Magellan

11 Nov 2018 - 00:01

11 Nov 2018 - 00:01

11 Nov 2018 - 00:01

11 Nov 2018 - 00:01

11 Nov 2018 - 00:01

11 Nov 2018 - 00:01

11 Nov 2018 - 00:01

11 Nov 2018 - 00:01

11 Nov 2018 - 00:01

28 Oct 2018 - 00:01

[#<Entry id: 554606, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/ransom/", title: "…Matter 22 (1 Comment)", etag: "b926bebabe24c9734bdbadb0a41db878a2f07df5", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Conspicuo...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-11-11 01:10:15", updated_at: "2018-11-11 01:10:15", published_at: "2018-11-11 00:01:00">, #<Entry id: 554629, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/ransom/", title: "…Matter 22 (2 Comments)", etag: "c294a29e7ddef2cd7346a975620475d80bdbf1d8", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Conspicuo...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-11-11 04:12:19", updated_at: "2018-11-11 04:12:19", published_at: "2018-11-11 00:01:00">, #<Entry id: 554633, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/ransom/", title: "…Matter 22 (4 Comments)", etag: "b3a74382d3e95814890d39bcbb1e5c28f7a97e93", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Conspicuo...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-11-11 07:25:08", updated_at: "2018-11-11 07:25:08", published_at: "2018-11-11 00:01:00">, #<Entry id: 554644, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/ransom-2/", title: "Ransom (No Comments)", etag: "30d9f8a7647064cb85bfaffb628f29d34e346c2f", description: "<p><a href=\"http://magellanverse.com/ransom-2/\" ti...", image: "http://magellanverse.com/comics-rss/2018-11-11-ran...", hidden: false, created_at: "2018-11-11 10:32:16", updated_at: "2018-11-11 10:32:16", published_at: "2018-11-11 00:01:00">, #<Entry id: 554645, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/ransom/", title: "…Matter 22 (5 Comments)", etag: "a5eb70e5d36b6fb9f414b7e62b978befe265c20c", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Conspicuo...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-11-11 10:32:16", updated_at: "2018-11-11 10:32:16", published_at: "2018-11-11 00:01:00">, #<Entry id: 554664, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/ransom/", title: "…Matter 22 (6 Comments)", etag: "951ac98d4780cb6d89ee968be3ca06283cd57e55", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Conspicuo...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-11-11 20:01:57", updated_at: "2018-11-11 20:01:57", published_at: "2018-11-11 00:01:00">, #<Entry id: 554671, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/ransom-2/", title: "Ransom (1 Comment)", etag: "5ce92feb855a0718dc55df0936db8a6e79886a6e", description: "<p><a href=\"http://magellanverse.com/ransom-2/\" ti...", image: "http://magellanverse.com/comics-rss/2018-11-11-ran...", hidden: false, created_at: "2018-11-11 23:09:58", updated_at: "2018-11-11 23:09:58", published_at: "2018-11-11 00:01:00">, #<Entry id: 554672, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/ransom/", title: "…Matter 22 (7 Comments)", etag: "3968a84ba0c2d8996c473efa3287f8fb4c84991e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Conspicuo...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-11-11 23:09:58", updated_at: "2018-11-11 23:09:58", published_at: "2018-11-11 00:01:00">, #<Entry id: 554677, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/ransom/", title: "…Matter 22 (8 Comments)", etag: "f971d9acca028426dcfe7b7a5d115675c7623212", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Conspicuo...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-11-12 02:15:43", updated_at: "2018-11-12 02:15:43", published_at: "2018-11-11 00:01:00">, #<Entry id: 553020, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/bingo/", title: "…Matter 21 (1 Comment)", etag: "a10646a428f9abe2678990cfd30c955ebbd12652", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Treading ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-28 00:39:24", updated_at: "2018-10-28 00:39:24", published_at: "2018-10-28 00:01:00">]

28 Oct 2018 - 00:01

28 Oct 2018 - 00:01

28 Oct 2018 - 00:01

28 Oct 2018 - 00:01

28 Oct 2018 - 00:01

28 Oct 2018 - 00:01

28 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

[#<Entry id: 553021, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/bingo/", title: "…Matter 21 (2 Comments)", etag: "b029d327838caaf5f08b2b7dbdf77370de0e9f88", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Treading ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-28 00:41:29", updated_at: "2018-10-28 00:41:29", published_at: "2018-10-28 00:01:00">, #<Entry id: 553024, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/bingo/", title: "…Matter 21 (5 Comments)", etag: "e906f86308cf692f9e517fc7df91fe5bf1b8dbd8", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Treading ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-28 03:27:19", updated_at: "2018-10-28 03:27:19", published_at: "2018-10-28 00:01:00">, #<Entry id: 553040, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/bingo/", title: "…Matter 21 (6 Comments)", etag: "af0d08e985654758762c3a71bf86e7ecfe2caefa", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Treading ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-28 09:10:08", updated_at: "2018-10-28 09:10:08", published_at: "2018-10-28 00:01:00">, #<Entry id: 553045, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/bingo/", title: "…Matter 21 (7 Comments)", etag: "00cbd0cc49ddb4eb4a835367e58b62f8d97f7b00", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Treading ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-28 12:02:45", updated_at: "2018-10-28 12:02:45", published_at: "2018-10-28 00:01:00">, #<Entry id: 554607, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/bingo/", title: "…Matter 21 (11 Comments)", etag: "62f2923f2f14e85422297f45e986fe1e4b4e8759", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Treading ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-11-11 01:10:15", updated_at: "2018-11-11 01:10:15", published_at: "2018-10-28 00:01:00">, #<Entry id: 553900, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/bingo/", title: "…Matter 21 (9 Comments)", etag: "ba3cd95d2e9755cef751689743a15c75db2199ca", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Treading ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-11-04 08:50:49", updated_at: "2018-11-04 08:50:49", published_at: "2018-10-28 00:01:00">, #<Entry id: 553204, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/bingo/", title: "…Matter 21 (8 Comments)", etag: "7ad33a66da8b75149f60d943d503c556b9898bc6", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Treading ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-29 22:18:27", updated_at: "2018-10-29 22:18:27", published_at: "2018-10-28 00:01:00">, #<Entry id: 552451, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (11 Comments)", etag: "1ed89b0e4f04ed5832dbc07260cca5c10b0ba7fb", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-22 20:36:24", updated_at: "2018-10-22 20:36:24", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552722, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (18 Comments)", etag: "6b802686e7aebc772f891cd4dc3919aec729ab14", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-24 19:07:24", updated_at: "2018-10-24 19:07:24", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552478, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (13 Comments)", etag: "4691895f4908e688827867b420bb479e0137ca6e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-23 02:10:42", updated_at: "2018-10-23 02:10:42", published_at: "2018-10-21 00:01:00">]

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

[#<Entry id: 552503, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (15 Comments)", etag: "17b9602c898a8ce5899ccc37ea6f14d1580df81b", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-23 07:50:13", updated_at: "2018-10-23 07:50:13", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552253, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (2 Comments)", etag: "fb3922f269887bb260fad3fe592c9735d7f0c491", description: "<p><span style=\"color: #ffff00;\">Apart from being ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-21 01:45:08", updated_at: "2018-10-21 01:45:08", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552255, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (4 Comments)", etag: "439e11c934a766cd82454c76d9b33acf8f6bece5", description: "<p><span style=\"color: #ffff00;\">Apart from being ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-21 04:19:33", updated_at: "2018-10-21 04:19:33", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552266, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (6 Comments)", etag: "23b9838b6d028285dbc039acee0fd4a0dec4464f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-21 09:54:49", updated_at: "2018-10-21 09:54:49", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552274, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (7 Comments)", etag: "afc1561ffb568ea75b7b1ffd760188e27f0d10e6", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-21 12:39:46", updated_at: "2018-10-21 12:39:46", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552275, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (8 Comments)", etag: "9caf34e00a4427812702357168f4ce0b55b9c9b7", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-21 12:43:28", updated_at: "2018-10-21 12:43:28", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552280, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (9 Comments)", etag: "bfbe6b4c2142aa60555bd3fb372e10f4cbf23507", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-21 15:19:35", updated_at: "2018-10-21 15:19:35", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552802, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (23 Comments)", etag: "31ee618ab4da1a503fa0fcea23c391f487236a67", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-25 11:27:26", updated_at: "2018-10-25 11:27:26", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552337, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (10 Comments)", etag: "9d48ad7475954b552e916969f4b48999ddf3d3b9", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-22 06:52:28", updated_at: "2018-10-22 06:52:28", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552619, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (16 Comments)", etag: "95ed3df3a2dd44e90711d3fd1e8d5b124bf763c2", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-24 00:56:07", updated_at: "2018-10-24 00:56:07", published_at: "2018-10-21 00:01:00">]

21 Oct 2018 - 00:01

21 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

[#<Entry id: 553702, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (24 Comments)", etag: "3d9b1ab4af4731dbcf020104687c8c8b08b578ba", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-11-01 10:15:08", updated_at: "2018-11-01 10:15:08", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 552695, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/blunt/", title: "…Matter 20 (17 Comments)", etag: "2b895930c7062e3f587d7703f52795bda1673988", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Define un...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-24 16:32:46", updated_at: "2018-10-24 16:32:46", published_at: "2018-10-21 00:01:00">, #<Entry id: 551690, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (9 Comments)", etag: "2841e66fd9064e7f70f5838d7ff84f213cead922", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-15 19:48:29", updated_at: "2018-10-15 19:48:29", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551719, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (10 Comments)", etag: "d22556c91a78904c949d7820a772b726ce94e6cc", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-15 23:55:20", updated_at: "2018-10-15 23:55:20", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551738, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (11 Comments)", etag: "bccbb1a0a0fe802b57101c1973bd5bd715d2417e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-16 05:21:01", updated_at: "2018-10-16 05:21:01", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551753, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (12 Comments)", etag: "e12a227acb6a8a2628c9392bf2baea6c3bc7ddbf", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-16 08:20:18", updated_at: "2018-10-16 08:20:18", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551543, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (No Comments)", etag: "cd4e8ed204c30ec5bcdb3bfc88e249250cd5c1cd", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-14 07:34:59", updated_at: "2018-10-14 07:34:59", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551561, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (2 Comments)", etag: "9c154bc68ee0f588427fdcbe04bd67bd127ab4dd", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-14 16:27:48", updated_at: "2018-10-14 16:27:48", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551571, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (3 Comments)", etag: "d6cf6da167d024f2c677fceee2275a47006dbd89", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-14 20:10:20", updated_at: "2018-10-14 20:10:20", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551572, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (3 Comments)", etag: "d6cf6da167d024f2c677fceee2275a47006dbd89", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-14 20:10:20", updated_at: "2018-10-14 20:10:20", published_at: "2018-10-14 00:01:00">]

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

14 Oct 2018 - 00:01

10 Oct 2018 - 05:46

10 Oct 2018 - 05:46

10 Oct 2018 - 05:46

10 Oct 2018 - 05:46

[#<Entry id: 551584, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (4 Comments)", etag: "270828597b975f170eb971d3dccba1fe10346b24", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-15 04:45:13", updated_at: "2018-10-15 04:45:13", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551849, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (13 Comments)", etag: "35f1d8c8ee0f84673187ddf312f4a41639def708", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-17 04:37:29", updated_at: "2018-10-17 04:37:29", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551602, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (5 Comments)", etag: "c242f8626f24b7f687f1e0c5cea2237775e89786", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-15 07:30:14", updated_at: "2018-10-15 07:30:14", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551615, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (6 Comments)", etag: "28124f16b46792989861bd22819719cf62da38f2", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-15 10:30:13", updated_at: "2018-10-15 10:30:13", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551626, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (7 Comments)", etag: "118baee82f983750944a081abe69b4a657dba68d", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-15 13:39:37", updated_at: "2018-10-15 13:39:37", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 551644, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/inquisition/", title: "…Matter 19 (8 Comments)", etag: "a3e26ea89d2b71af1ac41c564919cab46ccf920f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Dropping ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-15 16:55:27", updated_at: "2018-10-15 16:55:27", published_at: "2018-10-14 00:01:00">, #<Entry id: 552219, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (12 Comments)", etag: "a6652d199d592bd4aeed95ec3ad00da733a7effe", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-20 03:12:49", updated_at: "2018-10-20 03:12:49", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 551197, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (4 Comments)", etag: "37d0eee1f7383780076a61736ae56eb38e0e44f1", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-10 22:30:10", updated_at: "2018-10-10 22:30:10", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 551979, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (11 Comments)", etag: "0393f745e7e74f257b4c81b2cc2030b4ed72f525", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-18 03:19:55", updated_at: "2018-10-18 03:19:55", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 551216, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (7 Comments)", etag: "3e50a977d5c0f88999def8bf340c8b32aa1759d1", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-11 01:20:20", updated_at: "2018-10-11 01:20:20", published_at: "2018-10-10 05:46:10">]

10 Oct 2018 - 05:46

10 Oct 2018 - 05:46

10 Oct 2018 - 05:46

10 Oct 2018 - 05:46

10 Oct 2018 - 05:46

10 Oct 2018 - 05:46

10 Oct 2018 - 05:46

10 Oct 2018 - 05:46

10 Oct 2018 - 05:46

07 Oct 2018 - 00:01

[#<Entry id: 552261, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (13 Comments)", etag: "0fbc0194e3ffcbd5c8861fc972db8a0f7cdf436f", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-21 07:04:32", updated_at: "2018-10-21 07:04:32", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 552281, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (14 Comments)", etag: "93dbac02b04b93fc4470dc8e83e45d82c1e95668", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-21 15:19:35", updated_at: "2018-10-21 15:19:35", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 551772, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (10 Comments)", etag: "b02788683d9a029fc0a36370aa3aabee58262f41", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-16 11:14:10", updated_at: "2018-10-16 11:14:10", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 551524, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (8 Comments)", etag: "b419fa4b6307130ed631fd745205cd50dae64599", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-13 17:25:10", updated_at: "2018-10-13 17:25:10", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 553853, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (15 Comments)", etag: "169add61c17f9c2d9a9d9cba43e82931d68e6938", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-11-03 02:45:12", updated_at: "2018-11-03 02:45:12", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 551822, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (9 Comments)", etag: "ffa5d7973c7059bf49ea4f8722c5a0cb694ed268", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-16 22:38:02", updated_at: "2018-10-16 22:38:02", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 551091, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (1 Comment)", etag: "6a9f12e50b3003f2e190b99ab3ce526b4cc413d0", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-10 08:27:53", updated_at: "2018-10-10 08:27:53", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 551112, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (2 Comments)", etag: "701d708e953119e578b615822cc97f762ca8c60d", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-10 11:14:58", updated_at: "2018-10-10 11:14:58", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 551139, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-23/", title: "Legacy 23 (3 Comments)", etag: "c6ed534d2d67ad187b4e413be2328138b9a85e8f", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5851\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-10 16:44:34", updated_at: "2018-10-10 16:44:34", published_at: "2018-10-10 05:46:10">, #<Entry id: 550914, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (19 Comments)", etag: "8e6ce344d0e62b1bdac4bb0dfebe904c9bdb1a0d", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-08 19:43:18", updated_at: "2018-10-08 19:43:18", published_at: "2018-10-07 00:01:00">]

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

[#<Entry id: 550935, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (20 Comments)", etag: "be127c5cf6cd35c8f9cca7648d03707b2dd9752e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-08 22:30:14", updated_at: "2018-10-08 22:30:14", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 551198, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (26 Comments)", etag: "82b4f73da0f580059783089d0b09186ab2b793a1", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-10 22:30:10", updated_at: "2018-10-10 22:30:10", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 551217, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (28 Comments)", etag: "d7d7c78a83025e5e9fae00e5b287734a8e4fee5f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-11 01:20:20", updated_at: "2018-10-11 01:20:20", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 550962, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (21 Comments)", etag: "db40fd9a523fa6654ad320e83c9c2397d81bcd0f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-09 04:10:46", updated_at: "2018-10-09 04:10:46", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 550761, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (2 Comments)", etag: "b9c3271d27c6b8e87ad5e6bd9328188d5474644e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-07 00:40:27", updated_at: "2018-10-07 00:40:27", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 550763, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (3 Comments)", etag: "ae07c5c4a7909abf282b4c45ee97e9fd698553d7", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-07 03:27:32", updated_at: "2018-10-07 03:27:32", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 550767, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (4 Comments)", etag: "620df5245deda67e7f2409494f06e5c3fb7909bf", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-07 06:14:56", updated_at: "2018-10-07 06:14:56", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 550773, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (5 Comments)", etag: "c8df8fd8106069976e37d0b9cac74f0fc41fb51a", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-07 09:06:10", updated_at: "2018-10-07 09:06:10", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 550782, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (8 Comments)", etag: "2727f312b8e96efc0bc40ae60fa2f46410107954", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-07 11:57:40", updated_at: "2018-10-07 11:57:40", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 551047, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (22 Comments)", etag: "4ddbb660f6290dbf7d7e15e9c425eb1495c81be4", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-10 00:00:32", updated_at: "2018-10-10 00:00:32", published_at: "2018-10-07 00:01:00">]

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

07 Oct 2018 - 00:01

01 Oct 2018 - 06:56

01 Oct 2018 - 06:56

[#<Entry id: 550807, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (10 Comments)", etag: "2613ce645c597ef431b35ade5982bcdce2cf0ac2", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-07 20:15:50", updated_at: "2018-10-07 20:15:50", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 551070, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (23 Comments)", etag: "bf1095224898f4f64aa869c6059a35c1f5e98f1a", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-10 05:40:52", updated_at: "2018-10-10 05:40:52", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 550815, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (11 Comments)", etag: "3a507dc1931a0dea6de07f91f5396598131dba37", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-07 23:15:10", updated_at: "2018-10-07 23:15:10", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 550819, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (12 Comments)", etag: "ad38a4dd4728e97fe049ce70ab4a34f6f6d5f856", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-08 02:15:10", updated_at: "2018-10-08 02:15:10", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 550830, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (15 Comments)", etag: "2a840c6ebc4ba372e2ba045d86d2c9a90af1b708", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-08 05:12:42", updated_at: "2018-10-08 05:12:42", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 551092, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (24 Comments)", etag: "ef60fc50a718dc99cce3dcacf832b5afa7e5b039", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-10 08:27:53", updated_at: "2018-10-10 08:27:53", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 551125, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (25 Comments)", etag: "1c5f7cd00612e753a9159f23e2b8fe641a4e5445", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-10 14:02:59", updated_at: "2018-10-10 14:02:59", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 550900, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/grimsvotn/", title: "…Matter 18 (17 Comments)", etag: "02faae16efe64b41b4d50109d20bbeabe12fbc6b", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Geneva ca...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-08 17:00:51", updated_at: "2018-10-08 17:00:51", published_at: "2018-10-07 00:01:00">, #<Entry id: 550156, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-22/", title: "Legacy 22 (1 Comment)", etag: "669fb66ff4ab38ffa07efab31907f628c0d52644", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5841\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-01 11:17:45", updated_at: "2018-10-01 11:17:45", published_at: "2018-10-01 06:56:34">, #<Entry id: 550205, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-22/", title: "Legacy 22 (2 Comments)", etag: "cefef43039513581bb23a78e08bab0cf0c660126", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5841\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-01 19:18:43", updated_at: "2018-10-01 19:18:43", published_at: "2018-10-01 06:56:34">]

01 Oct 2018 - 06:56

01 Oct 2018 - 06:56

01 Oct 2018 - 06:56

01 Oct 2018 - 06:56

01 Oct 2018 - 06:56

01 Oct 2018 - 06:56

30 Sep 2018 - 00:01

30 Sep 2018 - 00:01

30 Sep 2018 - 00:01

30 Sep 2018 - 00:01

[#<Entry id: 550211, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-22/", title: "Legacy 22 (3 Comments)", etag: "617bd72fb65032f1a121a9a7e650169b8d2fe755", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5841\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-01 22:05:08", updated_at: "2018-10-01 22:05:08", published_at: "2018-10-01 06:56:34">, #<Entry id: 550236, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-22/", title: "Legacy 22 (4 Comments)", etag: "6fd8e4974e1b8fb16f2e39e81a046ddb2f5994d8", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5841\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-02 00:40:19", updated_at: "2018-10-02 00:40:19", published_at: "2018-10-01 06:56:34">, #<Entry id: 550238, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-22/", title: "Legacy 22 (5 Comments)", etag: "e28eea705e6c82694df1259e55e31be00e9d3746", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5841\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-02 03:17:57", updated_at: "2018-10-02 03:17:57", published_at: "2018-10-01 06:56:34">, #<Entry id: 550787, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-22/", title: "Legacy 22 (6 Comments)", etag: "e1743de629628c88af2d36ea246bfbf0eaa9fdb6", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5841\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-07 14:40:16", updated_at: "2018-10-07 14:40:16", published_at: "2018-10-01 06:56:34">, #<Entry id: 550820, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-22/", title: "Legacy 22 (7 Comments)", etag: "33e3db52611e054e816415c6156a17b3d13b9b1a", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5841\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-08 02:15:10", updated_at: "2018-10-08 02:15:10", published_at: "2018-10-01 06:56:34">, #<Entry id: 550133, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-22/", title: "Legacy 22 (No Comments)", etag: "3b31d6b31f9d13ad3dfaf399e9efc63a0cea0c06", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5841\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/1...", hidden: false, created_at: "2018-10-01 08:30:20", updated_at: "2018-10-01 08:30:20", published_at: "2018-10-01 06:56:34">, #<Entry id: 550710, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/schtick/", title: "…Matter 17 (10 Comments)", etag: "bec408418dcd7001258bbd09d44640b3f791a57a", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Who benef...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-06 02:04:35", updated_at: "2018-10-06 02:04:35", published_at: "2018-09-30 00:01:00">, #<Entry id: 550237, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/schtick/", title: "…Matter 17 (6 Comments)", etag: "1e20f3f1d94a97de1ca80f0ce9c8bce78af6df9d", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Who benef...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-02 00:40:19", updated_at: "2018-10-02 00:40:19", published_at: "2018-09-30 00:01:00">, #<Entry id: 550239, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/schtick/", title: "…Matter 17 (8 Comments)", etag: "8de395ce635c7eb25eaa122e94b1fe8e86833222", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Who benef...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-02 03:17:57", updated_at: "2018-10-02 03:17:57", published_at: "2018-09-30 00:01:00">, #<Entry id: 550029, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/schtick/", title: "…Matter 17 (4 Comments)", etag: "86712e22b28ba35aa8bac14a40ca615a5251051b", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Who benef...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-30 02:00:18", updated_at: "2018-09-30 02:00:18", published_at: "2018-09-30 00:01:00">]

30 Sep 2018 - 00:01

23 Sep 2018 - 00:01

23 Sep 2018 - 00:01

23 Sep 2018 - 00:01

23 Sep 2018 - 00:01

23 Sep 2018 - 00:01

23 Sep 2018 - 00:01

23 Sep 2018 - 00:01

16 Sep 2018 - 00:01

16 Sep 2018 - 00:01

[#<Entry id: 550094, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/schtick/", title: "…Matter 17 (5 Comments)", etag: "797a4b25b82a9f683191064d6e1afc2f3bf6c2c5", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Who benef...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-10-01 02:45:11", updated_at: "2018-10-01 02:45:11", published_at: "2018-09-30 00:01:00">, #<Entry id: 549377, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/monsster/", title: "…Matter 16 (6 Comments)", etag: "770978e56114227c8ea16cff9beaf77c780ef148", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Bugle the...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-23 16:57:59", updated_at: "2018-09-23 16:57:59", published_at: "2018-09-23 00:01:00">, #<Entry id: 549384, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/monsster/", title: "…Matter 16 (7 Comments)", etag: "c84995f703816e6e53be2fc13a84fee7cec746dd", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Bugle the...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-23 19:42:41", updated_at: "2018-09-23 19:42:41", published_at: "2018-09-23 00:01:00">, #<Entry id: 549403, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/monsster/", title: "…Matter 16 (8 Comments)", etag: "83a200322239cadcc22bf6fbd7ca0ea5ece25840", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Bugle the...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-24 06:15:42", updated_at: "2018-09-24 06:15:42", published_at: "2018-09-23 00:01:00">, #<Entry id: 549522, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/monsster/", title: "…Matter 16 (9 Comments)", etag: "a4aabaf75266f81cb62756cb37cf7d875f6104e6", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Bugle the...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-25 01:05:12", updated_at: "2018-09-25 01:05:12", published_at: "2018-09-23 00:01:00">, #<Entry id: 549352, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/monsster/", title: "…Matter 16 (1 Comment)", etag: "e822978bfa9cb1a7d02070d2729a3748064d7fbe", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Bugle the...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-23 00:28:55", updated_at: "2018-09-23 00:28:55", published_at: "2018-09-23 00:01:00">, #<Entry id: 549353, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/monsster/", title: "…Matter 16 (3 Comments)", etag: "2117a814f507c6c185c1fb49ea5aee631efdd2f2", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Bugle the...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-23 03:09:52", updated_at: "2018-09-23 03:09:52", published_at: "2018-09-23 00:01:00">, #<Entry id: 549358, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/monsster/", title: "…Matter 16 (5 Comments)", etag: "028460fdb15f46803b53ea30a513f915ab408390", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Bugle the...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-23 05:47:36", updated_at: "2018-09-23 05:47:36", published_at: "2018-09-23 00:01:00">, #<Entry id: 548680, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/puppy-pet/", title: "…Matter 15 (No Comments)", etag: "f6d76b1bad662c1fd0e5bf4ee84fddf8b37a455f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Into the ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-16 01:20:56", updated_at: "2018-09-16 01:20:56", published_at: "2018-09-16 00:01:00">, #<Entry id: 548682, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/puppy-pet/", title: "…Matter 15 (2 Comments)", etag: "46183b7435b3888fffc94f888b5aae458dea948f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Into the ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-16 04:10:37", updated_at: "2018-09-16 04:10:37", published_at: "2018-09-16 00:01:00">]

16 Sep 2018 - 00:01

16 Sep 2018 - 00:01

16 Sep 2018 - 00:01

09 Sep 2018 - 00:01

09 Sep 2018 - 00:01

09 Sep 2018 - 00:01

09 Sep 2018 - 00:01

09 Sep 2018 - 00:01

02 Sep 2018 - 00:01

02 Sep 2018 - 00:01

[#<Entry id: 548702, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/puppy-pet/", title: "…Matter 15 (3 Comments)", etag: "2efffef593532275a502335cd81cdb6663c303ec", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Into the ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-16 15:35:40", updated_at: "2018-09-16 15:35:40", published_at: "2018-09-16 00:01:00">, #<Entry id: 548713, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/puppy-pet/", title: "…Matter 15 (4 Comments)", etag: "d98687b06d6262621a79d8dd28f37b6df23527ae", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Into the ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-16 22:15:42", updated_at: "2018-09-16 22:15:42", published_at: "2018-09-16 00:01:00">, #<Entry id: 548736, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/puppy-pet/", title: "…Matter 15 (5 Comments)", etag: "7441103bd6a9e67cd624057fe5735625bb056d7b", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Into the ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-17 06:55:54", updated_at: "2018-09-17 06:55:54", published_at: "2018-09-16 00:01:00">, #<Entry id: 548185, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/glowy/", title: "…Matter 14 (10 Comments)", etag: "1729dcff48890dfdd39d2d0ff4baf55a578bbebd", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Glowy Mon...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-11 01:25:23", updated_at: "2018-09-11 01:25:23", published_at: "2018-09-09 00:01:00">, #<Entry id: 548017, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/glowy/", title: "…Matter 14 (1 Comment)", etag: "7b2328faa7b657ca99c09025fefb8795f238883c", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Glowy Mon...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-09 00:37:52", updated_at: "2018-09-09 00:37:52", published_at: "2018-09-09 00:01:00">, #<Entry id: 548036, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/glowy/", title: "…Matter 14 (4 Comments)", etag: "bf3bdbcef95bdfa57f7cd587f412a10c9cc22a82", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Glowy Mon...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-09 04:30:00", updated_at: "2018-09-09 04:30:00", published_at: "2018-09-09 00:01:00">, #<Entry id: 548057, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/glowy/", title: "…Matter 14 (7 Comments)", etag: "61e7260c7f3321109e07610a739b8faf7ea5b9f1", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Glowy Mon...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-09 16:30:16", updated_at: "2018-09-09 16:30:16", published_at: "2018-09-09 00:01:00">, #<Entry id: 548082, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/glowy/", title: "…Matter 14 (9 Comments)", etag: "816c83018ae3c0513b32a818541f6b4e093a88b8", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Glowy Mon...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-10 00:36:07", updated_at: "2018-09-10 00:36:07", published_at: "2018-09-09 00:01:00">, #<Entry id: 547853, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/trixie/", title: "…Matter 13 (13 Comments)", etag: "b71439680d94d378c9e25f05e6658b0d76d9eae5", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Look out ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-06 17:47:48", updated_at: "2018-09-06 17:47:48", published_at: "2018-09-02 00:01:00">, #<Entry id: 547420, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/trixie/", title: "…Matter 13 (2 Comments)", etag: "bb37aaac51d5397b953be7bd82d61c36bd1cdd5d", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Look out ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-02 02:10:29", updated_at: "2018-09-02 02:10:29", published_at: "2018-09-02 00:01:00">]

02 Sep 2018 - 00:01

02 Sep 2018 - 00:01

02 Sep 2018 - 00:01

02 Sep 2018 - 00:01

02 Sep 2018 - 00:01

02 Sep 2018 - 00:01

02 Sep 2018 - 00:01

26 Aug 2018 - 00:01

26 Aug 2018 - 00:01

26 Aug 2018 - 00:01

[#<Entry id: 547422, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/trixie/", title: "…Matter 13 (4 Comments)", etag: "738642219c4e410a7d3d42f77ce712f554f8ebc3", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Look out ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-02 04:55:43", updated_at: "2018-09-02 04:55:43", published_at: "2018-09-02 00:01:00">, #<Entry id: 547444, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/trixie/", title: "…Matter 13 (6 Comments)", etag: "db46ee9e6b934568fcf93760dc28273f88edf94f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Look out ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-02 10:35:24", updated_at: "2018-09-02 10:35:24", published_at: "2018-09-02 00:01:00">, #<Entry id: 547454, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/trixie/", title: "…Matter 13 (7 Comments)", etag: "45e50f9c977b1d640b8753b05a287a07920a8a30", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Look out ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-02 16:30:31", updated_at: "2018-09-02 16:30:31", published_at: "2018-09-02 00:01:00">, #<Entry id: 547462, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/trixie/", title: "…Matter 13 (9 Comments)", etag: "a9525c65bccbd244888dc5ca46553c682af07285", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Look out ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-02 22:18:09", updated_at: "2018-09-02 22:18:09", published_at: "2018-09-02 00:01:00">, #<Entry id: 547511, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/trixie/", title: "…Matter 13 (10 Comments)", etag: "4d5d465618682284b9e90ffe5262f4ede252a4ff", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Look out ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-03 09:50:19", updated_at: "2018-09-03 09:50:19", published_at: "2018-09-02 00:01:00">, #<Entry id: 547559, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/trixie/", title: "…Matter 13 (11 Comments)", etag: "1560472666a026fc3b15a3d0e2cd7e0d7427c3a6", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Look out ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-03 21:20:14", updated_at: "2018-09-03 21:20:14", published_at: "2018-09-02 00:01:00">, #<Entry id: 547573, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/trixie/", title: "…Matter 13 (12 Comments)", etag: "7740188fa72a6f986f293fbbe1f72985f755dcfa", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Look out ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-04 00:10:16", updated_at: "2018-09-04 00:10:16", published_at: "2018-09-02 00:01:00">, #<Entry id: 546816, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/affiliated/", title: "…Matter 12 (6 Comments)", etag: "ce1e022bc1ea8ddc2f6bcae608236f170a6afe13", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Exit, sta...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-26 14:25:26", updated_at: "2018-08-26 14:25:26", published_at: "2018-08-26 00:01:00">, #<Entry id: 546820, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/affiliated/", title: "…Matter 12 (7 Comments)", etag: "06e01b9a4699ac721d0952314e720972c29b3255", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Exit, sta...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-26 19:56:01", updated_at: "2018-08-26 19:56:01", published_at: "2018-08-26 00:01:00">, #<Entry id: 546824, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/affiliated/", title: "…Matter 12 (8 Comments)", etag: "4766e16ed0e63bbf379ae16dfa9e757b76575d4f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Exit, sta...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-27 01:26:07", updated_at: "2018-08-27 01:26:07", published_at: "2018-08-26 00:01:00">]

26 Aug 2018 - 00:01

26 Aug 2018 - 00:01

26 Aug 2018 - 00:01

26 Aug 2018 - 00:01

26 Aug 2018 - 00:01

26 Aug 2018 - 00:01

26 Aug 2018 - 00:01

19 Aug 2018 - 00:01

19 Aug 2018 - 00:01

19 Aug 2018 - 00:01

[#<Entry id: 546860, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/affiliated/", title: "…Matter 12 (9 Comments)", etag: "a50e7d611755832b947953f4f9a42cc2fa94b47d", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Exit, sta...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-27 06:51:24", updated_at: "2018-08-27 06:51:24", published_at: "2018-08-26 00:01:00">, #<Entry id: 547416, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/affiliated/", title: "…Matter 12 (21 Comments)", etag: "ab19bb7e63adb9d7191154aa9eb2dfd3e3d35a6e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Exit, sta...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-01 23:14:25", updated_at: "2018-09-01 23:14:25", published_at: "2018-08-26 00:01:00">, #<Entry id: 547467, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/affiliated/", title: "…Matter 12 (23 Comments)", etag: "23d687dc5eb05615052a5fbba53501b83989e203", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Exit, sta...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-09-03 01:07:52", updated_at: "2018-09-03 01:07:52", published_at: "2018-08-26 00:01:00">, #<Entry id: 547254, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/affiliated/", title: "…Matter 12 (17 Comments)", etag: "f48faf4f444b7ecd62dbd7e6101dc32967a8813e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Exit, sta...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-31 01:36:32", updated_at: "2018-08-31 01:36:32", published_at: "2018-08-26 00:01:00">, #<Entry id: 546762, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/affiliated/", title: "…Matter 12 (1 Comment)", etag: "a82c0b3c6a09e81894ada67eb3af0eb767dca27c", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Exit, sta...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-26 00:38:27", updated_at: "2018-08-26 00:38:27", published_at: "2018-08-26 00:01:00">, #<Entry id: 547290, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/affiliated/", title: "…Matter 12 (18 Comments)", etag: "41c85597b2c1f66afce7e72e7a26bdb1acda622b", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Exit, sta...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-31 07:25:44", updated_at: "2018-08-31 07:25:44", published_at: "2018-08-26 00:01:00">, #<Entry id: 546801, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/affiliated/", title: "…Matter 12 (5 Comments)", etag: "93a83f63f32da00ccd87d36f76e980f39183c8c0", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Exit, sta...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-26 03:13:36", updated_at: "2018-08-26 03:13:36", published_at: "2018-08-26 00:01:00">, #<Entry id: 546119, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/an-update/", title: "An update! (1 Comment)", etag: "c190550113b9de7202842bf8947dc3722c9a490a", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5809\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-19 02:20:10", updated_at: "2018-08-19 02:20:10", published_at: "2018-08-19 00:01:41">, #<Entry id: 546132, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/an-update/", title: "An update! (2 Comments)", etag: "9030543f40cf9fe1bc915a3731e63d083fd26a51", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5809\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-19 08:50:04", updated_at: "2018-08-19 08:50:04", published_at: "2018-08-19 00:01:41">, #<Entry id: 546167, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/an-update/", title: "An update! (3 Comments)", etag: "fae45b2f3792deba040e37f7e8e6ca7df55108f8", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5809\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-20 00:40:16", updated_at: "2018-08-20 00:40:16", published_at: "2018-08-19 00:01:41">]

19 Aug 2018 - 00:01

19 Aug 2018 - 00:01

05 Aug 2018 - 00:01

05 Aug 2018 - 00:01

05 Aug 2018 - 00:01

05 Aug 2018 - 00:01

05 Aug 2018 - 00:01

05 Aug 2018 - 00:01

05 Aug 2018 - 00:01

05 Aug 2018 - 00:01

[#<Entry id: 546172, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/an-update/", title: "An update! (4 Comments)", etag: "fd7e8917a1313f6ac5868511ac3f3a27c6b979cb", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5809\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-20 03:14:52", updated_at: "2018-08-20 03:14:52", published_at: "2018-08-19 00:01:41">, #<Entry id: 546551, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/an-update/", title: "An update! (5 Comments)", etag: "c39bf4c32d53e4a13f93784b018b18395d09bce8", description: "<p><img class=\"alignright size-full wp-image-5809\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-08-23 06:10:30", updated_at: "2018-08-23 06:10:30", published_at: "2018-08-19 00:01:41">, #<Entry id: 545306, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging01/", title: "Somewhat longer hiatus (10 Comments)", etag: "6dd40687f542c7d3a9ae1859219aecbacd4fd548", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Slightly ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-08 19:57:20", updated_at: "2018-08-08 19:57:20", published_at: "2018-08-05 00:01:00">, #<Entry id: 545316, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging01/", title: "Somewhat longer hiatus (12 Comments)", etag: "c6aa9c1c26b8d83c17722bb979a1226f6d2427e8", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Slightly ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-09 01:09:30", updated_at: "2018-08-09 01:09:30", published_at: "2018-08-05 00:01:00">, #<Entry id: 546120, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging01/", title: "Somewhat longer hiatus (16 Comments)", etag: "a6a4f0034cd3c1bf2b3b25c9d070e218d119cf7e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Slightly ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-19 02:20:10", updated_at: "2018-08-19 02:20:10", published_at: "2018-08-05 00:01:00">, #<Entry id: 544954, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging01/", title: "Somewhat longer hiatus (2 Comments)", etag: "5012cc483ea2090f1468029aaa8af79225476cb9", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Slightly ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-05 01:55:25", updated_at: "2018-08-05 01:55:25", published_at: "2018-08-05 00:01:00">, #<Entry id: 545466, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging01/", title: "Somewhat longer hiatus (13 Comments)", etag: "5abd0f80f4b65276e6b82c128e3494b6f0d9cb79", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Slightly ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-10 13:35:17", updated_at: "2018-08-10 13:35:17", published_at: "2018-08-05 00:01:00">, #<Entry id: 544983, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging01/", title: "Somewhat longer hiatus (5 Comments)", etag: "40031ec18eb79ad3ca7b5d13ea57b0eb772561cb", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Slightly ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-05 04:45:18", updated_at: "2018-08-05 04:45:18", published_at: "2018-08-05 00:01:00">, #<Entry id: 544994, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging01/", title: "Somewhat longer hiatus (6 Comments)", etag: "cbe84edf8044109a3896ca93fb5ef3ee3914db91", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Slightly ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-05 10:30:25", updated_at: "2018-08-05 10:30:25", published_at: "2018-08-05 00:01:00">, #<Entry id: 545002, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging01/", title: "Somewhat longer hiatus (7 Comments)", etag: "a45f01154ae47c5077e538ca8318f43bb93a4498", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Slightly ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-05 15:57:15", updated_at: "2018-08-05 15:57:15", published_at: "2018-08-05 00:01:00">]

05 Aug 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

[#<Entry id: 545008, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging01/", title: "Somewhat longer hiatus (8 Comments)", etag: "6e5228efdb3ed46e079f4be17af197602c4468f2", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Slightly ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-05 18:35:08", updated_at: "2018-08-05 18:35:08", published_at: "2018-08-05 00:01:00">, #<Entry id: 542978, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (9 Comments)", etag: "04e31ae47e1ecfff7e45410b3b396571a8f2dc1c", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-07-14 16:20:23", updated_at: "2018-07-14 16:20:23", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 542744, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (6 Comments)", etag: "c4c362f419065fd03dfd89c1ca358e222b6a6b7c", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-07-12 01:20:43", updated_at: "2018-07-12 01:20:43", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 542749, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (7 Comments)", etag: "caa26455d9815ee79ee7479db0caf4a5458390da", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-07-12 04:20:25", updated_at: "2018-07-12 04:20:25", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 540963, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (No Comments)", etag: "383582664c80f5968218aabd175be6c31ac39e9d", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-24 01:50:35", updated_at: "2018-06-24 01:50:35", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 540965, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (1 Comment)", etag: "5e6faf148155285fec5127407f907e40bd688700", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-24 04:45:42", updated_at: "2018-06-24 04:45:42", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 540978, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (2 Comments)", etag: "8c1c7aa8356f81d99fa2aa744a13639932da01e3", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-24 07:45:31", updated_at: "2018-06-24 07:45:31", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 540989, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (3 Comments)", etag: "f31a25ff381a3ef62aa6767b492ef7aed691e753", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-24 16:20:32", updated_at: "2018-06-24 16:20:32", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 542381, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (4 Comments)", etag: "12f9d3250322f401f8aeb6803e8c943dbd0e9c55", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-07-09 02:50:37", updated_at: "2018-07-09 02:50:37", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 542898, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (8 Comments)", etag: "b7e8671b7ebaf52d54cef7607b90f35a01d8375e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-07-13 11:45:15", updated_at: "2018-07-13 11:45:15", published_at: "2018-06-24 00:01:00">]

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

[#<Entry id: 544955, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (13 Comments)", etag: "9ff5ab17a34eb96c000dc7430589ea8cdedce9a1", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-08-05 01:55:25", updated_at: "2018-08-05 01:55:25", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 542430, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (5 Comments)", etag: "dde8d300cf3c5dddf77d2cbf013fc51234bb366b", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-07-09 11:30:39", updated_at: "2018-07-09 11:30:39", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 543203, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (10 Comments)", etag: "4c083883660d68f6dab2b6d96bf0f2357a7de643", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-07-17 08:12:45", updated_at: "2018-07-17 08:12:45", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 539394, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (2 Comments)", etag: "a0b1f4fa123d99cd0074322387978c6383d2e985", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-10 03:35:14", updated_at: "2018-06-10 03:35:14", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539650, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (11 Comments)", etag: "f84935e5641d1ed547fbf5f07ac352553ae6c127", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-12 15:02:52", updated_at: "2018-06-12 15:02:52", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539423, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (5 Comments)", etag: "d034fde7deb89e5f41f3bc72f96695427943f676", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-10 16:07:32", updated_at: "2018-06-10 16:07:32", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539697, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (12 Comments)", etag: "8adc578f37f3207c67c122785e9e54a5fef30999", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-12 23:22:53", updated_at: "2018-06-12 23:22:53", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539442, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (6 Comments)", etag: "a8f5019c11319eae7f20904df7a17681f4157da9", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-10 18:52:29", updated_at: "2018-06-10 18:52:29", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539731, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (13 Comments)", etag: "6f6fa88f6eacc2e7dafe6796f9e38d73d72adf2a", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-13 04:53:27", updated_at: "2018-06-13 04:53:27", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539486, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (7 Comments)", etag: "cc82bc72b1a346cf28b4d38fb4bb2bc3096d66af", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-11 08:22:23", updated_at: "2018-06-11 08:22:23", published_at: "2018-06-10 00:01:00">]

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

[#<Entry id: 539515, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (8 Comments)", etag: "73eac824a924bc96a0e8bff6fc2c761db088fdfd", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-11 13:52:23", updated_at: "2018-06-11 13:52:23", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539534, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (9 Comments)", etag: "071d9a274e9e4426ae64c8294734ad16f240ccd5", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-11 16:37:25", updated_at: "2018-06-11 16:37:25", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 541706, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (13 Comments)", etag: "72d4a9baf463f95083c92404db5048e35bd2a549", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-07-01 21:00:53", updated_at: "2018-07-01 21:00:53", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539450, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (10 Comments)", etag: "f9a112a6546fcb4109f8813b715be9d2a9d094c4", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-10 21:27:44", updated_at: "2018-06-10 21:27:44", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539516, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (11 Comments)", etag: "de354c11f0302a7c3f1cd4f8e570b0731768aa0a", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-11 13:52:23", updated_at: "2018-06-11 13:52:23", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539836, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (12 Comments)", etag: "436d49ed8b0d7dc7c22fa21932c232f653ea9217", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-14 02:57:20", updated_at: "2018-06-14 02:57:20", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539347, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (2 Comments)", etag: "2c747b0762658a9ef1bb3dad6ef1ff5b98cabb96", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-09 06:22:19", updated_at: "2018-06-09 06:22:19", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539350, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (3 Comments)", etag: "cb1d035c0223ffc30e33fb9fa01efad794ac8c43", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-09 09:07:19", updated_at: "2018-06-09 09:07:19", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539356, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (5 Comments)", etag: "122e3be677f66195662c4d971616d757cbf08f30", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-09 14:27:51", updated_at: "2018-06-09 14:27:51", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539364, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (6 Comments)", etag: "992098d2915accbe7b73477a42722d7bdec845d9", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-09 16:57:47", updated_at: "2018-06-09 16:57:47", published_at: "2018-06-09 04:48:36">]

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

[#<Entry id: 539369, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (7 Comments)", etag: "d5063614237e00a488e30516ef999fca467eacfa", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-09 22:15:14", updated_at: "2018-06-09 22:15:14", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539391, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (9 Comments)", etag: "338c6383c214ab095c2f7a578f6e279486482875", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-10 00:55:18", updated_at: "2018-06-10 00:55:18", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539392, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (18 Comments)", etag: "5a55216236d2e3dd64ad5dfe514b1eca2006ae6f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-10 00:55:18", updated_at: "2018-06-10 00:55:18", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 539395, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (19 Comments)", etag: "7700ce5a99179c2a1545a0eaf62f4431aa512ce5", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-10 03:35:14", updated_at: "2018-06-10 03:35:14", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 539147, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (11 Comments)", etag: "372879829d08178f3d0689b7b7678a2d71ee4110", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-07 04:10:13", updated_at: "2018-06-07 04:10:13", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538918, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (6 Comments)", etag: "a2f870753843167cebbe85dc0cb6fecd75ec5066", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-05 04:57:31", updated_at: "2018-06-05 04:57:31", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538937, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (8 Comments)", etag: "4596acf0e69d111ac8eb4a26ad5b140fd8b4a0ba", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-05 07:45:12", updated_at: "2018-06-05 07:45:12", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538684, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (No Comments)", etag: "1881abebd85525f107bf9cef173a8ec1ac8785a2", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>My schedule is...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-03 00:52:48", updated_at: "2018-06-03 00:52:48", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538687, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (2 Comments)", etag: "c5fddfed365190f8f8339636337ad4095847ff75", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>My schedule is...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-03 03:27:43", updated_at: "2018-06-03 03:27:43", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538947, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (9 Comments)", etag: "0ac1cc73f6538169eef4c04d163e2c83a384ef0d", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-05 10:35:20", updated_at: "2018-06-05 10:35:20", published_at: "2018-06-03 00:01:00">]

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

01 Jun 2018 - 10:03

01 Jun 2018 - 10:03

01 Jun 2018 - 10:03

01 Jun 2018 - 10:03

[#<Entry id: 538704, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (3 Comments)", etag: "aec4db1b679392b2e8aed9b2a884fbfcaddda86e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-03 11:22:47", updated_at: "2018-06-03 11:22:47", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538707, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (4 Comments)", etag: "e7de6d782b9989d8ee73edd62d4be102860022a1", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-03 14:02:43", updated_at: "2018-06-03 14:02:43", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538989, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (10 Comments)", etag: "8adf3ad602a531a449a82ce12b68fb59e5438ce7", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-05 19:29:37", updated_at: "2018-06-05 19:29:37", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 539348, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (13 Comments)", etag: "2f9c3704c6dee44955bc3ac5ddc273fcae9a9153", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-09 06:22:20", updated_at: "2018-06-09 06:22:20", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 539367, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (14 Comments)", etag: "a17b64efa5138ab8ceafb7e4bc5e8d111326a2ff", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-09 19:35:19", updated_at: "2018-06-09 19:35:19", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 539370, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (15 Comments)", etag: "5c26f311d84a33d89b06029d1bc5dac3de9a77c6", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-09 22:15:14", updated_at: "2018-06-09 22:15:14", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538643, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-20/", title: "Legacy 20 (2 Comments)", etag: "8de939aad253d0524435ea960660e48b5c812032", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-02 00:20:12", updated_at: "2018-06-02 00:20:12", published_at: "2018-06-01 10:03:51">, #<Entry id: 538651, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-20/", title: "Legacy 20 (5 Comments)", etag: "5e8d2fbd0d3f580b04d8956f47f296229b301037", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-02 02:59:37", updated_at: "2018-06-02 02:59:37", published_at: "2018-06-01 10:03:51">, #<Entry id: 538685, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-20/", title: "Legacy 20 (6 Comments)", etag: "917b14356ff30f14e8b2fe88a9f68b0fbc542207", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-03 00:52:48", updated_at: "2018-06-03 00:52:48", published_at: "2018-06-01 10:03:51">, #<Entry id: 538713, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-20/", title: "Legacy 20 (8 Comments)", etag: "a5ebab8dbb9599a5adced02e997cdca5fcd5181a", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-03 16:47:35", updated_at: "2018-06-03 16:47:35", published_at: "2018-06-01 10:03:51">]

01 Jun 2018 - 10:03

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

[#<Entry id: 538566, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-20/", title: "Legacy 20 (No Comments)", etag: "4afe3d5a69f93b0c33e07514b726c50d7a257426", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-01 10:44:35", updated_at: "2018-06-01 10:44:35", published_at: "2018-06-01 10:03:51">, #<Entry id: 538390, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (13 Comments)", etag: "5d7c8d8647d297b9b907c7d5e49863530440ffe6", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>This page is r...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-30 21:42:30", updated_at: "2018-05-30 21:42:30", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538398, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (14 Comments)", etag: "4c2c0085fe7a47e1e98e793ac79bfaa2caf22526", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>This page is r...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-31 00:20:17", updated_at: "2018-05-31 00:20:17", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538511, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (16 Comments)", etag: "2cad1a3882f0662291c4f9f7b043ca00eff116f4", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>Wow, this page...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-01 05:20:15", updated_at: "2018-06-01 05:20:15", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538260, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (12 Comments)", etag: "574a2ac3e4691ea24db7c8b3b714418f5eee83b1", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>This page is r...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-30 00:15:37", updated_at: "2018-05-30 00:15:37", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538016, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (2 Comments)", etag: "b7e437e5dafbbc624789ec4228b5fc2b0e13cc41", description: "<p><span style=\"color: #ffff00;\"><b style=\"color: ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-27 13:18:13", updated_at: "2018-05-27 13:18:13", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538020, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (4 Comments)", etag: "321f02e73b4d73c58515b5dea871c8ee4c416354", description: "<p><span style=\"color: #ffff00;\"><b style=\"color: ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-27 16:03:21", updated_at: "2018-05-27 16:03:21", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538026, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (5 Comments)", etag: "62f84cde40e37c97d2e90a414e6b4a5aadd82f8f", description: "<p><span style=\"color: #ffff00;\"><b style=\"color: ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-27 18:43:19", updated_at: "2018-05-27 18:43:19", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538051, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (6 Comments)", etag: "afcc17ca426c8c845963db26b8e508e6932fe910", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\">Wow, there&#8217;...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-28 05:31:07", updated_at: "2018-05-28 05:31:07", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538087, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (8 Comments)", etag: "13c78835ae0ffa95e201294a7992cf72aa5bc80f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\">Wow, there&#8217;...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-28 12:51:16", updated_at: "2018-05-28 12:51:16", published_at: "2018-05-27 00:01:00">]

Magellan

parStephen Crowley | 1 abonnés | Ajouté le 04 Feb 2013
http://magellanverse.com

Description

by Stephen Crowley

Catégories

Webcomics

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?