018-09-05 17:47:53", published_at: "2018-09-05 04:00:00">, #<Entry id: 547548, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2041/", title: "Frontiers", etag: "e2cbe169f223640163e25ff2cb28ff051bc6cdfd", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/frontiers.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/frontiers.png", hidden: false, created_at: "2018-09-03 17:53:09", updated_at: "2018-09-03 17:53:09", published_at: "2018-09-03 04:00:00">, #<Entry id: 547331, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2040/", title: "Sibling-in-Law", etag: "ba93f5b97e25236a1852d39dd344c88cc57d5641", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/sibling_in_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/sibling_in_law.png", hidden: false, created_at: "2018-08-31 15:31:08", updated_at: "2018-08-31 15:31:08", published_at: "2018-08-31 04:00:00">]

29 Aug 2018 - 04:00

24 Aug 2018 - 04:00

22 Aug 2018 - 04:00

20 Aug 2018 - 04:00

17 Aug 2018 - 04:00

15 Aug 2018 - 04:00

13 Aug 2018 - 04:00

10 Aug 2018 - 04:00

08 Aug 2018 - 04:00

06 Aug 2018 - 04:00

[#<Entry id: 547128, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2039/", title: "Begging the Question", etag: "004a0a63e8ab8c70ed1360fb23753fbf19a57ac0", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/begging_the...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/begging_the_question....", hidden: false, created_at: "2018-08-29 17:31:07", updated_at: "2018-08-29 17:31:07", published_at: "2018-08-29 04:00:00">, #<Entry id: 546670, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2037/", title: "Supreme Court Bracket", etag: "727e488895268d6f1b6c2c2be75968af21cbc0e4", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/supreme_cou...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/supreme_court_bracket...", hidden: false, created_at: "2018-08-24 06:25:16", updated_at: "2018-08-24 06:25:16", published_at: "2018-08-24 04:00:00">, #<Entry id: 546395, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2036/", title: "Edgelord", etag: "3233cda6a82b295ee503d3b1762f95a9cda55c10", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/edgelord.pn...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/edgelord.png", hidden: false, created_at: "2018-08-22 05:55:11", updated_at: "2018-08-22 05:55:11", published_at: "2018-08-22 04:00:00">, #<Entry id: 546176, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2035/", title: "Dark Matter Candidates", etag: "ab79e9a6734a66624a17faa4b21a15410cd88eda", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/dark_matter...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/dark_matter_candidate...", hidden: false, created_at: "2018-08-20 04:52:33", updated_at: "2018-08-20 04:52:33", published_at: "2018-08-20 04:00:00">, #<Entry id: 545996, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2034/", title: "Equations", etag: "e9f72ddec93b58fbd973e7fb3ebc478995471b54", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/equations.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/equations.png", hidden: false, created_at: "2018-08-17 04:50:32", updated_at: "2018-08-17 04:50:32", published_at: "2018-08-17 04:00:00">, #<Entry id: 545862, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2033/", title: "Repair or Replace", etag: "8ee0586688a17c853c1f2deb1cd6b1b1769de465", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/repair_or_r...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/repair_or_replace.png", hidden: false, created_at: "2018-08-15 17:18:45", updated_at: "2018-08-15 17:18:45", published_at: "2018-08-15 04:00:00">, #<Entry id: 545673, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2032/", title: "Word Puzzles", etag: "b08bac6c9e3af2cb0e401d5b3b01e0f7406c169b", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/word_puzzle...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/word_puzzles.png", hidden: false, created_at: "2018-08-13 17:27:34", updated_at: "2018-08-13 17:27:34", published_at: "2018-08-13 04:00:00">, #<Entry id: 545484, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2031/", title: "Pie Charts", etag: "c6a4247575b2018a101364d30d4f92ae8e127e61", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/pie_charts....", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/pie_charts.png", hidden: false, created_at: "2018-08-10 17:40:12", updated_at: "2018-08-10 17:40:12", published_at: "2018-08-10 04:00:00">, #<Entry id: 545282, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2030/", title: "Voting Software", etag: "09e2f21cd1258fc3165bb3ffed16939665565b30", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/voting_soft...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/voting_software.png", hidden: false, created_at: "2018-08-08 18:45:18", updated_at: "2018-08-08 18:45:18", published_at: "2018-08-08 04:00:00">, #<Entry id: 545110, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2029/", title: "Disaster Movie", etag: "fe317fdb82bc8f0e52e9463cf3cf08d1763698fd", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/disaster_mo...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/disaster_movie.png", hidden: false, created_at: "2018-08-06 21:52:26", updated_at: "2018-08-06 21:52:26", published_at: "2018-08-06 04:00:00">]

03 Aug 2018 - 04:00

01 Aug 2018 - 04:00

30 Jul 2018 - 04:00

27 Jul 2018 - 04:00

25 Jul 2018 - 04:00

23 Jul 2018 - 04:00

20 Jul 2018 - 04:00

18 Jul 2018 - 04:00

16 Jul 2018 - 04:00

13 Jul 2018 - 04:00

[#<Entry id: 544876, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2028/", title: "Complex Numbers", etag: "d1ad0622db67ce501baaa0016eff1ea59f66d477", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/complex_num...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/complex_numbers.png", hidden: false, created_at: "2018-08-03 18:12:37", updated_at: "2018-08-03 18:12:37", published_at: "2018-08-03 04:00:00">, #<Entry id: 544678, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2027/", title: "Lightning Distance", etag: "2d8ff96ea9dc0bd6e8726627997d49a49639ee1a", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/lightning_d...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/lightning_distance.pn...", hidden: false, created_at: "2018-08-01 13:45:21", updated_at: "2018-08-01 13:45:21", published_at: "2018-08-01 04:00:00">, #<Entry id: 544476, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2026/", title: "Heat Index", etag: "2bbb89e4e9d0ab76ca00e1f68a2f6d514577cfca", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/heat_index....", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/heat_index.png", hidden: false, created_at: "2018-07-30 16:30:08", updated_at: "2018-07-30 16:30:08", published_at: "2018-07-30 04:00:00">, #<Entry id: 544290, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2025/", title: "Peer Review", etag: "e7d80ae91a9bf912872bd9f53eaa4a122714396f", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/peer_review...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/peer_review.png", hidden: false, created_at: "2018-07-27 16:04:23", updated_at: "2018-07-27 16:04:23", published_at: "2018-07-27 04:00:00">, #<Entry id: 543979, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2024/", title: "Light Hacks", etag: "71b6fb3bdaf09e58354bd5f8cc90186c5bbfbad2", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/light_hacks...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/light_hacks.png", hidden: false, created_at: "2018-07-25 05:42:19", updated_at: "2018-07-25 05:42:19", published_at: "2018-07-25 04:00:00">, #<Entry id: 543752, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2023/", title: "Y-Axis", etag: "addefdc2d09a4d184398490e3fc63e87b584b778", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/y_axis.png\"...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/y_axis.png", hidden: false, created_at: "2018-07-23 05:22:03", updated_at: "2018-07-23 05:22:03", published_at: "2018-07-23 04:00:00">, #<Entry id: 543557, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2022/", title: "Sports Champions", etag: "8e04b39d5cb5026afd9e583cee7fb3f116977e32", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/sports_cham...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/sports_champions.png", hidden: false, created_at: "2018-07-20 05:57:40", updated_at: "2018-07-20 05:57:40", published_at: "2018-07-20 04:00:00">, #<Entry id: 543379, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2021/", title: "Software Development", etag: "09ca47cc2403c30cc7c08e29553944d176c2968c", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/software_de...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/software_development....", hidden: false, created_at: "2018-07-18 15:08:42", updated_at: "2018-07-18 15:08:42", published_at: "2018-07-18 04:00:00">, #<Entry id: 543119, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2020/", title: "Negative Results", etag: "45c765d58653e0d65ebfa5225fc662c08b96cd34", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/negative_re...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/negative_results.png", hidden: false, created_at: "2018-07-16 15:16:14", updated_at: "2018-07-16 15:16:14", published_at: "2018-07-16 04:00:00">, #<Entry id: 542922, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2019/", title: "An Apple for a Dollar", etag: "d7105b107955818436cbe8dafb05b659130568f8", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/an_apple_fo...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/an_apple_for_a_dollar...", hidden: false, created_at: "2018-07-13 17:41:59", updated_at: "2018-07-13 17:41:59", published_at: "2018-07-13 04:00:00">]

11 Jul 2018 - 04:00

09 Jul 2018 - 04:00

06 Jul 2018 - 04:00

04 Jul 2018 - 04:00

02 Jul 2018 - 04:00

29 Jun 2018 - 04:00

27 Jun 2018 - 04:00

25 Jun 2018 - 04:00

22 Jun 2018 - 04:00

20 Jun 2018 - 04:00

[#<Entry id: 542699, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2018/", title: "Wall Art", etag: "c09fcf013991cba9c21a767c156df07f28c6b06b", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/wall_art.pn...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/wall_art.png", hidden: false, created_at: "2018-07-11 13:35:08", updated_at: "2018-07-11 13:35:08", published_at: "2018-07-11 04:00:00">, #<Entry id: 542482, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2017/", title: "Stargazing 2", etag: "edd5db39606c6e44e1ed4eb17a2dd3ea9bd4fbb7", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/stargazing_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/stargazing_2.png", hidden: false, created_at: "2018-07-09 17:46:05", updated_at: "2018-07-09 17:46:05", published_at: "2018-07-09 04:00:00">, #<Entry id: 542245, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2016/", title: "OEIS Submissions", etag: "c414d3fc71e9f253a1b06108d5cf0fc13ed9c6be", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/oeis_submis...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/oeis_submissions.png", hidden: false, created_at: "2018-07-06 20:00:20", updated_at: "2018-07-06 20:00:20", published_at: "2018-07-06 04:00:00">, #<Entry id: 541951, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2015/", title: "New Phone Thread", etag: "a9bb47f7190913d4bd0d8633cc107aa766f68e60", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/new_phone_t...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/new_phone_thread.png", hidden: false, created_at: "2018-07-04 05:46:21", updated_at: "2018-07-04 05:46:21", published_at: "2018-07-04 04:00:00">, #<Entry id: 541789, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2014/", title: "JWST Delays", etag: "6bba1e215643c3c5e40421fe99739d542f2a6f14", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/jwst_delays...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/jwst_delays.png", hidden: false, created_at: "2018-07-02 17:50:17", updated_at: "2018-07-02 17:50:17", published_at: "2018-07-02 04:00:00">, #<Entry id: 541569, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2013/", title: "Rock", etag: "fe7f411cd7dece883a66a8c9cb3bf6f615b6e723", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/rock.png\" t...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/rock.png", hidden: false, created_at: "2018-06-29 19:21:54", updated_at: "2018-06-29 19:21:54", published_at: "2018-06-29 04:00:00">, #<Entry id: 541358, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2012/", title: "Thorough Analysis", etag: "e1697373246a402d5ff50ee95079142c550a1a08", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/thorough_an...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/thorough_analysis.png", hidden: false, created_at: "2018-06-27 20:25:40", updated_at: "2018-06-27 20:25:40", published_at: "2018-06-27 04:00:00">, #<Entry id: 541018, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2011/", title: "Newton's Trajectories", etag: "119b3e6c8d8f4dcc1a33f9199cfa75201679365b", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/newtons_tra...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/newtons_trajectories....", hidden: false, created_at: "2018-06-25 04:10:14", updated_at: "2018-06-25 04:10:14", published_at: "2018-06-25 04:00:00">, #<Entry id: 540793, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2010/", title: "Update Notes", etag: "e6aa1af01875e2bd8ae07171c7154faa983a6f3b", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/update_note...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/update_notes.png", hidden: false, created_at: "2018-06-22 18:35:55", updated_at: "2018-06-22 18:35:55", published_at: "2018-06-22 04:00:00">, #<Entry id: 540493, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2009/", title: "Hertzsprung-Russell Diagram", etag: "cac333c517e4dfe2750a3e1265da09ad3c384f62", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/hertzsprung...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/hertzsprung_russell_d...", hidden: false, created_at: "2018-06-20 15:40:34", updated_at: "2018-06-20 15:40:34", published_at: "2018-06-20 04:00:00">]

18 Jun 2018 - 04:00

15 Jun 2018 - 04:00

13 Jun 2018 - 04:00

11 Jun 2018 - 04:00

08 Jun 2018 - 04:00

06 Jun 2018 - 04:00

04 Jun 2018 - 04:00

01 Jun 2018 - 04:00

30 May 2018 - 04:00

28 May 2018 - 04:00

[#<Entry id: 540286, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2008/", title: "Irony Definition", etag: "ce1570761655dbbd0672f950b68b4fe927d22bb6", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/irony_defin...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/irony_definition.png", hidden: false, created_at: "2018-06-18 17:46:34", updated_at: "2018-06-18 17:46:34", published_at: "2018-06-18 04:00:00">, #<Entry id: 540061, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2007/", title: "Brookhaven RHIC", etag: "aecbcd20c7ca0412ae47530ae25a9b84e218e441", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/brookhaven_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/brookhaven_rhic.png", hidden: false, created_at: "2018-06-15 17:25:12", updated_at: "2018-06-15 17:25:12", published_at: "2018-06-15 04:00:00">, #<Entry id: 539799, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2006/", title: "Customer Rewards", etag: "d9e10219e054186726fb0a895979c663331560ad", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/customer_re...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/customer_rewards.png", hidden: false, created_at: "2018-06-13 15:35:34", updated_at: "2018-06-13 15:35:34", published_at: "2018-06-13 04:00:00">, #<Entry id: 539468, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2005/", title: "Attention Span", etag: "c1715497d7aa97bdb9b264c8c0d05c1ccce4e605", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/attention_s...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/attention_span.png", hidden: false, created_at: "2018-06-11 05:15:07", updated_at: "2018-06-11 05:15:07", published_at: "2018-06-11 04:00:00">, #<Entry id: 539247, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2004/", title: "Sun and Earth", etag: "884a6f4416f5d6df280545211b59c6ab092c0e6b", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/sun_and_ear...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/sun_and_earth.png", hidden: false, created_at: "2018-06-08 04:32:43", updated_at: "2018-06-08 04:32:43", published_at: "2018-06-08 04:00:00">, #<Entry id: 539008, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2003/", title: "Presidential Succession", etag: "af10b3d8a55a37d18a803f1945f9bad6e39cd4f3", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/presidentia...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/presidential_successi...", hidden: false, created_at: "2018-06-06 05:30:07", updated_at: "2018-06-06 05:30:07", published_at: "2018-06-06 04:00:00">, #<Entry id: 538770, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2002/", title: "LeBron James and Stephen Curry", etag: "5854413556119b58b0791c2c48c2f58ffb4f7985", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/lebron_jame...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/lebron_james_and_step...", hidden: false, created_at: "2018-06-04 05:05:13", updated_at: "2018-06-04 05:05:13", published_at: "2018-06-04 04:00:00">, #<Entry id: 538612, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2001/", title: "Clickbait-Corrected p-Value", etag: "196df03220bfacc4c929b49ccda9644d491fb35d", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/clickbait_c...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/clickbait_corrected_p...", hidden: false, created_at: "2018-06-01 17:40:44", updated_at: "2018-06-01 17:40:44", published_at: "2018-06-01 04:00:00">, #<Entry id: 538373, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/2000/", title: "xkcd Phone 2000", etag: "be46258897d1fb0b7756970f222248cfeeeace73", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/xkcd_phone_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/xkcd_phone_2000.png", hidden: false, created_at: "2018-05-30 18:15:17", updated_at: "2018-05-30 18:15:17", published_at: "2018-05-30 04:00:00">, #<Entry id: 538104, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1999/", title: "Selection Effect", etag: "0c3c4a64b6826e1a5449b60f039cb29964e0f9bc", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/selection_e...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/selection_effect.png", hidden: false, created_at: "2018-05-28 18:50:33", updated_at: "2018-05-28 18:50:33", published_at: "2018-05-28 04:00:00">]

25 May 2018 - 04:00

23 May 2018 - 04:00

21 May 2018 - 04:00

18 May 2018 - 04:00

16 May 2018 - 04:00

14 May 2018 - 04:00

11 May 2018 - 04:00

09 May 2018 - 04:00

07 May 2018 - 04:00

04 May 2018 - 04:00

[#<Entry id: 537962, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1998/", title: "GDPR", etag: "9931b2e834bef80950dcfe70dda39f2c15fd46d6", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/gdpr.png\" t...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/gdpr.png", hidden: false, created_at: "2018-05-25 19:48:35", updated_at: "2018-05-25 19:48:35", published_at: "2018-05-25 04:00:00">, #<Entry id: 537688, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1997/", title: "Business Update", etag: "1c7e3d963bf00b12e761445cb5ba6527afb68813", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/business_up...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/business_update.png", hidden: false, created_at: "2018-05-23 19:00:30", updated_at: "2018-05-23 19:00:30", published_at: "2018-05-23 04:00:00">, #<Entry id: 537420, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1996/", title: "Morning News", etag: "617aee28f9e05c2a51188cdf75ef187707aabdb9", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/morning_new...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/morning_news.png", hidden: false, created_at: "2018-05-21 18:15:25", updated_at: "2018-05-21 18:15:25", published_at: "2018-05-21 04:00:00">, #<Entry id: 537195, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1995/", title: "MC Hammer Age", etag: "b8e406f310830e683a872a1b81056e8e7dc13af4", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/mc_hammer_a...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/mc_hammer_age.png", hidden: false, created_at: "2018-05-18 17:00:46", updated_at: "2018-05-18 17:00:46", published_at: "2018-05-18 04:00:00">, #<Entry id: 536872, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1994/", title: "Repairs", etag: "e40243e465bd1c1f78af02f351cefbbe30d8f689", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/repairs.png...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/repairs.png", hidden: false, created_at: "2018-05-16 04:17:32", updated_at: "2018-05-16 04:17:32", published_at: "2018-05-16 04:00:00">, #<Entry id: 536678, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1993/", title: "Fatal Crash Rate", etag: "70914deb67761cdf7db290dd3ce69de64dc6d505", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/fatal_crash...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/fatal_crash_rate.png", hidden: false, created_at: "2018-05-14 14:55:09", updated_at: "2018-05-14 14:55:09", published_at: "2018-05-14 04:00:00">, #<Entry id: 536471, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1992/", title: "SafetySat", etag: "d5906d8f20e6a4d479fde9078d000fb214542302", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/safetysat.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/safetysat.png", hidden: false, created_at: "2018-05-11 18:30:07", updated_at: "2018-05-11 18:30:07", published_at: "2018-05-11 04:00:00">, #<Entry id: 536191, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1991/", title: "Research Areas by Size and Countedness", etag: "a2dc919cdb8f29dd4fc191af60ee94986d18f2ad", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/research_ar...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/research_areas_by_siz...", hidden: false, created_at: "2018-05-09 15:42:20", updated_at: "2018-05-09 15:42:20", published_at: "2018-05-09 04:00:00">, #<Entry id: 535975, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1990/", title: "Driving Cars", etag: "92d226d2639835ed5b307b25f50434c8dc743826", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/driving_car...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/driving_cars.png", hidden: false, created_at: "2018-05-07 17:54:58", updated_at: "2018-05-07 17:54:58", published_at: "2018-05-07 04:00:00">, #<Entry id: 535756, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1989/", title: "IMHO", etag: "9f1da3567e41426dd5de8b37467d6bec4e5f4cc4", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/imho.png\" t...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/imho.png", hidden: false, created_at: "2018-05-04 16:50:31", updated_at: "2018-05-04 16:50:31", published_at: "2018-05-04 04:00:00">]

02 May 2018 - 04:00

30 Apr 2018 - 04:00

27 Apr 2018 - 04:00

25 Apr 2018 - 04:00

23 Apr 2018 - 04:00

20 Apr 2018 - 04:00

18 Apr 2018 - 04:00

16 Apr 2018 - 04:00

13 Apr 2018 - 04:00

11 Apr 2018 - 04:00

[#<Entry id: 535520, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1988/", title: "Containers", etag: "3478e57eec84f0dfad315779fa74e1c85d0f3783", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/containers....", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/containers.png", hidden: false, created_at: "2018-05-02 17:30:00", updated_at: "2018-05-02 17:30:00", published_at: "2018-05-02 04:00:00">, #<Entry id: 535253, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1987/", title: "Python Environment", etag: "40ac7e807869de3d12aed57e0f2c327e3de703d3", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/python_envi...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/python_environment.pn...", hidden: false, created_at: "2018-04-30 14:57:47", updated_at: "2018-04-30 14:57:47", published_at: "2018-04-30 04:00:00">, #<Entry id: 535054, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1986/", title: "River Border", etag: "02d5cee3c091d1aa9a64f91d70c657718910a379", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/river_borde...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/river_border.png", hidden: false, created_at: "2018-04-27 18:30:19", updated_at: "2018-04-27 18:30:19", published_at: "2018-04-27 04:00:00">, #<Entry id: 534786, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1985/", title: "Meteorologist", etag: "9f197ab82a4ed1d264019e1260047b20a07de572", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/meteorologi...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/meteorologist.png", hidden: false, created_at: "2018-04-25 16:50:32", updated_at: "2018-04-25 16:50:32", published_at: "2018-04-25 04:00:00">, #<Entry id: 534543, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1984/", title: "Misinterpretation", etag: "42af68c2b620ebc79c74181e7f14c67afcddf32a", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/misinterpre...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/misinterpretation.png", hidden: false, created_at: "2018-04-23 16:04:06", updated_at: "2018-04-23 16:04:06", published_at: "2018-04-23 04:00:00">, #<Entry id: 534306, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1983/", title: "Clutter", etag: "e6de8b83f6be34fcf4d90771d0cf36d479e43c72", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/clutter.png...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/clutter.png", hidden: false, created_at: "2018-04-20 17:14:23", updated_at: "2018-04-20 17:14:23", published_at: "2018-04-20 04:00:00">, #<Entry id: 534076, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1982/", title: "Evangelism", etag: "5b4f649af0e2429217bd156fa39d6d196fef7edf", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/evangelism....", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/evangelism.png", hidden: false, created_at: "2018-04-18 18:00:19", updated_at: "2018-04-18 18:00:19", published_at: "2018-04-18 04:00:00">, #<Entry id: 533798, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1981/", title: "Rickrolling Anniversary", etag: "385ddcbac716250c21cd93d20e55cabc76abe397", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/rickrolling...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/rickrolling_anniversa...", hidden: false, created_at: "2018-04-16 15:24:25", updated_at: "2018-04-16 15:24:25", published_at: "2018-04-16 04:00:00">, #<Entry id: 533578, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1980/", title: "Turkish Delight", etag: "63ece6b58df9046e94764f7eaabcabf0ad8b8285", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/turkish_del...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/turkish_delight.png", hidden: false, created_at: "2018-04-13 15:42:32", updated_at: "2018-04-13 15:42:32", published_at: "2018-04-13 04:00:00">, #<Entry id: 533262, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1979/", title: "History", etag: "a9d55303314e9bdc4a04fbfd45fb03d8d7787aa8", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/history.png...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/history.png", hidden: false, created_at: "2018-04-11 05:17:55", updated_at: "2018-04-11 05:17:55", published_at: "2018-04-11 04:00:00">]

09 Apr 2018 - 04:00

06 Apr 2018 - 04:00

04 Apr 2018 - 04:00

01 Apr 2018 - 04:00

30 Mar 2018 - 04:00

28 Mar 2018 - 04:00

26 Mar 2018 - 04:00

23 Mar 2018 - 04:00

21 Mar 2018 - 04:00

19 Mar 2018 - 04:00

[#<Entry id: 533068, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1978/", title: "Congressional Testimony", etag: "27feffa3c9db0642c06ad36436d136494911f857", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/congression...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/congressional_testimo...", hidden: false, created_at: "2018-04-09 17:17:47", updated_at: "2018-04-09 17:17:47", published_at: "2018-04-09 04:00:00">, #<Entry id: 532827, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1977/", title: "Paperwork", etag: "4a088c3805658ab8dfff801f78b0a19762d30983", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/paperwork.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/paperwork.png", hidden: false, created_at: "2018-04-06 17:12:49", updated_at: "2018-04-06 17:12:49", published_at: "2018-04-06 04:00:00">, #<Entry id: 532503, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1976/", title: "Friendly Questions", etag: "7b8de72840a5b995668cc39ce603f911a7cb9f3f", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/friendly_qu...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/friendly_questions.pn...", hidden: false, created_at: "2018-04-04 15:43:02", updated_at: "2018-04-04 15:43:02", published_at: "2018-04-04 04:00:00">, #<Entry id: 532180, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1975/", title: "Right Click", etag: "253707a7cf2558bba79b01bd68ada5dde5c684c7", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/right_click...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/right_click.png", hidden: false, created_at: "2018-04-02 01:00:06", updated_at: "2018-04-02 01:00:06", published_at: "2018-04-01 04:00:00">, #<Entry id: 532006, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1974/", title: "Conversational Dynamics", etag: "c0c4d8fa0ccac2cc7aafe6b72548bf8118b96d2d", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/conversatio...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/conversational_dynami...", hidden: false, created_at: "2018-03-30 16:29:39", updated_at: "2018-03-30 16:29:39", published_at: "2018-03-30 04:00:00">, #<Entry id: 531733, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1973/", title: "Star Lore", etag: "e1ed59556224e2e0be72e273a9b6efe132211692", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/star_lore.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/star_lore.png", hidden: false, created_at: "2018-03-28 14:32:25", updated_at: "2018-03-28 14:32:25", published_at: "2018-03-28 04:00:00">, #<Entry id: 531463, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1972/", title: "Autogyros", etag: "e5010c9ed84fc2ffb369bcec76b9d7b9b2e14700", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/autogyros.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/autogyros.png", hidden: false, created_at: "2018-03-26 15:34:29", updated_at: "2018-03-26 15:34:29", published_at: "2018-03-26 04:00:00">, #<Entry id: 531146, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1971/", title: "Personal Data", etag: "b8d0c864f28da880eab7e001e738f04fc3b39731", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/personal_da...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/personal_data.png", hidden: false, created_at: "2018-03-23 06:05:24", updated_at: "2018-03-23 06:05:24", published_at: "2018-03-23 04:00:00">, #<Entry id: 530955, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1970/", title: "Name Dominoes", etag: "061eea3808820d743e5a29b13c4a4ac768d84292", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/name_domino...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/name_dominoes.png", hidden: false, created_at: "2018-03-21 19:02:21", updated_at: "2018-03-21 19:02:21", published_at: "2018-03-21 04:00:00">, #<Entry id: 530646, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1969/", title: "Not Available", etag: "fde3411a48d77a3fc77d6374ff796a82a494ef01", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/not_availab...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/not_available.png", hidden: false, created_at: "2018-03-19 14:43:29", updated_at: "2018-03-19 14:43:29", published_at: "2018-03-19 04:00:00">]

16 Mar 2018 - 04:00

14 Mar 2018 - 04:00

12 Mar 2018 - 04:00

09 Mar 2018 - 05:00

07 Mar 2018 - 05:00

05 Mar 2018 - 05:00

02 Mar 2018 - 05:00

28 Feb 2018 - 05:00

26 Feb 2018 - 05:00

23 Feb 2018 - 05:00

[#<Entry id: 530435, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1968/", title: "Robot Future", etag: "dab4a4455ac5e141f8c0c1fad1bec2bc50c4a2a8", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/robot_futur...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/robot_future.png", hidden: false, created_at: "2018-03-16 15:55:25", updated_at: "2018-03-16 15:55:25", published_at: "2018-03-16 04:00:00">, #<Entry id: 530122, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1967/", title: "Violin Plots", etag: "6a221eaa59a72c8f00f3654dd85f3d2f94dd1ee8", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/violin_plot...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/violin_plots.png", hidden: false, created_at: "2018-03-14 06:37:45", updated_at: "2018-03-14 06:37:45", published_at: "2018-03-14 04:00:00">, #<Entry id: 529909, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1966/", title: "Smart Home Security", etag: "4f43236543e29f9dbb505f03922d3c19026e7607", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/smart_home_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/smart_home_security.p...", hidden: false, created_at: "2018-03-12 17:42:24", updated_at: "2018-03-12 17:42:24", published_at: "2018-03-12 04:00:00">, #<Entry id: 529654, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1965/", title: "Background Apps", etag: "eb65579adacd4e8c7812071d149549e0359c8290", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/background_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/background_apps.png", hidden: false, created_at: "2018-03-09 17:42:35", updated_at: "2018-03-09 17:42:35", published_at: "2018-03-09 05:00:00">, #<Entry id: 529397, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1964/", title: "Spatial Orientation", etag: "d2eb9031e0cb944c56104012cc9c91a6c7b45685", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/spatial_ori...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/spatial_orientation.p...", hidden: false, created_at: "2018-03-07 18:47:23", updated_at: "2018-03-07 18:47:23", published_at: "2018-03-07 05:00:00">, #<Entry id: 528939, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1963/", title: "Namespace Land Rush", etag: "f71568cb552c3d2c22f3c6943abcc9ddba0b56c5", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/namespace_l...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/namespace_land_rush.p...", hidden: false, created_at: "2018-03-05 06:17:19", updated_at: "2018-03-05 06:17:19", published_at: "2018-03-05 05:00:00">, #<Entry id: 528802, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1962/", title: "Generations", etag: "f57161a898f3b7657760af617f19682f29145c68", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/generations...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/generations.png", hidden: false, created_at: "2018-03-02 18:55:31", updated_at: "2018-03-02 18:55:31", published_at: "2018-03-02 05:00:00">, #<Entry id: 528497, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1961/", title: "Interaction", etag: "59050cb973b5f00165f94f5abdb2ae6ba506605e", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/interaction...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/interaction.png", hidden: false, created_at: "2018-02-28 15:35:23", updated_at: "2018-02-28 15:35:23", published_at: "2018-02-28 05:00:00">, #<Entry id: 528159, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1960/", title: "Code Golf", etag: "81e73b31b39af27244acd8c671427d162d20f38e", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/code_golf.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/code_golf.png", hidden: false, created_at: "2018-02-26 05:55:12", updated_at: "2018-02-26 05:55:12", published_at: "2018-02-26 05:00:00">, #<Entry id: 527916, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1959/", title: "The Simpsons", etag: "4685d1b3d28d8df6605ba6a39af24f4378a6ac75", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/the_simpson...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/the_simpsons.png", hidden: false, created_at: "2018-02-23 06:57:38", updated_at: "2018-02-23 06:57:38", published_at: "2018-02-23 05:00:00">]

21 Feb 2018 - 05:00

19 Feb 2018 - 05:00

16 Feb 2018 - 05:00

14 Feb 2018 - 05:00

12 Feb 2018 - 05:00

07 Feb 2018 - 05:00

05 Feb 2018 - 05:00

02 Feb 2018 - 05:00

31 Jan 2018 - 05:00

29 Jan 2018 - 05:00

[#<Entry id: 527664, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1958/", title: "Self-Driving Issues", etag: "f7f6f414ea401a813bcdd104b5cdab7fddc18608", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/self_drivin...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/self_driving_issues.p...", hidden: false, created_at: "2018-02-21 07:55:55", updated_at: "2018-02-21 07:55:55", published_at: "2018-02-21 05:00:00">, #<Entry id: 527386, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1957/", title: "2018 CVE List", etag: "712dbd1736920d51729f65ef37a6e45b9d17173d", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/2018_cve_li...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/2018_cve_list.png", hidden: false, created_at: "2018-02-19 07:05:12", updated_at: "2018-02-19 07:05:12", published_at: "2018-02-19 05:00:00">, #<Entry id: 527181, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1956/", title: "Unification", etag: "bf329e58ef03a012575dc8a9b16ee273521bc812", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/unification...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/unification.png", hidden: false, created_at: "2018-02-16 11:55:10", updated_at: "2018-02-16 11:55:10", published_at: "2018-02-16 05:00:00">, #<Entry id: 526882, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1955/", title: "Robots", etag: "6f41b31e0d54df10e94d7624a1b76dd893e821f0", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/robots.png\"...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/robots.png", hidden: false, created_at: "2018-02-14 06:55:08", updated_at: "2018-02-14 06:55:08", published_at: "2018-02-14 05:00:00">, #<Entry id: 526635, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1954/", title: "Impostor Syndrome", etag: "ec7352bdd862bae844273d99cdc85183b5dad673", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/impostor_sy...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/impostor_syndrome.png", hidden: false, created_at: "2018-02-12 14:01:30", updated_at: "2018-02-12 14:01:30", published_at: "2018-02-12 05:00:00">, #<Entry id: 526185, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1952/", title: "Backpack Decisions", etag: "2b295ac3bc2209a5225ae77c6bd0cc234659f016", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/backpack_de...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/backpack_decisions.pn...", hidden: false, created_at: "2018-02-07 17:05:13", updated_at: "2018-02-07 17:05:13", published_at: "2018-02-07 05:00:00">, #<Entry id: 525943, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1951/", title: "Super Bowl Watch Party", etag: "33e76a87f511ca92eb30f3e2e54112695f5094dc", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/super_bowl_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/super_bowl_watch_part...", hidden: false, created_at: "2018-02-05 18:10:13", updated_at: "2018-02-05 18:10:13", published_at: "2018-02-05 05:00:00">, #<Entry id: 525703, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1950/", title: "Chicken Pox and Name Statistics", etag: "17d53bc34c06fa2ffa8ff6676b648ef6f1083487", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/chicken_pox...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/chicken_pox_and_name_...", hidden: false, created_at: "2018-02-02 15:40:05", updated_at: "2018-02-02 15:40:05", published_at: "2018-02-02 05:00:00">, #<Entry id: 525483, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1949/", title: "Fruit Collider", etag: "2a914dc7a806cad9d3ff3f104c22dcff04be0bed", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/fruit_colli...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/fruit_collider.png", hidden: false, created_at: "2018-01-31 19:10:12", updated_at: "2018-01-31 19:10:12", published_at: "2018-01-31 05:00:00">, #<Entry id: 525176, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1948/", title: "Campaign Fundraising Emails", etag: "022d8594ff8482885b74dc1c8fb4b21904d50ef5", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/campaign_fu...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/campaign_fundraising_...", hidden: false, created_at: "2018-01-29 17:22:52", updated_at: "2018-01-29 17:22:52", published_at: "2018-01-29 05:00:00">]

26 Jan 2018 - 05:00

24 Jan 2018 - 05:00

22 Jan 2018 - 05:00

19 Jan 2018 - 05:00

15 Jan 2018 - 05:00

12 Jan 2018 - 05:00

10 Jan 2018 - 05:00

08 Jan 2018 - 05:00

05 Jan 2018 - 05:00

03 Jan 2018 - 05:00

[#<Entry id: 524839, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1947/", title: "Night Sky", etag: "e18f3a83e3a4d3702ddbab6094fa7e9d28906276", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/night_sky.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/night_sky.png", hidden: false, created_at: "2018-01-26 18:55:48", updated_at: "2018-01-26 18:55:48", published_at: "2018-01-26 05:00:00">, #<Entry id: 524533, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1946/", title: "Hawaii", etag: "4761c18f4fa852040effdab968f99befe9849274", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/hawaii.png\"...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/hawaii.png", hidden: false, created_at: "2018-01-24 15:07:30", updated_at: "2018-01-24 15:07:30", published_at: "2018-01-24 05:00:00">, #<Entry id: 524265, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1945/", title: "Scientific Paper Graph Quality", etag: "8dbb88610a982305e0bb828acc83759aa0f29efe", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/scientific_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/scientific_paper_grap...", hidden: false, created_at: "2018-01-22 17:24:41", updated_at: "2018-01-22 17:24:41", published_at: "2018-01-22 05:00:00">, #<Entry id: 523070, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1944/", title: "The End of the Rainbow", etag: "2d62b50895c3858d11dc0ef7c353b3095cb2f04e", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/the_end_of_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/the_end_of_the_rainbo...", hidden: false, created_at: "2018-01-19 05:35:21", updated_at: "2018-01-19 05:35:21", published_at: "2018-01-19 05:00:00">, #<Entry id: 522591, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1942/", title: "Memorable Quotes", etag: "35839f687383651585e759f0a9bc51d984245ad9", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/memorable_q...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/memorable_quotes.png", hidden: false, created_at: "2018-01-15 08:45:43", updated_at: "2018-01-15 08:45:43", published_at: "2018-01-15 05:00:00">, #<Entry id: 522322, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1941/", title: "Dying Gift", etag: "16123e12031c3077dc35269dc3309fd19cbe1b8b", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/dying_gift....", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/dying_gift.png", hidden: false, created_at: "2018-01-12 08:20:07", updated_at: "2018-01-12 08:20:07", published_at: "2018-01-12 05:00:00">, #<Entry id: 522138, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1940/", title: "The Food Size Cycle", etag: "aa34f484f6cef18fab6992adce83b4b2115f0670", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/the_food_si...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/the_food_size_cycle.p...", hidden: false, created_at: "2018-01-10 17:01:59", updated_at: "2018-01-10 17:01:59", published_at: "2018-01-10 05:00:00">, #<Entry id: 521836, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1939/", title: "2016 Election Map", etag: "282a1f3b5db2b49e0f596f516f0d92ffec5e7112", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/2016_electi...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/2016_election_map.png", hidden: false, created_at: "2018-01-08 18:27:59", updated_at: "2018-01-08 18:27:59", published_at: "2018-01-08 05:00:00">, #<Entry id: 521623, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1938/", title: "Meltdown and Spectre", etag: "42be4d2572d4130fff2f82a2af0e931f39f68069", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/meltdown_an...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/meltdown_and_spectre....", hidden: false, created_at: "2018-01-05 19:29:12", updated_at: "2018-01-05 19:29:12", published_at: "2018-01-05 05:00:00">, #<Entry id: 521339, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1937/", title: "IATA Airport Abbreviations", etag: "0012d6c2f16396d09a4af9adba171b127c460314", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/iata_airpor...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/iata_airport_abbrevia...", hidden: false, created_at: "2018-01-03 18:08:56", updated_at: "2018-01-03 18:08:56", published_at: "2018-01-03 05:00:00">]

01 Jan 2018 - 05:00

29 Dec 2017 - 05:00

27 Dec 2017 - 05:00

25 Dec 2017 - 05:00

22 Dec 2017 - 05:00

20 Dec 2017 - 05:00

18 Dec 2017 - 05:00

15 Dec 2017 - 05:00

13 Dec 2017 - 05:00

11 Dec 2017 - 05:00

[#<Entry id: 521074, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1936/", title: "Desert Golfing", etag: "aba9fda4b2669cc9cd48de1ef67627c082c27473", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/desert_golf...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/desert_golfing.png", hidden: false, created_at: "2018-01-01 06:25:11", updated_at: "2018-01-01 06:25:11", published_at: "2018-01-01 05:00:00">, #<Entry id: 520901, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1935/", title: "2018", etag: "3c910d2b03695708586dc88aecacc1982396ccab", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/2018.png\" t...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/2018.png", hidden: false, created_at: "2017-12-29 17:30:04", updated_at: "2017-12-29 17:30:04", published_at: "2017-12-29 05:00:00">, #<Entry id: 520683, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1934/", title: "Phone Security", etag: "a4aa6ed90bb7030c9995dec793874a134a232f16", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/phone_secur...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/phone_security.png", hidden: false, created_at: "2017-12-27 14:47:40", updated_at: "2017-12-27 14:47:40", published_at: "2017-12-27 05:00:00">, #<Entry id: 520513, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1933/", title: "Santa Facts", etag: "ee9cb080eafc20a340abfd0985ec0d95a339cdcf", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/santa_facts...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/santa_facts.png", hidden: false, created_at: "2017-12-25 06:04:30", updated_at: "2017-12-25 06:04:30", published_at: "2017-12-25 05:00:00">, #<Entry id: 520300, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1932/", title: "The True Meaning of Christmas", etag: "b6d7c84b18fcba51d6c6b689fd368744b2ded278", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/the_true_me...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/the_true_meaning_of_c...", hidden: false, created_at: "2017-12-22 15:13:12", updated_at: "2017-12-22 15:13:12", published_at: "2017-12-22 05:00:00">, #<Entry id: 520067, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1931/", title: "Virtual Assistant", etag: "8d8ef4e0e94074636d946969963e6e8e87072303", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/virtual_ass...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/virtual_assistant.png", hidden: false, created_at: "2017-12-20 15:43:14", updated_at: "2017-12-20 15:43:14", published_at: "2017-12-20 05:00:00">, #<Entry id: 519812, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1930/", title: "Calendar Facts", etag: "c6aaab6ff80471c6531c9bddce37beacfeb55700", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/calendar_fa...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/calendar_facts.png", hidden: false, created_at: "2017-12-18 18:08:00", updated_at: "2017-12-18 18:08:00", published_at: "2017-12-18 05:00:00">, #<Entry id: 519553, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1929/", title: "Argument Timing", etag: "9fe7c490d85f977a2c1b1b5aaf4ba96fe4c98edc", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/argument_ti...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/argument_timing.png", hidden: false, created_at: "2017-12-15 17:22:20", updated_at: "2017-12-15 17:22:20", published_at: "2017-12-15 05:00:00">, #<Entry id: 519333, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1928/", title: "Seven Years", etag: "dbd8482ef5878397a40133ec44c42c5c51746d73", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/seven_years...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/seven_years.png", hidden: false, created_at: "2017-12-13 21:40:07", updated_at: "2017-12-13 21:40:07", published_at: "2017-12-13 05:00:00">, #<Entry id: 519049, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1927/", title: "Tinder", etag: "40366799906ceb33e08a9f08d24607c6d9d01753", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/tinder.png\"...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/tinder.png", hidden: false, created_at: "2017-12-11 19:12:33", updated_at: "2017-12-11 19:12:33", published_at: "2017-12-11 05:00:00">]

08 Dec 2017 - 05:00

06 Dec 2017 - 05:00

04 Dec 2017 - 05:00

29 Nov 2017 - 05:00

27 Nov 2017 - 05:00

24 Nov 2017 - 05:00

22 Nov 2017 - 05:00

20 Nov 2017 - 05:00

17 Nov 2017 - 05:00

15 Nov 2017 - 05:00

[#<Entry id: 518702, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1926/", title: "Bad Code", etag: "f730b2dcbe21aae6f94586113cfe376357aa7cba", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/bad_code.pn...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/bad_code.png", hidden: false, created_at: "2017-12-08 19:23:18", updated_at: "2017-12-08 19:23:18", published_at: "2017-12-08 05:00:00">, #<Entry id: 518345, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1925/", title: "Self-Driving Car Milestones", etag: "b39cad42c096ee14af954ab74d430d9f121b064f", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/self_drivin...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/self_driving_car_mile...", hidden: false, created_at: "2017-12-06 18:02:25", updated_at: "2017-12-06 18:02:25", published_at: "2017-12-06 05:00:00">, #<Entry id: 517974, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1924/", title: "Solar Panels", etag: "f412edf6258db8007497ab2161d097dd999dc53b", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/solar_panel...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/solar_panels.png", hidden: false, created_at: "2017-12-04 18:08:02", updated_at: "2017-12-04 18:08:02", published_at: "2017-12-04 05:00:00">, #<Entry id: 517054, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1922/", title: "Interferometry", etag: "43238676d7717049fabf138c81078c2eda26ccf8", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/interferome...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/interferometry.png", hidden: false, created_at: "2017-11-29 16:20:23", updated_at: "2017-11-29 16:20:23", published_at: "2017-11-29 05:00:00">, #<Entry id: 516834, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1921/", title: "The Moon and the Great Wall", etag: "6ab525c33be9599bb4c8784100099fb0ea73bda7", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/the_moon_an...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/the_moon_and_the_grea...", hidden: false, created_at: "2017-11-27 07:58:21", updated_at: "2017-11-27 07:58:21", published_at: "2017-11-27 05:00:00">, #<Entry id: 516640, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1920/", title: "Emoji Sports", etag: "04ba89642587c9bc273f1cb7cf3373a25d21083e", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/emoji_sport...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/emoji_sports.png", hidden: false, created_at: "2017-11-24 06:55:31", updated_at: "2017-11-24 06:55:31", published_at: "2017-11-24 05:00:00">, #<Entry id: 516376, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1919/", title: "Interstellar Asteroid", etag: "80d803cdab151c3229af5f80f31d73104dafec4f", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/interstella...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/interstellar_asteroid...", hidden: false, created_at: "2017-11-22 07:17:24", updated_at: "2017-11-22 07:17:24", published_at: "2017-11-22 05:00:00">, #<Entry id: 516254, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1918/", title: "NEXUS", etag: "52bb8e2db9fe08f826e9a844f39fe03b78d600b4", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/nexus.png\" ...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/nexus.png", hidden: false, created_at: "2017-11-20 16:37:33", updated_at: "2017-11-20 16:37:33", published_at: "2017-11-20 05:00:00">, #<Entry id: 516000, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1917/", title: "How to Make Friends", etag: "6d21ef676b0ec41494e8f5cc8e03b9b8da50cb32", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/how_to_make...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/how_to_make_friends.p...", hidden: false, created_at: "2017-11-17 05:35:12", updated_at: "2017-11-17 05:35:12", published_at: "2017-11-17 05:00:00">, #<Entry id: 515736, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1916/", title: "Temperature Preferences", etag: "8f16898fcf6d4e50434079475989635020d082d7", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/temperature...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/temperature_preferenc...", hidden: false, created_at: "2017-11-15 06:25:08", updated_at: "2017-11-15 06:25:08", published_at: "2017-11-15 05:00:00">]

13 Nov 2017 - 05:00

10 Nov 2017 - 05:00

06 Nov 2017 - 05:00

03 Nov 2017 - 04:00

01 Nov 2017 - 04:00

30 Oct 2017 - 04:00

27 Oct 2017 - 04:00

25 Oct 2017 - 04:00

23 Oct 2017 - 04:00

20 Oct 2017 - 04:00

[#<Entry id: 515539, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1915/", title: "Nightmare Email Feature", etag: "e8bdcab20e44ea2fed1e9d29634d5b385bd0d0f3", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/nightmare_e...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/nightmare_email_featu...", hidden: false, created_at: "2017-11-13 13:15:17", updated_at: "2017-11-13 13:15:17", published_at: "2017-11-13 05:00:00">, #<Entry id: 515219, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1914/", title: "Twitter Verification", etag: "fe7fe3cde4d7a441c97807b86ab3cb6840b9bd63", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/twitter_ver...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/twitter_verification....", hidden: false, created_at: "2017-11-10 06:44:53", updated_at: "2017-11-10 06:44:53", published_at: "2017-11-10 05:00:00">, #<Entry id: 514637, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1912/", title: "Thermostat", etag: "5e00b147d31554d2995c7f725df8be391ee3eae9", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/thermostat....", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/thermostat.png", hidden: false, created_at: "2017-11-06 05:55:51", updated_at: "2017-11-06 05:55:51", published_at: "2017-11-06 05:00:00">, #<Entry id: 514416, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1911/", title: "Defensive Profile", etag: "0fff3e76d4c580ca0dac1b48cfa6db4c2fbd39ec", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/defensive_p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/defensive_profile.png", hidden: false, created_at: "2017-11-03 16:57:52", updated_at: "2017-11-03 16:57:52", published_at: "2017-11-03 04:00:00">, #<Entry id: 514148, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1910/", title: "Sky Spotters", etag: "cb12bd1b836a9a88ea34b13d6fa4ac398140b2ff", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/sky_spotter...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/sky_spotters.png", hidden: false, created_at: "2017-11-01 15:25:09", updated_at: "2017-11-01 15:25:09", published_at: "2017-11-01 04:00:00">, #<Entry id: 513892, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1909/", title: "Digital Resource Lifespan", etag: "21f746707bb4e71a7c3d6c0afa27aa887e02b69c", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/digital_res...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/digital_resource_life...", hidden: false, created_at: "2017-10-30 19:00:47", updated_at: "2017-10-30 19:00:47", published_at: "2017-10-30 04:00:00">, #<Entry id: 513580, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1908/", title: "Credit Card Rewards", etag: "30283127aaabedf1af30cd6e24f001007365d4ae", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/credit_card...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/credit_card_rewards.p...", hidden: false, created_at: "2017-10-27 15:35:09", updated_at: "2017-10-27 15:35:09", published_at: "2017-10-27 04:00:00">, #<Entry id: 513357, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1907/", title: "Immune System", etag: "1c76a22a9c702b348afb4cd02bd64264aa09a383", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/immune_syst...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/immune_system.png", hidden: false, created_at: "2017-10-25 16:24:32", updated_at: "2017-10-25 16:24:32", published_at: "2017-10-25 04:00:00">, #<Entry id: 513064, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1906/", title: "Making Progress", etag: "ce5acc4b86dce1904c0428f85a8b184e2595b4ea", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/making_prog...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/making_progress.png", hidden: false, created_at: "2017-10-23 16:31:02", updated_at: "2017-10-23 16:31:02", published_at: "2017-10-23 04:00:00">, #<Entry id: 512747, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1905/", title: "Cast Iron Pan", etag: "98e5628981167f66edfb8ffc74cde10de6e2d5e8", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/cast_iron_p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/cast_iron_pans.png", hidden: false, created_at: "2017-10-20 05:42:54", updated_at: "2017-10-20 05:42:54", published_at: "2017-10-20 04:00:00">]

18 Oct 2017 - 04:00

16 Oct 2017 - 04:00

13 Oct 2017 - 04:00

11 Oct 2017 - 04:00

09 Oct 2017 - 04:00

06 Oct 2017 - 04:00

04 Oct 2017 - 04:00

02 Oct 2017 - 04:00

29 Sep 2017 - 04:00

27 Sep 2017 - 04:00

[#<Entry id: 512530, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1904/", title: "Research Risks", etag: "015e96975667bb8e2dcb6f42375d0d38fb1a58a0", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/research_ri...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/research_risks.png", hidden: false, created_at: "2017-10-18 16:22:20", updated_at: "2017-10-18 16:22:20", published_at: "2017-10-18 04:00:00">, #<Entry id: 512248, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1903/", title: "Bun Trend", etag: "1163c2a419780336ab6dd623b1008fffb471134d", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/bun_trend.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/bun_trend.png", hidden: false, created_at: "2017-10-16 14:55:36", updated_at: "2017-10-16 14:55:36", published_at: "2017-10-16 04:00:00">, #<Entry id: 511971, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1902/", title: "State Borders", etag: "030be95661676d3be25f771d959e6042bf187a39", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/state_borde...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/state_borders.png", hidden: false, created_at: "2017-10-13 12:27:55", updated_at: "2017-10-13 12:27:55", published_at: "2017-10-13 04:00:00">, #<Entry id: 511693, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1901/", title: "Logical", etag: "97661caba77dd2ecb4974266ff87442a4e861d06", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/logical.png...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/logical.png", hidden: false, created_at: "2017-10-11 16:38:17", updated_at: "2017-10-11 16:38:17", published_at: "2017-10-11 04:00:00">, #<Entry id: 511410, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1900/", title: "Jet Lag", etag: "ad98f7f3151d091114722dccf242b632528b8b09", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/jet_lag.png...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/jet_lag.png", hidden: false, created_at: "2017-10-09 15:04:37", updated_at: "2017-10-09 15:04:37", published_at: "2017-10-09 04:00:00">, #<Entry id: 511112, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1899/", title: "Ears", etag: "76c0e311942bf2bee070a946557db92e1ba944e3", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/ears.png\" t...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/ears.png", hidden: false, created_at: "2017-10-06 11:39:51", updated_at: "2017-10-06 11:39:51", published_at: "2017-10-06 04:00:00">, #<Entry id: 510815, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1898/", title: "October 2017", etag: "1a7e157aa28f38b81bf5928a8d46061decbf94c1", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/october_201...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/october_2017.png", hidden: false, created_at: "2017-10-04 09:02:25", updated_at: "2017-10-04 09:02:25", published_at: "2017-10-04 04:00:00">, #<Entry id: 510556, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1897/", title: "Self Driving", etag: "4c2091ca81b241ae98f893c434f897f41edcb32d", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/self_drivin...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/self_driving.png", hidden: false, created_at: "2017-10-02 11:54:34", updated_at: "2017-10-02 11:54:34", published_at: "2017-10-02 04:00:00">, #<Entry id: 510238, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1896/", title: "Active Ingredients Only", etag: "6830b7424967c6ba38f05905015bf745f2cf0b02", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/active_ingr...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/active_ingredients_on...", hidden: false, created_at: "2017-09-29 12:00:20", updated_at: "2017-09-29 12:00:20", published_at: "2017-09-29 04:00:00">, #<Entry id: 510025, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1895/", title: "Worrying Scientist Interviews", etag: "1565c2f49ba9ce55e48202ff51fd2f132e442b87", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/worrying_sc...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/worrying_scientist_in...", hidden: false, created_at: "2017-09-27 16:45:32", updated_at: "2017-09-27 16:45:32", published_at: "2017-09-27 04:00:00">]

25 Sep 2017 - 04:00

22 Sep 2017 - 04:00

20 Sep 2017 - 04:00

18 Sep 2017 - 04:00

15 Sep 2017 - 04:00

13 Sep 2017 - 04:00

11 Sep 2017 - 04:00

08 Sep 2017 - 04:00

06 Sep 2017 - 04:00

04 Sep 2017 - 04:00

[#<Entry id: 509745, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1894/", title: "Real Estate", etag: "159cdcf95b61e439994b3566b364a90cce117bdb", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/real_estate...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/real_estate.png", hidden: false, created_at: "2017-09-25 14:10:07", updated_at: "2017-09-25 14:10:07", published_at: "2017-09-25 04:00:00">, #<Entry id: 509508, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1893/", title: "Thread", etag: "1bd40cecc215897eff95085284e1e02f3e73020e", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/thread.png\"...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/thread.png", hidden: false, created_at: "2017-09-22 15:03:28", updated_at: "2017-09-22 15:03:28", published_at: "2017-09-22 04:00:00">, #<Entry id: 509240, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1892/", title: "USB Cables", etag: "f2747290f42e0e98e8d0d895046c3e9630d5c919", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/usb_cables....", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/usb_cables.png", hidden: false, created_at: "2017-09-20 15:11:39", updated_at: "2017-09-20 15:11:39", published_at: "2017-09-20 04:00:00">, #<Entry id: 508004, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1891/", title: "Obsolete Technology", etag: "e9d121f9140d8ccf5a29613527ed14c903151c83", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/obsolete_te...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/obsolete_technology.p...", hidden: false, created_at: "2017-09-18 14:13:09", updated_at: "2017-09-18 14:13:09", published_at: "2017-09-18 04:00:00">, #<Entry id: 507669, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1890/", title: "What to Bring", etag: "db7592ee0ea13306c3cbdfb85fe5a7148855fd3c", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/what_to_bri...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/what_to_bring.png", hidden: false, created_at: "2017-09-15 06:12:25", updated_at: "2017-09-15 06:12:25", published_at: "2017-09-15 04:00:00">, #<Entry id: 507462, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1889/", title: "xkcd Phone 6", etag: "11a7654317a6f1021ef6c50ec9bb6d9e876d0b66", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/xkcd_phone_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/xkcd_phone_6.png", hidden: false, created_at: "2017-09-13 14:15:10", updated_at: "2017-09-13 14:15:10", published_at: "2017-09-13 04:00:00">, #<Entry id: 507236, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1888/", title: "Still in Use", etag: "1014709910b7e1d0d9430e82d405071da3ea1f9f", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/still_in_us...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/still_in_use.png", hidden: false, created_at: "2017-09-11 15:25:28", updated_at: "2017-09-11 15:25:28", published_at: "2017-09-11 04:00:00">, #<Entry id: 507002, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1887/", title: "Two Down, One to Go", etag: "0d8820c4db389ce12820c2cb368202c632576508", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/two_down_on...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/two_down_one_to_go.pn...", hidden: false, created_at: "2017-09-08 10:52:32", updated_at: "2017-09-08 10:52:32", published_at: "2017-09-08 04:00:00">, #<Entry id: 506796, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1886/", title: "Typing Notifications", etag: "d2d7bda32de92bd8077fb3b74811868571bbb9fe", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/typing_noti...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/typing_notifications....", hidden: false, created_at: "2017-09-06 14:40:18", updated_at: "2017-09-06 14:40:18", published_at: "2017-09-06 04:00:00">, #<Entry id: 506577, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1885/", title: "Ensemble Model", etag: "aa73d92e598eed446c8973a9460d9503446012bf", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/ensemble_mo...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/ensemble_model.png", hidden: false, created_at: "2017-09-04 17:02:49", updated_at: "2017-09-04 17:02:49", published_at: "2017-09-04 04:00:00">]

01 Sep 2017 - 04:00

30 Aug 2017 - 04:00

28 Aug 2017 - 04:00

25 Aug 2017 - 04:00

23 Aug 2017 - 04:00

21 Aug 2017 - 04:00

18 Aug 2017 - 04:00

16 Aug 2017 - 04:00

14 Aug 2017 - 04:00

11 Aug 2017 - 04:00

[#<Entry id: 506345, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1884/", title: "Ringer Volume/Media Volume", etag: "5669a297c03a7b40d00ea15cd63dcbe957ae61f6", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/ringer_volu...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/ringer_volume_media_v...", hidden: false, created_at: "2017-09-01 17:20:09", updated_at: "2017-09-01 17:20:09", published_at: "2017-09-01 04:00:00">, #<Entry id: 506105, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1883/", title: "Supervillain Plan", etag: "3b1189e0b77b821417e481e2cd97c75423c8f6d2", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/supervillai...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/supervillain_plan.png", hidden: false, created_at: "2017-08-30 14:10:50", updated_at: "2017-08-30 14:10:50", published_at: "2017-08-30 04:00:00">, #<Entry id: 505836, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1882/", title: "Color Models", etag: "0f6029f6af1c9aa79dfcab6f8f4f9eaf6a9142cd", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/color_model...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/color_models.png", hidden: false, created_at: "2017-08-28 13:42:34", updated_at: "2017-08-28 13:42:34", published_at: "2017-08-28 04:00:00">, #<Entry id: 505582, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1881/", title: "Drone Training", etag: "e22da1d62d48775570733ea3bc608f6f23310538", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/drone_train...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/drone_training.png", hidden: false, created_at: "2017-08-25 09:32:10", updated_at: "2017-08-25 09:32:10", published_at: "2017-08-25 04:00:00">, #<Entry id: 505360, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1880/", title: "Eclipse Review", etag: "c2a67fcc59db65091ba8c0e8efaf4361bf402fd3", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/eclipse_rev...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/eclipse_review.png", hidden: false, created_at: "2017-08-23 12:30:23", updated_at: "2017-08-23 12:30:23", published_at: "2017-08-23 04:00:00">, #<Entry id: 505050, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1879/", title: "Eclipse Birds", etag: "6a098db9448d668d7ea3eaa84edb8d58e854ba19", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/eclipse_bir...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/eclipse_birds.png", hidden: false, created_at: "2017-08-21 05:43:18", updated_at: "2017-08-21 05:43:18", published_at: "2017-08-21 04:00:00">, #<Entry id: 504901, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1878/", title: "Earth Orbital Diagram", etag: "c3c15046e08a856937417ba3c8839eab16b7cd3f", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/earth_orbit...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/earth_orbital_diagram...", hidden: false, created_at: "2017-08-18 16:32:25", updated_at: "2017-08-18 16:32:25", published_at: "2017-08-18 04:00:00">, #<Entry id: 504639, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1877/", title: "Eclipse Science", etag: "9763c99e587f5df919e67c41d8876691e0e2ae46", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/eclipse_sci...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/eclipse_science.png", hidden: false, created_at: "2017-08-16 14:04:36", updated_at: "2017-08-16 14:04:36", published_at: "2017-08-16 04:00:00">, #<Entry id: 504438, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1876/", title: "Eclipse Searches", etag: "2f3afc93b13e412cfac39b42718ed02fe7a736e6", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/eclipse_sea...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/eclipse_searches.png", hidden: false, created_at: "2017-08-14 16:00:43", updated_at: "2017-08-14 16:00:43", published_at: "2017-08-14 04:00:00">, #<Entry id: 504260, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1875/", title: "Computers vs Humans", etag: "1c88b7ec2ecd0fba1daf85591e17552a2169347b", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/computers_v...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/computers_vs_humans.p...", hidden: false, created_at: "2017-08-11 18:08:06", updated_at: "2017-08-11 18:08:06", published_at: "2017-08-11 04:00:00">]

09 Aug 2017 - 04:00

07 Aug 2017 - 04:00

04 Aug 2017 - 04:00

02 Aug 2017 - 04:00

31 Jul 2017 - 04:00

28 Jul 2017 - 04:00

26 Jul 2017 - 04:00

24 Jul 2017 - 04:00

21 Jul 2017 - 04:00

19 Jul 2017 - 04:00

[#<Entry id: 504040, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1874/", title: "Geologic Faults", etag: "559230f968d2645835cd01dc41d293f1911f2a11", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/geologic_fa...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/geologic_faults.png", hidden: false, created_at: "2017-08-09 15:31:15", updated_at: "2017-08-09 15:31:15", published_at: "2017-08-09 04:00:00">, #<Entry id: 503818, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1873/", title: "Email Reply", etag: "8dadf5d5278877fb18bab0c4db19841574b9a3fe", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/email_reply...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/email_reply.png", hidden: false, created_at: "2017-08-07 17:03:53", updated_at: "2017-08-07 17:03:53", published_at: "2017-08-07 04:00:00">, #<Entry id: 503578, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1872/", title: "Backup Batteries", etag: "9b361f5c650aa6e523070dcf5c92b7eb3b675740", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/backup_batt...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/backup_batteries.png", hidden: false, created_at: "2017-08-04 12:41:00", updated_at: "2017-08-04 12:41:00", published_at: "2017-08-04 04:00:00">, #<Entry id: 503345, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1871/", title: "Bun Alert", etag: "b7af1dfd5a1bc55e9d67135c387230ceff76e181", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/bun_alert.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/bun_alert.png", hidden: false, created_at: "2017-08-02 13:50:38", updated_at: "2017-08-02 13:50:38", published_at: "2017-08-02 04:00:00">, #<Entry id: 503140, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1870/", title: "Emoji Movie Reviews", etag: "93f346d6ef9beaf007275587e5f18d2c588fe66d", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/emoji_movie...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/emoji_movie_reviews.p...", hidden: false, created_at: "2017-07-31 18:17:38", updated_at: "2017-07-31 18:17:38", published_at: "2017-07-31 04:00:00">, #<Entry id: 502839, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1869/", title: "Positive and Negative Reviews", etag: "6a1bb9f5139e05045674a23bc3c4f0f70ab2659f", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/positive_an...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/positive_and_negative...", hidden: false, created_at: "2017-07-28 06:30:32", updated_at: "2017-07-28 06:30:32", published_at: "2017-07-28 04:00:00">, #<Entry id: 502671, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1868/", title: "Eclipse Flights", etag: "f5d6b62978505b7453b618dccd4ee4ea3a4dd5d1", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/eclipse_fli...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/eclipse_flights.png", hidden: false, created_at: "2017-07-26 16:37:41", updated_at: "2017-07-26 16:37:41", published_at: "2017-07-26 04:00:00">, #<Entry id: 502388, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1867/", title: "Physics Confession", etag: "e92b720cfaa674bc7879edee3446a0cacad90b31", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/physics_con...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/physics_confession.pn...", hidden: false, created_at: "2017-07-24 05:37:49", updated_at: "2017-07-24 05:37:49", published_at: "2017-07-24 04:00:00">, #<Entry id: 502178, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1866/", title: "Russell's Teapot", etag: "84691487ef70e70e2d5f2efa1e74d6c082ce8c52", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/russells_te...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/russells_teapot.png", hidden: false, created_at: "2017-07-21 04:04:48", updated_at: "2017-07-21 04:04:48", published_at: "2017-07-21 04:00:00">, #<Entry id: 501922, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1865/", title: "Wifi vs Cellular", etag: "e1466d914e1e3caba3364c9ee4c9163969a81546", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/wifi_vs_cel...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/wifi_vs_cellular.png", hidden: false, created_at: "2017-07-19 06:30:41", updated_at: "2017-07-19 06:30:41", published_at: "2017-07-19 04:00:00">]

17 Jul 2017 - 04:00

14 Jul 2017 - 04:00

12 Jul 2017 - 04:00

10 Jul 2017 - 04:00

07 Jul 2017 - 04:00

05 Jul 2017 - 04:00

03 Jul 2017 - 04:00

30 Jun 2017 - 04:00

28 Jun 2017 - 04:00

26 Jun 2017 - 04:00

[#<Entry id: 501716, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1864/", title: "City Nicknames", etag: "b88350a45edb767420b38c419c8250dae28e1ba2", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/city_nickna...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/city_nicknames.png", hidden: false, created_at: "2017-07-17 09:26:01", updated_at: "2017-07-17 09:26:01", published_at: "2017-07-17 04:00:00">, #<Entry id: 501514, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1863/", title: "Screenshots", etag: "510ecb27211351dcb00466ed2601c6bb03cdb554", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/screenshots...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/screenshots.png", hidden: false, created_at: "2017-07-14 13:11:06", updated_at: "2017-07-14 13:11:06", published_at: "2017-07-14 04:00:00">, #<Entry id: 501310, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1862/", title: "Particle Properties", etag: "c02aaab51cdf907e01644cadef07235542cdfd8e", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/particle_pr...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/particle_properties.p...", hidden: false, created_at: "2017-07-12 17:05:06", updated_at: "2017-07-12 17:05:06", published_at: "2017-07-12 04:00:00">, #<Entry id: 501048, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1861/", title: "Quantum", etag: "8bc8028c417b0018cbb09e435ecc611b3284ed47", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/quantum.png...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/quantum.png", hidden: false, created_at: "2017-07-10 18:00:33", updated_at: "2017-07-10 18:00:33", published_at: "2017-07-10 04:00:00">, #<Entry id: 500787, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1860/", title: "Communicating", etag: "f7a055f0e824ff804573a3707582809dafbb478b", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/communicati...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/communicating.png", hidden: false, created_at: "2017-07-07 17:01:03", updated_at: "2017-07-07 17:01:03", published_at: "2017-07-07 04:00:00">, #<Entry id: 500560, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1859/", title: "Sports Knowledge", etag: "ce2fb3750a8a5b5299391a9d01a23484f4a319ba", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/sports_know...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/sports_knowledge.png", hidden: false, created_at: "2017-07-05 16:15:13", updated_at: "2017-07-05 16:15:13", published_at: "2017-07-05 04:00:00">, #<Entry id: 500331, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1858/", title: "4th of July", etag: "34ae902243d5cb86856e7a6b5905db1550ef1b6a", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/4th_of_july...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/4th_of_july.png", hidden: false, created_at: "2017-07-03 16:56:04", updated_at: "2017-07-03 16:56:04", published_at: "2017-07-03 04:00:00">, #<Entry id: 500094, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1857/", title: "Emoji Movie", etag: "580ecd90896b5d3fbf8ed995105d3011951c2b3f", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/emoji_movie...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/emoji_movie.png", hidden: false, created_at: "2017-06-30 16:11:27", updated_at: "2017-06-30 16:11:27", published_at: "2017-06-30 04:00:00">, #<Entry id: 499848, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1856/", title: "Existence Proof", etag: "8e424eb387d7d3b91d653702f86ba0a0451fd94d", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/existence_p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/existence_proof.png", hidden: false, created_at: "2017-06-28 17:51:22", updated_at: "2017-06-28 17:51:22", published_at: "2017-06-28 04:00:00">, #<Entry id: 499577, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1855/", title: "Telephoto", etag: "ab7c774e940f52858dc410526fb3090b66168e3a", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/telephoto.p...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/telephoto.png", hidden: false, created_at: "2017-06-26 17:17:37", updated_at: "2017-06-26 17:17:37", published_at: "2017-06-26 04:00:00">]

23 Jun 2017 - 04:00

21 Jun 2017 - 04:00

19 Jun 2017 - 04:00

16 Jun 2017 - 04:00

14 Jun 2017 - 04:00

12 Jun 2017 - 04:00

09 Jun 2017 - 04:00

07 Jun 2017 - 04:00

05 Jun 2017 - 04:00

02 Jun 2017 - 04:00

[#<Entry id: 499321, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1854/", title: "Refresh Types", etag: "e6a369a57fe687dd01301cfcba7b80333293a72a", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/refresh_typ...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/refresh_types.png", hidden: false, created_at: "2017-06-23 17:30:47", updated_at: "2017-06-23 17:30:47", published_at: "2017-06-23 04:00:00">, #<Entry id: 499055, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1853/", title: "Once Per Day", etag: "0d546408a5fd1bba28286f73ad3f433ee2ad66e7", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/once_per_da...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/once_per_day.png", hidden: false, created_at: "2017-06-21 16:05:54", updated_at: "2017-06-21 16:05:54", published_at: "2017-06-21 04:00:00">, #<Entry id: 498798, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1852/", title: "Election Map", etag: "04db9f6cb167c503b140952f5a31405c5fc69c15", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/election_ma...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/election_map.png", hidden: false, created_at: "2017-06-19 12:50:57", updated_at: "2017-06-19 12:50:57", published_at: "2017-06-19 04:00:00">, #<Entry id: 498496, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1851/", title: "Magnetohydrodynamics", etag: "71dbd21aef62d65f45264570480ef192c7e23895", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/magnetohydr...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/magnetohydrodynamics....", hidden: false, created_at: "2017-06-16 05:46:07", updated_at: "2017-06-16 05:46:07", published_at: "2017-06-16 04:00:00">, #<Entry id: 498312, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1850/", title: "Air Force Museum", etag: "075c9d17bdd4ee2f228b22c408b042a2561f669c", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/air_force_m...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/air_force_museum.png", hidden: false, created_at: "2017-06-14 16:23:30", updated_at: "2017-06-14 16:23:30", published_at: "2017-06-14 04:00:00">, #<Entry id: 498004, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1849/", title: "Decades", etag: "2b7d622026661d91546a6447594d53c900a8f70e", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/decades.png...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/decades.png", hidden: false, created_at: "2017-06-12 16:25:45", updated_at: "2017-06-12 16:25:45", published_at: "2017-06-12 04:00:00">, #<Entry id: 497629, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1848/", title: "Glacial Erratic", etag: "bfaac80d32a41bdf50de88d1bb1545947698b2f3", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/glacial_err...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/glacial_erratic.png", hidden: false, created_at: "2017-06-09 05:53:03", updated_at: "2017-06-09 05:53:03", published_at: "2017-06-09 04:00:00">, #<Entry id: 497374, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1847/", title: "Dubious Study", etag: "8a855618abbccda0124b11628a2284c990e476c7", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/dubious_stu...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/dubious_study.png", hidden: false, created_at: "2017-06-07 04:37:50", updated_at: "2017-06-07 04:37:50", published_at: "2017-06-07 04:00:00">, #<Entry id: 497185, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1846/", title: "Drone Problems", etag: "b4d3d3996adcc9f025250e8a2f5953b28618330f", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/drone_probl...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/drone_problems.png", hidden: false, created_at: "2017-06-05 17:47:31", updated_at: "2017-06-05 17:47:31", published_at: "2017-06-05 04:00:00">, #<Entry id: 496800, blog_id: 62, url: "https://xkcd.com/1845/", title: "State Word Map", etag: "83a4cd118124037498abee5403c7cd7e1e69f178", description: "<img src=\"https://imgs.xkcd.com/comics/state_word_...", image: "https://imgs.xkcd.com/comics/state_word_map.png", hidden: false, created_at: "2017-06-02 05:57:48", updated_at: "2017-06-02 05:57:48", published_at: "2017-06-02 04:00:00">]

xkcd

parRandall Munroe | 49 abonnés | Ajouté le 07 Dec 2009
http://xkcd.com/

Description

Pas encore de description

Catégories

HumourGeek

Ils aiment

Commentaires

Fiaxhs il y a plus de 8 ans

Super drôle mais super geek. Si &quot;sudo make me a sandwich&quot; vous fait rire et que vous ne connaissez pas encore xkcd, vous êtes un sacré veinard.

Taff il y a plus de 8 ans

Je comprends pas la moitié des notes, mais celles que je comprends me font rire et flattent mon intelligence (hum).

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?