Magellan

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

24 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

[#<Entry id: 540963, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (No Comments)", etag: "383582664c80f5968218aabd175be6c31ac39e9d", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-24 01:50:35", updated_at: "2018-06-24 01:50:35", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 540965, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (1 Comment)", etag: "5e6faf148155285fec5127407f907e40bd688700", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-24 04:45:42", updated_at: "2018-06-24 04:45:42", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 540978, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (2 Comments)", etag: "8c1c7aa8356f81d99fa2aa744a13639932da01e3", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-24 07:45:31", updated_at: "2018-06-24 07:45:31", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 540989, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/hanging-2/", title: "Short hiatus (3 Comments)", etag: "f31a25ff381a3ef62aa6767b492ef7aed691e753", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>Short hia...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-24 16:20:32", updated_at: "2018-06-24 16:20:32", published_at: "2018-06-24 00:01:00">, #<Entry id: 539394, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (2 Comments)", etag: "a0b1f4fa123d99cd0074322387978c6383d2e985", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-10 03:35:14", updated_at: "2018-06-10 03:35:14", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539650, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (11 Comments)", etag: "f84935e5641d1ed547fbf5f07ac352553ae6c127", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-12 15:02:52", updated_at: "2018-06-12 15:02:52", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539423, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (5 Comments)", etag: "d034fde7deb89e5f41f3bc72f96695427943f676", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-10 16:07:32", updated_at: "2018-06-10 16:07:32", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539697, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (12 Comments)", etag: "8adc578f37f3207c67c122785e9e54a5fef30999", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-12 23:22:53", updated_at: "2018-06-12 23:22:53", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539442, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (6 Comments)", etag: "a8f5019c11319eae7f20904df7a17681f4157da9", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-10 18:52:29", updated_at: "2018-06-10 18:52:29", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539731, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (13 Comments)", etag: "6f6fa88f6eacc2e7dafe6796f9e38d73d72adf2a", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-13 04:53:27", updated_at: "2018-06-13 04:53:27", published_at: "2018-06-10 00:01:00">]

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

10 Jun 2018 - 00:01

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

[#<Entry id: 539486, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (7 Comments)", etag: "cc82bc72b1a346cf28b4d38fb4bb2bc3096d66af", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-11 08:22:23", updated_at: "2018-06-11 08:22:23", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539515, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (8 Comments)", etag: "73eac824a924bc96a0e8bff6fc2c761db088fdfd", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-11 13:52:23", updated_at: "2018-06-11 13:52:23", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539534, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/australia/", title: "…Matter 11 (9 Comments)", etag: "071d9a274e9e4426ae64c8294734ad16f240ccd5", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-11 16:37:25", updated_at: "2018-06-11 16:37:25", published_at: "2018-06-10 00:01:00">, #<Entry id: 539450, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (10 Comments)", etag: "f9a112a6546fcb4109f8813b715be9d2a9d094c4", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-10 21:27:44", updated_at: "2018-06-10 21:27:44", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539516, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (11 Comments)", etag: "de354c11f0302a7c3f1cd4f8e570b0731768aa0a", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-11 13:52:23", updated_at: "2018-06-11 13:52:23", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539836, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (12 Comments)", etag: "436d49ed8b0d7dc7c22fa21932c232f653ea9217", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-14 02:57:20", updated_at: "2018-06-14 02:57:20", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539347, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (2 Comments)", etag: "2c747b0762658a9ef1bb3dad6ef1ff5b98cabb96", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-09 06:22:19", updated_at: "2018-06-09 06:22:19", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539350, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (3 Comments)", etag: "cb1d035c0223ffc30e33fb9fa01efad794ac8c43", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-09 09:07:19", updated_at: "2018-06-09 09:07:19", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539356, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (5 Comments)", etag: "122e3be677f66195662c4d971616d757cbf08f30", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-09 14:27:51", updated_at: "2018-06-09 14:27:51", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539364, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (6 Comments)", etag: "992098d2915accbe7b73477a42722d7bdec845d9", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-09 16:57:47", updated_at: "2018-06-09 16:57:47", published_at: "2018-06-09 04:48:36">]

09 Jun 2018 - 04:48

09 Jun 2018 - 04:48

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

[#<Entry id: 539369, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (7 Comments)", etag: "d5063614237e00a488e30516ef999fca467eacfa", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-09 22:15:14", updated_at: "2018-06-09 22:15:14", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539391, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-21/", title: "Legacy 21 (9 Comments)", etag: "338c6383c214ab095c2f7a578f6e279486482875", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-10 00:55:18", updated_at: "2018-06-10 00:55:18", published_at: "2018-06-09 04:48:36">, #<Entry id: 539392, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (18 Comments)", etag: "5a55216236d2e3dd64ad5dfe514b1eca2006ae6f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-10 00:55:18", updated_at: "2018-06-10 00:55:18", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 539395, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (19 Comments)", etag: "7700ce5a99179c2a1545a0eaf62f4431aa512ce5", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-10 03:35:14", updated_at: "2018-06-10 03:35:14", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 539147, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (11 Comments)", etag: "372879829d08178f3d0689b7b7678a2d71ee4110", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-07 04:10:13", updated_at: "2018-06-07 04:10:13", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538918, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (6 Comments)", etag: "a2f870753843167cebbe85dc0cb6fecd75ec5066", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-05 04:57:31", updated_at: "2018-06-05 04:57:31", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538937, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (8 Comments)", etag: "4596acf0e69d111ac8eb4a26ad5b140fd8b4a0ba", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-05 07:45:12", updated_at: "2018-06-05 07:45:12", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538684, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (No Comments)", etag: "1881abebd85525f107bf9cef173a8ec1ac8785a2", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>My schedule is...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-03 00:52:48", updated_at: "2018-06-03 00:52:48", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538687, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (2 Comments)", etag: "c5fddfed365190f8f8339636337ad4095847ff75", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>My schedule is...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-03 03:27:43", updated_at: "2018-06-03 03:27:43", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538947, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (9 Comments)", etag: "0ac1cc73f6538169eef4c04d163e2c83a384ef0d", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-05 10:35:20", updated_at: "2018-06-05 10:35:20", published_at: "2018-06-03 00:01:00">]

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

03 Jun 2018 - 00:01

01 Jun 2018 - 10:03

01 Jun 2018 - 10:03

01 Jun 2018 - 10:03

01 Jun 2018 - 10:03

[#<Entry id: 538704, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (3 Comments)", etag: "aec4db1b679392b2e8aed9b2a884fbfcaddda86e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-03 11:22:47", updated_at: "2018-06-03 11:22:47", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538707, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (4 Comments)", etag: "e7de6d782b9989d8ee73edd62d4be102860022a1", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-03 14:02:43", updated_at: "2018-06-03 14:02:43", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538989, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (10 Comments)", etag: "8adf3ad602a531a449a82ce12b68fb59e5438ce7", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-05 19:29:37", updated_at: "2018-06-05 19:29:37", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 539348, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (13 Comments)", etag: "2f9c3704c6dee44955bc3ac5ddc273fcae9a9153", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-09 06:22:20", updated_at: "2018-06-09 06:22:20", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 539367, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (14 Comments)", etag: "a17b64efa5138ab8ceafb7e4bc5e8d111326a2ff", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-09 19:35:19", updated_at: "2018-06-09 19:35:19", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 539370, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/coffee-2/", title: "…Matter 10 (15 Comments)", etag: "5c26f311d84a33d89b06029d1bc5dac3de9a77c6", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-09 22:15:14", updated_at: "2018-06-09 22:15:14", published_at: "2018-06-03 00:01:00">, #<Entry id: 538643, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-20/", title: "Legacy 20 (2 Comments)", etag: "8de939aad253d0524435ea960660e48b5c812032", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-02 00:20:12", updated_at: "2018-06-02 00:20:12", published_at: "2018-06-01 10:03:51">, #<Entry id: 538651, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-20/", title: "Legacy 20 (5 Comments)", etag: "5e8d2fbd0d3f580b04d8956f47f296229b301037", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-02 02:59:37", updated_at: "2018-06-02 02:59:37", published_at: "2018-06-01 10:03:51">, #<Entry id: 538685, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-20/", title: "Legacy 20 (6 Comments)", etag: "917b14356ff30f14e8b2fe88a9f68b0fbc542207", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-03 00:52:48", updated_at: "2018-06-03 00:52:48", published_at: "2018-06-01 10:03:51">, #<Entry id: 538713, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-20/", title: "Legacy 20 (8 Comments)", etag: "a5ebab8dbb9599a5adced02e997cdca5fcd5181a", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-03 16:47:35", updated_at: "2018-06-03 16:47:35", published_at: "2018-06-01 10:03:51">]

01 Jun 2018 - 10:03

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

[#<Entry id: 538566, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-20/", title: "Legacy 20 (No Comments)", etag: "4afe3d5a69f93b0c33e07514b726c50d7a257426", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-06-01 10:44:35", updated_at: "2018-06-01 10:44:35", published_at: "2018-06-01 10:03:51">, #<Entry id: 538390, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (13 Comments)", etag: "5d7c8d8647d297b9b907c7d5e49863530440ffe6", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>This page is r...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-30 21:42:30", updated_at: "2018-05-30 21:42:30", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538398, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (14 Comments)", etag: "4c2c0085fe7a47e1e98e793ac79bfaa2caf22526", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>This page is r...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-31 00:20:17", updated_at: "2018-05-31 00:20:17", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538511, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (16 Comments)", etag: "2cad1a3882f0662291c4f9f7b043ca00eff116f4", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>Wow, this page...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-06-01 05:20:15", updated_at: "2018-06-01 05:20:15", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538260, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (12 Comments)", etag: "574a2ac3e4691ea24db7c8b3b714418f5eee83b1", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><b>This page is r...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-30 00:15:37", updated_at: "2018-05-30 00:15:37", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538016, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (2 Comments)", etag: "b7e437e5dafbbc624789ec4228b5fc2b0e13cc41", description: "<p><span style=\"color: #ffff00;\"><b style=\"color: ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-27 13:18:13", updated_at: "2018-05-27 13:18:13", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538020, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (4 Comments)", etag: "321f02e73b4d73c58515b5dea871c8ee4c416354", description: "<p><span style=\"color: #ffff00;\"><b style=\"color: ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-27 16:03:21", updated_at: "2018-05-27 16:03:21", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538026, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (5 Comments)", etag: "62f84cde40e37c97d2e90a414e6b4a5aadd82f8f", description: "<p><span style=\"color: #ffff00;\"><b style=\"color: ...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-27 18:43:19", updated_at: "2018-05-27 18:43:19", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538051, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (6 Comments)", etag: "afcc17ca426c8c845963db26b8e508e6932fe910", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\">Wow, there&#8217;...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-28 05:31:07", updated_at: "2018-05-28 05:31:07", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538087, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (8 Comments)", etag: "13c78835ae0ffa95e201294a7992cf72aa5bc80f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\">Wow, there&#8217;...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-28 12:51:16", updated_at: "2018-05-28 12:51:16", published_at: "2018-05-27 00:01:00">]

27 May 2018 - 00:01

27 May 2018 - 00:01

19 May 2018 - 06:39

19 May 2018 - 06:39

19 May 2018 - 06:39

19 May 2018 - 06:39

19 May 2018 - 06:39

19 May 2018 - 06:39

19 May 2018 - 06:39

19 May 2018 - 06:39

[#<Entry id: 538098, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (9 Comments)", etag: "fffab607efb2f8119d94148fa6294b7916914962", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\">Wow, there&#8217;...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-28 16:30:10", updated_at: "2018-05-28 16:30:10", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 538110, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/protocol/", title: "…Matter 09 (11 Comments)", etag: "adb1428d6c7a2e17bce25be7654f126bb5324c42", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\">Wow, there&#8217;...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-28 21:53:08", updated_at: "2018-05-28 21:53:08", published_at: "2018-05-27 00:01:00">, #<Entry id: 537421, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-19/", title: "Legacy 19 (8 Comments)", etag: "01b75db5892a41ca62074ea3aafbdf5eca5691ad", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-21 18:35:01", updated_at: "2018-05-21 18:35:01", published_at: "2018-05-19 06:39:34">, #<Entry id: 537259, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-19/", title: "Legacy 19 (No Comments)", etag: "fa69ac759f82ae9ecc2cbac9605de375dd4d5318", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-19 07:14:44", updated_at: "2018-05-19 07:14:44", published_at: "2018-05-19 06:39:34">, #<Entry id: 537272, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-19/", title: "Legacy 19 (1 Comment)", etag: "b2cfadd1bc9d8ee72341a04d3cb8600d04e1e12b", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-19 12:40:54", updated_at: "2018-05-19 12:40:54", published_at: "2018-05-19 06:39:34">, #<Entry id: 537275, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-19/", title: "Legacy 19 (2 Comments)", etag: "4052097628e89c85cd2aaabb2d1890042c2e439b", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-19 15:25:18", updated_at: "2018-05-19 15:25:18", published_at: "2018-05-19 06:39:34">, #<Entry id: 537279, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-19/", title: "Legacy 19 (3 Comments)", etag: "0a3e12195670af536da2405778633185a164bfad", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-19 21:00:29", updated_at: "2018-05-19 21:00:29", published_at: "2018-05-19 06:39:34">, #<Entry id: 537282, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-19/", title: "Legacy 19 (4 Comments)", etag: "9451288db64eeb797482b0cf63b57c0d5c06e3e7", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-19 23:45:35", updated_at: "2018-05-19 23:45:35", published_at: "2018-05-19 06:39:34">, #<Entry id: 537297, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-19/", title: "Legacy 19 (5 Comments)", etag: "04a8d5bfd8f68ecb30124c8117fd32b96eac382e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-20 11:10:31", updated_at: "2018-05-20 11:10:31", published_at: "2018-05-19 06:39:34">, #<Entry id: 537308, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-19/", title: "Legacy 19 (7 Comments)", etag: "591a8f95604985b0567f498ddb57f22ef3f014b5", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-20 19:40:26", updated_at: "2018-05-20 19:40:26", published_at: "2018-05-19 06:39:34">]

19 May 2018 - 06:39

13 May 2018 - 00:01

13 May 2018 - 00:01

13 May 2018 - 00:01

13 May 2018 - 00:01

13 May 2018 - 00:01

13 May 2018 - 00:01

13 May 2018 - 00:01

13 May 2018 - 00:01

09 May 2018 - 08:56

[#<Entry id: 537585, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-19/", title: "Legacy 19 (9 Comments)", etag: "04d503717c0b9f5ab5ed0ce5d563ef0b2add54fd", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong><a href=\"...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-23 01:50:19", updated_at: "2018-05-23 01:50:19", published_at: "2018-05-19 06:39:34">, #<Entry id: 536577, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/concept/", title: "…Matter 08 (5 Comments)", etag: "511e27a07fc08df7e834670d525be7f7c2e7f772", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-13 12:58:21", updated_at: "2018-05-13 12:58:21", published_at: "2018-05-13 00:01:00">, #<Entry id: 537623, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/concept/", title: "…Matter 08 (8 Comments)", etag: "37d8388939d367d01b023c2c54594acd8665cdbf", description: "<p><span style=\"color: #ffff00;\"><strong>Sorry fol...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-23 10:32:58", updated_at: "2018-05-23 10:32:58", published_at: "2018-05-13 00:01:00">, #<Entry id: 536675, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/concept/", title: "…Matter 08 (6 Comments)", etag: "18805d86546ab76a669197227d5039045f7ef704", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-14 13:25:25", updated_at: "2018-05-14 13:25:25", published_at: "2018-05-13 00:01:00">, #<Entry id: 537996, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/concept/", title: "…Matter 08 (9 Comments)", etag: "27fbf01379de4165345f569805f1135b81a21708", description: "<p><span style=\"color: #ffff00;\"><strong>Sorry fol...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-26 18:30:16", updated_at: "2018-05-26 18:30:16", published_at: "2018-05-13 00:01:00">, #<Entry id: 536768, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/concept/", title: "…Matter 08 (7 Comments)", etag: "43e194aff86e7ac9c660998cc04520222dc5a43c", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-15 03:52:36", updated_at: "2018-05-15 03:52:36", published_at: "2018-05-13 00:01:00">, #<Entry id: 536556, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/concept/", title: "…Matter 08 (1 Comment)", etag: "cc4e5c6fa3243ac1c9f5888fa35cf7242d0f5288", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-13 01:15:58", updated_at: "2018-05-13 01:15:58", published_at: "2018-05-13 00:01:00">, #<Entry id: 536560, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/concept/", title: "…Matter 08 (2 Comments)", etag: "e22512f9085dc34eadbfa8ec76048af56110253a", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-13 04:05:47", updated_at: "2018-05-13 04:05:47", published_at: "2018-05-13 00:01:00">, #<Entry id: 536569, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/concept/", title: "…Matter 08 (3 Comments)", etag: "1c9e608ad8beaae380eee2edd62bfafacb793e16", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-13 07:45:13", updated_at: "2018-05-13 07:45:13", published_at: "2018-05-13 00:01:00">, #<Entry id: 536593, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-18/", title: "Legacy 18 (14 Comments)", etag: "8a96fb90ac7e82acc714bf60dce9665e0c20f4e2", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-13 18:08:22", updated_at: "2018-05-13 18:08:22", published_at: "2018-05-09 08:56:24">]

09 May 2018 - 08:56

09 May 2018 - 08:56

09 May 2018 - 08:56

09 May 2018 - 08:56

09 May 2018 - 08:56

09 May 2018 - 08:56

09 May 2018 - 08:56

09 May 2018 - 08:56

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

[#<Entry id: 536165, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-18/", title: "Legacy 18 (No Comments)", etag: "3a8e8fb1b8132b5fab31d836918fe037c2ebf10b", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-09 10:14:48", updated_at: "2018-05-09 10:14:48", published_at: "2018-05-09 08:56:24">, #<Entry id: 536192, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-18/", title: "Legacy 18 (1 Comment)", etag: "fa4c1a74128525f9041596cbb65facfef713137e", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-09 16:05:08", updated_at: "2018-05-09 16:05:08", published_at: "2018-05-09 08:56:24">, #<Entry id: 536218, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-18/", title: "Legacy 18 (2 Comments)", etag: "5b0650d20e104875b09a3b7235ea3aa0d4379a2e", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-09 18:56:26", updated_at: "2018-05-09 18:56:26", published_at: "2018-05-09 08:56:24">, #<Entry id: 536261, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-18/", title: "Legacy 18 (6 Comments)", etag: "30f63a8dca102351bea81a3eef8354f04acea6f8", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-09 23:09:08", updated_at: "2018-05-09 23:09:08", published_at: "2018-05-09 08:56:24">, #<Entry id: 536273, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-18/", title: "Legacy 18 (9 Comments)", etag: "7fb90ecf5abe135f72fa8a2c56b8713602f8e1dd", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-10 03:40:08", updated_at: "2018-05-10 03:40:08", published_at: "2018-05-09 08:56:24">, #<Entry id: 536557, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-18/", title: "Legacy 18 (10 Comments)", etag: "7e8821f63bd04604b991abf3b3dc2f2fb17938a6", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-13 01:15:58", updated_at: "2018-05-13 01:15:58", published_at: "2018-05-09 08:56:24">, #<Entry id: 536561, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-18/", title: "Legacy 18 (12 Comments)", etag: "0840128f624e5813ed0ce9cb7bf7eb1053e4f782", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-13 04:05:47", updated_at: "2018-05-13 04:05:47", published_at: "2018-05-09 08:56:24">, #<Entry id: 536570, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-18/", title: "Legacy 18 (13 Comments)", etag: "6eea26307de1ced40a08a9231fb0e795459f15cd", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-13 07:45:13", updated_at: "2018-05-13 07:45:13", published_at: "2018-05-09 08:56:24">, #<Entry id: 535839, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (1 Comment)", etag: "357e059a5aa8c0b54494fc119ada8cd241674ee5", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-06 02:45:09", updated_at: "2018-05-06 02:45:09", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 535842, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (2 Comments)", etag: "b08be6fcc3ca1e0314b553dbb8b5fd8989f75b74", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-06 05:23:58", updated_at: "2018-05-06 05:23:58", published_at: "2018-05-06 00:01:00">]

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

[#<Entry id: 535849, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (3 Comments)", etag: "26199c8a9e24fe6c766bda2db19ca867a3c3a07c", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-06 08:05:09", updated_at: "2018-05-06 08:05:09", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 536371, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (20 Comments)", etag: "4c35198ab31bce2b37984b009a11daf98d508efd", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-11 03:07:04", updated_at: "2018-05-11 03:07:04", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 536122, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (16 Comments)", etag: "7c6cec429f4d9800c65efb6fdfd2eb0c48706868", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-08 22:45:33", updated_at: "2018-05-08 22:45:33", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 535870, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (4 Comments)", etag: "41db43f45b0bcbe12750eda3f8d4ef4538192ade", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-06 16:40:08", updated_at: "2018-05-06 16:40:08", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 535876, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (5 Comments)", etag: "1b502b10a07a19747ca1c41be0505fcc2e6252df", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-06 19:37:46", updated_at: "2018-05-06 19:37:46", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 536134, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (17 Comments)", etag: "80ff31470e9ffbf4469457f8d081ccce6911e418", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-09 01:37:42", updated_at: "2018-05-09 01:37:42", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 535882, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (8 Comments)", etag: "2cc60a4ba4c7eb6b79a3bc9a6038042c21ff779c", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-06 22:25:09", updated_at: "2018-05-06 22:25:09", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 535906, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (9 Comments)", etag: "f638c46aa3e8ab43d45ce2ffd45b898334d34071", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-07 06:40:34", updated_at: "2018-05-07 06:40:34", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 536451, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (21 Comments)", etag: "a9f98151b31a8253641378fcc3e939ff6018af06", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-11 13:50:22", updated_at: "2018-05-11 13:50:22", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 535941, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (10 Comments)", etag: "21d9a2c466a87d7fd77a35b65dd6675ee2ad02bc", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-07 12:22:09", updated_at: "2018-05-07 12:22:09", published_at: "2018-05-06 00:01:00">]

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

06 May 2018 - 00:01

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

[#<Entry id: 536513, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (23 Comments)", etag: "7f1a04daab40524e3879d23d45ee00e6d910f910", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-12 01:01:38", updated_at: "2018-05-12 01:01:38", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 536515, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (25 Comments)", etag: "4c3ef6fefb33af92507b41d110f556d5f52931d8", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-12 03:46:04", updated_at: "2018-05-12 03:46:04", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 536004, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (11 Comments)", etag: "883b2f90642118efadcb9873c01e9a01052a9c8c", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-07 21:06:26", updated_at: "2018-05-07 21:06:26", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 536262, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (19 Comments)", etag: "19631d5fbfac29d0e2263ea0601183f99d19442d", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-09 23:09:08", updated_at: "2018-05-09 23:09:08", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 536010, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (12 Comments)", etag: "0fa2434c1d53bc222ca7ab8368059d12a2bb7de1", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-07 23:56:15", updated_at: "2018-05-07 23:56:15", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 536522, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (27 Comments)", etag: "95e1c6d99ff20c85f8f72ec7bbf497384245bd0a", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-12 06:30:57", updated_at: "2018-05-12 06:30:57", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 536028, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (13 Comments)", etag: "511cd8cac51711636d976819bad43b5a094b960a", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-08 02:40:40", updated_at: "2018-05-08 02:40:40", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 536034, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/dreams/", title: "…Matter 07 (14 Comments)", etag: "3fa993751acace99632fe20fd332477a5c94f72d", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-08 05:30:46", updated_at: "2018-05-08 05:30:46", published_at: "2018-05-06 00:01:00">, #<Entry id: 535808, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (23 Comments)", etag: "e71ba3f631cd87c50744714b2c16b7b3a02bc903", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-05 13:30:16", updated_at: "2018-05-05 13:30:16", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535825, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (24 Comments)", etag: "c366ff4dfe646709e458db8f817bbef6c0fed5e1", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-05 16:15:33", updated_at: "2018-05-05 16:15:33", published_at: "2018-05-01 09:13:15">]

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

[#<Entry id: 535575, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (17 Comments)", etag: "4a2a2088cbd1e785a3dc03ea1e9881a72d99d1e0", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-03 01:47:37", updated_at: "2018-05-03 01:47:37", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535835, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (25 Comments)", etag: "048ecca39994fc1ed15cd426e5f374034416df71", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-05 23:40:14", updated_at: "2018-05-05 23:40:14", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535584, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (18 Comments)", etag: "9e1c1531b99d8772c01c9f847bf6567f1b3ebd6a", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-03 04:32:47", updated_at: "2018-05-03 04:32:47", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535336, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (3 Comments)", etag: "7da849519b95c8dd6853c7fdeb09952d953fa55d", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-01 10:47:27", updated_at: "2018-05-01 10:47:27", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535863, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (26 Comments)", etag: "1e042b270d716112af3832ce5598155a40e66d8a", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-06 13:38:30", updated_at: "2018-05-06 13:38:30", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535871, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (27 Comments)", etag: "ce22ab316d76c9848877c988b5d27ecf3c7d80b3", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-06 16:40:08", updated_at: "2018-05-06 16:40:08", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535366, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (6 Comments)", etag: "75c9a62fc425dd3b6fd0e738a228be014348c2ed", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-01 13:27:18", updated_at: "2018-05-01 13:27:18", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535381, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (7 Comments)", etag: "c8175d5240d64c831ba861b409b904580af0c02e", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-01 16:15:19", updated_at: "2018-05-01 16:15:19", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535396, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (9 Comments)", etag: "6eaa8bd2ae9e5e8d846e5e3e9c4d71d54c334bd9", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-01 18:59:44", updated_at: "2018-05-01 18:59:44", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535414, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (14 Comments)", etag: "17d1fb575bf4f1639ab80593be58777160aaa30d", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-02 00:32:23", updated_at: "2018-05-02 00:32:23", published_at: "2018-05-01 09:13:15">]

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

01 May 2018 - 09:13

29 Apr 2018 - 00:01

29 Apr 2018 - 00:01

29 Apr 2018 - 00:01

29 Apr 2018 - 00:01

29 Apr 2018 - 00:01

[#<Entry id: 535430, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (16 Comments)", etag: "7cd50f75ef279ebf3573e876d6a6485db29b734f", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-02 03:37:20", updated_at: "2018-05-02 03:37:20", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535742, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (19 Comments)", etag: "be808ed3a2b6bd8516dfbeea33dcd7e6977b4c69", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-04 14:10:24", updated_at: "2018-05-04 14:10:24", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535768, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (20 Comments)", etag: "3a96bb628a95cf52ee7082efe055f7473d7255a0", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-04 22:21:09", updated_at: "2018-05-04 22:21:09", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535801, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (21 Comments)", etag: "3078a74cd0d17750515326bf5758f1ee0706312e", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-05 10:06:38", updated_at: "2018-05-05 10:06:38", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535803, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-17/", title: "Legacy 17 (22 Comments)", etag: "caf7a711b0230b1a15767261d96e3b220a62a514", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-05-05 10:16:01", updated_at: "2018-05-05 10:16:01", published_at: "2018-05-01 09:13:15">, #<Entry id: 535826, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (17 Comments)", etag: "4694328538306388842164871fedc43ed95959f0", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-05 16:15:33", updated_at: "2018-05-05 16:15:33", published_at: "2018-04-29 00:01:00">, #<Entry id: 535576, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (15 Comments)", etag: "27b8c2fd0745ad593e260d93889d6cb5568652e1", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-03 01:47:37", updated_at: "2018-05-03 01:47:37", published_at: "2018-04-29 00:01:00">, #<Entry id: 535850, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (18 Comments)", etag: "bf3327bcf458ab4f63c3b6a7e36e86d6a9da59b6", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-06 08:05:09", updated_at: "2018-05-06 08:05:09", published_at: "2018-04-29 00:01:00">, #<Entry id: 535127, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (3 Comments)", etag: "c7485d5eec3d2d294642d37fb8a2c31b3b07628b", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-29 02:09:31", updated_at: "2018-04-29 02:09:31", published_at: "2018-04-29 00:01:00">, #<Entry id: 535135, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (5 Comments)", etag: "a09507e502211a08817f07804913045a684fd06e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-29 05:09:29", updated_at: "2018-04-29 05:09:29", published_at: "2018-04-29 00:01:00">]

29 Apr 2018 - 00:01

29 Apr 2018 - 00:01

29 Apr 2018 - 00:01

29 Apr 2018 - 00:01

29 Apr 2018 - 00:01

29 Apr 2018 - 00:01

29 Apr 2018 - 00:01

26 Apr 2018 - 10:14

26 Apr 2018 - 10:14

26 Apr 2018 - 10:14

[#<Entry id: 535142, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (7 Comments)", etag: "6f722fd283f23deeaa6f403b8531a526261f89b6", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-29 07:59:28", updated_at: "2018-04-29 07:59:28", published_at: "2018-04-29 00:01:00">, #<Entry id: 535148, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (8 Comments)", etag: "e7e14d4926373603383022ed498dbad2492e4068", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-29 10:59:29", updated_at: "2018-04-29 10:59:29", published_at: "2018-04-29 00:01:00">, #<Entry id: 535178, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (9 Comments)", etag: "7bb134bf14fc0e2ed1255bb844d0f1149111dc89", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-30 01:50:08", updated_at: "2018-04-30 01:50:08", published_at: "2018-04-29 00:01:00">, #<Entry id: 535202, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (11 Comments)", etag: "74ed8e251fd1a08521f679b4c9baa288a4a58384", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-30 07:05:09", updated_at: "2018-04-30 07:05:09", published_at: "2018-04-29 00:01:00">, #<Entry id: 535226, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (13 Comments)", etag: "ea8203b5cc6699d7c304911333806534040f7046", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-30 09:49:27", updated_at: "2018-04-30 09:49:27", published_at: "2018-04-29 00:01:00">, #<Entry id: 535241, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (14 Comments)", etag: "21afad7489db92a05023bdaad59a5fa32ed8b06e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-30 12:32:17", updated_at: "2018-04-30 12:32:17", published_at: "2018-04-29 00:01:00">, #<Entry id: 535802, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/biceps/", title: "…Matter 06 (16 Comments)", etag: "a97203cc5406aa3f6d6a46388fbaa3f36c3a0f32", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-05 10:06:38", updated_at: "2018-05-05 10:06:38", published_at: "2018-04-29 00:01:00">, #<Entry id: 535128, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-16/", title: "Legacy 16 (11 Comments)", etag: "d3d4cfa28d491bfb2810558c26bde7ac214a66ec", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-29 02:09:31", updated_at: "2018-04-29 02:09:31", published_at: "2018-04-26 10:14:28">, #<Entry id: 535136, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-16/", title: "Legacy 16 (12 Comments)", etag: "3270f534d1e0ca4bfa911882cbeb4991d2869d9c", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-29 05:09:29", updated_at: "2018-04-29 05:09:29", published_at: "2018-04-26 10:14:28">, #<Entry id: 534897, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-16/", title: "Legacy 16 (3 Comments)", etag: "363a3cb051b4524d53f32354a0fdb3dbc199c05b", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-26 13:55:29", updated_at: "2018-04-26 13:55:29", published_at: "2018-04-26 10:14:28">]

26 Apr 2018 - 10:14

26 Apr 2018 - 10:14

22 Apr 2018 - 00:01

22 Apr 2018 - 00:01

22 Apr 2018 - 00:01

22 Apr 2018 - 00:01

22 Apr 2018 - 00:01

22 Apr 2018 - 00:01

22 Apr 2018 - 00:01

22 Apr 2018 - 00:01

[#<Entry id: 534948, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-16/", title: "Legacy 16 (5 Comments)", etag: "44642d11935cdd6d46c0bfad5e959133c9cd065d", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-26 23:51:23", updated_at: "2018-04-26 23:51:23", published_at: "2018-04-26 10:14:28">, #<Entry id: 534964, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-16/", title: "Legacy 16 (6 Comments)", etag: "c301f0705aab561e0f0e1039c478d091acd34d23", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-27 02:21:02", updated_at: "2018-04-27 02:21:02", published_at: "2018-04-26 10:14:28">, #<Entry id: 534541, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (12 Comments)", etag: "11a081f8e25c4c08727e5ff0ec1fda759606c3ef", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-23 15:57:24", updated_at: "2018-04-23 15:57:24", published_at: "2018-04-22 00:01:00">, #<Entry id: 534560, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (13 Comments)", etag: "02c778064b6eab3368a9833286b0a70e983ba164", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-23 23:02:28", updated_at: "2018-04-23 23:02:28", published_at: "2018-04-22 00:01:00">, #<Entry id: 534576, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (15 Comments)", etag: "a2d94ff371dad5e607f4bc5fed5cd92e5f04007e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-24 01:49:06", updated_at: "2018-04-24 01:49:06", published_at: "2018-04-22 00:01:00">, #<Entry id: 535887, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (18 Comments)", etag: "28878368f03ebafb4a3c617f28051e72b28decfe", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-07 04:00:20", updated_at: "2018-05-07 04:00:20", published_at: "2018-04-22 00:01:00">, #<Entry id: 534367, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (No Comments)", etag: "7f78d95ed0c73db0cdfbf7f360472843a15dce01", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-22 00:05:18", updated_at: "2018-04-22 00:05:18", published_at: "2018-04-22 00:01:00">, #<Entry id: 534371, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (1 Comment)", etag: "68ece4fd6f2175d85ee181ab365a51b8f6c06bb1", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-22 02:46:00", updated_at: "2018-04-22 02:46:00", published_at: "2018-04-22 00:01:00">, #<Entry id: 534375, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (2 Comments)", etag: "41898522a42c6c181924f5136791d518c9a7782f", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-22 05:26:08", updated_at: "2018-04-22 05:26:08", published_at: "2018-04-22 00:01:00">, #<Entry id: 534403, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (4 Comments)", etag: "98677d9b0c496df2a9e454ead189e4044ba94966", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-22 10:40:26", updated_at: "2018-04-22 10:40:26", published_at: "2018-04-22 00:01:00">]

22 Apr 2018 - 00:01

22 Apr 2018 - 00:01

22 Apr 2018 - 00:01

22 Apr 2018 - 00:01

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

[#<Entry id: 534413, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (6 Comments)", etag: "1d03f758fbe5c8d712d4fd92623bb254e09fc15c", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-22 13:25:35", updated_at: "2018-04-22 13:25:35", published_at: "2018-04-22 00:01:00">, #<Entry id: 534434, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (10 Comments)", etag: "4aff24912dc77fcd950b9bb24201608c8c78864c", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-22 23:40:13", updated_at: "2018-04-22 23:40:13", published_at: "2018-04-22 00:01:00">, #<Entry id: 534695, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (16 Comments)", etag: "41c4792e609fa755d6b6284bd9ca687a36ae1230", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-24 21:32:46", updated_at: "2018-04-24 21:32:46", published_at: "2018-04-22 00:01:00">, #<Entry id: 534703, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/derelict/", title: "…Matter 05 (17 Comments)", etag: "8e17e06c73ca4dca235c7510f0993df0428a7f06", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-25 00:09:36", updated_at: "2018-04-25 00:09:36", published_at: "2018-04-22 00:01:00">, #<Entry id: 534350, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (8 Comments)", etag: "8a40ece7639d8ec3f4c2d0c3c251057f4449412f", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-21 16:05:31", updated_at: "2018-04-21 16:05:31", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534354, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (9 Comments)", etag: "0919e432916f5433b4ef8dddd480b3ec6034efa2", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-21 18:45:46", updated_at: "2018-04-21 18:45:46", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534368, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (10 Comments)", etag: "792a41074dd2d7912a4913d29062ebfebc90b166", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-22 00:05:18", updated_at: "2018-04-22 00:05:18", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534372, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (11 Comments)", etag: "b2fadac0cea9ad55d25ac4eccd6b0c72d078ea58", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-22 02:46:00", updated_at: "2018-04-22 02:46:00", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534404, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (12 Comments)", etag: "9e86619428826ed65126c3e77434f1ebcc56ed12", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-22 10:40:26", updated_at: "2018-04-22 10:40:26", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534149, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (No Comments)", etag: "c754549f4a8f40a40175c67ffb1b0cbd3c25498f", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-19 11:40:17", updated_at: "2018-04-19 11:40:17", published_at: "2018-04-19 10:54:32">]

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

19 Apr 2018 - 10:54

15 Apr 2018 - 00:01

[#<Entry id: 534414, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (13 Comments)", etag: "1c8422d4659de861081f08752f7e117573a13584", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-22 13:25:35", updated_at: "2018-04-22 13:25:35", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534420, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (16 Comments)", etag: "bee7ce929531fe4b66ded67c5ae1e6f422404b87", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-22 17:00:22", updated_at: "2018-04-22 17:00:22", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534428, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (18 Comments)", etag: "68f0a10926f057e11ab9a841614c3d3eccd3aba7", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-22 19:40:22", updated_at: "2018-04-22 19:40:22", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534197, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (1 Comment)", etag: "ba591bc6955f6d5d06bdd5a12bb166768f72eb8a", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-19 20:15:32", updated_at: "2018-04-19 20:15:32", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534217, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (3 Comments)", etag: "ddc33cb627e4a3e1aa5ab4a86ee2ea752eb58605", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-20 01:42:58", updated_at: "2018-04-20 01:42:58", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534743, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (23 Comments)", etag: "d653c20d556661151ede9b3b79a241bae63e8e1b", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-25 08:04:23", updated_at: "2018-04-25 08:04:23", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534501, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (20 Comments)", etag: "df371f0926c53b272ffef5488554b55765c24715", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-23 10:32:47", updated_at: "2018-04-23 10:32:47", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534264, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (7 Comments)", etag: "100fa09092932890f8a5e754c9bfdf894bdcfa5f", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-20 13:10:21", updated_at: "2018-04-20 13:10:21", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534527, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-15/", title: "Legacy 15 (21 Comments)", etag: "1c0afd3cf4da94446427d5ae8378c85c3b62f500", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-23 13:12:23", updated_at: "2018-04-23 13:12:23", published_at: "2018-04-19 10:54:32">, #<Entry id: 534028, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (23 Comments)", etag: "bdd1c5597315d000fe338cf6297254de8d290223", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-18 11:00:18", updated_at: "2018-04-18 11:00:18", published_at: "2018-04-15 00:01:00">]

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

[#<Entry id: 533783, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (13 Comments)", etag: "c025415393a1e2b9231bd03e8bf26ff40438d440", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-16 12:08:44", updated_at: "2018-04-16 12:08:44", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 534050, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (27 Comments)", etag: "74b115a0f71f65f3f1cd9d6327cecedd1e738549", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-18 14:18:14", updated_at: "2018-04-18 14:18:14", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 533796, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (14 Comments)", etag: "20682e054794b2f26f3ed113d42c73288f4b7f47", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-16 14:55:16", updated_at: "2018-04-16 14:55:16", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 533843, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (17 Comments)", etag: "d3f53edaab3050972f733737136006d080c56f2b", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-16 23:20:25", updated_at: "2018-04-16 23:20:25", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 534102, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (28 Comments)", etag: "654fb9ad7014ae04e9545926e78f477d791a92ae", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-19 00:44:47", updated_at: "2018-04-19 00:44:47", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 533856, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (18 Comments)", etag: "4ac831e6f87d82c0c4c110b92c0ba66efd023aac", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-17 04:55:15", updated_at: "2018-04-17 04:55:15", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 534369, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (37 Comments)", etag: "a011e4a72c6ad12cb940926880f7b13505e2e220", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-22 00:05:18", updated_at: "2018-04-22 00:05:18", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 533883, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (19 Comments)", etag: "337f4f39f40f3e9911a5e8b9f366db040518cf61", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-17 10:43:05", updated_at: "2018-04-17 10:43:05", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 533914, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (22 Comments)", etag: "b4e996ff141420c30b9c841eefc0eb6dff7d59ee", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-17 18:15:28", updated_at: "2018-04-17 18:15:28", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 533674, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (6 Comments)", etag: "6c5b89f4b8f2d12de0c00eb4f94d5f55eef2a643", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-15 02:15:22", updated_at: "2018-04-15 02:15:22", published_at: "2018-04-15 00:01:00">]

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

15 Apr 2018 - 00:01

12 Apr 2018 - 10:56

12 Apr 2018 - 10:56

[#<Entry id: 533683, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (7 Comments)", etag: "9c646c76ca6fac7cb72eef040f8bb357fa7fbfb0", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-15 07:35:26", updated_at: "2018-04-15 07:35:26", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 533688, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (8 Comments)", etag: "85459de39ca7d2a1eede315bf50c79611f5c35e2", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-15 10:26:01", updated_at: "2018-04-15 10:26:01", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 533690, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (9 Comments)", etag: "89f7465d5684acb94e888e69847b23dec2551938", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-15 13:15:17", updated_at: "2018-04-15 13:15:17", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 534207, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (29 Comments)", etag: "ab7fe9326dbbf1dab67337ccce91e93292c7d076", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-19 22:51:12", updated_at: "2018-04-19 22:51:12", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 533696, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (10 Comments)", etag: "c1e9623cb227bdc7f542fb1d552605af37e7e923", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-15 18:35:16", updated_at: "2018-04-15 18:35:16", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 534218, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (33 Comments)", etag: "88007ea57ce157a41e5627501391d5dfa384211e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-20 01:42:58", updated_at: "2018-04-20 01:42:58", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 533731, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (11 Comments)", etag: "b81cf84afe37cfc196abddb199a1c87551129235", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-16 03:55:25", updated_at: "2018-04-16 03:55:25", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 534265, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/international/", title: "…Matter 04 (35 Comments)", etag: "ad09934f9547b1294c1e2bb9ba8663f60b523b91", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-20 13:10:21", updated_at: "2018-04-20 13:10:21", published_at: "2018-04-15 00:01:00">, #<Entry id: 533514, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-14/", title: "Legacy 14 (10 Comments)", etag: "f83557cf2f11d521cf2071ade828482fe9b1b3f5", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 01:35:23", updated_at: "2018-04-13 01:35:23", published_at: "2018-04-12 10:56:26">, #<Entry id: 533539, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-14/", title: "Legacy 14 (12 Comments)", etag: "7817f72a3e3a6f774b4cb0ebeb88896b7a3d2c91", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 07:25:14", updated_at: "2018-04-13 07:25:14", published_at: "2018-04-12 10:56:26">]

12 Apr 2018 - 10:56

12 Apr 2018 - 10:56

12 Apr 2018 - 10:56

12 Apr 2018 - 10:56

12 Apr 2018 - 10:56

12 Apr 2018 - 10:56

12 Apr 2018 - 10:56

12 Apr 2018 - 10:56

08 Apr 2018 - 00:01

08 Apr 2018 - 00:01

[#<Entry id: 534074, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-14/", title: "Legacy 14 (19 Comments)", etag: "b33fd464c79b6b04f6c72dad960b0e7a9b4ab5d0", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-18 17:48:19", updated_at: "2018-04-18 17:48:19", published_at: "2018-04-12 10:56:26">, #<Entry id: 533618, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-14/", title: "Legacy 14 (15 Comments)", etag: "13841831a9b77cc405872ef5717e229aac77e167", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 23:18:21", updated_at: "2018-04-13 23:18:21", published_at: "2018-04-12 10:56:26">, #<Entry id: 533649, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-14/", title: "Legacy 14 (16 Comments)", etag: "d71e05774f3ff5f7c7fcd9b0ea647696a128b62a", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-14 07:10:49", updated_at: "2018-04-14 07:10:49", published_at: "2018-04-12 10:56:26">, #<Entry id: 533418, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-14/", title: "Legacy 14 (No Comments)", etag: "616fec45664c33618d309dbafce292027f322023", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-12 11:05:48", updated_at: "2018-04-12 11:05:48", published_at: "2018-04-12 10:56:26">, #<Entry id: 533675, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-14/", title: "Legacy 14 (18 Comments)", etag: "fa0c72ac77c3d04d87090fab853bb4638eab2173", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-15 02:15:22", updated_at: "2018-04-15 02:15:22", published_at: "2018-04-12 10:56:26">, #<Entry id: 533455, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-14/", title: "Legacy 14 (2 Comments)", etag: "8b0d2fffa341426835866fce2637657637dbf840", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-12 14:25:53", updated_at: "2018-04-12 14:25:53", published_at: "2018-04-12 10:56:26">, #<Entry id: 533461, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-14/", title: "Legacy 14 (3 Comments)", etag: "9f72de12140a925a44c2b90baefe68c0f97d3f30", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-12 14:47:39", updated_at: "2018-04-12 14:47:39", published_at: "2018-04-12 10:56:26">, #<Entry id: 533498, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/legacy-14/", title: "Legacy 14 (5 Comments)", etag: "a652ffe9b241e89d6384befb436293f0380047b5", description: "<p><a href=\"http://topwebcomics.com/vote/13602/def...", image: "http://magellanverse.com/wp-content/uploads/2018/0...", hidden: false, created_at: "2018-04-12 22:30:00", updated_at: "2018-04-12 22:30:00", published_at: "2018-04-12 10:56:26">, #<Entry id: 532993, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (12 Comments)", etag: "03854d3b1554db2e7cac2e4acdce558d7ae38095", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-09 04:31:19", updated_at: "2018-04-09 04:31:19", published_at: "2018-04-08 00:01:00">, #<Entry id: 533029, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (13 Comments)", etag: "5ca2e1f9eeb8a35525900e99ecc7dd111b8759c3", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-09 10:42:04", updated_at: "2018-04-09 10:42:04", published_at: "2018-04-08 00:01:00">]

08 Apr 2018 - 00:01

08 Apr 2018 - 00:01

08 Apr 2018 - 00:01

08 Apr 2018 - 00:01

08 Apr 2018 - 00:01

08 Apr 2018 - 00:01

08 Apr 2018 - 00:01

08 Apr 2018 - 00:01

08 Apr 2018 - 00:01

08 Apr 2018 - 00:01

[#<Entry id: 533298, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (19 Comments)", etag: "e9be05bb6359b6809d60b9f12d773b06c98a9c83", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-11 12:20:10", updated_at: "2018-04-11 12:20:10", published_at: "2018-04-08 00:01:00">, #<Entry id: 533049, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (14 Comments)", etag: "70056f369fdd36f542e3ccf19976b45f942eb391", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-09 13:50:11", updated_at: "2018-04-09 13:50:11", published_at: "2018-04-08 00:01:00">, #<Entry id: 533066, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (15 Comments)", etag: "84b0359be352b471e08de30316682b87de3c19d2", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-09 16:26:13", updated_at: "2018-04-09 16:26:13", published_at: "2018-04-08 00:01:00">, #<Entry id: 533078, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (17 Comments)", etag: "7b85030a6abad36de7e29ea80b8c1d980ff9699a", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-09 20:30:18", updated_at: "2018-04-09 20:30:18", published_at: "2018-04-08 00:01:00">, #<Entry id: 533642, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (20 Comments)", etag: "b752a2eea93c4b8c2702b7ee15b5ff0cc86b0430", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-14 04:35:08", updated_at: "2018-04-14 04:35:08", published_at: "2018-04-08 00:01:00">, #<Entry id: 533147, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (18 Comments)", etag: "9e5765ace372fd6230cbf53e091e0d58f7813761", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-10 08:09:47", updated_at: "2018-04-10 08:09:47", published_at: "2018-04-08 00:01:00">, #<Entry id: 533915, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (22 Comments)", etag: "64abd2d2962c8ca83491a381f22ac19da4fbba71", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-17 18:15:28", updated_at: "2018-04-17 18:15:28", published_at: "2018-04-08 00:01:00">, #<Entry id: 532926, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (4 Comments)", etag: "0ea7d68cf8b3e3d56ef63d1c2e5a13edbe48b18e", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-08 02:10:54", updated_at: "2018-04-08 02:10:54", published_at: "2018-04-08 00:01:00">, #<Entry id: 532938, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (6 Comments)", etag: "78efca8d3cdf7d9736d94e8bdd27bec8643c0a47", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-08 07:42:30", updated_at: "2018-04-08 07:42:30", published_at: "2018-04-08 00:01:00">, #<Entry id: 532962, blog_id: 1642, url: "http://magellanverse.com/prank-2/", title: "…Matter 03 (7 Comments)", etag: "cd1bb3f146291f564e90f4f343cbda062db82654", description: "<p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>The Thing...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-04-08 17:33:16", updated_at: "2018-04-08 17:33:16", published_at: "2018-04-08 00:01:00">]

Magellan

parStephen Crowley | 1 abonnés | Ajouté le 04 Feb 2013
http://magellanverse.com

Description

by Stephen Crowley

Catégories

Webcomics

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?