Dumbing of Age

24 Sep 2018 - 04:01

23 Sep 2018 - 04:01

22 Sep 2018 - 04:01

21 Sep 2018 - 04:01

20 Sep 2018 - 04:01

19 Sep 2018 - 04:01

18 Sep 2018 - 04:01

17 Sep 2018 - 04:01

16 Sep 2018 - 04:01

15 Sep 2018 - 04:01

[#<Entry id: 549395, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Subconscious", etag: "bd0e806fb2651b5d79b13962f2d9727a06697959", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-24 04:40:09", updated_at: "2018-09-24 04:40:09", published_at: "2018-09-24 04:01:00">, #<Entry id: 549354, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Urges", etag: "3ebadb6c626f69118b07b7de7b1175b6e735bb8b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-23 04:10:08", updated_at: "2018-09-23 04:10:08", published_at: "2018-09-23 04:01:00">, #<Entry id: 549324, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Shake out", etag: "8b76320ec0a29d68cbcbfdb0ffc8affdeab1b306", description: "<p><a href=\"http://www.cartooncrossroadscolumbus.c...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-09-22 04:27:21", updated_at: "2018-09-22 04:27:21", published_at: "2018-09-22 04:01:00">, #<Entry id: 549213, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Pleasingly", etag: "c177ad15d3f36b00cdedbb2dd6061d43d53e29cf", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-21 04:17:22", updated_at: "2018-09-21 04:17:22", published_at: "2018-09-21 04:01:00">, #<Entry id: 549117, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Decision", etag: "aa84b4d563d7c4ab70d2820e3df5e25c5f65f669", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-20 06:05:25", updated_at: "2018-09-20 06:05:25", published_at: "2018-09-20 04:01:00">, #<Entry id: 548991, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Gentleman", etag: "daba10c6131d7631f62f41de0d2bde910bcf1ae6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-19 05:33:00", updated_at: "2018-09-19 05:33:00", published_at: "2018-09-19 04:01:00">, #<Entry id: 548887, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Dotty", etag: "5ce189bc2bf6510df58217941c911124fb79e1ea", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-18 04:52:36", updated_at: "2018-09-18 04:52:36", published_at: "2018-09-18 04:01:00">, #<Entry id: 548724, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Storytime intensifies", etag: "d10283ccb28093a42615c900c697f53af6379869", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-17 05:20:12", updated_at: "2018-09-17 05:20:12", published_at: "2018-09-17 04:01:00">, #<Entry id: 548683, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Storytime", etag: "b3dbf02cf2d703d712f525e80b62bf41f0b18e3e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-16 05:05:15", updated_at: "2018-09-16 05:05:15", published_at: "2018-09-16 04:01:00">, #<Entry id: 548660, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Sleeves", etag: "a9fa97d23ac90326de7a8dca6cdc7a7be8d9ea21", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-15 06:49:56", updated_at: "2018-09-15 06:49:56", published_at: "2018-09-15 04:01:00">]

14 Sep 2018 - 04:01

13 Sep 2018 - 04:01

12 Sep 2018 - 04:01

11 Sep 2018 - 04:01

10 Sep 2018 - 04:01

09 Sep 2018 - 04:01

08 Sep 2018 - 04:01

07 Sep 2018 - 04:01

06 Sep 2018 - 04:01

05 Sep 2018 - 04:01

[#<Entry id: 548572, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Retire", etag: "a39c88ff868e94189b57cb5eab92663669002210", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-14 06:27:57", updated_at: "2018-09-14 06:27:57", published_at: "2018-09-14 04:01:00">, #<Entry id: 548462, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Enjoy", etag: "b23772f55b2999591d223d89e957dcca871a9e74", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-13 04:07:51", updated_at: "2018-09-13 04:07:51", published_at: "2018-09-13 04:01:00">, #<Entry id: 548351, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Therizinosaurus", etag: "96da498165a3b0f8f907509a83868457a0dfb36b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-12 06:37:17", updated_at: "2018-09-12 06:37:17", published_at: "2018-09-12 04:01:00">, #<Entry id: 548209, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "A thing", etag: "c005e3f65c827eabb8102b8652506def9140930a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-11 05:16:13", updated_at: "2018-09-11 05:16:13", published_at: "2018-09-11 04:01:00">, #<Entry id: 548088, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Terror turkey", etag: "9392738fa18a447e6983b8a65ddbdc2872f5cd9e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-10 04:08:20", updated_at: "2018-09-10 04:08:20", published_at: "2018-09-10 04:01:00">, #<Entry id: 548039, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Street fightin’", etag: "cbc11e927fbe85763a7a5403bfd249aee0a25c54", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-09 05:35:19", updated_at: "2018-09-09 05:35:19", published_at: "2018-09-09 04:01:00">, #<Entry id: 548001, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Highway", etag: "a585502893ec809763fa2fe6bc1520759e83681b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 14:39:59", updated_at: "2018-09-08 14:39:59", published_at: "2018-09-08 04:01:00">, #<Entry id: 548002, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Whump", etag: "f8cfe6429c2fa6ff013e028780c7730ead923a56", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 14:39:59", updated_at: "2018-09-08 14:39:59", published_at: "2018-09-07 04:01:00">, #<Entry id: 548003, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Lamp post", etag: "88f0ec0ea2480d3be484cc990848cbe7ef670523", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 14:39:59", updated_at: "2018-09-08 14:39:59", published_at: "2018-09-06 04:01:00">, #<Entry id: 548004, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Scales", etag: "417b1c29633b71b84c7b09b891faeb0d233b6c88", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 14:39:59", updated_at: "2018-09-08 14:39:59", published_at: "2018-09-05 04:01:00">]

04 Sep 2018 - 04:01

03 Sep 2018 - 04:01

02 Sep 2018 - 04:01

01 Sep 2018 - 04:01

31 Aug 2018 - 04:01

30 Aug 2018 - 04:01

25 Aug 2018 - 04:01

24 Aug 2018 - 04:01

23 Aug 2018 - 04:01

22 Aug 2018 - 04:01

[#<Entry id: 548005, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Doxing", etag: "5d5d355e3baf62a55afab10ea4dd220169e08fbc", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 14:39:59", updated_at: "2018-09-08 14:39:59", published_at: "2018-09-04 04:01:00">, #<Entry id: 548006, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Goin’ down", etag: "09f46fa9ae88f924bb2506e6e3fd4a3cf211f435", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 14:39:59", updated_at: "2018-09-08 14:39:59", published_at: "2018-09-03 04:01:00">, #<Entry id: 548007, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Fights", etag: "a2184cfd0e1e04b6273be07e8a3725d902fc798c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 14:39:59", updated_at: "2018-09-08 14:39:59", published_at: "2018-09-02 04:01:00">, #<Entry id: 548008, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Cowgirl", etag: "bf7e67eed371fe40fc75bc5fbea01b240a689587", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 14:39:59", updated_at: "2018-09-08 14:39:59", published_at: "2018-09-01 04:01:00">, #<Entry id: 548009, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-9-comi...", title: "Injury", etag: "7b3b6f1fc615462e7149f358ca709b4b96eceeab", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 14:39:59", updated_at: "2018-09-08 14:39:59", published_at: "2018-08-31 04:01:00">, #<Entry id: 548010, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "ScrooToob", etag: "993dad41063f11e995842a7ee3ed4f33e2a506bd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-09-08 14:39:59", updated_at: "2018-09-08 14:39:59", published_at: "2018-08-30 04:01:00">, #<Entry id: 546736, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Choked", etag: "eecd51ec725a8540eea6f0a67c735456a2742838", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-25 04:38:26", updated_at: "2018-08-25 04:38:26", published_at: "2018-08-25 04:01:00">, #<Entry id: 546671, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Appalled", etag: "0d46ac292bcad47701eaa24d129ede1f4ef810a1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-24 06:45:22", updated_at: "2018-08-24 06:45:22", published_at: "2018-08-24 04:01:00">, #<Entry id: 546552, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Fresh", etag: "98353926c9007ea3ab3d6fbd99b53bd12632de9d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-23 06:24:49", updated_at: "2018-08-23 06:24:49", published_at: "2018-08-23 04:01:00">, #<Entry id: 546393, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Preparation", etag: "31a2c0cdca164303e1117fd7e9cc3255e13b34e0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-22 05:27:38", updated_at: "2018-08-22 05:27:38", published_at: "2018-08-22 04:01:00">]

21 Aug 2018 - 04:01

20 Aug 2018 - 04:01

19 Aug 2018 - 04:01

18 Aug 2018 - 04:01

17 Aug 2018 - 04:01

16 Aug 2018 - 04:01

15 Aug 2018 - 04:01

14 Aug 2018 - 04:01

13 Aug 2018 - 04:01

12 Aug 2018 - 04:01

[#<Entry id: 546297, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Need", etag: "310f0321179e621a9699c88681b7bf277ab98ea8", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-21 05:30:31", updated_at: "2018-08-21 05:30:31", published_at: "2018-08-21 04:01:00">, #<Entry id: 546180, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Outloud", etag: "07571edd44ea66d206afde5f3c842c8b57590459", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-20 05:20:26", updated_at: "2018-08-20 05:20:26", published_at: "2018-08-20 04:01:00">, #<Entry id: 546124, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Bailing", etag: "66d286388a294378aadbeb44288031aad357cf33", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-19 05:00:55", updated_at: "2018-08-19 05:00:55", published_at: "2018-08-19 04:01:00">, #<Entry id: 546090, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Follow-through", etag: "503b27c235539ee742cb3be731ca9277a2e9af3c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-18 06:10:42", updated_at: "2018-08-18 06:10:42", published_at: "2018-08-18 04:01:00">, #<Entry id: 546006, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Arrangement", etag: "d53a9de210b913f20920c1015b3a58da9ca6840c", description: "<p><a href=\"http://bit.ly/2nmI58R\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-08-17 05:17:40", updated_at: "2018-08-17 05:17:40", published_at: "2018-08-17 04:01:00">, #<Entry id: 545902, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Crushed", etag: "258f3e2b85b8fb423350ee8b5cd1ae416746d53b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-16 04:32:35", updated_at: "2018-08-16 04:32:35", published_at: "2018-08-16 04:01:00">, #<Entry id: 545813, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Hellooooo", etag: "07674c76b2b20802f7e4991d88ae2256a40b90a5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-15 06:23:52", updated_at: "2018-08-15 06:23:52", published_at: "2018-08-15 04:01:00">, #<Entry id: 545710, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Visa", etag: "1a49e503859d153f677749fd9ef17852c11b2626", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-14 04:42:51", updated_at: "2018-08-14 04:42:51", published_at: "2018-08-14 04:01:00">, #<Entry id: 545627, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Scrawny", etag: "b25dbfb0e5e26c25fa6b29bdf82b9767cc82c36d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-13 06:30:44", updated_at: "2018-08-13 06:30:44", published_at: "2018-08-13 04:01:00">, #<Entry id: 545553, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Half-irritated", etag: "8ecdb07af02924063d9998df6fbe531b6f13486e", description: "<p><a href=\"https://www.teepublic.com/t-shirt/3008...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-08-12 04:38:04", updated_at: "2018-08-12 04:38:04", published_at: "2018-08-12 04:01:00">]

11 Aug 2018 - 04:01

10 Aug 2018 - 04:01

09 Aug 2018 - 04:01

08 Aug 2018 - 04:01

07 Aug 2018 - 04:01

06 Aug 2018 - 04:01

05 Aug 2018 - 04:01

04 Aug 2018 - 04:01

03 Aug 2018 - 04:01

02 Aug 2018 - 04:01

[#<Entry id: 545522, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Forgive", etag: "474f101e6d1a2b54a7b521113a2be1b10cf10124", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-11 04:15:28", updated_at: "2018-08-11 04:15:28", published_at: "2018-08-11 04:01:00">, #<Entry id: 545490, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Thirsty", etag: "d3382b13270e3a4b7ab292e8467b1e6f23be7233", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-10 22:52:43", updated_at: "2018-08-10 22:52:43", published_at: "2018-08-10 04:01:00">, #<Entry id: 545491, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Righteous", etag: "6a0ef7c3eeeab8e710fc516c959df8043bb6bdbf", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-10 22:52:43", updated_at: "2018-08-10 22:52:43", published_at: "2018-08-09 04:01:00">, #<Entry id: 545492, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Hmph", etag: "11e59092762428294d9293c42283e3abf9e12d5a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-10 22:52:43", updated_at: "2018-08-10 22:52:43", published_at: "2018-08-08 04:01:00">, #<Entry id: 545493, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Gotcha", etag: "f49863c5014262bdc4c2b24d68bf56d8cbdcc4ac", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-08-10 22:52:43", updated_at: "2018-08-10 22:52:43", published_at: "2018-08-07 04:01:00">, #<Entry id: 545494, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Gone", etag: "82e57021ab6c9e94d29134e0e1fdb24883ce47f4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-10 22:52:43", updated_at: "2018-08-10 22:52:43", published_at: "2018-08-06 04:01:00">, #<Entry id: 544985, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Reward", etag: "0631405a0f02e875b808472549069cc99ab41034", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-05 05:38:59", updated_at: "2018-08-05 05:38:59", published_at: "2018-08-05 04:01:00">, #<Entry id: 544935, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Casual", etag: "4d1f07b0f464386a0d5b3d5adb596b8e85b70f22", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-04 05:45:41", updated_at: "2018-08-04 05:45:41", published_at: "2018-08-04 04:01:00">, #<Entry id: 544827, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Brace", etag: "96d6b5fc853e3bfced4178de13f4463cb6bec6c5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-03 07:10:33", updated_at: "2018-08-03 07:10:33", published_at: "2018-08-03 04:01:00">, #<Entry id: 544745, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Him", etag: "86ec9b1c515dd9334c0f7678a446bc6217ea2096", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-02 06:45:10", updated_at: "2018-08-02 06:45:10", published_at: "2018-08-02 04:01:00">]

01 Aug 2018 - 04:01

31 Jul 2018 - 04:01

30 Jul 2018 - 04:01

29 Jul 2018 - 04:01

28 Jul 2018 - 04:01

27 Jul 2018 - 17:18

27 Jul 2018 - 04:01

26 Jul 2018 - 04:01

25 Jul 2018 - 04:01

24 Jul 2018 - 04:01

[#<Entry id: 544702, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Remainder", etag: "896abcf00407b0e879429b3e1cdcfda857aabfae", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-01 19:31:02", updated_at: "2018-08-01 19:31:02", published_at: "2018-08-01 04:01:00">, #<Entry id: 544703, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Potato", etag: "00c972a7f5b3b347e73b04e5f50bd391f7aa33d4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-01 19:31:02", updated_at: "2018-08-01 19:31:02", published_at: "2018-07-31 04:01:00">, #<Entry id: 544704, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Receipts", etag: "636ac7321e6c6444e41c22b6f4bc84c3c9ed15e8", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-01 19:31:02", updated_at: "2018-08-01 19:31:02", published_at: "2018-07-30 04:01:00">, #<Entry id: 544705, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Harassing", etag: "91eaf870368a5e3e6f69d9adf1f5ccbf166fdf5e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-01 19:31:02", updated_at: "2018-08-01 19:31:02", published_at: "2018-07-29 04:01:00">, #<Entry id: 544706, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Qualities", etag: "f18bee531efe58f916f81c2258f9adb9f26c56bd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-08-01 19:31:02", updated_at: "2018-08-01 19:31:02", published_at: "2018-07-28 04:01:00">, #<Entry id: 544707, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/blog/dumbing-of-a...", title: "Dumbing of Age SIX BOOK COMBO is now available in ...", etag: "c745ccce65e0d89c85577d583e422e2391f5dc7c", description: "<p><a href=\"https://dumbingofage.bigcartel.com/pro...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-08-01 19:31:02", updated_at: "2018-08-01 19:31:02", published_at: "2018-07-27 17:18:44">, #<Entry id: 544211, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Rival suitors", etag: "4df255d18e1f4daf991ae0650f907706370d807b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-27 04:47:59", updated_at: "2018-07-27 04:47:59", published_at: "2018-07-27 04:01:00">, #<Entry id: 544125, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Several", etag: "0cbd05db9f51c8bef7cf773e434db688d4f0c1a0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-26 05:35:21", updated_at: "2018-07-26 05:35:21", published_at: "2018-07-26 04:01:00">, #<Entry id: 543980, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Whaddya", etag: "829cd267e776935acf704592ceb38cdb38d5023b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-25 06:20:12", updated_at: "2018-07-25 06:20:12", published_at: "2018-07-25 04:01:00">, #<Entry id: 543863, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Numerous", etag: "d28a763429fded257af8227422740ab82941edc1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-24 04:28:04", updated_at: "2018-07-24 04:28:04", published_at: "2018-07-24 04:01:00">]

23 Jul 2018 - 04:01

22 Jul 2018 - 04:01

21 Jul 2018 - 04:01

20 Jul 2018 - 04:01

19 Jul 2018 - 04:01

18 Jul 2018 - 04:01

17 Jul 2018 - 04:01

16 Jul 2018 - 04:01

15 Jul 2018 - 04:01

14 Jul 2018 - 04:01

[#<Entry id: 543753, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Wallets", etag: "e43fc7b1dd99763832a9a6f2d3268419a3de0bfa", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-23 06:00:21", updated_at: "2018-07-23 06:00:21", published_at: "2018-07-23 04:01:00">, #<Entry id: 543715, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Amazon", etag: "e9cd20333102b0cbc7f02779c9d41ad1733704fd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-22 04:08:02", updated_at: "2018-07-22 04:08:02", published_at: "2018-07-22 04:01:00">, #<Entry id: 543689, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Waiting", etag: "cb683951a43d4ccd79fb8bc04ebb88ccc51e0416", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-21 05:04:23", updated_at: "2018-07-21 05:04:23", published_at: "2018-07-21 04:01:00">, #<Entry id: 543558, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Pharma", etag: "ae15abf20b0ff2cd18bca1bed997047a1820c0bf", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-20 06:17:16", updated_at: "2018-07-20 06:17:16", published_at: "2018-07-20 04:01:00">, #<Entry id: 543440, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Guys", etag: "32103e614f66e9ff65a1d5fbfca87a5adf85fa16", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-19 05:07:16", updated_at: "2018-07-19 05:07:16", published_at: "2018-07-19 04:01:00">, #<Entry id: 543329, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Quarterback", etag: "2a43023e54493d48f4d3d481cc9158b98c3c2e72", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-18 04:22:19", updated_at: "2018-07-18 04:22:19", published_at: "2018-07-18 04:01:00">, #<Entry id: 543189, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Rhetorical", etag: "f73db8e0b6489a4d53731c911dfd2af68821c7ba", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-17 05:42:18", updated_at: "2018-07-17 05:42:18", published_at: "2018-07-17 04:01:00">, #<Entry id: 543074, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Steak", etag: "9f3dc5043e899e0c793e68dc3e8a60da34fd3a7b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-16 04:37:18", updated_at: "2018-07-16 04:37:18", published_at: "2018-07-16 04:01:00">, #<Entry id: 543024, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Surprisingly", etag: "2b832488d8656844928ff99decf060a057a85323", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-15 07:10:13", updated_at: "2018-07-15 07:10:13", published_at: "2018-07-15 04:01:00">, #<Entry id: 543025, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Renaissance", etag: "0baefcdb5be93d085ac47044e16992a281edabea", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-15 07:10:13", updated_at: "2018-07-15 07:10:13", published_at: "2018-07-14 04:01:00">]

13 Jul 2018 - 04:01

12 Jul 2018 - 04:01

11 Jul 2018 - 04:01

10 Jul 2018 - 04:01

10 Jul 2018 - 02:51

09 Jul 2018 - 04:01

08 Jul 2018 - 04:01

07 Jul 2018 - 04:01

06 Jul 2018 - 04:01

05 Jul 2018 - 04:01

[#<Entry id: 542857, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Contribute", etag: "b79d8d759e38570441035c0ec8842dbec2020689", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-13 06:40:07", updated_at: "2018-07-13 06:40:07", published_at: "2018-07-13 04:01:00">, #<Entry id: 542819, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Laws", etag: "b3ef3a68b4e20c9beb85c5ae021d7a707c2084f7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-12 18:57:38", updated_at: "2018-07-12 18:57:38", published_at: "2018-07-12 04:01:00">, #<Entry id: 542651, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Salary", etag: "064cf5847e9700e33f289658dc65a08f7757ec28", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-11 05:25:07", updated_at: "2018-07-11 05:25:07", published_at: "2018-07-11 04:01:00">, #<Entry id: 542528, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Stanning", etag: "e8c6fe3722236e762df0f4422843dd62e2ae484c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-10 06:08:36", updated_at: "2018-07-10 06:08:36", published_at: "2018-07-10 04:01:00">, #<Entry id: 542511, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/blog/its-walky-bo...", title: "It’s Walky! book now available in the store!", etag: "9eb8df4366ecef57874d00c777e1f9ec75808c69", description: "<p><a href=\"https://dumbingofage.bigcartel.com/\"><...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-07-10 03:16:05", updated_at: "2018-07-10 03:16:05", published_at: "2018-07-10 02:51:32">, #<Entry id: 542398, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Hurting", etag: "412bc92ddc6495e9e984057f3255d44612da8a18", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-09 06:25:18", updated_at: "2018-07-09 06:25:18", published_at: "2018-07-09 04:01:00">, #<Entry id: 542334, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Wrong", etag: "918ab08bf02effd504aa99d74dc1ca4fe50fe7ba", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-08 04:25:42", updated_at: "2018-07-08 04:25:42", published_at: "2018-07-08 04:01:00">, #<Entry id: 542278, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Briefly", etag: "79abae2135b03eeb485e0f76eacf79cf2e02ae49", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-07 05:01:19", updated_at: "2018-07-07 05:01:19", published_at: "2018-07-07 04:01:00">, #<Entry id: 542147, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Whoop!", etag: "4c578310f579aa33d46cd381866f0d7a9ab3ac35", description: "<p><a href=\"https://dumbingofage.bigcartel.com/\"><...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-07-06 05:44:37", updated_at: "2018-07-06 05:44:37", published_at: "2018-07-06 04:01:00">, #<Entry id: 542041, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Commune", etag: "7cca4af18c7a71222d8a97a42446f4bd8c714808", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-07-05 05:49:26", updated_at: "2018-07-05 05:49:26", published_at: "2018-07-05 04:01:00">]

04 Jul 2018 - 04:01

03 Jul 2018 - 04:01

02 Jul 2018 - 04:01

01 Jul 2018 - 04:01

30 Jun 2018 - 04:01

29 Jun 2018 - 04:01

28 Jun 2018 - 04:01

27 Jun 2018 - 04:01

26 Jun 2018 - 04:01

25 Jun 2018 - 04:01

[#<Entry id: 541952, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Socialist", etag: "a966ec9ea55f8c042c8774c6a1c81d0f7bb72842", description: "<p><a href=\"http://www.slipshine.net\"><img class=\"...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-07-04 06:12:05", updated_at: "2018-07-04 06:12:05", published_at: "2018-07-04 04:01:00">, #<Entry id: 541811, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Side-eye", etag: "bdd76f284756128abcc519a0e3b4c2932dd67503", description: "<p><a href=\"http://www.slipshine.net\"><img class=\"...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-07-03 06:30:27", updated_at: "2018-07-03 06:30:27", published_at: "2018-07-03 04:01:00">, #<Entry id: 541739, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Fidgety", etag: "8f335fb3274763ab70a98fb5e9071c1a46a75bea", description: "<p><a href=\"https://t.co/ccHGmF403U\"><img class=\"a...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-07-02 06:20:54", updated_at: "2018-07-02 06:20:54", published_at: "2018-07-02 04:01:00">, #<Entry id: 541714, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Pickles", etag: "ad5032bafe7487cbb58fdfba45416f1e1106224d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-07-02 03:29:53", updated_at: "2018-07-02 03:29:53", published_at: "2018-07-01 04:01:00">, #<Entry id: 541715, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Hologram", etag: "75abade9cee6e8d3a547d292991626dc3ba96f86", description: "<p><a href=\"http://www.slipshine.net\"><img class=\"...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-07-02 03:29:53", updated_at: "2018-07-02 03:29:53", published_at: "2018-06-30 04:01:00">, #<Entry id: 541500, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Transformers 101", etag: "bc744fb752d16893ae5a3aed133ff8016c04e2a0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-29 05:17:17", updated_at: "2018-06-29 05:17:17", published_at: "2018-06-29 04:01:00">, #<Entry id: 541387, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Velociraptor", etag: "f969dd874c2fdbda67ee46a839e5b3f41b1e31ce", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-28 05:57:02", updated_at: "2018-06-28 05:57:02", published_at: "2018-06-28 04:01:00">, #<Entry id: 541255, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Dinobot", etag: "2750f7461891e987561427deb2d64db56e8bd6f9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-27 05:55:22", updated_at: "2018-06-27 05:55:22", published_at: "2018-06-27 04:01:00">, #<Entry id: 541154, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Vintage", etag: "27b0372e8144ac5dabde8c2a7555b1f4a2a8675c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-26 07:01:21", updated_at: "2018-06-26 07:01:21", published_at: "2018-06-26 04:01:00">, #<Entry id: 541020, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Sweat it", etag: "c8181d658fc2a85378ba8eabc3e804173b872391", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-25 04:31:07", updated_at: "2018-06-25 04:31:07", published_at: "2018-06-25 04:01:00">]

24 Jun 2018 - 04:01

23 Jun 2018 - 04:01

22 Jun 2018 - 04:01

21 Jun 2018 - 04:01

20 Jun 2018 - 04:01

19 Jun 2018 - 04:01

18 Jun 2018 - 04:01

17 Jun 2018 - 04:01

16 Jun 2018 - 04:01

15 Jun 2018 - 04:01

[#<Entry id: 541011, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "David", etag: "a54379d12eb1533b476fda089b68592775811276", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-25 01:45:08", updated_at: "2018-06-25 01:45:08", published_at: "2018-06-24 04:01:00">, #<Entry id: 541012, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Bigger", etag: "cfa782f02b329ac803ff55a977b61990a7bc0020", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-25 01:45:08", updated_at: "2018-06-25 01:45:08", published_at: "2018-06-23 04:01:00">, #<Entry id: 541013, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Courtesy", etag: "cb840b85d89dcae78990451550b437c244048db3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-25 01:45:08", updated_at: "2018-06-25 01:45:08", published_at: "2018-06-22 04:01:00">, #<Entry id: 541014, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Fresh", etag: "0f7f25f825dd111dcd7bc0d023d91f559d46e5b3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-25 01:45:08", updated_at: "2018-06-25 01:45:08", published_at: "2018-06-21 04:01:00">, #<Entry id: 540427, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Amb", etag: "2d290ff76c47846a20de3353830f8fce64ecfc52", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-20 04:26:13", updated_at: "2018-06-20 04:26:13", published_at: "2018-06-20 04:01:00">, #<Entry id: 540329, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Do not remove", etag: "ac2c1ae4500868e9053c8db150515e5737f722a4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-19 05:41:10", updated_at: "2018-06-19 05:41:10", published_at: "2018-06-19 04:01:00">, #<Entry id: 540216, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Structure", etag: "b6a3e4270b6760d8d4ce752d170190c05fd0183b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-18 06:43:19", updated_at: "2018-06-18 06:43:19", published_at: "2018-06-18 04:01:00">, #<Entry id: 540140, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Hyperaware", etag: "fedf3b1ed292244eb6b76f49fe6435a5be7c2da8", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-17 05:35:11", updated_at: "2018-06-17 05:35:11", published_at: "2018-06-17 04:01:00">, #<Entry id: 540098, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Scooch", etag: "a8e291fcf855883f1f762e4be9a28815008fd379", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-16 05:10:11", updated_at: "2018-06-16 05:10:11", published_at: "2018-06-16 04:01:00">, #<Entry id: 539981, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Harder", etag: "4ef6d641e7a17e7fb418c9cff1ecf5bd20904e9b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-15 04:11:24", updated_at: "2018-06-15 04:11:24", published_at: "2018-06-15 04:01:00">]

14 Jun 2018 - 04:01

13 Jun 2018 - 04:01

12 Jun 2018 - 04:01

11 Jun 2018 - 04:01

10 Jun 2018 - 04:01

09 Jun 2018 - 04:01

08 Jun 2018 - 04:01

07 Jun 2018 - 04:01

06 Jun 2018 - 04:01

05 Jun 2018 - 04:01

[#<Entry id: 539912, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Fraud", etag: "32fd633b6e8f40ee2da2e63f2185979be7ca58cc", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-14 17:03:52", updated_at: "2018-06-14 17:03:52", published_at: "2018-06-14 04:01:00">, #<Entry id: 539913, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Pass", etag: "c3b0583e477e750a0309000be3f271675e26495f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-14 17:03:52", updated_at: "2018-06-14 17:03:52", published_at: "2018-06-13 04:01:00">, #<Entry id: 539914, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Condone", etag: "b278e54272be4473cb27e910ddf7161685e6682f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-14 17:03:52", updated_at: "2018-06-14 17:03:52", published_at: "2018-06-12 04:01:00">, #<Entry id: 539915, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Papers", etag: "dbbd95e16cecd7dd6b7a02d6fef1305c6eeac012", description: "<p><a href=\"https://dumbingofage.bigcartel.com/\"><...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-06-14 17:03:52", updated_at: "2018-06-14 17:03:52", published_at: "2018-06-11 04:01:00">, #<Entry id: 539916, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Terms", etag: "8665fb34897ad01c5dce3cf8e35b4c8d10b5a132", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-14 17:03:52", updated_at: "2018-06-14 17:03:52", published_at: "2018-06-10 04:01:00">, #<Entry id: 539917, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Hellmouth", etag: "3195966e4583dd3589c06c50f1d122deb1d556cd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-14 17:03:52", updated_at: "2018-06-14 17:03:52", published_at: "2018-06-09 04:01:00">, #<Entry id: 539251, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Either", etag: "a49f294c7153c2301d71e5c90998cf4ade48dedd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-08 05:28:01", updated_at: "2018-06-08 05:28:01", published_at: "2018-06-08 04:01:00">, #<Entry id: 539252, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Battles", etag: "3b86e18259a8fddb5e790121600d7fbc1b1e6523", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-08 05:28:01", updated_at: "2018-06-08 05:28:01", published_at: "2018-06-07 04:01:00">, #<Entry id: 539253, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Brazenly", etag: "a378ad2e84f1d0468ab75ce4012850c2062e8ae3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-08 05:28:01", updated_at: "2018-06-08 05:28:01", published_at: "2018-06-06 04:01:00">, #<Entry id: 539254, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Backpacked", etag: "dd87e9e544b7d5fabcca11e9ae2b76a4131b5198", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-08 05:28:01", updated_at: "2018-06-08 05:28:01", published_at: "2018-06-05 04:01:00">]

04 Jun 2018 - 04:01

03 Jun 2018 - 04:01

02 Jun 2018 - 04:01

01 Jun 2018 - 04:01

31 May 2018 - 04:01

30 May 2018 - 04:01

29 May 2018 - 04:01

28 May 2018 - 04:01

27 May 2018 - 04:01

26 May 2018 - 04:01

[#<Entry id: 538786, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Honour", etag: "b8f23123dcee04e93d11447b7b45ff0b182c875f", description: "<p><a href=\"https://www.teepublic.com/t-shirt/2751...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-06-04 06:30:08", updated_at: "2018-06-04 06:30:08", published_at: "2018-06-04 04:01:00">, #<Entry id: 538692, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Quiver", etag: "691f7b681a9792b7cf54e8451414189292b4945d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-03 06:22:30", updated_at: "2018-06-03 06:22:30", published_at: "2018-06-03 04:01:00">, #<Entry id: 538653, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Bars", etag: "e9832e8b901dd636320c496a023fa8af48fd856d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-02 06:00:36", updated_at: "2018-06-02 06:00:36", published_at: "2018-06-02 04:01:00">, #<Entry id: 538615, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Jealous", etag: "f8e27b77db1387b7fce188cd9fa9ec7d2ade4b5b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-01 19:03:34", updated_at: "2018-06-01 19:03:34", published_at: "2018-06-01 04:01:00">, #<Entry id: 538616, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Recuse", etag: "65eb62c0ee2fa74314adba9c0343b717437edd58", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-06-01 19:03:34", updated_at: "2018-06-01 19:03:34", published_at: "2018-05-31 04:01:00">, #<Entry id: 538617, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Amicable", etag: "4211d138ffb882c2db59ae9f187dd5b9d1644dfa", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-01 19:03:34", updated_at: "2018-06-01 19:03:34", published_at: "2018-05-30 04:01:00">, #<Entry id: 538618, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Recording", etag: "80bebf277005781884720a57297687009fafb95b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-01 19:03:34", updated_at: "2018-06-01 19:03:34", published_at: "2018-05-29 04:01:00">, #<Entry id: 538619, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Ugly-crying", etag: "73b14dc772e99d9778b87955abce7bc915cfa15b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-06-01 19:03:34", updated_at: "2018-06-01 19:03:34", published_at: "2018-05-28 04:01:00">, #<Entry id: 538003, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Sessions", etag: "54d0626e55bb52903a0e7b9a4167f068e2f4f3df", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-27 05:40:41", updated_at: "2018-05-27 05:40:41", published_at: "2018-05-27 04:01:00">, #<Entry id: 537972, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Certainly", etag: "80fcde06b9c5f97600310fb2c924a92d46b987c6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-26 05:30:10", updated_at: "2018-05-26 05:30:10", published_at: "2018-05-26 04:01:00">]

25 May 2018 - 04:01

24 May 2018 - 04:01

23 May 2018 - 04:01

22 May 2018 - 04:01

21 May 2018 - 04:01

20 May 2018 - 04:01

20 May 2018 - 03:10

19 May 2018 - 04:01

18 May 2018 - 14:32

18 May 2018 - 04:01

[#<Entry id: 537793, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Different", etag: "92402215a6c7f6b068300e3f15fc938f0fb8e015", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-25 05:05:02", updated_at: "2018-05-25 05:05:02", published_at: "2018-05-25 04:01:00">, #<Entry id: 537712, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Chummy", etag: "64e31b0eba8f22f01249590e6e9f920693df25e5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-24 05:15:20", updated_at: "2018-05-24 05:15:20", published_at: "2018-05-24 04:01:00">, #<Entry id: 537595, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Brunch", etag: "d4224ea0bf823bf24b760ad3ab2377709225fc8f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-23 05:50:26", updated_at: "2018-05-23 05:50:26", published_at: "2018-05-23 04:01:00">, #<Entry id: 537539, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Read", etag: "f5528c11242a03efe6eba1c094a5a90360906c3c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-22 18:31:18", updated_at: "2018-05-22 18:31:18", published_at: "2018-05-22 04:01:00">, #<Entry id: 537540, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/04-o...", title: "Villains", etag: "207e55e3dcb225125351dcb26bba78be0bc1939c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-22 18:31:18", updated_at: "2018-05-22 18:31:18", published_at: "2018-05-21 04:01:00">, #<Entry id: 537541, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Step-father", etag: "5aea38ac5a8a120185153f5ea3616c5c47833a89", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-22 18:31:18", updated_at: "2018-05-22 18:31:18", published_at: "2018-05-20 04:01:00">, #<Entry id: 537542, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/blog/excuse-me-wo...", title: "Excuse me, would you like to hear more about Slips...", etag: "81979ed443af627cb9f30fcd7f4caabb149ec7d3", description: "<p>Did you know that I&#8217;ve drawn nine NSFW st...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-05-22 18:31:18", updated_at: "2018-05-22 18:31:18", published_at: "2018-05-20 03:10:30">, #<Entry id: 537543, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Tuition", etag: "d54328c84cfc319ff3589df004bab0f7b82ad542", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-22 18:31:18", updated_at: "2018-05-22 18:31:18", published_at: "2018-05-19 04:01:00">, #<Entry id: 537544, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/blog/galassos-piz...", title: "Galasso’s Pizza (and subs) t-shirt!", etag: "a7ea17764aae6b3ded2f88cf2f5f505b202cefcc", description: "<p><a href=\"https://www.teepublic.com/t-shirt/2698...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-05-22 18:31:18", updated_at: "2018-05-22 18:31:18", published_at: "2018-05-18 14:32:53">, #<Entry id: 537545, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Works", etag: "8d3164d0e7b44c1ed49871c6cc251af1ee060517", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-22 18:31:18", updated_at: "2018-05-22 18:31:18", published_at: "2018-05-18 04:01:00">]

17 May 2018 - 04:01

16 May 2018 - 04:01

15 May 2018 - 04:01

14 May 2018 - 04:01

14 May 2018 - 04:01

13 May 2018 - 04:01

12 May 2018 - 04:01

11 May 2018 - 04:01

10 May 2018 - 04:01

09 May 2018 - 04:01

[#<Entry id: 537026, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Claptrap", etag: "0e96b9c3496f5a90c829c085f3a1c6e0a8065f80", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-17 05:33:44", updated_at: "2018-05-17 05:33:44", published_at: "2018-05-17 04:01:00">, #<Entry id: 536876, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Swept away", etag: "cad580572989d31ef0e0279695672b6fbf8c8356", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-16 05:15:08", updated_at: "2018-05-16 05:15:08", published_at: "2018-05-16 04:01:00">, #<Entry id: 536781, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Choosing", etag: "748ac65f033a34f04c1409db9339f9dcbde42301", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-15 06:15:09", updated_at: "2018-05-15 06:15:09", published_at: "2018-05-15 04:01:00">, #<Entry id: 536610, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Measure", etag: "f6908f1cb2b2237e70fd99cebb430a17fb40eb66", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-14 04:50:16", updated_at: "2018-05-14 04:50:16", published_at: "2018-05-14 04:01:00">, #<Entry id: 536611, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Measure", etag: "f6908f1cb2b2237e70fd99cebb430a17fb40eb66", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-14 04:50:16", updated_at: "2018-05-14 04:50:16", published_at: "2018-05-14 04:01:00">, #<Entry id: 536563, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Rude", etag: "5f1563aac9510ce56111efd19dc43796565b5031", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-13 05:00:28", updated_at: "2018-05-13 05:00:28", published_at: "2018-05-13 04:01:00">, #<Entry id: 536516, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Population", etag: "20eab60c1d6aea0f887ac26f96fc89797de3a8dc", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-12 04:23:21", updated_at: "2018-05-12 04:23:21", published_at: "2018-05-12 04:01:00">, #<Entry id: 536394, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Sniping", etag: "f9ce386d8491733bea1f2ddcbb993edd3a46171d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-11 06:11:01", updated_at: "2018-05-11 06:11:01", published_at: "2018-05-11 04:01:00">, #<Entry id: 536395, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Boundaries", etag: "f28b18dd7bd63ddc29083dc8511b41a7cae8b1bf", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-11 06:11:01", updated_at: "2018-05-11 06:11:01", published_at: "2018-05-10 04:01:00">, #<Entry id: 536396, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Yuri", etag: "6e18e770c60a173dae64d836c5d6403537e7965f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-11 06:11:01", updated_at: "2018-05-11 06:11:01", published_at: "2018-05-09 04:01:00">]

08 May 2018 - 04:01

07 May 2018 - 04:01

06 May 2018 - 04:01

05 May 2018 - 04:01

04 May 2018 - 04:01

03 May 2018 - 04:01

02 May 2018 - 04:01

02 May 2018 - 04:01

01 May 2018 - 04:01

30 Apr 2018 - 04:01

[#<Entry id: 536037, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Squicky", etag: "f59ba74d2c4b61d1a2f325fe0e51a018589364a4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-08 06:40:46", updated_at: "2018-05-08 06:40:46", published_at: "2018-05-08 04:01:00">, #<Entry id: 535893, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Greatness", etag: "c789d06516bc43a6695aa835e1453219829c51c6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-07 05:05:49", updated_at: "2018-05-07 05:05:49", published_at: "2018-05-07 04:01:00">, #<Entry id: 535844, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Sweetly", etag: "5528def341493e15c93e232e0196715907217a8e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-06 06:45:59", updated_at: "2018-05-06 06:45:59", published_at: "2018-05-06 04:01:00">, #<Entry id: 535791, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Operate", etag: "fc907f8819af55d7ea50247624c45962674375af", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-05 05:44:47", updated_at: "2018-05-05 05:44:47", published_at: "2018-05-05 04:01:00">, #<Entry id: 535684, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Caught", etag: "38c27a69570724eb70b0498cf0ab031a710bdf2e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-04 04:32:20", updated_at: "2018-05-04 04:32:20", published_at: "2018-05-04 04:01:00">, #<Entry id: 535588, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Re-employed", etag: "7cf9b11a05d9a826779b04a3eccc01e458b66731", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-05-03 05:36:04", updated_at: "2018-05-03 05:36:04", published_at: "2018-05-03 04:01:00">, #<Entry id: 535434, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Swamped", etag: "d1af541627dddf4390b239a34026680973cbde2d", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-05-02 04:40:15", updated_at: "2018-05-02 04:40:15", published_at: "2018-05-02 04:01:00">, #<Entry id: 535435, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Swamped", etag: "d1af541627dddf4390b239a34026680973cbde2d", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-05-02 04:40:15", updated_at: "2018-05-02 04:40:15", published_at: "2018-05-02 04:01:00">, #<Entry id: 535316, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Doublewood", etag: "a11ed2a4e03c3edd81c36d38fbedc28f69ef6af2", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-05-01 05:52:58", updated_at: "2018-05-01 05:52:58", published_at: "2018-05-01 04:01:00">, #<Entry id: 535184, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Cosmopolitan", etag: "54d410d0cc624b39e13b953cdee7d47a209c7ad2", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-30 05:20:16", updated_at: "2018-04-30 05:20:16", published_at: "2018-04-30 04:01:00">]

29 Apr 2018 - 04:01

28 Apr 2018 - 04:01

27 Apr 2018 - 04:01

26 Apr 2018 - 04:01

25 Apr 2018 - 04:01

24 Apr 2018 - 04:01

23 Apr 2018 - 04:01

22 Apr 2018 - 04:01

21 Apr 2018 - 04:01

20 Apr 2018 - 04:01

[#<Entry id: 535137, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Bartender", etag: "237587ea8d82711a11bafa86c188029a821a4f76", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-29 05:57:52", updated_at: "2018-04-29 05:57:52", published_at: "2018-04-29 04:01:00">, #<Entry id: 535079, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Thumb", etag: "c71b19a1aa7224de5273ed69b41b6bc2f3847679", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-28 04:28:06", updated_at: "2018-04-28 04:28:06", published_at: "2018-04-28 04:01:00">, #<Entry id: 534973, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Knob", etag: "57842355c66335379ea028b33952735d8b512dc9", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-27 04:21:16", updated_at: "2018-04-27 04:21:16", published_at: "2018-04-27 04:01:00">, #<Entry id: 534852, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Particularly", etag: "6611de75900b20582dfc9c26fe937006d862c858", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><strong>SIX day...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-26 04:25:32", updated_at: "2018-04-26 04:25:32", published_at: "2018-04-26 04:01:00">, #<Entry id: 534722, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Meeee", etag: "9b40899fad62b6de754c3d23a024df65d50ccdb5", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><strong>SEVEN d...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-25 04:44:41", updated_at: "2018-04-25 04:44:41", published_at: "2018-04-25 04:01:00">, #<Entry id: 534611, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Goof-ass", etag: "e5f73f7c2e5f21904357521c7a9c1312eeeee087", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-24 06:12:15", updated_at: "2018-04-24 06:12:15", published_at: "2018-04-24 04:01:00">, #<Entry id: 534612, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Heaven", etag: "a236cf8e3ae80338c57b53b818c185ecfd042c0a", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-24 06:12:15", updated_at: "2018-04-24 06:12:15", published_at: "2018-04-23 04:01:00">, #<Entry id: 534373, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Garcon", etag: "8013b82f3b4a4cb522993980819a349fc929b67a", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-22 04:24:42", updated_at: "2018-04-22 04:24:42", published_at: "2018-04-22 04:01:00">, #<Entry id: 534330, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Lesson", etag: "e203455272c4e60a801b6619f37bef860ce10dcc", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-21 05:40:38", updated_at: "2018-04-21 05:40:38", published_at: "2018-04-21 04:01:00">, #<Entry id: 534233, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Forgotten", etag: "6fc638a175a9b44b365b51245be7c3496b5f910c", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-20 06:24:49", updated_at: "2018-04-20 06:24:49", published_at: "2018-04-20 04:01:00">]

19 Apr 2018 - 04:01

18 Apr 2018 - 04:01

17 Apr 2018 - 04:01

16 Apr 2018 - 04:01

15 Apr 2018 - 04:01

14 Apr 2018 - 04:01

13 Apr 2018 - 04:01

12 Apr 2018 - 04:01

11 Apr 2018 - 04:01

10 Apr 2018 - 04:01

[#<Entry id: 534121, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Insecurities", etag: "ce7f67db95476c2bd44334c0bd2466654a8dd246", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-19 06:55:07", updated_at: "2018-04-19 06:55:07", published_at: "2018-04-19 04:01:00">, #<Entry id: 533992, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Visiting", etag: "22e2b013b9ca0cd79e11c701f02e91afdc1aa2d1", description: "<p>THE <a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><strong>SEV...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-18 06:57:42", updated_at: "2018-04-18 06:57:42", published_at: "2018-04-18 04:01:00">, #<Entry id: 533859, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Earlier", etag: "1f46f0ddd5b04988c97b78d04605d3d3b601dbab", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-17 05:14:10", updated_at: "2018-04-17 05:14:10", published_at: "2018-04-17 04:01:00">, #<Entry id: 533732, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Tower", etag: "ac25369595e486b9118f4cdf5b4fe7c1b58287c2", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-16 04:15:09", updated_at: "2018-04-16 04:15:09", published_at: "2018-04-16 04:01:00">, #<Entry id: 533677, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Sass", etag: "8decd1a12931f6627a39d5341ec79bfd78b3782a", description: "<p>THE <a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><strong>SEV...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-15 05:10:45", updated_at: "2018-04-15 05:10:45", published_at: "2018-04-15 04:01:00">, #<Entry id: 533644, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Dumping", etag: "e194b2b4f933b51ccb3e3f183028580d8a96bb59", description: "<p>THE <a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><strong>SEV...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-14 04:54:39", updated_at: "2018-04-14 04:54:39", published_at: "2018-04-14 04:01:00">, #<Entry id: 533528, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "But", etag: "1708ee1b698a2662b7e5198008f6c97dba0b63cf", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 05:03:09", updated_at: "2018-04-13 05:03:09", published_at: "2018-04-13 04:01:00">, #<Entry id: 533397, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Tea", etag: "682acc6ca24e2d3c9439bd0e29556f3d0f5ef5c0", description: "<p>The <a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><strong>Dum...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-12 07:02:23", updated_at: "2018-04-12 07:02:23", published_at: "2018-04-12 04:01:00">, #<Entry id: 533260, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Afterwards", etag: "d5be0c11099a3ae4102d6e76f50a3feccdf74150", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-11 04:09:59", updated_at: "2018-04-11 04:09:59", published_at: "2018-04-11 04:01:00">, #<Entry id: 533123, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Cold turkey", etag: "19ecf5bad9e8f23bc41addc268dabf5e28450517", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-10 05:02:23", updated_at: "2018-04-10 05:02:23", published_at: "2018-04-10 04:01:00">]

09 Apr 2018 - 04:01

08 Apr 2018 - 04:01

07 Apr 2018 - 04:01

05 Apr 2018 - 04:01

04 Apr 2018 - 04:01

03 Apr 2018 - 04:01

03 Apr 2018 - 04:01

02 Apr 2018 - 04:01

01 Apr 2018 - 04:01

31 Mar 2018 - 04:01

[#<Entry id: 532992, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Reeling", etag: "89c41d5257691ff761d60480440c305eb8125594", description: "<p>The <a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><strong>Dum...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-09 04:30:04", updated_at: "2018-04-09 04:30:04", published_at: "2018-04-09 04:01:00">, #<Entry id: 532929, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Mathsperson", etag: "1aa8eccfc0d9390c08d23199f29758d433980bd2", description: "<p>The <a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><strong>Dum...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-08 04:59:15", updated_at: "2018-04-08 04:59:15", published_at: "2018-04-08 04:01:00">, #<Entry id: 532885, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Actual-factual", etag: "545121cef9f3f91e6385fb1646f20be6058b2294", description: "<p>The <a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><strong>Dum...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-07 06:15:19", updated_at: "2018-04-07 06:15:19", published_at: "2018-04-07 04:01:00">, #<Entry id: 532631, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Fuddy-duddy", etag: "70816e4178d91b5ceb4af0684e1451844cac56a8", description: "<p>The <a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><strong>Dum...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-05 06:55:12", updated_at: "2018-04-05 06:55:12", published_at: "2018-04-05 04:01:00">, #<Entry id: 532447, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Fresh", etag: "25a9a3ca190ad5e8205ba3b83b0dc69d10631783", description: "<p>The <a href=\"http://kck.st/2Ef5W0f\"><strong>Dum...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-04 05:43:49", updated_at: "2018-04-04 05:43:49", published_at: "2018-04-04 04:01:00">, #<Entry id: 532268, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Plebs", etag: "d4492c95e73cdf9ee59978d144c1cf8a8fe668dc", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-03 06:25:46", updated_at: "2018-04-03 06:25:46", published_at: "2018-04-03 04:01:00">, #<Entry id: 532269, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Plebs", etag: "d4492c95e73cdf9ee59978d144c1cf8a8fe668dc", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2Ir59vN\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-04-03 06:25:46", updated_at: "2018-04-03 06:25:46", published_at: "2018-04-03 04:01:00">, #<Entry id: 532189, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Yawnchasm", etag: "bad9434da9c71e607a1b3e1f9818f7064b3b5601", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-02 05:15:31", updated_at: "2018-04-02 05:15:31", published_at: "2018-04-02 04:01:00">, #<Entry id: 532129, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Hand-me-down", etag: "5df397738d312d142e7a0ee00ad839c5d9d68488", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-04-01 06:35:17", updated_at: "2018-04-01 06:35:17", published_at: "2018-04-01 04:01:00">, #<Entry id: 532090, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Liked", etag: "28f89d8aa17c91724be06e0bd39a2b55a44f7e02", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2018-03-31 05:50:32", updated_at: "2018-03-31 05:50:32", published_at: "2018-03-31 04:01:00">]

30 Mar 2018 - 04:01

29 Mar 2018 - 04:01

28 Mar 2018 - 04:01

27 Mar 2018 - 04:01

26 Mar 2018 - 04:01

25 Mar 2018 - 04:01

24 Mar 2018 - 04:01

23 Mar 2018 - 04:01

22 Mar 2018 - 04:01

21 Mar 2018 - 04:01

[#<Entry id: 531923, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Shrug", etag: "9f9907295d26d343e7b96af1a393fcbac840eb46", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-30 04:32:22", updated_at: "2018-03-30 04:32:22", published_at: "2018-03-30 04:01:00">, #<Entry id: 531820, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Work", etag: "cc3791a3e6c1a328ea25ced46b761927ffb51f5d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-29 06:57:16", updated_at: "2018-03-29 06:57:16", published_at: "2018-03-29 04:01:00">, #<Entry id: 531697, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Lying", etag: "90b4efb19a6760ddc70bfa3e33e9b5272412c181", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-28 07:21:06", updated_at: "2018-03-28 07:21:06", published_at: "2018-03-28 04:01:00">, #<Entry id: 531569, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Pushing", etag: "b0b2f6cddefdd65fdd79781fd72f0194026aea4b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-27 06:45:09", updated_at: "2018-03-27 06:45:09", published_at: "2018-03-27 04:01:00">, #<Entry id: 531407, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Legend", etag: "d0cc8a1bf58ac5e5a2eb9c3d0f313967ada6969e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-26 05:43:11", updated_at: "2018-03-26 05:43:11", published_at: "2018-03-26 04:01:00">, #<Entry id: 531340, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Pretendin’", etag: "7b7c49495e4a586da38a6f7b2902ff9cf0bf705e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-25 04:27:28", updated_at: "2018-03-25 04:27:28", published_at: "2018-03-25 04:01:00">, #<Entry id: 531297, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Heck", etag: "c2c862bd1d91d8f0f4da47f873b4de42a7a26f60", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-24 05:30:11", updated_at: "2018-03-24 05:30:11", published_at: "2018-03-24 04:01:00">, #<Entry id: 531143, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Walky’s", etag: "f04ffddbb6fa8b58d7bc2119acebd9494a2cf116", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-23 04:34:54", updated_at: "2018-03-23 04:34:54", published_at: "2018-03-23 04:01:00">, #<Entry id: 531029, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Move along", etag: "6af39e042101ca7a3da5698f27a5a59ba04a9f70", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-22 05:21:50", updated_at: "2018-03-22 05:21:50", published_at: "2018-03-22 04:01:00">, #<Entry id: 530878, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Transported", etag: "a733d9292d087325253cc430b28215a0e387ed7b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-21 04:29:50", updated_at: "2018-03-21 04:29:50", published_at: "2018-03-21 04:01:00">]

20 Mar 2018 - 04:01

19 Mar 2018 - 04:01

18 Mar 2018 - 04:01

17 Mar 2018 - 04:01

16 Mar 2018 - 04:01

15 Mar 2018 - 04:01

14 Mar 2018 - 04:01

13 Mar 2018 - 04:01

12 Mar 2018 - 04:01

11 Mar 2018 - 05:01

[#<Entry id: 530762, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Idioms", etag: "503ea330937e90a4fa9a796756c33ea022958e57", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-20 06:00:16", updated_at: "2018-03-20 06:00:16", published_at: "2018-03-20 04:01:00">, #<Entry id: 530604, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Solid", etag: "316a3e39f86e4fb9d4f1ee38e1a6b630fcb9afcb", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-19 07:22:50", updated_at: "2018-03-19 07:22:50", published_at: "2018-03-19 04:01:00">, #<Entry id: 530605, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Smug", etag: "9ea17cb4ec3f8927cbaf5440fb4b5a83ebc36dd0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-19 07:22:50", updated_at: "2018-03-19 07:22:50", published_at: "2018-03-18 04:01:00">, #<Entry id: 530606, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Friendly", etag: "dc74a6b6fc2d83205b9f07136e486e2ebf0b3b12", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-19 07:22:50", updated_at: "2018-03-19 07:22:50", published_at: "2018-03-17 04:01:00">, #<Entry id: 530371, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Ulterior", etag: "1f8320f952f5704ea1cc0c5b4d93a14e97c980f5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-16 05:00:37", updated_at: "2018-03-16 05:00:37", published_at: "2018-03-16 04:01:00">, #<Entry id: 530254, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Little dude", etag: "6ad551d446c1847547c0a48ebca2433da01425bf", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-15 06:47:51", updated_at: "2018-03-15 06:47:51", published_at: "2018-03-15 04:01:00">, #<Entry id: 530123, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Jason", etag: "4667b0042d26dbb62f1eb309909ec88a74e1b2a0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-14 06:42:32", updated_at: "2018-03-14 06:42:32", published_at: "2018-03-14 04:01:00">, #<Entry id: 529937, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Tell-tale", etag: "0b9b25272054ad4ee242c02bb153cbd533abafdd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-13 06:05:18", updated_at: "2018-03-13 06:05:18", published_at: "2018-03-13 04:01:00">, #<Entry id: 529842, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Tribunal", etag: "80ae2faaca8a986857d38611874fa8cd16e0dc37", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-12 06:03:08", updated_at: "2018-03-12 06:03:08", published_at: "2018-03-12 04:01:00">, #<Entry id: 529755, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2018/comic/book-8/03-f...", title: "Sacked", etag: "6209c963ea36efa81b714ba9558d7ab16ce18cfb", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2018-03-11 07:35:12", updated_at: "2018-03-11 07:35:12", published_at: "2018-03-11 05:01:00">]

Dumbing of Age

parDavid M Willis | 2 abonnés | Ajouté le 27 May 2014
http://dumbingofage.com/

Description

A college webcomic by David Willis

Catégories

Webcomics

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?