Spinnerette

05 Dec 2018 - 05:18

03 Dec 2018 - 12:38

28 Nov 2018 - 12:10

26 Nov 2018 - 14:21

21 Nov 2018 - 12:44

19 Nov 2018 - 12:43

13 Nov 2018 - 03:17

12 Nov 2018 - 12:48

07 Nov 2018 - 12:32

05 Nov 2018 - 12:53

[#<Entry id: 557518, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/argentina-comic-c...", title: "Spinnerette - Argentina Comic Con", etag: "1214208a1dc0d371c9c677ec6c4ad257beaabd81", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/argentin...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1543969119...", hidden: false, created_at: "2018-12-05 05:59:38", updated_at: "2018-12-05 05:59:38", published_at: "2018-12-05 05:18:30">, #<Entry id: 557303, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-20", title: "Spinnerette - Issue 28 - 20", etag: "d50688f38a4b69d1e541d101ad6f6fa84cabbd49", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1543840753...", hidden: false, created_at: "2018-12-03 13:49:38", updated_at: "2018-12-03 13:49:38", published_at: "2018-12-03 12:38:58">, #<Entry id: 556291, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-19", title: "Spinnerette - Issue 28 - 19", etag: "9f6b252c253f423b6d7f8bc7963d55a33ebd1422", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1543407064...", hidden: false, created_at: "2018-11-28 12:12:55", updated_at: "2018-11-28 12:12:55", published_at: "2018-11-28 12:10:58">, #<Entry id: 556035, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-18", title: "Spinnerette - Issue 28 - 18", etag: "4d7ed5e989187b2df7b4961b60a316c2314a7995", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1543242079...", hidden: false, created_at: "2018-11-26 14:31:23", updated_at: "2018-11-26 14:31:23", published_at: "2018-11-26 14:21:08">, #<Entry id: 555617, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-17", title: "Spinnerette - Issue 28 - 17", etag: "3992c31db9723f26462e4aea3f41df7c00d67680", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1542804283...", hidden: false, created_at: "2018-11-21 14:05:08", updated_at: "2018-11-21 14:05:08", published_at: "2018-11-21 12:44:36">, #<Entry id: 555423, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-16", title: "Spinnerette - Issue 28 - 16", etag: "6e4057a9a3d8b030db098849219d278c8a4e8b87", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1542631404...", hidden: false, created_at: "2018-11-19 15:22:48", updated_at: "2018-11-19 15:22:48", published_at: "2018-11-19 12:43:11">, #<Entry id: 554805, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/guest-art-andrea-...", title: "Spinnerette - Guest art - Andrea 2", etag: "c5d17d344c13e1a6f7a21782896d9ba01e8c434d", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/guest-ar...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1542079094...", hidden: false, created_at: "2018-11-13 04:35:21", updated_at: "2018-11-13 04:35:21", published_at: "2018-11-13 03:17:59">, #<Entry id: 554737, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-15", title: "Spinnerette - Issue 28 - 15", etag: "3f7e8d9e5602792ff174076527ca1c125fbb8a81", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1542026910...", hidden: false, created_at: "2018-11-12 13:28:38", updated_at: "2018-11-12 13:28:38", published_at: "2018-11-12 12:48:11">, #<Entry id: 554273, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-14", title: "Spinnerette - Issue 28 - 14", etag: "ea1bedbc4a2b848c4b538aae1a8764fb8e3d6fb5", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1541593944...", hidden: false, created_at: "2018-11-07 14:55:09", updated_at: "2018-11-07 14:55:09", published_at: "2018-11-07 12:32:04">, #<Entry id: 554008, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-13", title: "Spinnerette - Issue 28 - 13", etag: "8991adce591f18dfb1d769da2e5ec857491f15c5", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1541422449...", hidden: false, created_at: "2018-11-05 15:29:33", updated_at: "2018-11-05 15:29:33", published_at: "2018-11-05 12:53:58">]

31 Oct 2018 - 11:48

29 Oct 2018 - 04:33

24 Oct 2018 - 11:48

22 Oct 2018 - 14:04

17 Oct 2018 - 11:46

15 Oct 2018 - 11:56

10 Oct 2018 - 11:53

08 Oct 2018 - 11:50

03 Oct 2018 - 11:46

01 Oct 2018 - 11:46

[#<Entry id: 553609, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-12", title: "Spinnerette - Issue 28 - 12", etag: "eb5de4131e9cc609ba4d96a94eeefa924b0986e0", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1540986613...", hidden: false, created_at: "2018-10-31 12:40:45", updated_at: "2018-10-31 12:40:45", published_at: "2018-10-31 11:48:50">, #<Entry id: 553101, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/guest-art-andrea", title: "Spinnerette - Guest art - Andrea", etag: "10360cddafc293cebc36a9daf8b840f947ac9822", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/guest-ar...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1540755232...", hidden: false, created_at: "2018-10-29 06:56:13", updated_at: "2018-10-29 06:56:13", published_at: "2018-10-29 04:33:42">, #<Entry id: 552693, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-11", title: "Spinnerette - Issue 28 - 11", etag: "785d38980894c5854d36e8152de07ecad2f2d4ef", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1540381699...", hidden: false, created_at: "2018-10-24 15:35:11", updated_at: "2018-10-24 15:35:11", published_at: "2018-10-24 11:48:14">, #<Entry id: 552411, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-10", title: "Spinnerette - Issue 28 - 10", etag: "12f4d03c306680cd12153fb2d72bc24bb88621e9", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1540217091...", hidden: false, created_at: "2018-10-22 16:40:08", updated_at: "2018-10-22 16:40:08", published_at: "2018-10-22 14:04:35">, #<Entry id: 551903, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-09", title: "Spinnerette - Issue 28 - 09", etag: "02f8cac45506176beb8c3e4be149812637b4b3d6", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1539776818...", hidden: false, created_at: "2018-10-17 13:15:39", updated_at: "2018-10-17 13:15:39", published_at: "2018-10-17 11:46:52">, #<Entry id: 551625, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-08", title: "Spinnerette - Issue 28 - 08", etag: "9280a67e1edad1630f0eb48e317546d779896291", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1539604629...", hidden: false, created_at: "2018-10-15 13:35:57", updated_at: "2018-10-15 13:35:57", published_at: "2018-10-15 11:56:58">, #<Entry id: 551123, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-07", title: "Spinnerette - Issue 28 - 07", etag: "c8308fbba59b939d59cca557da15bc98ef11c8f5", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1539172412...", hidden: false, created_at: "2018-10-10 13:39:25", updated_at: "2018-10-10 13:39:25", published_at: "2018-10-10 11:53:16">, #<Entry id: 550884, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-06", title: "Spinnerette - Issue 28 - 06", etag: "5188e65309bd18f1c2a6b40e7870220fd6524eb3", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1538999414...", hidden: false, created_at: "2018-10-08 13:18:37", updated_at: "2018-10-08 13:18:37", published_at: "2018-10-08 11:50:03">, #<Entry id: 550432, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-05", title: "Spinnerette - Issue 28 - 05", etag: "3db71075ff9d4902b9b2ca3ababa68468c87aaad", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1538567178...", hidden: false, created_at: "2018-10-03 11:57:26", updated_at: "2018-10-03 11:57:26", published_at: "2018-10-03 11:46:08">, #<Entry id: 550164, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-04", title: "Spinnerette - Issue 28 - 04", etag: "78a93037f042318317a99487f0a877cecbffc900", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1538394410...", hidden: false, created_at: "2018-10-01 12:44:46", updated_at: "2018-10-01 12:44:46", published_at: "2018-10-01 11:46:38">]

26 Sep 2018 - 10:41

24 Sep 2018 - 11:54

19 Sep 2018 - 11:46

17 Sep 2018 - 11:51

12 Sep 2018 - 06:25

10 Sep 2018 - 05:02

05 Sep 2018 - 06:22

03 Sep 2018 - 05:22

29 Aug 2018 - 04:02

27 Aug 2018 - 04:02

[#<Entry id: 549675, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-03", title: "Spinnerette - Issue 28 - 03", etag: "b0ee255ca375855880352c28ca1059511b409950", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1537958491...", hidden: false, created_at: "2018-09-26 12:58:58", updated_at: "2018-09-26 12:58:58", published_at: "2018-09-26 10:41:24">, #<Entry id: 549461, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-02", title: "Spinnerette - Issue 28 - 02", etag: "b364e5cb67b4078d8f0d7b1e3e904fe5d2a01609", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1537790070...", hidden: false, created_at: "2018-09-24 13:39:59", updated_at: "2018-09-24 13:39:59", published_at: "2018-09-24 11:54:16">, #<Entry id: 549047, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-01", title: "Spinnerette - Issue 28 - 01", etag: "81b6ed50c965076b79d42887ff7777e1752bf8e4", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1537357573...", hidden: false, created_at: "2018-09-19 14:15:04", updated_at: "2018-09-19 14:15:04", published_at: "2018-09-19 11:46:05">, #<Entry id: 548772, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28-cover", title: "Spinnerette - Issue 28 - Cover", etag: "44feddcf7ee7c098194397e01e2ea8340e8ef57f", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-28...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1537185125...", hidden: false, created_at: "2018-09-17 14:00:53", updated_at: "2018-09-17 14:00:53", published_at: "2018-09-17 11:51:55">, #<Entry id: 548331, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/mega-webby", title: "Spinnerette - Mega Webby!", etag: "d7440fefb6d2cab8d3c814001769559d3abd6742", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/mega-web...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1536715552...", hidden: false, created_at: "2018-09-12 06:27:13", updated_at: "2018-09-12 06:27:13", published_at: "2018-09-12 06:25:43">, #<Entry id: 548099, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/wh-contest", title: "Spinnerette - WH - Contest", etag: "e5aaef81b360e8c309197577406c5a2a0f5512f7", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/wh-conte...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1536548530...", hidden: false, created_at: "2018-09-10 06:30:18", updated_at: "2018-09-10 06:30:18", published_at: "2018-09-10 05:02:03">, #<Entry id: 547697, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-book-6-p...", title: "Spinnerette - Issue 27 - Book 6 preview", etag: "4b03047aa953e9e96fbee52e0dd5a84b186e408f", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1535847778...", hidden: false, created_at: "2018-09-05 08:41:22", updated_at: "2018-09-05 08:41:22", published_at: "2018-09-05 06:22:52">, #<Entry id: 547500, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-10", title: "Spinnerette - Issue 27 - 10", etag: "85be36580f46492b4b64a27a146b2670b5e95c9c", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1535847746...", hidden: false, created_at: "2018-09-03 08:00:22", updated_at: "2018-09-03 08:00:22", published_at: "2018-09-03 05:22:16">, #<Entry id: 547057, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-09", title: "Spinnerette - Issue 27 - 09", etag: "20d975c3b1adbd44f36dc6703749dfee69f6a7e0", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1535205783...", hidden: false, created_at: "2018-08-29 04:12:42", updated_at: "2018-08-29 04:12:42", published_at: "2018-08-29 04:02:58">, #<Entry id: 546849, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-08", title: "Spinnerette - Issue 27 - 08", etag: "922a3a6f80b969983e9e1f425c3c97057b8a1cef", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1535205752...", hidden: false, created_at: "2018-08-27 05:05:29", updated_at: "2018-08-27 05:05:29", published_at: "2018-08-27 04:02:23">]

23 Aug 2018 - 11:54

20 Aug 2018 - 11:41

15 Aug 2018 - 04:49

13 Aug 2018 - 11:45

08 Aug 2018 - 11:32

06 Aug 2018 - 11:48

01 Aug 2018 - 11:50

30 Jul 2018 - 11:19

25 Jul 2018 - 05:52

23 Jul 2018 - 05:48

[#<Entry id: 546594, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-07", title: "Spinnerette - Issue 27 - 07", etag: "9bda584682d1618259f25d0dce2db86d9e0279e5", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1535025267...", hidden: false, created_at: "2018-08-23 13:30:24", updated_at: "2018-08-23 13:30:24", published_at: "2018-08-23 11:54:19">, #<Entry id: 546225, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-06", title: "Spinnerette - Issue 27 - 06", etag: "11557cec5a146390c38b62d88812ed1ad1406c8f", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1534765716...", hidden: false, created_at: "2018-08-20 13:13:22", updated_at: "2018-08-20 13:13:22", published_at: "2018-08-20 11:41:58">, #<Entry id: 545810, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-has-m...", title: "Spinnerette - White Heron has moved", etag: "e099195592c755fb95e62db29a8b875e1cf19795", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1534294154...", hidden: false, created_at: "2018-08-15 05:25:24", updated_at: "2018-08-15 05:25:24", published_at: "2018-08-15 04:49:04">, #<Entry id: 545654, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-05", title: "Spinnerette - Issue 27 - 05", etag: "3986ad3686349137d34f6e996d92249e6f840035", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1534160717...", hidden: false, created_at: "2018-08-13 13:20:18", updated_at: "2018-08-13 13:20:18", published_at: "2018-08-13 11:45:05">, #<Entry id: 545262, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-04", title: "Spinnerette - Issue 27 - 04", etag: "ca1f4d5afd5de4996255ef238800d7b99a03bffb", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1533727990...", hidden: false, created_at: "2018-08-08 13:47:59", updated_at: "2018-08-08 13:47:59", published_at: "2018-08-08 11:32:57">, #<Entry id: 545077, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-03", title: "Spinnerette - Issue 27 - 03", etag: "823a785cc602299fb5e24d23fa3fc9fc7a00f6e8", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1533556135...", hidden: false, created_at: "2018-08-06 13:50:08", updated_at: "2018-08-06 13:50:08", published_at: "2018-08-06 11:48:45">, #<Entry id: 544682, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-02", title: "Spinnerette - Issue 27 - 02", etag: "ca86888a5133915a4333f64278cc1c13675974fd", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1533124216...", hidden: false, created_at: "2018-08-01 14:05:37", updated_at: "2018-08-01 14:05:37", published_at: "2018-08-01 11:50:08">, #<Entry id: 544467, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-01", title: "Spinnerette - Issue 27 - 01", etag: "291890eb6893a902546970f742eae661d75d0c9a", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1532949592...", hidden: false, created_at: "2018-07-30 13:20:07", updated_at: "2018-07-30 13:20:07", published_at: "2018-07-30 11:19:33">, #<Entry id: 543982, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27-90s-worl...", title: "Spinnerette - Issue 27 - 90's World Cover", etag: "fdbaaad3e8091281688cd010d16d98f08775d63a", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-27...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1532479980...", hidden: false, created_at: "2018-07-25 06:32:43", updated_at: "2018-07-25 06:32:43", published_at: "2018-07-25 05:52:49">, #<Entry id: 543758, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-135-09", title: "Spinnerette - Issue 13.5 - 09", etag: "8a368564bb7edbefc61d4c3a2e65a5a2cac1ce93", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-13...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1531788498...", hidden: false, created_at: "2018-07-23 06:27:41", updated_at: "2018-07-23 06:27:41", published_at: "2018-07-23 05:48:10">]

18 Jul 2018 - 04:47

16 Jul 2018 - 11:46

11 Jul 2018 - 11:36

09 Jul 2018 - 12:01

04 Jul 2018 - 13:46

02 Jul 2018 - 11:37

27 Jun 2018 - 11:51

25 Jun 2018 - 15:34

20 Jun 2018 - 11:50

18 Jun 2018 - 04:56

[#<Entry id: 543332, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-135-08", title: "Spinnerette - Issue 13.5 - 08", etag: "2e7eb193e525ab4e4df67520f13a6877759b7c0a", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-13...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1531788455...", hidden: false, created_at: "2018-07-18 04:52:25", updated_at: "2018-07-18 04:52:25", published_at: "2018-07-18 04:47:29">, #<Entry id: 543114, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-135-07", title: "Spinnerette - Issue 13.5 - 07", etag: "7d9f59003063a63f6012bfdbf399384a2f208a7f", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-13...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1531741592...", hidden: false, created_at: "2018-07-16 13:42:50", updated_at: "2018-07-16 13:42:50", published_at: "2018-07-16 11:46:21">, #<Entry id: 542687, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-135-06", title: "Spinnerette - Issue 13.5 - 06", etag: "5811ac2e87dd7bcf5c8b62106c796412ea1e60f4", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-13...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1531308995...", hidden: false, created_at: "2018-07-11 12:00:27", updated_at: "2018-07-11 12:00:27", published_at: "2018-07-11 11:36:21">, #<Entry id: 542433, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-135-05", title: "Spinnerette - Issue 13.5 - 05", etag: "3a6bceb14108349a43d8384a5e4ee2601721142c", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-13...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1531137703...", hidden: false, created_at: "2018-07-09 13:10:43", updated_at: "2018-07-09 13:10:43", published_at: "2018-07-09 12:01:35">, #<Entry id: 542011, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-135-04", title: "Spinnerette - Issue 13.5 - 04", etag: "64e1a461363262ee75087d318076e2b6beea62eb", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-13...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1530711999...", hidden: false, created_at: "2018-07-04 16:03:55", updated_at: "2018-07-04 16:03:55", published_at: "2018-07-04 13:46:26">, #<Entry id: 541771, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-135-03", title: "Spinnerette - Issue 13.5 - 03", etag: "625b661ff0740fc05e055902dc9cf8d2ff63a696", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-13...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1530531469...", hidden: false, created_at: "2018-07-02 13:24:29", updated_at: "2018-07-02 13:24:29", published_at: "2018-07-02 11:37:37">, #<Entry id: 541295, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-135-02", title: "Spinnerette - Issue 13.5 - 02", etag: "b153f1fa4581fe5c3c6fac68d41e9af04601781e", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-13...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1530100294...", hidden: false, created_at: "2018-06-27 12:47:56", updated_at: "2018-06-27 12:47:56", published_at: "2018-06-27 11:51:25">, #<Entry id: 541097, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-135-01", title: "Spinnerette - Issue 13.5 - 01", etag: "99d5846ad21c35d784fbdd34a1f34c6573363073", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-13...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1529940893...", hidden: false, created_at: "2018-06-25 17:35:48", updated_at: "2018-06-25 17:35:48", published_at: "2018-06-25 15:34:26">, #<Entry id: 540488, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-135-the-dat...", title: "Spinnerette - Issue 13.5 - The Date", etag: "b317b3b0fe891e8b8a27b86059a2b15561b78a2e", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-13...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1529495437...", hidden: false, created_at: "2018-06-20 14:21:21", updated_at: "2018-06-20 14:21:21", published_at: "2018-06-20 11:50:23">, #<Entry id: 540212, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/cosplay", title: "Spinnerette - Cosplay", etag: "092f9a15dac93dc04fcca16995f112c506fa1f4c", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/cosplay\"...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1529276202...", hidden: false, created_at: "2018-06-18 06:33:09", updated_at: "2018-06-18 06:33:09", published_at: "2018-06-18 04:56:31">]

13 Jun 2018 - 19:18

06 Jun 2018 - 04:27

04 Jun 2018 - 11:49

31 May 2018 - 01:34

28 May 2018 - 15:27

23 May 2018 - 11:31

21 May 2018 - 11:44

16 May 2018 - 04:21

14 May 2018 - 23:21

09 May 2018 - 11:44

[#<Entry id: 539818, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/hostess-sketch", title: "Spinnerette - Hostess sketch", etag: "ff73da0754e7b657e24202adba4d226fdb3ca63b", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/hostess-...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1528917547...", hidden: false, created_at: "2018-06-13 21:36:27", updated_at: "2018-06-13 21:36:27", published_at: "2018-06-13 19:18:55">, #<Entry id: 539045, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 25", etag: "4dabf163ad2966f4094767d0345b0ce1acc6f41a", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1528255667...", hidden: false, created_at: "2018-06-06 06:30:20", updated_at: "2018-06-06 06:30:20", published_at: "2018-06-06 04:27:37">, #<Entry id: 538816, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 24", etag: "fc15d4661122dda6d9a86e914e0f3322ba404b51", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1528112999...", hidden: false, created_at: "2018-06-04 11:55:16", updated_at: "2018-06-04 11:55:16", published_at: "2018-06-04 11:49:50">, #<Entry id: 538414, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 23", etag: "ef7869367dfcf9a3f27e83ac3c46ff4d8f596822", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1527730493...", hidden: false, created_at: "2018-05-31 03:42:40", updated_at: "2018-05-31 03:42:40", published_at: "2018-05-31 01:34:42">, #<Entry id: 538105, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/memorial-day-2", title: "Spinnerette - Memorial Day", etag: "e7e3d79da3208569b68c05e15fc362c3879eb32d", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/memorial...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1527521279...", hidden: false, created_at: "2018-05-28 19:47:44", updated_at: "2018-05-28 19:47:44", published_at: "2018-05-28 15:27:45">, #<Entry id: 537632, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 22", etag: "244b942be4f330909ca37ab3cc22c414198cc2c7", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1527075083...", hidden: false, created_at: "2018-05-23 12:50:28", updated_at: "2018-05-23 12:50:28", published_at: "2018-05-23 11:31:14">, #<Entry id: 537349, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 21", etag: "f33b72feb438fd1927e0e97cc366b69b1ae37106", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1526903104...", hidden: false, created_at: "2018-05-21 11:54:08", updated_at: "2018-05-21 11:54:08", published_at: "2018-05-21 11:44:54">, #<Entry id: 536878, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 20", etag: "ca5966f709e854eef035e372dedfb84b380d9bd5", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1526340096...", hidden: false, created_at: "2018-05-16 06:09:45", updated_at: "2018-05-16 06:09:45", published_at: "2018-05-16 04:21:32">, #<Entry id: 536747, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 19", etag: "82b00969e416b1b2d06a85b7998b9c870bb79727", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1526340075...", hidden: false, created_at: "2018-05-15 01:32:35", updated_at: "2018-05-15 01:32:35", published_at: "2018-05-14 23:21:06">, #<Entry id: 536171, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 18", etag: "8f110d504854b871b8be4a6e922d7055dc8bb816", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1525866260...", hidden: false, created_at: "2018-05-09 12:17:26", updated_at: "2018-05-09 12:17:26", published_at: "2018-05-09 11:44:13">]

07 May 2018 - 11:56

04 May 2018 - 11:59

02 May 2018 - 11:48

30 Apr 2018 - 11:34

25 Apr 2018 - 11:55

23 Apr 2018 - 04:32

18 Apr 2018 - 11:45

16 Apr 2018 - 11:56

11 Apr 2018 - 11:47

09 Apr 2018 - 11:47

[#<Entry id: 535947, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 17", etag: "1c7abff1cd3e2478165aa2476b3da1cc9be9b9b0", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1525694214...", hidden: false, created_at: "2018-05-07 14:22:24", updated_at: "2018-05-07 14:22:24", published_at: "2018-05-07 11:56:45">, #<Entry id: 535735, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/last-12-hours", title: "Spinnerette - last 12 hours!", etag: "a7942a2f58be61eb63a4e9ac16463c2ba4728b52", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/last-12-...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1525435181...", hidden: false, created_at: "2018-05-04 13:17:24", updated_at: "2018-05-04 13:17:24", published_at: "2018-05-04 11:59:30">, #<Entry id: 535482, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/kickstarter-ends-...", title: "Spinnerette - Kickstarter ends Friday!", etag: "bb955cb86c9a3785cf330ac110a2571eb61731c5", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/kickstar...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1525261750...", hidden: false, created_at: "2018-05-02 13:37:40", updated_at: "2018-05-02 13:37:40", published_at: "2018-05-02 11:48:54">, #<Entry id: 535248, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 16", etag: "3b29ded7d2c1a13979fdd9e4bd9b395e33d4b9f0", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1525088080...", hidden: false, created_at: "2018-04-30 13:59:52", updated_at: "2018-04-30 13:59:52", published_at: "2018-04-30 11:34:29">, #<Entry id: 534766, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 15", etag: "66f9239f6a6307f386e9d9be3250d4a40adc8eea", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1524657317...", hidden: false, created_at: "2018-04-25 12:52:24", updated_at: "2018-04-25 12:52:24", published_at: "2018-04-25 11:55:05">, #<Entry id: 534482, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/book-6-kickstarte...", title: "Spinnerette - Book 6 Kickstarter!!!!!", etag: "6d36785b291861caee194c0d15162ccf9aa748ee", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/book-6-k...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1524425594...", hidden: false, created_at: "2018-04-23 07:00:10", updated_at: "2018-04-23 07:00:10", published_at: "2018-04-23 04:32:56">, #<Entry id: 534044, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 14", etag: "d0eea9cf99f962beed6f416244f28c0c2c081eb7", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1524051926...", hidden: false, created_at: "2018-04-18 13:30:22", updated_at: "2018-04-18 13:30:22", published_at: "2018-04-18 11:45:14">, #<Entry id: 533784, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 13", etag: "7e48e81e3485606c1a086854eadc060e145a8f60", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1523879791...", hidden: false, created_at: "2018-04-16 12:16:35", updated_at: "2018-04-16 12:16:35", published_at: "2018-04-16 11:56:19">, #<Entry id: 533300, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 12", etag: "fcd55582bf703818f3c9542651c00888ceca3460", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1523447254...", hidden: false, created_at: "2018-04-11 12:33:29", updated_at: "2018-04-11 12:33:29", published_at: "2018-04-11 11:47:24">, #<Entry id: 533048, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 11", etag: "3829d3e80623edd551e4077af8ddbf91ebfa0894", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1523274441...", hidden: false, created_at: "2018-04-09 13:47:53", updated_at: "2018-04-09 13:47:53", published_at: "2018-04-09 11:47:10">]

03 Apr 2018 - 00:24

02 Apr 2018 - 12:00

28 Mar 2018 - 11:21

26 Mar 2018 - 12:09

21 Mar 2018 - 04:25

19 Mar 2018 - 04:24

14 Mar 2018 - 04:37

12 Mar 2018 - 12:11

07 Mar 2018 - 05:09

05 Mar 2018 - 12:56

[#<Entry id: 532254, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/kickstarter-is-li...", title: "Spinnerette - Kickstarter is LIVE!", etag: "0c368cbcdbbfca26348f6d3a6183ff0cbc7d0306", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/kickstar...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1522715056...", hidden: false, created_at: "2018-04-03 01:17:38", updated_at: "2018-04-03 01:17:38", published_at: "2018-04-03 00:24:06">, #<Entry id: 532227, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/book-6-kickstarte...", title: "Spinnerette - Book 6 Kickstarter!!!", etag: "d426a2bbf15c5ec2b9952a5e5aa86ea93a5e7cc6", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/book-6-k...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1522670432...", hidden: false, created_at: "2018-04-02 14:15:54", updated_at: "2018-04-02 14:15:54", published_at: "2018-04-02 12:00:28">, #<Entry id: 531729, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/book-6-kickstarte...", title: "Spinnerette - Book 6 Kickstarter!", etag: "764c500bdce1d5294c49d080484302929998c86c", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/book-6-k...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1522236090...", hidden: false, created_at: "2018-03-28 13:05:08", updated_at: "2018-03-28 13:05:08", published_at: "2018-03-28 11:21:19">, #<Entry id: 531455, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 10", etag: "4de8838c24743abd6d410c032ea827d04a65cf94", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1522066179...", hidden: false, created_at: "2018-03-26 14:10:14", updated_at: "2018-03-26 14:10:14", published_at: "2018-03-26 12:09:24">, #<Entry id: 530882, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 9", etag: "67363ec2b6863f7b1f5cdb9a4fd38d36564f0fff", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1521300351...", hidden: false, created_at: "2018-03-21 05:14:39", updated_at: "2018-03-21 05:14:39", published_at: "2018-03-21 04:25:47">, #<Entry id: 530587, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 8", etag: "edba4b3b6e868062f32718bfbf168ca748beb51d", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1521300282...", hidden: false, created_at: "2018-03-19 05:27:16", updated_at: "2018-03-19 05:27:16", published_at: "2018-03-19 04:24:32">, #<Entry id: 530129, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 7", etag: "78adfeaf9ec4ded7331864d976eb3f496f92f1c2", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1520991475...", hidden: false, created_at: "2018-03-14 07:20:16", updated_at: "2018-03-14 07:20:16", published_at: "2018-03-14 04:37:50">, #<Entry id: 529896, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 6", etag: "225c3879c77e059fd78425b87108f920bbba84d4", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1520856712...", hidden: false, created_at: "2018-03-12 14:44:39", updated_at: "2018-03-12 14:44:39", published_at: "2018-03-12 12:11:38">, #<Entry id: 529301, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 5", etag: "b7febbb8cb21f01a7fa352da40548170ae059a4c", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1520341788...", hidden: false, created_at: "2018-03-07 05:30:51", updated_at: "2018-03-07 05:30:51", published_at: "2018-03-07 05:09:38">, #<Entry id: 528991, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 4", etag: "fc09e22bf2c55c4130daaae50766184e841218ce", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1520254620...", hidden: false, created_at: "2018-03-05 13:00:08", updated_at: "2018-03-05 13:00:08", published_at: "2018-03-05 12:56:51">]

28 Feb 2018 - 06:44

26 Feb 2018 - 06:16

21 Feb 2018 - 23:56

19 Feb 2018 - 12:53

14 Feb 2018 - 14:36

12 Feb 2018 - 12:45

07 Feb 2018 - 12:54

05 Feb 2018 - 12:59

31 Jan 2018 - 12:54

29 Jan 2018 - 13:00

[#<Entry id: 528459, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 3", etag: "8b689f36f800be684f78807ad1d6d4e7e01a8b6e", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1519760687...", hidden: false, created_at: "2018-02-28 08:26:05", updated_at: "2018-02-28 08:26:05", published_at: "2018-02-28 06:44:37">, #<Entry id: 528168, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 2", etag: "ad804bee0d32aabac8ee90624952d7efd41e328c", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1519597010...", hidden: false, created_at: "2018-02-26 06:42:50", updated_at: "2018-02-26 06:42:50", published_at: "2018-02-26 06:16:35">, #<Entry id: 527778, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2 - Page 1", etag: "c9d39091aa405568d41aa5923619253cdf0e7c0f", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1519257417...", hidden: false, created_at: "2018-02-22 02:05:22", updated_at: "2018-02-22 02:05:22", published_at: "2018-02-21 23:56:52">, #<Entry id: 527443, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-issue...", title: "Spinnerette - White Heron Issue 2", etag: "7cf53b464f4b85f7d42dcb898a94d4ab10141994", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1519044822...", hidden: false, created_at: "2018-02-19 14:57:28", updated_at: "2018-02-19 14:57:28", published_at: "2018-02-19 12:53:32">, #<Entry id: 526953, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-sketc...", title: "Spinnerette - White Heron sketch 2", etag: "eb1cdb8cfb6f42bdd48d0cc09e9575b30a70ec8f", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1518618998...", hidden: false, created_at: "2018-02-14 17:34:59", updated_at: "2018-02-14 17:34:59", published_at: "2018-02-14 14:36:19">, #<Entry id: 526634, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-sketc...", title: "Spinnerette - White Heron sketch", etag: "f00e4a0a9e59c7b03d1398f3fd7086049a795055", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1518439525...", hidden: false, created_at: "2018-02-12 13:45:31", updated_at: "2018-02-12 13:45:31", published_at: "2018-02-12 12:45:02">, #<Entry id: 526173, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-page-30", title: "Spinnerette - Issue 26 - Page 30", etag: "4cbc16c2e032924c9cbbe4ce13ea9a97e15f2b7d", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1518008089...", hidden: false, created_at: "2018-02-07 14:29:40", updated_at: "2018-02-07 14:29:40", published_at: "2018-02-07 12:54:39">, #<Entry id: 525935, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-page-29", title: "Spinnerette - Issue 26 - Page 29", etag: "832e170618054b42902cedb7efbd441f995049f5", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1517835583...", hidden: false, created_at: "2018-02-05 15:47:52", updated_at: "2018-02-05 15:47:52", published_at: "2018-02-05 12:59:31">, #<Entry id: 525448, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-spinny-g...", title: "Spinnerette - Issue 26 - Spinny Gravity", etag: "ed97b48a16da98e615e948e207f1232deee7db94", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1517403291...", hidden: false, created_at: "2018-01-31 13:30:24", updated_at: "2018-01-31 13:30:24", published_at: "2018-01-31 12:54:44">, #<Entry id: 525162, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-page-28", title: "Spinnerette - Issue 26 - Page 28", etag: "92df0440b5fec324d62d322f86d9abcf0d40fe57", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1517230833...", hidden: false, created_at: "2018-01-29 15:12:28", updated_at: "2018-01-29 15:12:28", published_at: "2018-01-29 13:00:21">]

22 Jan 2018 - 12:42

18 Jan 2018 - 12:56

15 Jan 2018 - 13:03

08 Jan 2018 - 13:10

01 Jan 2018 - 16:11

24 Dec 2017 - 18:27

20 Dec 2017 - 12:52

19 Dec 2017 - 00:14

13 Dec 2017 - 12:56

11 Dec 2017 - 13:03

[#<Entry id: 524406, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-page-27", title: "Spinnerette - Issue 26 - Page 27", etag: "9886d9232414f10943a1d4a298c437c307ddeb1a", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1516711377...", hidden: false, created_at: "2018-01-23 15:17:56", updated_at: "2018-01-23 15:17:56", published_at: "2018-01-22 12:42:40">, #<Entry id: 522977, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-page-26", title: "Spinnerette - Issue 26 - Page 26", etag: "94a3c89bbdab93ef84c22a096e932d8a7398aea5", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1516280190...", hidden: false, created_at: "2018-01-18 13:48:15", updated_at: "2018-01-18 13:48:15", published_at: "2018-01-18 12:56:06">, #<Entry id: 522623, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-25", title: "Spinnerette - Issue 26 - 25", etag: "a5d2762c3080668b94b6bc271ef1cabe9bc010e2", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1516021407...", hidden: false, created_at: "2018-01-15 14:04:35", updated_at: "2018-01-15 14:04:35", published_at: "2018-01-15 13:03:00">, #<Entry id: 521811, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-24", title: "Spinnerette - Issue 26 - 24", etag: "06b1c852c1904f0b6617630acf486795b63bc5b2", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1515417021...", hidden: false, created_at: "2018-01-08 16:03:17", updated_at: "2018-01-08 16:03:17", published_at: "2018-01-08 13:10:00">, #<Entry id: 521136, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-23", title: "Spinnerette - Issue 26 - 23", etag: "027708885cf537fe7b6b43d1ff349eb80354d326", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1514823115...", hidden: false, created_at: "2018-01-01 17:29:41", updated_at: "2018-01-01 17:29:41", published_at: "2018-01-01 16:11:00">, #<Entry id: 520487, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/happy-holidays", title: "Spinnerette - Happy Holidays!", etag: "548d6c74ede908cac3f6816d27bd9a6c78529d93", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/happy-ho...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1514140082...", hidden: false, created_at: "2017-12-24 19:10:10", updated_at: "2017-12-24 19:10:10", published_at: "2017-12-24 18:27:00">, #<Entry id: 520068, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-22", title: "Spinnerette - Issue 26 - 22", etag: "bcb9c0c058a855ce94ec3a42e63b7cbebb94c4d3", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1513774337...", hidden: false, created_at: "2017-12-20 15:47:37", updated_at: "2017-12-20 15:47:37", published_at: "2017-12-20 12:52:00">, #<Entry id: 519852, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/terry-parr", title: "Spinnerette - Terry Parr", etag: "99d392f59062e17fb3ef26a64c6ca0d35ac51afe", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/terry-pa...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1513642505...", hidden: false, created_at: "2017-12-19 01:03:14", updated_at: "2017-12-19 01:03:14", published_at: "2017-12-19 00:14:00">, #<Entry id: 519291, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-21", title: "Spinnerette - Issue 26 - 21", etag: "76929f0393914fc225a9b7b54b56db2ada87fd0a", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1513169822...", hidden: false, created_at: "2017-12-13 16:27:24", updated_at: "2017-12-13 16:27:24", published_at: "2017-12-13 12:56:00">, #<Entry id: 519025, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/spinny-and-mm-by-...", title: "Spinnerette - Spinny and MM by Brook", etag: "b7cf58c35f0788249b8daf1e021bd0b7ab81f426", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/spinny-a...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1512997415...", hidden: false, created_at: "2017-12-11 14:25:17", updated_at: "2017-12-11 14:25:17", published_at: "2017-12-11 13:03:00">]

06 Dec 2017 - 13:07

04 Dec 2017 - 12:52

29 Nov 2017 - 12:50

27 Nov 2017 - 13:09

23 Nov 2017 - 05:05

20 Nov 2017 - 13:04

15 Nov 2017 - 12:47

13 Nov 2017 - 14:12

06 Nov 2017 - 13:11

01 Nov 2017 - 04:38

[#<Entry id: 518315, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-20", title: "Spinnerette - Issue 26 - 20", etag: "914c1854179f0f0f222112fd55d91f52c26dc362", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1512565649...", hidden: false, created_at: "2017-12-06 15:17:37", updated_at: "2017-12-06 15:17:37", published_at: "2017-12-06 13:07:00">, #<Entry id: 517925, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-19", title: "Spinnerette - Issue 26 - 19", etag: "9c24fba0529febfc5801c440f5fb77de919432f2", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1512391968...", hidden: false, created_at: "2017-12-04 12:55:10", updated_at: "2017-12-04 12:55:10", published_at: "2017-12-04 12:52:00">, #<Entry id: 517047, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-18", title: "Spinnerette - Issue 26 - 18", etag: "5e3f6d67fc5be0df0abbc92302bf0cb55df23324", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1511959864...", hidden: false, created_at: "2017-11-29 13:32:03", updated_at: "2017-11-29 13:32:03", published_at: "2017-11-29 12:50:00">, #<Entry id: 516867, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/spinny-sketch", title: "Spinnerette - Spinny sketch", etag: "b65de3839973381c996b80de297c46934c0f730c", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/spinny-s...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1511788176...", hidden: false, created_at: "2017-11-27 13:10:13", updated_at: "2017-11-27 13:10:13", published_at: "2017-11-27 13:09:00">, #<Entry id: 516515, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-17", title: "Spinnerette - Issue 26 - 17", etag: "e549cbb147c508d10318e162a531f58e3917ba58", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1511413547...", hidden: false, created_at: "2017-11-23 05:57:52", updated_at: "2017-11-23 05:57:52", published_at: "2017-11-23 05:05:00">, #<Entry id: 516238, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-16", title: "Spinnerette - Issue 26 - 16", etag: "d7d67b9073018efa568253c1e9980ff51d90df49", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1511183109...", hidden: false, created_at: "2017-11-20 13:30:08", updated_at: "2017-11-20 13:30:08", published_at: "2017-11-20 13:04:00">, #<Entry id: 515780, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-15", title: "Spinnerette - Issue 26 - 15", etag: "ba377cfad2886c688598d35af9ba60a2d62b3a3e", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1510750057...", hidden: false, created_at: "2017-11-15 13:43:29", updated_at: "2017-11-15 13:43:29", published_at: "2017-11-15 12:47:00">, #<Entry id: 515548, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-14", title: "Spinnerette - Issue 26 - 14", etag: "2d901865b01c773766d95c893681cbaf37e895b7", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1510582370...", hidden: false, created_at: "2017-11-13 16:24:54", updated_at: "2017-11-13 16:24:54", published_at: "2017-11-13 14:12:00">, #<Entry id: 514678, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-13", title: "Spinnerette - Issue 26 - 13", etag: "efdd4a9e61b79343f197a71efa623c5f38d6c13c", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1509973915...", hidden: false, created_at: "2017-11-06 13:27:23", updated_at: "2017-11-06 13:27:23", published_at: "2017-11-06 13:11:00">, #<Entry id: 514106, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-12", title: "Spinnerette - Issue 26 - 12", etag: "e9d982e0b3f9fe32ca745eab36a5a8b563991cce", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1509403210...", hidden: false, created_at: "2017-11-01 07:19:39", updated_at: "2017-11-01 07:19:39", published_at: "2017-11-01 04:38:00">]

30 Oct 2017 - 12:07

25 Oct 2017 - 13:01

23 Oct 2017 - 11:41

18 Oct 2017 - 12:03

16 Oct 2017 - 11:37

11 Oct 2017 - 04:24

09 Oct 2017 - 04:49

04 Oct 2017 - 04:49

02 Oct 2017 - 11:34

27 Sep 2017 - 12:01

[#<Entry id: 513866, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/nycc-sketch-2", title: "Spinnerette - NYCC sketch 2", etag: "38801241e1de188fcee2215f5f94118b21b77e51", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/nycc-ske...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1509365251...", hidden: false, created_at: "2017-10-30 15:17:53", updated_at: "2017-10-30 15:17:53", published_at: "2017-10-30 12:07:00">, #<Entry id: 513341, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/nycc-sketch", title: "Spinnerette - NYCC sketch", etag: "1d1ae59b69b12a768d1d2718a9d099ae91ce3f22", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/nycc-ske...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1508936520...", hidden: false, created_at: "2017-10-25 15:05:13", updated_at: "2017-10-25 15:05:13", published_at: "2017-10-25 13:01:00">, #<Entry id: 513054, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-11", title: "Spinnerette - Issue 26 - 11", etag: "36e3f693f4928dd47c2612747ca7fd59447a80e9", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1508758949...", hidden: false, created_at: "2017-10-23 15:10:08", updated_at: "2017-10-23 15:10:08", published_at: "2017-10-23 11:41:00">, #<Entry id: 512512, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-10", title: "Spinnerette - Issue 26 - 10", etag: "7d6a1d09027ab48f13adb67ebcf6020ebfdde3ad", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1508328259...", hidden: false, created_at: "2017-10-18 12:35:13", updated_at: "2017-10-18 12:35:13", published_at: "2017-10-18 12:03:00">, #<Entry id: 512239, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-09", title: "Spinnerette - Issue 26 - 09", etag: "b1b7b9636101549dba481a8f1c577be3ce91f361", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1508153878...", hidden: false, created_at: "2017-10-16 12:55:09", updated_at: "2017-10-16 12:55:09", published_at: "2017-10-16 11:37:00">, #<Entry id: 511627, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-08", title: "Spinnerette - Issue 26 - 08", etag: "33bfbcab28f300778fb9ce1b5e8fe5137ddb6e5f", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1507688678...", hidden: false, created_at: "2017-10-11 05:44:41", updated_at: "2017-10-11 05:44:41", published_at: "2017-10-11 04:24:00">, #<Entry id: 511349, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-07", title: "Spinnerette - Issue 26 - 07", etag: "9630dcedb85977031fb8cc32a4b1402a07814791", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1507071005...", hidden: false, created_at: "2017-10-09 06:04:59", updated_at: "2017-10-09 06:04:59", published_at: "2017-10-09 04:49:00">, #<Entry id: 510788, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-06", title: "Spinnerette - Issue 26 - 06", etag: "9f1b929f35f6e777a7ec2fa8eb4ffa8dabf349ba", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1507070982...", hidden: false, created_at: "2017-10-04 04:54:50", updated_at: "2017-10-04 04:54:50", published_at: "2017-10-04 04:49:00">, #<Entry id: 510569, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-05", title: "Spinnerette - Issue 26 - 05", etag: "18fc4124cf0df42fa9bb1bc62fe73f6c2f6f0f07", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1506944076...", hidden: false, created_at: "2017-10-02 14:17:30", updated_at: "2017-10-02 14:17:30", published_at: "2017-10-02 11:34:00">, #<Entry id: 510014, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-04", title: "Spinnerette - Issue 26 - 04", etag: "d59c1c1d48f41493b199214b6617114e2ff342a4", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1506513728...", hidden: false, created_at: "2017-09-27 13:50:14", updated_at: "2017-09-27 13:50:14", published_at: "2017-09-27 12:01:00">]

25 Sep 2017 - 11:40

20 Sep 2017 - 11:02

18 Sep 2017 - 04:55

13 Sep 2017 - 04:05

11 Sep 2017 - 04:24

06 Sep 2017 - 04:33

02 Sep 2017 - 14:45

30 Aug 2017 - 11:50

28 Aug 2017 - 11:32

22 Aug 2017 - 22:17

[#<Entry id: 509744, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-03", title: "Spinnerette - Issue 26 - 03", etag: "144c748f0017b404f0efab4ec620cc1146b91dc3", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1506339626...", hidden: false, created_at: "2017-09-25 14:00:10", updated_at: "2017-09-25 14:00:10", published_at: "2017-09-25 11:40:00">, #<Entry id: 509223, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-02", title: "Spinnerette - Issue 26 - 02", etag: "dd355ade811c83737958e4b5f839f7f48fab2b11", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1505905357...", hidden: false, created_at: "2017-09-20 12:07:59", updated_at: "2017-09-20 12:07:59", published_at: "2017-09-20 11:02:00">, #<Entry id: 507940, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-01b", title: "Spinnerette - Issue 26 - 01b", etag: "59771d5f8ab18ff698607350ec18f76c12296572", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1505696172...", hidden: false, created_at: "2017-09-18 05:27:25", updated_at: "2017-09-18 05:27:25", published_at: "2017-09-18 04:55:00">, #<Entry id: 507418, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26-01", title: "Spinnerette - Issue 26 - 01", etag: "21f91f5e890bc2a5ec388523993f6547f6329504", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-26...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1505257536...", hidden: false, created_at: "2017-09-13 06:30:35", updated_at: "2017-09-13 06:30:35", published_at: "2017-09-13 04:05:00">, #<Entry id: 507179, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 32", etag: "16f6aa64ec15fe462469db0a38d2719d7bb177f9", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1505089490...", hidden: false, created_at: "2017-09-11 05:00:20", updated_at: "2017-09-11 05:00:20", published_at: "2017-09-11 04:24:00">, #<Entry id: 506752, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 31", etag: "d3c276830c23b1524bb272dbf07549c96571f5ea", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1504575211...", hidden: false, created_at: "2017-09-06 05:22:21", updated_at: "2017-09-06 05:22:21", published_at: "2017-09-06 04:33:00">, #<Entry id: 506405, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 30", etag: "466e857fd599031aa0f9a43813519c2bb1a564c8", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1504363566...", hidden: false, created_at: "2017-09-02 14:57:39", updated_at: "2017-09-02 14:57:39", published_at: "2017-09-02 14:45:00">, #<Entry id: 506106, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 29", etag: "348bc3c76ebb1b2f4bf03d90feb1574ef9a43ac6", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1504093825...", hidden: false, created_at: "2017-08-30 14:18:06", updated_at: "2017-08-30 14:18:06", published_at: "2017-08-30 11:50:00">, #<Entry id: 505826, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 28", etag: "056c663e1f88f3526b114ccf7c73378c25e6e2ec", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1503919960...", hidden: false, created_at: "2017-08-28 12:57:22", updated_at: "2017-08-28 12:57:22", published_at: "2017-08-28 11:32:00">, #<Entry id: 505268, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 27", etag: "828c7aee595ea5383a03e64c2685cc2ffdb1b5c5", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1503440268...", hidden: false, created_at: "2017-08-23 00:40:03", updated_at: "2017-08-23 00:40:03", published_at: "2017-08-22 22:17:00">]

21 Aug 2017 - 11:12

16 Aug 2017 - 04:20

15 Aug 2017 - 02:19

09 Aug 2017 - 11:50

07 Aug 2017 - 11:42

02 Aug 2017 - 11:50

31 Jul 2017 - 11:49

26 Jul 2017 - 11:44

24 Jul 2017 - 11:45

19 Jul 2017 - 11:39

[#<Entry id: 505098, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 26", etag: "8e3eb9f9a08925fd80c3eb1e50a8d4d29ee67e92", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1503314003...", hidden: false, created_at: "2017-08-21 12:04:53", updated_at: "2017-08-21 12:04:53", published_at: "2017-08-21 11:12:00">, #<Entry id: 504603, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 25", etag: "70e611730210fb9d355b2f1c7a3d44fc5b5e4f18", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1502677246...", hidden: false, created_at: "2017-08-16 06:35:18", updated_at: "2017-08-16 06:35:18", published_at: "2017-08-16 04:20:00">, #<Entry id: 504469, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 24", etag: "448cf8c34a140428327682eb953d59519a42484a", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1502677215...", hidden: false, created_at: "2017-08-15 03:57:37", updated_at: "2017-08-15 03:57:37", published_at: "2017-08-15 02:19:00">, #<Entry id: 504031, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 23", etag: "ff223c6ba63ee9f5c6921586771f1cd0257e141b", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1502279447...", hidden: false, created_at: "2017-08-09 14:00:40", updated_at: "2017-08-09 14:00:40", published_at: "2017-08-09 11:50:00">, #<Entry id: 503797, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 22", etag: "15f6a5e380899365ce788b6f6bc34f74fe404589", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1502106175...", hidden: false, created_at: "2017-08-07 12:50:24", updated_at: "2017-08-07 12:50:24", published_at: "2017-08-07 11:42:00">, #<Entry id: 503341, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 21", etag: "4b179d926216f2b65914ea7dbf59423b3a1e7940", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1501674626...", hidden: false, created_at: "2017-08-02 12:23:00", updated_at: "2017-08-02 12:23:00", published_at: "2017-08-02 11:50:00">, #<Entry id: 503110, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 20", etag: "891fce3f81fb5eae2801edae83b0815fcc04486e", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1501501805...", hidden: false, created_at: "2017-07-31 13:55:12", updated_at: "2017-07-31 13:55:12", published_at: "2017-07-31 11:49:00">, #<Entry id: 502650, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 19", etag: "055c35a0e541dc0783e32434421b30020d2d0769", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1501069496...", hidden: false, created_at: "2017-07-26 12:30:22", updated_at: "2017-07-26 12:30:22", published_at: "2017-07-26 11:44:00">, #<Entry id: 502428, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 18", etag: "018fb6598068a9c3d30b35c8b9cfb089ab9546f1", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1500896746...", hidden: false, created_at: "2017-07-24 12:05:17", updated_at: "2017-07-24 12:05:17", published_at: "2017-07-24 11:45:00">, #<Entry id: 501987, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 17", etag: "223213ccdad0539090de7550e9750bd58ecb6ed3", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1500464403...", hidden: false, created_at: "2017-07-19 13:35:49", updated_at: "2017-07-19 13:35:49", published_at: "2017-07-19 11:39:00">]

17 Jul 2017 - 11:52

12 Jul 2017 - 11:40

10 Jul 2017 - 11:32

05 Jul 2017 - 12:39

03 Jul 2017 - 14:55

28 Jun 2017 - 11:45

26 Jun 2017 - 11:42

21 Jun 2017 - 11:38

19 Jun 2017 - 11:37

14 Jun 2017 - 04:37

[#<Entry id: 501732, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 16", etag: "030cda16c7c0daf11da5992e81ff39afd7891efb", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1500292378...", hidden: false, created_at: "2017-07-17 13:42:47", updated_at: "2017-07-17 13:42:47", published_at: "2017-07-17 11:52:00">, #<Entry id: 501279, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 15", etag: "acbd97d5ba3f22eae3a4dc89ff4dfc07edb9e6ed", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1499859644...", hidden: false, created_at: "2017-07-12 12:36:00", updated_at: "2017-07-12 12:36:00", published_at: "2017-07-12 11:40:00">, #<Entry id: 501011, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 14", etag: "bdb09fccd68df9d013de89398a0ba9d139c04a5e", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1499686375...", hidden: false, created_at: "2017-07-10 13:35:49", updated_at: "2017-07-10 13:35:49", published_at: "2017-07-10 11:32:00">, #<Entry id: 500546, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 13", etag: "29d502357e24a8cf0b0d38a2726448b779139a04", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1499258373...", hidden: false, created_at: "2017-07-05 14:45:28", updated_at: "2017-07-05 14:45:28", published_at: "2017-07-05 12:39:00">, #<Entry id: 500316, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 12", etag: "0b30a5f64b7635f58127075f9cbc8faf65471b6a", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1499093785...", hidden: false, created_at: "2017-07-03 15:25:27", updated_at: "2017-07-03 15:25:27", published_at: "2017-07-03 14:55:00">, #<Entry id: 499817, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 11", etag: "231bfdbfbd6c0876e7fe09cbbea7607d9dc49db5", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1498650331...", hidden: false, created_at: "2017-06-28 13:26:05", updated_at: "2017-06-28 13:26:05", published_at: "2017-06-28 11:45:00">, #<Entry id: 499537, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 10", etag: "d1c7f2fdc51c29d2c986f2e3ce1e924f47519c6b", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1498477356...", hidden: false, created_at: "2017-06-26 12:50:39", updated_at: "2017-06-26 12:50:39", published_at: "2017-06-26 11:42:00">, #<Entry id: 499047, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 09", etag: "e7961fa27d15d3405d5f5381854ca78bd2aebdba", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1498045133...", hidden: false, created_at: "2017-06-21 14:35:36", updated_at: "2017-06-21 14:35:36", published_at: "2017-06-21 11:38:00">, #<Entry id: 498813, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 08", etag: "bd88b8dfa163c4dfdfc1a55d36ad04dea2e189c3", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1497872257...", hidden: false, created_at: "2017-06-19 14:10:51", updated_at: "2017-06-19 14:10:51", published_at: "2017-06-19 11:37:00">, #<Entry id: 498227, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 07", etag: "1176958afc841d28473a198818a9efaa0714ac04", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1497353888...", hidden: false, created_at: "2017-06-14 06:10:44", updated_at: "2017-06-14 06:10:44", published_at: "2017-06-14 04:37:00">]

12 Jun 2017 - 11:34

07 Jun 2017 - 11:40

05 Jun 2017 - 11:36

31 May 2017 - 11:54

29 May 2017 - 15:33

24 May 2017 - 11:43

22 May 2017 - 11:36

17 May 2017 - 11:40

15 May 2017 - 11:44

15 May 2017 - 11:44

[#<Entry id: 497973, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 06", etag: "faeb8ed957c1fff02de9d4d9640440f594da8369", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1497267282...", hidden: false, created_at: "2017-06-12 11:56:29", updated_at: "2017-06-12 11:56:29", published_at: "2017-06-12 11:34:00">, #<Entry id: 497470, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 05", etag: "0b6ef5a47ec2a37d799b002d7f1495a63015db6b", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1496835638...", hidden: false, created_at: "2017-06-07 14:24:54", updated_at: "2017-06-07 14:24:54", published_at: "2017-06-07 11:40:00">, #<Entry id: 497154, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 04", etag: "9df806863e3f220f309cdb15f318699ac70de2bc", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1496662621...", hidden: false, created_at: "2017-06-05 13:15:23", updated_at: "2017-06-05 13:15:23", published_at: "2017-06-05 11:36:00">, #<Entry id: 496562, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 03", etag: "812a75072d42ceda7d8cbe17db97a848846f5980", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1496231705...", hidden: false, created_at: "2017-05-31 12:00:43", updated_at: "2017-05-31 12:00:43", published_at: "2017-05-31 11:54:00">, #<Entry id: 496349, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 02", etag: "d17737870c7d08095ececf1d1c5ba983087a0b99", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1496072017...", hidden: false, created_at: "2017-05-29 16:44:39", updated_at: "2017-05-29 16:44:39", published_at: "2017-05-29 15:33:00">, #<Entry id: 495804, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - 1", etag: "be5d344ca2b81f5ab77ec17c8a734ddf7d18c1b1", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1495626262...", hidden: false, created_at: "2017-05-24 13:45:23", updated_at: "2017-05-24 13:45:23", published_at: "2017-05-24 11:43:00">, #<Entry id: 495492, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/league-of-canadia...", title: "Spinnerette - League of Canadian Superheroes - Cov...", etag: "45e23ed3927fffbcb528449f583bbbcfc9f19547", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/league-o...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1495453031...", hidden: false, created_at: "2017-05-22 13:08:27", updated_at: "2017-05-22 13:08:27", published_at: "2017-05-22 11:36:00">, #<Entry id: 494977, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/patreon", title: "Spinnerette - Patreon", etag: "3685eb2f166ee8a6c7a5c1a867e3a913500d1987", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/patreon\"...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1495021279...", hidden: false, created_at: "2017-05-17 13:24:59", updated_at: "2017-05-17 13:24:59", published_at: "2017-05-17 11:40:00">, #<Entry id: 494649, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 30", etag: "bc0ab2c38c5a07a3a6c7820f9344084f7efcd6c2", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1494848676...", hidden: false, created_at: "2017-05-15 11:55:32", updated_at: "2017-05-15 11:55:32", published_at: "2017-05-15 11:44:00">, #<Entry id: 494650, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 30", etag: "bc0ab2c38c5a07a3a6c7820f9344084f7efcd6c2", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1494848676...", hidden: false, created_at: "2017-05-15 11:55:32", updated_at: "2017-05-15 11:55:32", published_at: "2017-05-15 11:44:00">]

10 May 2017 - 23:50

08 May 2017 - 11:41

03 May 2017 - 11:44

01 May 2017 - 18:18

24 Apr 2017 - 11:36

19 Apr 2017 - 22:52

17 Apr 2017 - 11:44

12 Apr 2017 - 11:39

10 Apr 2017 - 11:39

05 Apr 2017 - 22:47

[#<Entry id: 494146, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 29", etag: "637ec4caab4e2892a67afde85fce9755ead20f9d", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1494460222...", hidden: false, created_at: "2017-05-11 01:30:10", updated_at: "2017-05-11 01:30:10", published_at: "2017-05-10 23:50:00">, #<Entry id: 493794, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 28", etag: "838f499469269ff8bf90d98f77f7fd74ab1aa850", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1494243733...", hidden: false, created_at: "2017-05-08 12:17:23", updated_at: "2017-05-08 12:17:23", published_at: "2017-05-08 11:41:00">, #<Entry id: 493246, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 27", etag: "f9af6cd0a016619ded91372d3272243a0ac2d864", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1493811861...", hidden: false, created_at: "2017-05-03 13:10:43", updated_at: "2017-05-03 13:10:43", published_at: "2017-05-03 11:44:00">, #<Entry id: 492984, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 26", etag: "8fae2222db9b994d249422e314e62918160a6bf7", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1493662725...", hidden: false, created_at: "2017-05-01 18:44:39", updated_at: "2017-05-01 18:44:39", published_at: "2017-05-01 18:18:00">, #<Entry id: 492064, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 25", etag: "58d2a299d32ed29cf323d690ebaf613fdd4ab51a", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1493033806...", hidden: false, created_at: "2017-04-24 12:45:39", updated_at: "2017-04-24 12:45:39", published_at: "2017-04-24 11:36:00">, #<Entry id: 491561, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 24", etag: "c57a015c2b2384c47017b080c72e27bf7a938581", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1492642354...", hidden: false, created_at: "2017-04-20 00:57:34", updated_at: "2017-04-20 00:57:34", published_at: "2017-04-19 22:52:00">, #<Entry id: 491226, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 23", etag: "fabfd15d57d86ef96da70c2ec0cd5b15a973c649", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1492429464...", hidden: false, created_at: "2017-04-17 14:27:21", updated_at: "2017-04-17 14:27:21", published_at: "2017-04-17 11:44:00">, #<Entry id: 490703, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 22", etag: "ee24a4b02ea65e7dca152b549bf418ef9c7bd9c2", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1491997218...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 12:58:09", updated_at: "2017-04-14 12:58:09", published_at: "2017-04-12 11:39:00">, #<Entry id: 490704, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/spinny-gravity", title: "Spinnerette - Spinny Gravity", etag: "96e4c0934d11c2cfdcac6fc6296ac1e6d997f0f4", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/spinny-g...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1491824381...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 12:58:09", updated_at: "2017-04-14 12:58:09", published_at: "2017-04-10 11:39:00">, #<Entry id: 490705, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 21", etag: "394fc859e68e0ce79df4dbfbaf055df162faf6ed", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1491432475...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 12:58:09", updated_at: "2017-04-14 12:58:09", published_at: "2017-04-05 22:47:00">]

03 Apr 2017 - 13:45

29 Mar 2017 - 13:42

26 Mar 2017 - 19:34

22 Mar 2017 - 12:44

20 Mar 2017 - 12:48

15 Mar 2017 - 05:51

13 Mar 2017 - 12:47

08 Mar 2017 - 13:40

06 Mar 2017 - 13:41

01 Mar 2017 - 13:43

[#<Entry id: 489777, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 20", etag: "f3adccc8189b8d3d220fca88b63231a4cfa39add", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1491219970...", hidden: false, created_at: "2017-04-03 15:02:47", updated_at: "2017-04-03 15:02:47", published_at: "2017-04-03 13:45:00">, #<Entry id: 489170, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 19", etag: "63a2b072c080c5202e351a54eaaeeb10243e5259", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1490787752...", hidden: false, created_at: "2017-03-29 16:20:24", updated_at: "2017-03-29 16:20:24", published_at: "2017-03-29 13:42:00">, #<Entry id: 488729, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 18", etag: "c15bdc649e6cdee0182c2dbb795e65ffdc1ed139", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1490549696...", hidden: false, created_at: "2017-03-26 21:25:00", updated_at: "2017-03-26 21:25:00", published_at: "2017-03-26 19:34:00">, #<Entry id: 488193, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 17", etag: "ea43ade322692f2e537aeaf6e262e67145cd1ad2", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1490183054...", hidden: false, created_at: "2017-03-22 13:57:17", updated_at: "2017-03-22 13:57:17", published_at: "2017-03-22 12:44:00">, #<Entry id: 487875, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 16", etag: "e2e7ad57b08380e8d0179592016da1155a1ae11a", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1490010540...", hidden: false, created_at: "2017-03-20 14:32:27", updated_at: "2017-03-20 14:32:27", published_at: "2017-03-20 12:48:00">, #<Entry id: 487102, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/water-writer", title: "Spinnerette - Water Writer", etag: "317fab6e32aa5fed831c8af661855f76c855e380", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/water-wr...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1489492321...", hidden: false, created_at: "2017-03-15 09:24:59", updated_at: "2017-03-15 09:24:59", published_at: "2017-03-15 05:51:00">, #<Entry id: 486857, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 15", etag: "c07a55996f766a646777be616ded4b2afe74410c", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1489405677...", hidden: false, created_at: "2017-03-13 13:44:38", updated_at: "2017-03-13 13:44:38", published_at: "2017-03-13 12:47:00">, #<Entry id: 486280, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 14", etag: "278f38dcf114c18ef738f545bdd28dd4d20f1d4c", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1488976866...", hidden: false, created_at: "2017-03-08 15:24:49", updated_at: "2017-03-08 15:24:49", published_at: "2017-03-08 13:40:00">, #<Entry id: 485979, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 13", etag: "91fe4cf8c332ca0d1949806b7978dc6515dc7ea0", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1488804136...", hidden: false, created_at: "2017-03-06 16:54:49", updated_at: "2017-03-06 16:54:49", published_at: "2017-03-06 13:41:00">, #<Entry id: 485392, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 12", etag: "7cce330991add4590f986009873a64944b9c1003", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1488372217...", hidden: false, created_at: "2017-03-01 17:39:48", updated_at: "2017-03-01 17:39:48", published_at: "2017-03-01 13:43:00">]

27 Feb 2017 - 13:38

22 Feb 2017 - 13:43

20 Feb 2017 - 13:40

15 Feb 2017 - 13:31

13 Feb 2017 - 13:40

08 Feb 2017 - 13:38

06 Feb 2017 - 13:39

30 Jan 2017 - 13:40

25 Jan 2017 - 13:47

23 Jan 2017 - 13:45

[#<Entry id: 485017, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 11", etag: "beffea113125b588f5659eb0e7affa3ab857cc21", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1488199151...", hidden: false, created_at: "2017-02-27 13:54:44", updated_at: "2017-02-27 13:54:44", published_at: "2017-02-27 13:38:00">, #<Entry id: 484412, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 10", etag: "1fd905199a9d180ae8c84fbb1281e097dff5c3dc", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1487767505...", hidden: false, created_at: "2017-02-22 13:57:22", updated_at: "2017-02-22 13:57:22", published_at: "2017-02-22 13:43:00">, #<Entry id: 484044, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 09", etag: "9400d1246314b73b355a217856a961145805681d", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1487594486...", hidden: false, created_at: "2017-02-20 14:16:56", updated_at: "2017-02-20 14:16:56", published_at: "2017-02-20 13:40:00">, #<Entry id: 483390, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 08", etag: "c9688626babe06db4e12748a131efc210485ef92", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1487161929...", hidden: false, created_at: "2017-02-15 15:41:52", updated_at: "2017-02-15 15:41:52", published_at: "2017-02-15 13:31:00">, #<Entry id: 483029, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 07", etag: "8541be872a947ae4b77f637c04bbd6ba5f41f2bf", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1486989654...", hidden: false, created_at: "2017-02-13 15:46:57", updated_at: "2017-02-13 15:46:57", published_at: "2017-02-13 13:40:00">, #<Entry id: 482369, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 06", etag: "1ac50c2d1c9260f4676927535efb55d9957929c4", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1486557497...", hidden: false, created_at: "2017-02-08 17:10:00", updated_at: "2017-02-08 17:10:00", published_at: "2017-02-08 13:38:00">, #<Entry id: 482008, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 05", etag: "184ad3f9d7b2930892f5c0b9f763d268b2f465ba", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1486384780...", hidden: false, created_at: "2017-02-06 14:14:57", updated_at: "2017-02-06 14:14:57", published_at: "2017-02-06 13:39:00">, #<Entry id: 480905, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 04", etag: "65f85c80f38a1e0bdd8c09129027863ac7979b8d", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1485780025...", hidden: false, created_at: "2017-01-30 15:07:43", updated_at: "2017-01-30 15:07:43", published_at: "2017-01-30 13:40:00">, #<Entry id: 480171, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 03", etag: "070a8d637afdc06cea0349313440f03873c95c6c", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1485348480...", hidden: false, created_at: "2017-01-25 14:14:50", updated_at: "2017-01-25 14:14:50", published_at: "2017-01-25 13:47:00">, #<Entry id: 479852, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 02", etag: "b28b3e7af4e13eadc53913a1fca3b85ce347771b", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1485175528...", hidden: false, created_at: "2017-01-23 15:12:37", updated_at: "2017-01-23 15:12:37", published_at: "2017-01-23 13:45:00">]

18 Jan 2017 - 13:40

16 Jan 2017 - 06:53

11 Jan 2017 - 13:35

09 Jan 2017 - 13:47

04 Jan 2017 - 13:39

02 Jan 2017 - 17:05

28 Dec 2016 - 14:12

26 Dec 2016 - 06:33

21 Dec 2016 - 13:40

19 Dec 2016 - 13:20

[#<Entry id: 479173, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - 01", etag: "808a5761948b4b9bcbec4990dac98bcb14571738", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1484743230...", hidden: false, created_at: "2017-01-18 15:59:54", updated_at: "2017-01-18 15:59:54", published_at: "2017-01-18 13:40:00">, #<Entry id: 478766, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25-power-sw...", title: "Spinnerette - Issue 25 - Power Swap - Cover", etag: "2b2808ad15e8f54fe2d419490f75c1849f43b9e5", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/issue-25...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1484178837...", hidden: false, created_at: "2017-01-16 07:07:46", updated_at: "2017-01-16 07:07:46", published_at: "2017-01-16 06:53:00">, #<Entry id: 478226, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/preview-art-2", title: "Spinnerette - Preview Art", etag: "5dcc6e6c1bf0dd87b54033133a7f2479690c3f23", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/preview-...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1484138142...", hidden: false, created_at: "2017-01-11 16:52:53", updated_at: "2017-01-11 16:52:53", published_at: "2017-01-11 13:35:00">, #<Entry id: 477913, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/preview-art", title: "Spinnerette - Preview Art", etag: "ff336d997741ac8679da3447f13bc6a214901023", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/preview-...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1483966053...", hidden: false, created_at: "2017-01-09 17:32:25", updated_at: "2017-01-09 17:32:25", published_at: "2017-01-09 13:47:00">, #<Entry id: 477298, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-1", title: "Spinnerette - White Heron - 1", etag: "d48e7d8c52c4668f9f6b5a5d58ea217a0aa78026", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1483533573...", hidden: false, created_at: "2017-01-04 17:32:53", updated_at: "2017-01-04 17:32:53", published_at: "2017-01-04 13:39:00">, #<Entry id: 477038, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-122", title: "Spinnerette - White Heron - 1.22", etag: "54e8fa721efcb7917ef7f5ed137e8421fef181fa", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1483373159...", hidden: false, created_at: "2017-01-02 19:42:25", updated_at: "2017-01-02 19:42:25", published_at: "2017-01-02 17:05:00">, #<Entry id: 476415, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-121", title: "Spinnerette - White Heron - 1.21", etag: "608fa832a17fe5697e37c112dfa958df7ca99216", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1482930753...", hidden: false, created_at: "2016-12-28 14:12:36", updated_at: "2016-12-28 14:12:36", published_at: "2016-12-28 14:12:00">, #<Entry id: 476138, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-120", title: "Spinnerette - White Heron - 1.20", etag: "1546b821696cc00e9c015034bd1515e82ac2cd2e", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1482550423...", hidden: false, created_at: "2016-12-26 09:43:08", updated_at: "2016-12-26 09:43:08", published_at: "2016-12-26 06:33:00">, #<Entry id: 475568, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-119", title: "Spinnerette - White Heron - 1.19", etag: "2767bf69657c8bcc2c6c08d56bcb825128a4bf38", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1482324069...", hidden: false, created_at: "2016-12-21 15:57:38", updated_at: "2016-12-21 15:57:38", published_at: "2016-12-21 13:40:00">, #<Entry id: 475213, blog_id: 1458, url: "http://www.spinnyverse.com/comic/white-heron-118", title: "Spinnerette - White Heron - 1.18", etag: "0be09bed4a61c40591397e346ab2aa432794ac0f", description: "<a href=\"http://www.spinnyverse.com/comic/white-he...", image: "http://www.spinnyverse.com/comicsthumbs/1482150058...", hidden: false, created_at: "2016-12-19 15:26:54", updated_at: "2016-12-19 15:26:54", published_at: "2016-12-19 13:20:00">]

Spinnerette

parKrazyKrow | 4 abonnés | Ajouté le 16 Jul 2012
http://www.spinnyverse.com

Description

Les aventures d'une superhéroïne qui a acquis ses superpouvoirs par mutation de son ADN avec des gènes arachnoïdes.

Catégories

HumourIllustrationAdulteWebcomics

Ils aiment

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?