JAGODIBUJA

26 Mar 2019 - 14:00

26 Mar 2019 - 13:56

24 Mar 2019 - 00:39

22 Mar 2019 - 03:08

21 Mar 2019 - 20:12

21 Mar 2019 - 15:12

20 Mar 2019 - 21:36

20 Mar 2019 - 19:49

19 Mar 2019 - 16:51

16 Mar 2019 - 04:43

[#<Entry id: 567987, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/kat-b320-fan-art...", title: "Kat-B320 fan art", etag: "2a0140b22fa3284c9fcc1a226bbf3fb795c0b550", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-26 14:24:36", updated_at: "2019-03-26 14:24:36", published_at: "2019-03-26 14:00:46">, #<Entry id: 567988, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/violet-parr-fan-...", title: "Violet Parr fan art", etag: "50829e908585faa0185120ef3735baf815f320eb", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-26 14:24:36", updated_at: "2019-03-26 14:24:36", published_at: "2019-03-26 13:56:48">, #<Entry id: 567735, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/greatest-america...", title: "Greatest American Heroine sketch", etag: "47f3534599e53233a5674ec75b00037e84078d70", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-24 03:10:05", updated_at: "2019-03-24 03:10:05", published_at: "2019-03-24 00:39:36">, #<Entry id: 567602, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/violet-parr-sket...", title: "Violet Parr sketch", etag: "f2ff46d49a025826e5a454ba25ca87312ccba488", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-22 04:37:32", updated_at: "2019-03-22 04:37:32", published_at: "2019-03-22 03:08:52">, #<Entry id: 567571, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/theories/", title: "Theories", etag: "563487b362ebb3531f92ac9a7a1bcc3e9237b27a", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-21 22:22:49", updated_at: "2019-03-21 22:22:49", published_at: "2019-03-21 20:12:21">, #<Entry id: 567560, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/teorias/", title: "Teorias", etag: "9917edf73f6e90df3a04b7b608b70bae8d7c9afd", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"http://w...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-21 17:05:18", updated_at: "2019-03-21 17:05:18", published_at: "2019-03-21 15:12:03">, #<Entry id: 567460, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 371 engl...", etag: "411542d9f85ffe7459def1d566af0adefe79aac2", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-20 21:50:09", updated_at: "2019-03-20 21:50:09", published_at: "2019-03-20 21:36:03">, #<Entry id: 567461, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 371", etag: "6f6a678dde746f471b3331d6f2a1cab4799984c1", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-20 21:50:09", updated_at: "2019-03-20 21:50:09", published_at: "2019-03-20 19:49:27">, #<Entry id: 567277, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/sarah-kerrigan-f...", title: "Sarah Kerrigan fan art", etag: "24da0c1d0797012be0d6b9e9e4311906694c8d2e", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-19 17:00:10", updated_at: "2019-03-19 17:00:10", published_at: "2019-03-19 16:51:59">, #<Entry id: 566999, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/kat-b320-sketch/", title: "Kat-B320 sketch", etag: "bb8ec9eba299aed36b5966a3263f7218abe77d45", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-16 06:02:24", updated_at: "2019-03-16 06:02:24", published_at: "2019-03-16 04:43:15">]

15 Mar 2019 - 15:50

14 Mar 2019 - 21:08

13 Mar 2019 - 19:38

13 Mar 2019 - 14:06

12 Mar 2019 - 14:08

12 Mar 2019 - 14:01

11 Mar 2019 - 02:53

09 Mar 2019 - 20:30

07 Mar 2019 - 15:12

06 Mar 2019 - 18:56

[#<Entry id: 566947, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/sarah-kerrigan-s...", title: "Sarah Kerrigan Sketch", etag: "cd9af8a2122dabb0ff0b13a2dd388d342803cf38", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-15 16:34:52", updated_at: "2019-03-15 16:34:52", published_at: "2019-03-15 15:50:42">, #<Entry id: 566864, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/jenny-xj-9-sketc...", title: "Jenny XJ-9 sketch", etag: "4d7daa73665255670d95969fa756a2cf60d3f372", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-14 22:59:42", updated_at: "2019-03-14 22:59:42", published_at: "2019-03-14 21:08:40">, #<Entry id: 566746, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 370 engl...", etag: "9d47b9b6c9780b20af55ff37345d5dc20ff5a32f", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-13 21:47:47", updated_at: "2019-03-13 21:47:47", published_at: "2019-03-13 19:38:58">, #<Entry id: 566700, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 370", etag: "19aa88ae8b5dd64cfaca4430526c83b91a31d736", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"http://w...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-13 14:12:34", updated_at: "2019-03-13 14:12:34", published_at: "2019-03-13 14:06:31">, #<Entry id: 566625, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/jessica-fan-art/", title: "Jessica fan art", etag: "cbbcd0ae9b74d8d6d1f5babe74d89f9578ccf7d3", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-12 14:34:51", updated_at: "2019-03-12 14:34:51", published_at: "2019-03-12 14:08:43">, #<Entry id: 566626, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/miss-marvel-fan-...", title: "Miss Marvel fan art", etag: "6a049c7f7adfc231c5dca57101912f8e06b2fa1e", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-12 14:34:51", updated_at: "2019-03-12 14:34:51", published_at: "2019-03-12 14:01:39">, #<Entry id: 566464, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/jessica-sketch/", title: ">Jessica sketch", etag: "3075fbbeaf06e7e04ad31f776611f313141bb0c5", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-11 03:25:20", updated_at: "2019-03-11 03:25:20", published_at: "2019-03-11 02:53:39">, #<Entry id: 566401, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/ms-marvel-sketch...", title: "Ms Marvel sketch", etag: "12ec3a21013784f06e35b794da1a7a25f3f2abda", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-09 21:55:35", updated_at: "2019-03-09 21:55:35", published_at: "2019-03-09 20:30:45">, #<Entry id: 566224, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/mavis-fan-art-2/", title: "Mavis fan art", etag: "224fd6abdbee682f5599291cae91ba5c33011715", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-07 17:31:55", updated_at: "2019-03-07 17:31:55", published_at: "2019-03-07 15:12:39">, #<Entry id: 566128, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 369 engl...", etag: "2b5f685dc3ad3f3843f176697838dcfeb9e9baa9", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-06 19:09:26", updated_at: "2019-03-06 19:09:26", published_at: "2019-03-06 18:56:36">]

06 Mar 2019 - 14:49

05 Mar 2019 - 14:20

05 Mar 2019 - 05:05

03 Mar 2019 - 16:25

02 Mar 2019 - 19:42

01 Mar 2019 - 20:59

01 Mar 2019 - 15:21

01 Mar 2019 - 03:48

27 Feb 2019 - 19:36

27 Feb 2019 - 14:40

[#<Entry id: 566095, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 369", etag: "06f005a92ff087e032847e62d0c78c279919dd9f", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-06 16:02:27", updated_at: "2019-03-06 16:02:27", published_at: "2019-03-06 14:49:35">, #<Entry id: 565997, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/judy-hopps-fan-a...", title: "Judy Hopps fan art", etag: "54973ce5c11704eea67c73f28b022f81a94c85e8", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-05 16:59:42", updated_at: "2019-03-05 16:59:42", published_at: "2019-03-05 14:20:41">, #<Entry id: 565961, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/mavis-sketch-2/", title: "Mavis sketch", etag: "8a40a611a92117d1fa8f3af5d5b87dfb19101942", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-05 07:12:36", updated_at: "2019-03-05 07:12:36", published_at: "2019-03-05 05:05:31">, #<Entry id: 565789, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/judy-hopps-sketc...", title: "Judy Hopps sketch", etag: "e5c043f93413f47905be01b212f8c84387a0416f", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-03 19:02:23", updated_at: "2019-03-03 19:02:23", published_at: "2019-03-03 16:25:54">, #<Entry id: 565755, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/suki-fan-art/", title: "Suki fan art", etag: "0a8afc620cecfbdb59b9b1a9953fff2e47373cd6", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-02 21:09:57", updated_at: "2019-03-02 21:09:57", published_at: "2019-03-02 19:42:13">, #<Entry id: 565694, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/storm-night/", title: "Storm night", etag: "f2ed1776d48c95d308dbc4a67a27be159bc682a0", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-01 21:05:10", updated_at: "2019-03-01 21:05:10", published_at: "2019-03-01 20:59:36">, #<Entry id: 565680, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/noche-de-torment...", title: "Noche de tormenta", etag: "9b9472c0dee8228b491f00e1d01cee406f279a23", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-01 17:33:07", updated_at: "2019-03-01 17:33:07", published_at: "2019-03-01 15:21:09">, #<Entry id: 565611, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/03/suki-sketch/", title: "Suki sketch", etag: "e8a1319bfdbc5eea5a588b5f9fa7c8f9499f3b99", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-03-01 05:50:15", updated_at: "2019-03-01 05:50:15", published_at: "2019-03-01 03:48:30">, #<Entry id: 565473, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 368 engl...", etag: "d6d34693b9708cedb2ed3b6eb806f1a3aa1b28a3", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-27 22:48:07", updated_at: "2019-02-27 22:48:07", published_at: "2019-02-27 19:36:59">, #<Entry id: 565445, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 368", etag: "90e5295afe28eb23f7ca4531a62e4436dd501ca2", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-27 14:53:06", updated_at: "2019-02-27 14:53:06", published_at: "2019-02-27 14:40:13">]

25 Feb 2019 - 20:19

25 Feb 2019 - 20:07

20 Feb 2019 - 19:59

20 Feb 2019 - 17:00

20 Feb 2019 - 14:25

18 Feb 2019 - 21:39

14 Feb 2019 - 19:26

14 Feb 2019 - 15:34

13 Feb 2019 - 19:21

13 Feb 2019 - 16:07

[#<Entry id: 565280, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/mai-fan-art/", title: "Mai fan art", etag: "e3ef54b31952757875e00cb6aedee1a33ce6f472", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-25 23:01:31", updated_at: "2019-02-25 23:01:31", published_at: "2019-02-25 20:19:09">, #<Entry id: 565264, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/ty-lee-fan-art/", title: "Ty Lee fan art", etag: "c41aee28b35f0d3e16f23aeb77fdb9067b95d6ea", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-25 20:15:29", updated_at: "2019-02-25 20:15:29", published_at: "2019-02-25 20:07:57">, #<Entry id: 564826, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 367 engl...", etag: "9282d344a5c3acf5566ece2988602db3342076b8", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-20 21:17:33", updated_at: "2019-02-20 21:17:33", published_at: "2019-02-20 19:59:56">, #<Entry id: 564782, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/mai-sketch/", title: "Mai sketch", etag: "6212fab74eb8e50beccc054fc0e9a27ee285bc28", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-20 17:45:10", updated_at: "2019-02-20 17:45:10", published_at: "2019-02-20 17:00:12">, #<Entry id: 564783, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 367", etag: "1eed8a2341db3d9c041d3cca9f789b2660a95bbf", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-20 17:45:10", updated_at: "2019-02-20 17:45:10", published_at: "2019-02-20 14:25:20">, #<Entry id: 564597, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/ty-lee-sketch/", title: "Ty Lee sketch", etag: "5d0b09427ec95f710d621a5fe27e29f8828dffa8", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"blob:http...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-18 23:25:43", updated_at: "2019-02-18 23:25:43", published_at: "2019-02-18 21:39:26">, #<Entry id: 564245, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/a-best-plan/", title: "A best plan", etag: "79a402cb0d19d2baf530c90cac68161ef8b56008", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-14 20:39:36", updated_at: "2019-02-14 20:39:36", published_at: "2019-02-14 19:26:15">, #<Entry id: 564228, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/mejor-plan/", title: "Mejor plan", etag: "53561b8f207c9f13daa233873182407cb2271f5f", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-14 17:25:44", updated_at: "2019-02-14 17:25:44", published_at: "2019-02-14 15:34:10">, #<Entry id: 564128, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 366 engl...", etag: "3ba187fcbf039b4ac4f0b4d7d1f4838f811bc92d", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-13 19:35:18", updated_at: "2019-02-13 19:35:18", published_at: "2019-02-13 19:21:20">, #<Entry id: 564107, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 366", etag: "68a9c90536a47ea104c7badc7d90a8e85d65e6e1", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-13 16:18:19", updated_at: "2019-02-13 16:18:19", published_at: "2019-02-13 16:07:34">]

12 Feb 2019 - 15:21

09 Feb 2019 - 16:41

06 Feb 2019 - 20:01

06 Feb 2019 - 20:01

06 Feb 2019 - 15:18

06 Feb 2019 - 14:42

04 Feb 2019 - 16:38

31 Jan 2019 - 02:59

30 Jan 2019 - 16:01

29 Jan 2019 - 04:02

[#<Entry id: 564001, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/azula-fan-art/", title: "Azula fan art", etag: "ffdd0bdc9d9d11297e21178ee4a35c107cf32bee", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-12 17:33:10", updated_at: "2019-02-12 17:33:10", published_at: "2019-02-12 15:21:05">, #<Entry id: 563716, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/azula-sketch/", title: "Azula sketch", etag: "0d40c1e2674c250099bdc0acdec7a44cc7a2dba5", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-09 18:40:19", updated_at: "2019-02-09 18:40:19", published_at: "2019-02-09 16:41:28">, #<Entry id: 563339, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 365 espa...", etag: "5370cb26292edd116ac97e600e9964793346c089", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-06 20:02:27", updated_at: "2019-02-06 20:02:27", published_at: "2019-02-06 20:01:29">, #<Entry id: 563340, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 365 engl...", etag: "eeb960cd1e1d598e70e3107fdc39ff8ca0e31a08", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-06 20:04:24", updated_at: "2019-02-06 20:04:24", published_at: "2019-02-06 20:01:29">, #<Entry id: 563327, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/fire-nation-kata...", title: "Fire nation Katara fan art", etag: "bb1f32569b378cc19e9e7afe0897232016fe9a2e", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-06 17:17:29", updated_at: "2019-02-06 17:17:29", published_at: "2019-02-06 15:18:23">, #<Entry id: 563328, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 365", etag: "0e3da7c2aac451e9d64877edd00d86965912ce0d", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-06 17:17:29", updated_at: "2019-02-06 17:17:29", published_at: "2019-02-06 14:42:50">, #<Entry id: 563175, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/02/new-instagram/", title: "NEW INSTAGRAM", etag: "71633789bfc62ab657cce356215b8dfae3d2a4de", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignr...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-02-04 17:25:39", updated_at: "2019-02-04 17:25:39", published_at: "2019-02-04 16:38:26">, #<Entry id: 562883, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 364 ENGLISH", etag: "51a3a9d541700f5479e45d2963ff3efefcc6ef5b", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-31 04:59:52", updated_at: "2019-01-31 04:59:52", published_at: "2019-01-31 02:59:44">, #<Entry id: 562805, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 364 espa...", etag: "afcb87caceb41c6bdd737f04ab3470422d9264dd", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-30 17:20:19", updated_at: "2019-01-30 17:20:19", published_at: "2019-01-30 16:01:10">, #<Entry id: 562666, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/fire-nation-kata...", title: "Fire nation Katara sketch", etag: "f4dda7cba8b53d8dc50a4c335ebbee26a74cb294", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-29 05:35:16", updated_at: "2019-01-29 05:35:16", published_at: "2019-01-29 04:02:38">]

23 Jan 2019 - 19:50

23 Jan 2019 - 14:20

22 Jan 2019 - 15:12

18 Jan 2019 - 21:26

16 Jan 2019 - 18:52

16 Jan 2019 - 14:40

15 Jan 2019 - 15:24

15 Jan 2019 - 15:18

14 Jan 2019 - 05:40

12 Jan 2019 - 18:01

[#<Entry id: 562215, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 363 ENGLISH", etag: "cdfc08d8ab505df57d5c5ec248b65e684b81adc9", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-23 20:55:28", updated_at: "2019-01-23 20:55:28", published_at: "2019-01-23 19:50:43">, #<Entry id: 562178, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 363 espa...", etag: "d940e38bb8d71b2cdb08ff4c40ac30d1cf2a7b01", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-23 15:08:27", updated_at: "2019-01-23 15:08:27", published_at: "2019-01-23 14:20:48">, #<Entry id: 562054, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/6306/", title: "Toph fan art", etag: "fbf3319173ab0dde2ebc7d422d178dba6778d0b8", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-22 17:37:39", updated_at: "2019-01-22 17:37:39", published_at: "2019-01-22 15:12:00">, #<Entry id: 561769, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/toph-sketch/", title: "Toph sketch", etag: "0a22697195798bcec694e8b05fc252cbec04bacc", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-18 21:52:26", updated_at: "2019-01-18 21:52:26", published_at: "2019-01-18 21:26:04">, #<Entry id: 561483, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 362 ENGLISH", etag: "0a2c0bfb886cfa0a60c644829de29b88125e3c74", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-16 21:07:44", updated_at: "2019-01-16 21:07:44", published_at: "2019-01-16 18:52:07">, #<Entry id: 561419, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 362 espa...", etag: "af8ff69b636e784beab7764df2040f9f251d8281", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-16 17:10:14", updated_at: "2019-01-16 17:10:14", published_at: "2019-01-16 14:40:48">, #<Entry id: 561299, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/sakura-kasugano-...", title: "Sakura Kasugano fan art", etag: "70f1ff0c5963f6cff5b47572d2f5b6fe3af603fe", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-15 16:28:06", updated_at: "2019-01-15 16:28:06", published_at: "2019-01-15 15:24:55">, #<Entry id: 561300, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/princess-rosalin...", title: "princess Rosalina fan art", etag: "bf663fda8f3fad33a0da6ca968fbf3c44aff7fb2", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-15 16:28:06", updated_at: "2019-01-15 16:28:06", published_at: "2019-01-15 15:18:01">, #<Entry id: 561151, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/rosalina-sketch/", title: "Rosalina sketch", etag: "51a1dd9442dd57cbfe4cbe010616e7742cbb1cf9", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-14 07:20:32", updated_at: "2019-01-14 07:20:32", published_at: "2019-01-14 05:40:05">, #<Entry id: 561062, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/sakura-kasugano-...", title: "Sakura Kasugano sketch", etag: "224f2fcd6890c6dd8c318c7d1e7d2ebe75a99058", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-12 19:00:16", updated_at: "2019-01-12 19:00:16", published_at: "2019-01-12 18:01:11">]

10 Jan 2019 - 15:26

10 Jan 2019 - 15:17

09 Jan 2019 - 19:23

09 Jan 2019 - 15:45

07 Jan 2019 - 22:03

06 Jan 2019 - 21:44

06 Jan 2019 - 16:44

05 Jan 2019 - 14:29

03 Jan 2019 - 17:55

03 Jan 2019 - 00:57

[#<Entry id: 560873, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/cleophee-fan-art...", title: "Cléophée fan art", etag: "ed4304290de3d23b49227790cc46c492c0478eda", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-10 16:11:06", updated_at: "2019-01-10 16:11:06", published_at: "2019-01-10 15:26:18">, #<Entry id: 560874, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/mai-shiranui-fan...", title: "Mai Shiranui fan art", etag: "18db8836f2a39b67be1f5a0124e5408a1d1d0aa2", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-10 16:11:06", updated_at: "2019-01-10 16:11:06", published_at: "2019-01-10 15:17:44">, #<Entry id: 560755, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 361 ENGLISH", etag: "eb4dfc78829af420cf3c3f759f8f6c966b06417f", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-09 20:50:19", updated_at: "2019-01-09 20:50:19", published_at: "2019-01-09 19:23:00">, #<Entry id: 560746, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 361 espa...", etag: "019e90667037b4974a7cc65caf396fb46645a041", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-09 18:00:29", updated_at: "2019-01-09 18:00:29", published_at: "2019-01-09 15:45:06">, #<Entry id: 560541, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/mai-shiranui-ske...", title: "Mai Shiranui sketch", etag: "0d656c58df6ce85c77ed6ece28b66ed65efdca3f", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-07 23:15:09", updated_at: "2019-01-07 23:15:09", published_at: "2019-01-07 22:03:24">, #<Entry id: 560406, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/hello-new-year/", title: "Hello new year", etag: "24944beb5beefdc5d6bef806b5b56b02600e9ab6", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-06 23:14:34", updated_at: "2019-01-06 23:14:34", published_at: "2019-01-06 21:44:13">, #<Entry id: 560395, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/hola-nuevo-ano/", title: "Hola nuevo año", etag: "f4273ad0797072707d10f65826bd0c8adb2f3910", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-06 16:53:32", updated_at: "2019-01-06 16:53:32", published_at: "2019-01-06 16:44:22">, #<Entry id: 560344, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/miranda-fan-art/", title: "Miranda fan art", etag: "82d41d31324bb2ee83d8981629b85026d3ca3c4a", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-05 15:12:04", updated_at: "2019-01-05 15:12:04", published_at: "2019-01-05 14:29:32">, #<Entry id: 560182, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/amalia-fan-art-2...", title: "Amalia fan art", etag: "f0f52af09990056e2e940588e529bc96c078cb20", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-03 21:32:31", updated_at: "2019-01-03 21:32:31", published_at: "2019-01-03 17:55:06">, #<Entry id: 560078, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 360 ENGLISH", etag: "1d969d1def16e403b1c72c6fb7fb02f855072fee", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-03 01:20:12", updated_at: "2019-01-03 01:20:12", published_at: "2019-01-03 00:57:29">]

02 Jan 2019 - 23:44

31 Dec 2018 - 16:30

28 Dec 2018 - 21:00

28 Dec 2018 - 04:07

27 Dec 2018 - 05:55

26 Dec 2018 - 19:19

26 Dec 2018 - 16:12

22 Dec 2018 - 21:06

22 Dec 2018 - 21:01

21 Dec 2018 - 15:19

[#<Entry id: 560079, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2019/01/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 360 espa...", etag: "7cdbfaf7924990afec1a76154e51944a13e1c6fa", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2019/...", hidden: false, created_at: "2019-01-03 01:20:12", updated_at: "2019-01-03 01:20:12", published_at: "2019-01-02 23:44:45">, #<Entry id: 559876, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/happy-new-year-2...", title: "Happy new year 2019!", etag: "b0c50588dbdda2451e6060d94895c2d80e7eba97", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"blob:http...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-31 17:55:10", updated_at: "2018-12-31 17:55:10", published_at: "2018-12-31 16:30:19">, #<Entry id: 559731, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/cleophee-sketch/", title: "Cléophée sketch", etag: "15313f397b61f3402efb9b6f7741682b0452b92d", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-28 22:20:56", updated_at: "2018-12-28 22:20:56", published_at: "2018-12-28 21:00:53">, #<Entry id: 559654, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/miranda-sketch/", title: "Miranda sketch", etag: "a985cd2e0e717991ab7b402ea9073479ed6489bd", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-28 04:25:08", updated_at: "2018-12-28 04:25:08", published_at: "2018-12-28 04:07:47">, #<Entry id: 559590, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/amalia-sketch/", title: "Amalia sketch", etag: "1a5a87191d890755bd098e821afa100151c1bbf4", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-27 07:00:11", updated_at: "2018-12-27 07:00:11", published_at: "2018-12-27 05:55:50">, #<Entry id: 559559, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 359 ENGLISH", etag: "817707fc8acc04e67db433983ed6719a787b77ab", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-26 21:47:34", updated_at: "2018-12-26 21:47:34", published_at: "2018-12-26 19:19:54">, #<Entry id: 559551, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 359 espa...", etag: "a1318ddf3449c1ed2836a655d757aba86e6b00cb", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-26 16:26:28", updated_at: "2018-12-26 16:26:28", published_at: "2018-12-26 16:12:10">, #<Entry id: 559286, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/santa-english/", title: "Santa english", etag: "335c485325c3282aa307303bbaa5eed8536beae0", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-22 21:45:08", updated_at: "2018-12-22 21:45:08", published_at: "2018-12-22 21:06:25">, #<Entry id: 559287, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/santa/", title: "Santa", etag: "11a2c0ac09ccf99955639f1eef6896837664f494", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-22 21:45:08", updated_at: "2018-12-22 21:45:08", published_at: "2018-12-22 21:01:00">, #<Entry id: 559221, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/merry-christmas-...", title: "Merry Christmas 2018", etag: "b0a7e12295aa76fd06f735ce42d4a45cf6aa3226", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-21 15:41:37", updated_at: "2018-12-21 15:41:37", published_at: "2018-12-21 15:19:11">]

19 Dec 2018 - 20:58

19 Dec 2018 - 16:05

17 Dec 2018 - 15:38

14 Dec 2018 - 17:00

12 Dec 2018 - 19:50

12 Dec 2018 - 16:11

11 Dec 2018 - 19:17

11 Dec 2018 - 15:44

11 Dec 2018 - 15:31

06 Dec 2018 - 21:35

[#<Entry id: 558983, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 358 ENGLISH", etag: "d32efb6ffc18c10963dd72dd159b47f1582edb15", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http://ww...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-19 22:00:17", updated_at: "2018-12-19 22:00:17", published_at: "2018-12-19 20:58:26">, #<Entry id: 558935, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 358 espa...", etag: "00a95848ceb2e29463d101625ee6addab6e668ec", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-19 16:30:16", updated_at: "2018-12-19 16:30:16", published_at: "2018-12-19 16:05:54">, #<Entry id: 558754, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/no-more-games-fo...", title: "No more games for tonight", etag: "3b5804f1a926e733c7cb863b2027581c79ddc64f", description: "\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignc...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-17 16:30:10", updated_at: "2018-12-17 16:30:10", published_at: "2018-12-17 15:38:46">, #<Entry id: 558526, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/sword-maiden/", title: "Sword maiden", etag: "bccfd45edfd32b17c62fee2cae13d84c3848ab4e", description: "\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><a href...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-14 18:27:41", updated_at: "2018-12-14 18:27:41", published_at: "2018-12-14 17:00:34">, #<Entry id: 558331, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 357 ENGLISH", etag: "a1bd8d6b864ea0b4fc0765a6fe8c0c215215ef0d", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"http://w...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-12 21:55:14", updated_at: "2018-12-12 21:55:14", published_at: "2018-12-12 19:50:25">, #<Entry id: 558310, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 357 espa...", etag: "a0e668b442a6053813c6e89bd4532c2141813d50", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"http://w...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-12 16:18:05", updated_at: "2018-12-12 16:18:05", published_at: "2018-12-12 16:11:49">, #<Entry id: 558180, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/pride/", title: "Pride", etag: "2a0e172bb1c860f7a661818d7227216427a857d6", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"http://w...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-11 20:20:17", updated_at: "2018-12-11 20:20:17", published_at: "2018-12-11 19:17:17">, #<Entry id: 558160, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/orgulloso/", title: "Orgulloso", etag: "ce7bd6fc112af92e65abdb20844b344bd5997093", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"http://w...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-11 17:34:25", updated_at: "2018-12-11 17:34:25", published_at: "2018-12-11 15:44:25">, #<Entry id: 558161, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/evangeline-fan-a...", title: "Evangelyne fan art", etag: "9caf11087b581c5bc54433a276e2c43be7878a1c", description: "\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"http://w...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-11 17:34:25", updated_at: "2018-12-11 17:34:25", published_at: "2018-12-11 15:31:47">, #<Entry id: 557731, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/evangelyne-sketc...", title: "Evangelyne sketch", etag: "48efc8be68a0b4f07da7dcfd69a8ecb79ac95593", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-06 23:50:09", updated_at: "2018-12-06 23:50:09", published_at: "2018-12-06 21:35:03">]

05 Dec 2018 - 18:39

05 Dec 2018 - 15:28

04 Dec 2018 - 15:12

04 Dec 2018 - 15:06

04 Dec 2018 - 15:04

01 Dec 2018 - 03:09

30 Nov 2018 - 04:10

29 Nov 2018 - 04:04

28 Nov 2018 - 19:16

28 Nov 2018 - 15:27

[#<Entry id: 557593, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 356 ENGLISH", etag: "dc4807659acce7a203e0d61525bc90b31470180d", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-05 21:05:10", updated_at: "2018-12-05 21:05:10", published_at: "2018-12-05 18:39:11">, #<Entry id: 557572, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 355 espa...", etag: "2c748fe6add2a57955edcca8612b8c19054a5b2c", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-05 17:30:29", updated_at: "2018-12-05 17:30:29", published_at: "2018-12-05 15:28:33">, #<Entry id: 557414, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/chiyo-one-chan-f...", title: "Chiyo one-chan fan art", etag: "4424533f55b82d82fccb825c6e81117b28d112a0", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-04 15:12:24", updated_at: "2018-12-04 15:12:24", published_at: "2018-12-04 15:12:02">, #<Entry id: 557415, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/mei-fan-art-2/", title: "Mei fan art", etag: "0e7546aa9b1fae206fccade1d5301d5bdbce26f3", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-04 15:12:24", updated_at: "2018-12-04 15:12:24", published_at: "2018-12-04 15:06:56">, #<Entry id: 557416, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/phantasma-fan-ar...", title: "Phantasma fan art", etag: "06df3b9cea7b4244a15db049427d64c817dbf00a", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-04 15:12:24", updated_at: "2018-12-04 15:12:24", published_at: "2018-12-04 15:04:15">, #<Entry id: 557113, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/12/sword-maiden-ske...", title: "sword maiden sketch", etag: "c12f72ccd2db72a2301a6fb27480312dfda810fa", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-12-01 05:45:08", updated_at: "2018-12-01 05:45:08", published_at: "2018-12-01 03:09:47">, #<Entry id: 556995, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/mei-sketch/", title: "Mei sketch", etag: "ae654ea32e261ca614809645fe873dee5d53e627", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-30 05:30:28", updated_at: "2018-11-30 05:30:28", published_at: "2018-11-30 04:10:47">, #<Entry id: 556390, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/chiyo-one-chan-s...", title: "Chiyo one-chan sketch", etag: "a9570871b208d2d496d60940866cc6387f44ee4c", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-29 05:27:24", updated_at: "2018-11-29 05:27:24", published_at: "2018-11-29 04:04:51">, #<Entry id: 556356, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 355ENGLISH", etag: "4355c4f7c2622c6bf52028161a4a6627445dff58", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-28 23:07:27", updated_at: "2018-11-28 23:07:27", published_at: "2018-11-28 19:16:03">, #<Entry id: 557073, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl No. 355 espa...", etag: "59c9f6a3a71f976e286d0049a6701ad0d3505865", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-30 22:55:06", updated_at: "2018-11-30 22:55:06", published_at: "2018-11-28 15:27:01">]

28 Nov 2018 - 15:27

26 Nov 2018 - 17:53

24 Nov 2018 - 16:36

23 Nov 2018 - 14:51

21 Nov 2018 - 22:23

21 Nov 2018 - 19:49

21 Nov 2018 - 14:47

20 Nov 2018 - 04:13

17 Nov 2018 - 15:35

15 Nov 2018 - 17:04

[#<Entry id: 556341, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/living-with-hips...", title: "living with hipstergirl and gamergirl 355", etag: "ba44be7ad3ff00d568bfa6a737e2d43aecec4935", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-28 18:39:37", updated_at: "2018-11-28 18:39:37", published_at: "2018-11-28 15:27:01">, #<Entry id: 556069, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/phantasma-sketch...", title: "Phantasma sketch", etag: "1e4bb2a38ec8370e3a208f5b5d5b648939efce6b", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-26 18:52:16", updated_at: "2018-11-26 18:52:16", published_at: "2018-11-26 17:53:34">, #<Entry id: 555896, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/she-ra-fan-art-2...", title: "She-ra fan art", etag: "f23f238d588dc8b2931f0a8858fb8b2637f786f6", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-24 19:10:19", updated_at: "2018-11-24 19:10:19", published_at: "2018-11-24 16:36:11">, #<Entry id: 555847, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/slave-d-va-fan-a...", title: "Slave D.va fan art", etag: "2c9ea66e2fb52da94fdc3d6e652933d7d9960552", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-23 14:52:25", updated_at: "2018-11-23 14:52:25", published_at: "2018-11-23 14:51:14">, #<Entry id: 555698, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/she-ra-sketch-2/", title: "She-ra sketch", etag: "9fe2cdb10214f5384267b2ced8eadbe30c186f15", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-21 22:50:13", updated_at: "2018-11-21 22:50:13", published_at: "2018-11-21 22:23:16">, #<Entry id: 555699, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 354ENGLISH", etag: "a5800429f3d978088e4876bfaa2cf53f2a28a00b", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-21 22:50:13", updated_at: "2018-11-21 22:50:13", published_at: "2018-11-21 19:49:39">, #<Entry id: 555621, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/living-with-hips...", title: "living with hipstergirl and gamergirl 354", etag: "fa54393f6fa2fca3668599bdcfcec308e98bcdb5", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-21 15:10:02", updated_at: "2018-11-21 15:10:02", published_at: "2018-11-21 14:47:03">, #<Entry id: 555463, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/slave-d-va-sketc...", title: "Slave D.va sketch", etag: "a1caf5033eba01352fcb219bb3090299be33db16", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-20 05:05:16", updated_at: "2018-11-20 05:05:16", published_at: "2018-11-20 04:13:14">, #<Entry id: 555305, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/palutena-fan-art...", title: "Palutena fan art", etag: "59b2717501aac99ece5512713c81a1382a3e57ab", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-17 17:11:57", updated_at: "2018-11-17 17:11:57", published_at: "2018-11-17 15:35:44">, #<Entry id: 555121, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/shanoa-fan-art/", title: "Shanoa fan art", etag: "ba125b620ecdf550ac9f719bae28d97fb640ef2a", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-15 19:25:51", updated_at: "2018-11-15 19:25:51", published_at: "2018-11-15 17:04:36">]

14 Nov 2018 - 19:32

14 Nov 2018 - 15:11

13 Nov 2018 - 14:53

09 Nov 2018 - 04:22

08 Nov 2018 - 20:34

08 Nov 2018 - 17:52

08 Nov 2018 - 14:29

07 Nov 2018 - 19:00

07 Nov 2018 - 14:28

06 Nov 2018 - 02:45

[#<Entry id: 555006, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 353ENGLISH", etag: "918490a52ff5b99dd9938236ebc3770335e1c246", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-14 19:58:54", updated_at: "2018-11-14 19:58:54", published_at: "2018-11-14 19:32:02">, #<Entry id: 554983, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/living-with-hips...", title: "living with hipstergirl and gamergirl 353", etag: "3f2d3300f02b5759aaee572b8752f12c98925b37", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-14 16:25:12", updated_at: "2018-11-14 16:25:12", published_at: "2018-11-14 15:11:08">, #<Entry id: 554857, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/yorha-no-2-type-...", title: "YoRHa No.2 Type B fan art", etag: "7675ae6c3b5bfb08f5b5c57d79e5400c0c30d02d", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-13 16:35:25", updated_at: "2018-11-13 16:35:25", published_at: "2018-11-13 14:53:48">, #<Entry id: 554445, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/shanoa-sketch/", title: "Shanoa sketch", etag: "fb09119a8050211fd165023e247c7d7917b19c0c", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-09 04:33:44", updated_at: "2018-11-09 04:33:44", published_at: "2018-11-09 04:22:23">, #<Entry id: 554424, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/just-a-touch/", title: "Just a touch", etag: "0659d966f6174648301e0258747c43a8aee0ffde", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-08 22:37:17", updated_at: "2018-11-08 22:37:17", published_at: "2018-11-08 20:34:14">, #<Entry id: 554411, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/yorha-no-2-type-...", title: "YoRHa No.2 Type B sketch", etag: "5ca8488d87d6f4e846431924ed8ed0810de0efa5", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-08 19:38:16", updated_at: "2018-11-08 19:38:16", published_at: "2018-11-08 17:52:14">, #<Entry id: 554401, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/solo-un-toque/", title: "Solo un toque", etag: "74cdd34c1d6ce4446ff502f97963c4608da76a01", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-08 16:47:26", updated_at: "2018-11-08 16:47:26", published_at: "2018-11-08 14:29:20">, #<Entry id: 554286, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 352ENGLISH", etag: "f02aba66853ba8de3d8ffc8d91d91b7b224daf5d", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-07 20:05:30", updated_at: "2018-11-07 20:05:30", published_at: "2018-11-07 19:00:37">, #<Entry id: 554280, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/living-with-hips...", title: "living with hipstergirl and gamergirl 352", etag: "20db74278ac3f34b984bc05d8deac0339ab4dd07", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-07 17:14:50", updated_at: "2018-11-07 17:14:50", published_at: "2018-11-07 14:28:48">, #<Entry id: 554114, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/palutena-sketch/", title: "Palutena sketch", etag: "67bd9f821dbfcb22a35964930b9c321fd86b37ff", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-06 05:41:14", updated_at: "2018-11-06 05:41:14", published_at: "2018-11-06 02:45:11">]

05 Nov 2018 - 15:00

05 Nov 2018 - 14:58

31 Oct 2018 - 19:47

31 Oct 2018 - 19:43

31 Oct 2018 - 15:25

31 Oct 2018 - 15:17

30 Oct 2018 - 15:15

30 Oct 2018 - 15:09

25 Oct 2018 - 04:01

24 Oct 2018 - 19:18

[#<Entry id: 554028, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/lucy-halloween-s...", title: "Lucy halloween suit Sailor chibi moon", etag: "e4a39c213a76dfb6f9dd6cdcc3d6c0bcaf1a78c2", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-05 17:56:15", updated_at: "2018-11-05 17:56:15", published_at: "2018-11-05 15:00:53">, #<Entry id: 554029, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/11/megan-halloween-...", title: "Megan Halloween suit pumpkin", etag: "e7a01f4421a2605ac787ce25fc67518a89c87a5b", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-11-05 17:56:15", updated_at: "2018-11-05 17:56:15", published_at: "2018-11-05 14:58:40">, #<Entry id: 553640, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/safety-entertain...", title: "Safety entertainment", etag: "da70ea7bfeaab72b4325c6bd4343fdaf9bd6fe30", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-31 21:05:10", updated_at: "2018-10-31 21:05:10", published_at: "2018-10-31 19:47:22">, #<Entry id: 553641, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 351ENGLISH", etag: "63881bb0f3cb6bae453e00577e17d277b3d66f4f", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-31 21:05:10", updated_at: "2018-10-31 21:05:10", published_at: "2018-10-31 19:43:15">, #<Entry id: 553632, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/entretenimiento-...", title: "Entretenimiento seguro", etag: "4b95ed47c25729a6fcb04870740b1054c3e32a57", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-31 17:56:01", updated_at: "2018-10-31 17:56:01", published_at: "2018-10-31 15:25:17">, #<Entry id: 553633, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/living-with-hips...", title: "living with hipstergirl and gamergirl 351", etag: "9fba20503d5012b71ed5b682aacfec745f8d6ef2", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-31 17:56:01", updated_at: "2018-10-31 17:56:01", published_at: "2018-10-31 15:17:06">, #<Entry id: 553296, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/happy-halloween-...", title: "Happy Halloween Elly (sailor moon suit)", etag: "aebc62c602e855a9b03922d26fd63eb50e4e085e", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-30 16:40:08", updated_at: "2018-10-30 16:40:08", published_at: "2018-10-30 15:15:35">, #<Entry id: 553297, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/wonder-woman-fan...", title: "Wonder Woman fan art", etag: "b56ef17a163eee5061b8dd3284d8a1eac9c44e8b", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-30 16:40:08", updated_at: "2018-10-30 16:40:08", published_at: "2018-10-30 15:09:01">, #<Entry id: 552752, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/wonder-woman-ske...", title: "Wonder Woman sketch", etag: "c79ae9f17ae655e356e50c6f7897e3989260edd7", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-25 04:32:25", updated_at: "2018-10-25 04:32:25", published_at: "2018-10-25 04:01:45">, #<Entry id: 552726, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 350ENGLISH", etag: "d0a7656f6f55ac8a6702c2aa7c6559bdf0e9748c", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-24 20:22:26", updated_at: "2018-10-24 20:22:26", published_at: "2018-10-24 19:18:24">]

24 Oct 2018 - 15:38

23 Oct 2018 - 14:35

22 Oct 2018 - 13:54

22 Oct 2018 - 13:50

18 Oct 2018 - 21:21

17 Oct 2018 - 19:14

17 Oct 2018 - 15:37

16 Oct 2018 - 15:31

14 Oct 2018 - 17:07

10 Oct 2018 - 20:44

[#<Entry id: 552710, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/living-with-hips...", title: "living with hipstergirl and gamergirl 350", etag: "47186891f747a3ee96c2ac85b6a06b2c9472eac6", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-24 17:42:48", updated_at: "2018-10-24 17:42:48", published_at: "2018-10-24 15:38:34">, #<Entry id: 552550, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/red-sonja-fan-ar...", title: "Red Sonja fan art", etag: "4f9b66ba7323de1fbaa45c4d6c91223a7ec1c07e", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-23 17:13:44", updated_at: "2018-10-23 17:13:44", published_at: "2018-10-23 14:35:01">, #<Entry id: 552387, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/happy-halloween-...", title: "happy Halloween Erika (kamek suit)", etag: "b40e9b3900558aeb2b1ab07ac617b589c2cd66e8", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-22 15:49:44", updated_at: "2018-10-22 15:49:44", published_at: "2018-10-22 13:54:14">, #<Entry id: 552388, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/happy-halloween-...", title: "Happy halloween Sophie (black widow suit)", etag: "00b3bd6b57c1daf2e12747fd622fd9f48ddde8b9", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-22 15:49:44", updated_at: "2018-10-22 15:49:44", published_at: "2018-10-22 13:50:20">, #<Entry id: 552064, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/red-sonja-sketch...", title: "Red Sonja sketch", etag: "52d6dd589ac1d82c6639ed74543f7e200047b50e", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-18 23:55:08", updated_at: "2018-10-18 23:55:08", published_at: "2018-10-18 21:21:39">, #<Entry id: 551938, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 349ENGLISH", etag: "19dc4c580a7658d486e1cf652e157d05575def85", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-17 20:15:23", updated_at: "2018-10-17 20:15:23", published_at: "2018-10-17 19:14:14">, #<Entry id: 551930, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 349", etag: "584b52cfb103795302505c8ba8727e621559d097", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-17 17:27:31", updated_at: "2018-10-17 17:27:31", published_at: "2018-10-17 15:37:16">, #<Entry id: 551789, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/enid-fan-art/", title: "Enid fan art", etag: "ad99d52c27a393582515d1628069722cf83f5ffd", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-16 15:32:30", updated_at: "2018-10-16 15:32:30", published_at: "2018-10-16 15:31:07">, #<Entry id: 551564, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/enid-sketch/", title: "Enid sketch", etag: "8f147ae870a82b363187f3361ca8ee9657dca62c", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-14 18:17:15", updated_at: "2018-10-14 18:17:15", published_at: "2018-10-14 17:07:37">, #<Entry id: 551193, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 348ENGLISH", etag: "ae06f68fdc9d02e9062ce259d86481b48af0df49", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-10 21:00:58", updated_at: "2018-10-10 21:00:58", published_at: "2018-10-10 20:44:03">]

10 Oct 2018 - 15:12

10 Oct 2018 - 14:18

06 Oct 2018 - 19:14

06 Oct 2018 - 19:08

06 Oct 2018 - 19:07

04 Oct 2018 - 03:39

03 Oct 2018 - 19:22

03 Oct 2018 - 15:18

03 Oct 2018 - 13:30

02 Oct 2018 - 13:27

[#<Entry id: 551127, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/pop-step-fan-art...", title: "Pop Step fan art", etag: "1224d15b032f5ccab8d7a12a45592387b4e8e9a8", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-10 15:19:52", updated_at: "2018-10-10 15:19:52", published_at: "2018-10-10 15:12:42">, #<Entry id: 551128, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 348", etag: "e19c07a042f559070c0e1eb570cd6da3fe6df8a5", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-10 15:19:52", updated_at: "2018-10-10 15:19:52", published_at: "2018-10-10 14:18:39">, #<Entry id: 550740, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/dr-pussycat-peep...", title: "Dr. Pussycat (peepoodo) fan art", etag: "4b82b96760f0b24beaef149907bf77f46187cf0f", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-06 19:53:08", updated_at: "2018-10-06 19:53:08", published_at: "2018-10-06 19:14:58">, #<Entry id: 550741, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/breath/", title: "Breath!", etag: "7f03fdb46d5cfc6bd45dc8893e34588cc9532297", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-06 19:53:08", updated_at: "2018-10-06 19:53:08", published_at: "2018-10-06 19:08:33">, #<Entry id: 550742, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/respira/", title: "Respira!", etag: "d7658a7d938e4d491dd954021b622fa38d1d3fe5", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-06 19:53:08", updated_at: "2018-10-06 19:53:08", published_at: "2018-10-06 19:07:14">, #<Entry id: 550514, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/pop-step-sketch/", title: "Pop Step sketch", etag: "922fcd556df9b8f59fef845ff315fd3447be86ba", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-04 05:05:08", updated_at: "2018-10-04 05:05:08", published_at: "2018-10-04 03:39:27">, #<Entry id: 550481, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 347ENGLISH", etag: "d1dc189e9def34831e8670f8b2b73ae827158f3f", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-03 20:55:28", updated_at: "2018-10-03 20:55:28", published_at: "2018-10-03 19:22:43">, #<Entry id: 550447, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/dr-pussycat-sket...", title: "Dr Pussycat sketch", etag: "44f0fc494618569623b3e2692a55b932453d0247", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-03 15:33:16", updated_at: "2018-10-03 15:33:16", published_at: "2018-10-03 15:18:38">, #<Entry id: 550448, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 347", etag: "0c2324d9086a2e2674f52e9190f26c0284fec5dc", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-03 15:33:16", updated_at: "2018-10-03 15:33:16", published_at: "2018-10-03 13:30:49">, #<Entry id: 550297, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/10/bowesette-fan-ar...", title: "Bowesette fan art", etag: "830408cefb2af395cee481832fd78e88766a4b2a", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-10-02 14:57:59", updated_at: "2018-10-02 14:57:59", published_at: "2018-10-02 13:27:31">]

28 Sep 2018 - 21:43

19 Sep 2018 - 11:19

19 Sep 2018 - 11:18

19 Sep 2018 - 06:04

18 Sep 2018 - 19:36

18 Sep 2018 - 14:45

17 Sep 2018 - 14:09

13 Sep 2018 - 15:16

12 Sep 2018 - 19:09

12 Sep 2018 - 14:48

[#<Entry id: 549998, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/bowesette-sketch...", title: "Bowesette sketch", etag: "504483eeddd6fa7100d4d31a1924546bbba8868f", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-28 23:51:02", updated_at: "2018-09-28 23:51:02", published_at: "2018-09-28 21:43:14">, #<Entry id: 549059, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 346ENGLISH", etag: "430e13a490a2a6ca00d08224edd2f54a4e162f53", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-19 17:20:23", updated_at: "2018-09-19 17:20:23", published_at: "2018-09-19 11:19:39">, #<Entry id: 549060, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 346", etag: "c7a667417fcc247e9c56bde69587501bc188c85b", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-19 17:20:23", updated_at: "2018-09-19 17:20:23", published_at: "2018-09-19 11:18:21">, #<Entry id: 549021, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/blaze-fan-art/", title: "Blaze fan art", etag: "dce953de76ba72ca9234541760430255e1891aed", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-19 09:15:49", updated_at: "2018-09-19 09:15:49", published_at: "2018-09-19 06:04:58">, #<Entry id: 548976, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/a-cold/", title: "A cold", etag: "46dd89d53476ca72b687172d05f145b1bfbb5ed5", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-19 01:20:47", updated_at: "2018-09-19 01:20:47", published_at: "2018-09-18 19:36:42">, #<Entry id: 548957, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/gripe/", title: "Gripe", etag: "20f86091e7977144372f40bf1fe72b5f7e4b0cdd", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-18 17:25:23", updated_at: "2018-09-18 17:25:23", published_at: "2018-09-18 14:45:13">, #<Entry id: 548773, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/tatsumaki-tatsum...", title: "Tatsumaki tatsumaki tornado of terror fan art", etag: "cb7a1fd18287ea000bc5e50e48aa62208a1deaba", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-17 14:34:20", updated_at: "2018-09-17 14:34:20", published_at: "2018-09-17 14:09:18">, #<Entry id: 548524, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/tatsumaki-tatsum...", title: "Tatsumaki tatsumaki tornado of terror", etag: "1f3f7f1631081ea5c91713b22adc096479b68bbb", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-13 18:07:28", updated_at: "2018-09-13 18:07:28", published_at: "2018-09-13 15:16:38">, #<Entry id: 548427, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 345 english", etag: "b6c3fed24b1a5bd3eafb5bc029490d4fbdc7f61d", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-12 21:05:12", updated_at: "2018-09-12 21:05:12", published_at: "2018-09-12 19:09:55">, #<Entry id: 548403, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 345", etag: "cbe13a8291a562ac2e92a2df66bce6041a3d13fe", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-12 15:40:35", updated_at: "2018-09-12 15:40:35", published_at: "2018-09-12 14:48:52">]

11 Sep 2018 - 15:00

11 Sep 2018 - 01:01

09 Sep 2018 - 19:36

08 Sep 2018 - 01:47

08 Sep 2018 - 01:37

07 Sep 2018 - 20:24

05 Sep 2018 - 21:14

05 Sep 2018 - 14:36

04 Sep 2018 - 15:23

31 Aug 2018 - 04:58

[#<Entry id: 548269, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/amy-wong-fan-art...", title: "Amy Wong fan art", etag: "3d2b94c171ae11c32bd5452beecf4c019b8a50b3", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-11 16:45:48", updated_at: "2018-09-11 16:45:48", published_at: "2018-09-11 15:00:02">, #<Entry id: 548203, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/blaze-sketch/", title: "Blaze sketch", etag: "4fdad2657e97319076ed8051eeda3bff5d06c8b4", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-11 03:20:59", updated_at: "2018-09-11 03:20:59", published_at: "2018-09-11 01:01:35">, #<Entry id: 548072, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/diario-magico-co...", title: "Diario magico comic capitulo14 pagina9", etag: "7847d8cae5c1605174e9544b3bed0536179c61f1", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-09 21:08:10", updated_at: "2018-09-09 21:08:10", published_at: "2018-09-09 19:36:30">, #<Entry id: 547981, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/parenthood/", title: "Parenthood", etag: "825550e5b8120940ba0abe74c390ad1205c8cf96", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 02:25:42", updated_at: "2018-09-08 02:25:42", published_at: "2018-09-08 01:47:10">, #<Entry id: 547982, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/paternidad/", title: "Paternidad", etag: "375a3dd6274c4cc5129baf9dcdeb0ebf336fa48b", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 02:25:42", updated_at: "2018-09-08 02:25:42", published_at: "2018-09-08 01:37:20">, #<Entry id: 547977, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/amy-wong-sketch/", title: "Amy wong sketch", etag: "79da45ee2416da832de048a4d678c387e21b1ed3", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-07 21:08:06", updated_at: "2018-09-07 21:08:06", published_at: "2018-09-07 20:24:37">, #<Entry id: 547763, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 344 english", etag: "bb6a1ac0c83e976b1d5a6b53914ab85e34077223", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-05 23:35:39", updated_at: "2018-09-05 23:35:39", published_at: "2018-09-05 21:14:29">, #<Entry id: 547719, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 344", etag: "8e461d38e6ecf041e163e0905a5043e49211c6d7", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-05 15:10:57", updated_at: "2018-09-05 15:10:57", published_at: "2018-09-05 14:36:48">, #<Entry id: 547619, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/09/turanga-leela-fa...", title: "Turanga Leela fan art", etag: "3bea53628ca124e163b36b807fdf02e16cdb9e8e", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-09-04 15:30:09", updated_at: "2018-09-04 15:30:09", published_at: "2018-09-04 15:23:34">, #<Entry id: 547283, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/turanga-leela-sk...", title: "Turanga Leela sketch", etag: "e61dde97f2d5a163f07345618436b156ed00ba5f", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-31 07:00:24", updated_at: "2018-08-31 07:00:24", published_at: "2018-08-31 04:58:25">]

30 Aug 2018 - 15:44

29 Aug 2018 - 19:46

29 Aug 2018 - 14:28

28 Aug 2018 - 22:49

28 Aug 2018 - 14:38

28 Aug 2018 - 14:35

26 Aug 2018 - 00:05

24 Aug 2018 - 16:47

24 Aug 2018 - 16:40

23 Aug 2018 - 01:28

[#<Entry id: 547220, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/new-book/", title: "New book!", etag: "ce7c3c0f2a6edcfb68ed2c48f6537dedb5b86d43", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-30 16:09:59", updated_at: "2018-08-30 16:09:59", published_at: "2018-08-30 15:44:49">, #<Entry id: 547134, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 343 english", etag: "532a99d9e869332aadfbd08a84a610dbd62df45d", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-29 20:25:48", updated_at: "2018-08-29 20:25:48", published_at: "2018-08-29 19:46:16">, #<Entry id: 547117, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 343", etag: "db87bf7d46f646eba1c44e53d61341963e4dcad7", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-29 14:41:09", updated_at: "2018-08-29 14:41:09", published_at: "2018-08-29 14:28:49">, #<Entry id: 547042, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/road-to-comic-co...", title: "Road to Comic con Ukraine", etag: "cc0b3710b4dcf8809acf45e53dc850d7a8c4f36a", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-29 00:28:19", updated_at: "2018-08-29 00:28:19", published_at: "2018-08-28 22:49:54">, #<Entry id: 546989, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/teegra-fan-art/", title: "Teegra fan art", etag: "9c31160cd0165cd0562b430a746dedc587576945", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-28 15:45:44", updated_at: "2018-08-28 15:45:44", published_at: "2018-08-28 14:38:41">, #<Entry id: 546990, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/bakugou-mitsuki-...", title: "bakugou mitsuki fan art", etag: "c300097b552ced7cd9e79bd0109f4e0342bc1f29", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-28 15:45:44", updated_at: "2018-08-28 15:45:44", published_at: "2018-08-28 14:35:31">, #<Entry id: 546761, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/bakugou-mitsuki-...", title: "Bakugou Mitsuki sketch", etag: "9b7243637698cbe99bed862abee140f9e66a9dd7", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-26 00:11:27", updated_at: "2018-08-26 00:11:27", published_at: "2018-08-26 00:05:39">, #<Entry id: 546719, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/lum-invader-fan-...", title: "Lum Invader fan art", etag: "8445f4cc4ca71d6dc5e6ced293b75dd86fe4df42", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-24 18:00:10", updated_at: "2018-08-24 18:00:10", published_at: "2018-08-24 16:47:03">, #<Entry id: 546720, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/teegra-fire-and-...", title: "Teegra Fire and ice sketch", etag: "483ba2089c372cbe13eaa7deb8085ea4d44fb489", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-24 18:00:10", updated_at: "2018-08-24 18:00:10", published_at: "2018-08-24 16:40:04">, #<Entry id: 546529, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/diario-magico-co...", title: "Diario magico comic capitulo14 pagina8", etag: "11f3fe50d2fcf04d85866b70b671cbfde489c120", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-23 01:54:39", updated_at: "2018-08-23 01:54:39", published_at: "2018-08-23 01:28:57">]

23 Aug 2018 - 01:27

22 Aug 2018 - 19:16

22 Aug 2018 - 15:03

22 Aug 2018 - 00:35

18 Aug 2018 - 15:36

16 Aug 2018 - 20:16

16 Aug 2018 - 15:36

15 Aug 2018 - 19:36

15 Aug 2018 - 15:05

14 Aug 2018 - 14:33

[#<Entry id: 546530, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/diario-magico-co...", title: "Diario magico comic capitulo14 pagina7", etag: "95b7b30c1b95f6e065efbd494a24be71f57f733a", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-23 01:54:39", updated_at: "2018-08-23 01:54:39", published_at: "2018-08-23 01:27:50">, #<Entry id: 546507, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 342 english", etag: "fa6f23eaa1a5d7574b44c83fc5e0645097b9f708", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-22 19:50:08", updated_at: "2018-08-22 19:50:08", published_at: "2018-08-22 19:16:40">, #<Entry id: 546499, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 342", etag: "7833968aa5052420c2c5f5930c407da03435ab64", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-22 17:10:18", updated_at: "2018-08-22 17:10:18", published_at: "2018-08-22 15:03:30">, #<Entry id: 546384, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/lum-sketch/", title: "Lum sketch", etag: "be95f88a1ed6dad0086400e92a3303166fb3b996", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-22 02:47:30", updated_at: "2018-08-22 02:47:30", published_at: "2018-08-22 00:35:03">, #<Entry id: 546104, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/lucoa-fan-art/", title: "Lucoa fan art", etag: "12022c0f144fe58a46844c263821864f701e2787", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-18 15:54:49", updated_at: "2018-08-18 15:54:49", published_at: "2018-08-18 15:36:44">, #<Entry id: 545946, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/lucoa-sketch/", title: "Lucoa sketch", etag: "1c6e2a93a22c49fb112e72eb83eadb8f3dd165ac", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-16 20:20:11", updated_at: "2018-08-16 20:20:11", published_at: "2018-08-16 20:16:35">, #<Entry id: 545941, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/pay-fan-art/", title: "Pay Fan art", etag: "cb838ca6028b7e909a08523753c283b260f6e211", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-16 17:40:38", updated_at: "2018-08-16 17:40:38", published_at: "2018-08-16 15:36:55">, #<Entry id: 545885, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 341 english", etag: "3c027eea3727130cec6c2e9b9442f205b5d4199c", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-15 19:45:01", updated_at: "2018-08-15 19:45:01", published_at: "2018-08-15 19:36:37">, #<Entry id: 545861, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 341", etag: "538c7e436a08e70422f193b3d5087e2421aa717e", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-15 17:14:32", updated_at: "2018-08-15 17:14:32", published_at: "2018-08-15 15:05:12">, #<Entry id: 545741, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/sex-appeal/", title: "sex appeal", etag: "f97b7ee48780a5a028c6c0a3dba0d3c12502f016", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-14 15:19:34", updated_at: "2018-08-14 15:19:34", published_at: "2018-08-14 14:33:01">]

13 Aug 2018 - 14:42

13 Aug 2018 - 14:39

10 Aug 2018 - 21:56

10 Aug 2018 - 03:06

09 Aug 2018 - 02:47

08 Aug 2018 - 22:10

08 Aug 2018 - 14:56

05 Aug 2018 - 16:29

02 Aug 2018 - 03:37

01 Aug 2018 - 20:36

[#<Entry id: 545671, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/lingerie-megan/", title: "Lingerie Megan", etag: "7c1f932f24e06bf80ca413db4ec911f103ab4163", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-13 17:15:13", updated_at: "2018-08-13 17:15:13", published_at: "2018-08-13 14:42:01">, #<Entry id: 545672, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/lingerie-clara/", title: "Lingerie clara", etag: "67586e567b75e858e1f71bd57f584ee018ea5329", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-13 17:15:13", updated_at: "2018-08-13 17:15:13", published_at: "2018-08-13 14:39:52">, #<Entry id: 545489, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/pay-sketch/", title: "Pay Sketch", etag: "d58267f6a303e4470b1c289c95235d8557eb27c4", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-10 22:27:23", updated_at: "2018-08-10 22:27:23", published_at: "2018-08-10 21:56:56">, #<Entry id: 545421, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/lingerie-megan-s...", title: "Lingerie Megan sketch", etag: "2bf04ad2ad5e63804b96a6d9e6585e9f5b7b9366", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-10 04:40:11", updated_at: "2018-08-10 04:40:11", published_at: "2018-08-10 03:06:30">, #<Entry id: 545323, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/lingerie-clara-s...", title: "Lingerie Clara sketch", etag: "bee33ed6de94be6c6de1ca01d4c62cdc08d377f9", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-09 05:20:13", updated_at: "2018-08-09 05:20:13", published_at: "2018-08-09 02:47:19">, #<Entry id: 545313, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 340 english", etag: "6acabee7bf562cd070944884e8a8ee422fc66173", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-08 23:59:59", updated_at: "2018-08-08 23:59:59", published_at: "2018-08-08 22:10:47">, #<Entry id: 545271, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 340", etag: "4d551c05ed1a7ac604405adb902d897253ac079b", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-08 16:20:14", updated_at: "2018-08-08 16:20:14", published_at: "2018-08-08 14:56:33">, #<Entry id: 545007, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/lingerie-elly-2/", title: "Lingerie Elly", etag: "a7a565ae4f2f054757c29e42c3ad337ca9d2428f", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-05 17:32:37", updated_at: "2018-08-05 17:32:37", published_at: "2018-08-05 16:29:50">, #<Entry id: 544736, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/lingerie-elly/", title: "Lingerie Elly", etag: "3799975e1ae52c72944d5bbee42164f2d92d91e4", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-02 04:52:40", updated_at: "2018-08-02 04:52:40", published_at: "2018-08-02 03:37:42">, #<Entry id: 544723, blog_id: 2107, url: "http://www.jagodibuja.com/2018/08/living-with-hips...", title: "Living with hipstergirl and gamergirl 339 english", etag: "43e99f9b5aac03785f723e982d6451dd1c3f51bb", description: "<p><a href=\"http://www.jagodibuja.com/wp-content/u...", image: "http://www.jagodibuja.com/wp-content/uploads/2018/...", hidden: false, created_at: "2018-08-01 23:20:05", updated_at: "2018-08-01 23:20:05", published_at: "2018-08-01 20:36:51">]

JAGODIBUJA

parJago Dibuja | 3 abonnés | Ajouté le 17 Nov 2015
http://www.jagodibuja.com/

Description

Plusieurs comics et webcomics en espagnol et anglais, SFW (Diario mágico, Living with Hipstergirl and Gamergirl) et NSFW (In Me, Private life of heroes), illustrations diverses et variées.

Catégories

HumourIllustrationAdulteGeekWebcomics

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?