Bug Martini

17 Oct 2018 - 05:23

17 Oct 2018 - 05:17

12 Oct 2018 - 06:15

10 Oct 2018 - 04:55

08 Oct 2018 - 06:20

05 Oct 2018 - 04:29

03 Oct 2018 - 03:49

01 Oct 2018 - 04:57

28 Sep 2018 - 04:19

26 Sep 2018 - 03:28

[#<Entry id: 551864, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/sickt/", title: "Sickt!", etag: "93be5c2ff598ff72e87ea7f273a5809b54578afb", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/sickt...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-10-17 07:20:50", updated_at: "2018-10-17 07:20:50", published_at: "2018-10-17 05:23:52">, #<Entry id: 551865, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/an-agamotto-a-day...", title: "An Agamotto a Day Keeps the Doctor Away", etag: "5923bb20fdc646b5c49255ae934c86f0458525d6", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/an-ag...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-10-17 07:20:50", updated_at: "2018-10-17 07:20:50", published_at: "2018-10-17 05:17:22">, #<Entry id: 551389, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/chumping-iron/", title: "Chumping Iron", etag: "859cc051e9272225ae9e842278b771e86c76d3a0", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/chump...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-10-12 08:35:11", updated_at: "2018-10-12 08:35:11", published_at: "2018-10-12 06:15:31">, #<Entry id: 551069, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/phone-of-contenti...", title: "Phone of Contention", etag: "7be17fb18cc37a1f49282564c09ed386e4a9d248", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/phone...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-10-10 05:37:23", updated_at: "2018-10-10 05:37:23", published_at: "2018-10-10 04:55:13">, #<Entry id: 550851, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/a-tot-mess/", title: "A Tot Mess", etag: "3d12f0392c5b3617ecb2f506a4dba997213b8bc9", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/a-tot...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-10-08 07:55:11", updated_at: "2018-10-08 07:55:11", published_at: "2018-10-08 06:20:17">, #<Entry id: 550612, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/one-bad-apple-foi...", title: "One Bad Apple Foils the Bunch", etag: "9e0305d450454e698c57584bf7e76c044e6359d4", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/one-b...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-10-05 05:17:16", updated_at: "2018-10-05 05:17:16", published_at: "2018-10-05 04:29:55">, #<Entry id: 550391, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/the-salad-daze/", title: "The Salad Daze", etag: "5a815e1eeee856cbd07459d47f8588fa3cb66d5f", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/the-s...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-10-03 06:11:31", updated_at: "2018-10-03 06:11:31", published_at: "2018-10-03 03:49:03">, #<Entry id: 550122, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/like-two-peas-in-...", title: "Like Two Peas in an Odd", etag: "8545f88672f3409818a37e54408ea7277f003189", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/like-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-10-01 07:00:03", updated_at: "2018-10-01 07:00:03", published_at: "2018-10-01 04:57:42">, #<Entry id: 549899, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/where-theres-soak...", title: "Where There’s Soak, There’s Ire", etag: "11f9794414dac434942b0968c84f3735579c0f5c", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/where...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-28 05:50:47", updated_at: "2018-09-28 05:50:47", published_at: "2018-09-28 04:19:00">, #<Entry id: 549630, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/jumpman/", title: "Jumpman", etag: "1d8a9092a7b259b90dd4b6cef7d808f1e23140f2", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/jumpm...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-26 06:07:20", updated_at: "2018-09-26 06:07:20", published_at: "2018-09-26 03:28:44">]

24 Sep 2018 - 04:16

21 Sep 2018 - 06:44

19 Sep 2018 - 03:16

17 Sep 2018 - 03:06

14 Sep 2018 - 03:15

12 Sep 2018 - 04:44

10 Sep 2018 - 06:22

07 Sep 2018 - 04:53

05 Sep 2018 - 03:19

03 Sep 2018 - 06:01

[#<Entry id: 549396, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/isnt-that-a-kick-...", title: "Isn’t That a Kick in the Pants", etag: "b67e595d45f2cbc73279ab5628d43490d9bb1932", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/isnt-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-24 04:40:32", updated_at: "2018-09-24 04:40:32", published_at: "2018-09-24 04:16:58">, #<Entry id: 549229, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/jd-glower-part-3/", title: "JD Glower – Part 3", etag: "090e2db36616ad20c2d176babcd78e82376ce558", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/jd-gl...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-21 07:14:25", updated_at: "2018-09-21 07:14:25", published_at: "2018-09-21 06:44:16">, #<Entry id: 548992, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/jd-glower-part-2/", title: "JD Glower – Part 2", etag: "f6320ffbf9338ee4dd7b5d57afd7822009be35f0", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/jd-gl...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-19 05:55:11", updated_at: "2018-09-19 05:55:11", published_at: "2018-09-19 03:16:03">, #<Entry id: 548725, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/jd-glower-part-1/", title: "JD Glower – Part 1", etag: "10a05e0e5eeadb2e969a52f3ca40ef0e82c7ad3f", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/jd-gl...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-17 05:20:19", updated_at: "2018-09-17 05:20:19", published_at: "2018-09-17 03:06:04">, #<Entry id: 548562, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/java-man/", title: "Java Man", etag: "cd70e34fd7145447d306ecf877f0338f3f316523", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/java-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-14 04:03:00", updated_at: "2018-09-14 04:03:00", published_at: "2018-09-14 03:15:53">, #<Entry id: 548353, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/meet-your-maker/", title: "Meet Your Maker", etag: "c3aab76c87f2b81b7827202add09fb2dc9a2e2a0", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/meet-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-12 07:05:11", updated_at: "2018-09-12 07:05:11", published_at: "2018-09-12 04:44:01">, #<Entry id: 548109, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/the-long-and-shor...", title: "The Long and Short of It", etag: "2db9addad6a7adcbb68f4b18c3b16b3936438e3f", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/the-l...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-10 07:17:47", updated_at: "2018-09-10 07:17:47", published_at: "2018-09-10 06:22:12">, #<Entry id: 547872, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/dumb-dumbs-and-dr...", title: "Dumb Dumbs and Dragons – Part 5", etag: "f040ac2ed958718298389e6ad97a307dd37cf7c9", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/dumb-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-07 05:57:37", updated_at: "2018-09-07 05:57:37", published_at: "2018-09-07 04:53:28">, #<Entry id: 547657, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/dumb-dumbs-and-dr...", title: "Dumb Dumbs and Dragons – Part 4", etag: "fe457fe491de61f2bdadc30a6714ac5cc89edcc8", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/dumb-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-05 05:09:42", updated_at: "2018-09-05 05:09:42", published_at: "2018-09-05 03:19:49">, #<Entry id: 547487, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/dumb-dumbs-and-dr...", title: "Dumb Dumbs And Dragons – Part 3", etag: "6d07ae970fa472fabd0796168ada2d7a799c4230", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/dumb-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-09-03 07:00:48", updated_at: "2018-09-03 07:00:48", published_at: "2018-09-03 06:01:02">]

31 Aug 2018 - 07:51

29 Aug 2018 - 06:06

27 Aug 2018 - 07:29

24 Aug 2018 - 03:42

22 Aug 2018 - 05:54

20 Aug 2018 - 04:19

17 Aug 2018 - 04:07

15 Aug 2018 - 02:47

13 Aug 2018 - 04:30

10 Aug 2018 - 02:20

[#<Entry id: 547312, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/dumb-dumbs-and-dr...", title: "Dumb Dumbs and Dragons – Part 2", etag: "a42670fd452e4d4d760a333fcf32fa51ffec95eb", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/dumb-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-31 10:32:37", updated_at: "2018-08-31 10:32:37", published_at: "2018-08-31 07:51:31">, #<Entry id: 547070, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/dumb-dumbs-and-dr...", title: "Dumb-Dumbs and Dragons – Part 1", etag: "f8d44ff7afe3b76d1f1b6fab06c653b7132e5e64", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/dumb-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-29 06:30:58", updated_at: "2018-08-29 06:30:58", published_at: "2018-08-29 06:06:54">, #<Entry id: 546883, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/my-inside-voice/", title: "My Inside Voice", etag: "85246395b199266c3e4a3aee00674a9a0e8bfe8f", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/my-in...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-27 10:00:10", updated_at: "2018-08-27 10:00:10", published_at: "2018-08-27 07:29:00">, #<Entry id: 546675, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/rock-you-like-a-h...", title: "Rock You Like a Hurricane", etag: "9ccb3dc1d8f8872fa39ad07b8c1263b988cade7d", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/rock-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-24 07:07:44", updated_at: "2018-08-24 07:07:44", published_at: "2018-08-24 03:42:42">, #<Entry id: 546396, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/egg-on-my-faceboo...", title: "Egg On My Facebook", etag: "9262db9557a64e48eecae643c6f30e6014101a30", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/egg-o...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-22 06:37:42", updated_at: "2018-08-22 06:37:42", published_at: "2018-08-22 05:54:18">, #<Entry id: 546174, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/taming-of-the-scr...", title: "Taming of the Screw", etag: "3fbd6257a28835e071c1483ebfc0515c8446bf72", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/tamin...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-20 04:21:14", updated_at: "2018-08-20 04:21:14", published_at: "2018-08-20 04:19:58">, #<Entry id: 545994, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/the-customer-is-a...", title: "The Customer is Always Blight", etag: "e9e3b816652149c7a0ea7aec7858fdd7fb97a336", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/the-c...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-17 04:22:21", updated_at: "2018-08-17 04:22:21", published_at: "2018-08-17 04:07:31">, #<Entry id: 545808, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/hate-expectations...", title: "Hate Expectations", etag: "6e502a981fbb2c085d6f2339e640b146770a8187", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/hate-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-15 05:15:11", updated_at: "2018-08-15 05:15:11", published_at: "2018-08-15 02:47:46">, #<Entry id: 545616, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/come-hell-or-high...", title: "Come Hell or High Watermelon", etag: "7c56459b71166160760ada54d71a456524521a8d", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/come-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-13 05:40:19", updated_at: "2018-08-13 05:40:19", published_at: "2018-08-13 04:30:55">, #<Entry id: 545420, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/cheese-the-day/", title: "Cheese the Day", etag: "c3d0e7e2cd1cfb48ba00e38e62bc80cc610032e3", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/chees...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-10 03:30:02", updated_at: "2018-08-10 03:30:02", published_at: "2018-08-10 02:20:39">]

08 Aug 2018 - 04:48

06 Aug 2018 - 05:18

03 Aug 2018 - 03:54

01 Aug 2018 - 05:02

30 Jul 2018 - 07:16

27 Jul 2018 - 04:28

25 Jul 2018 - 04:09

23 Jul 2018 - 06:20

20 Jul 2018 - 04:36

18 Jul 2018 - 04:06

[#<Entry id: 545226, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/banjo-is-a-no-go/", title: "Banjo is a No Go", etag: "64075086088e1e11ffd4ddccb5dbc11d5b8ef57c", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/banjo...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-08 05:30:09", updated_at: "2018-08-08 05:30:09", published_at: "2018-08-08 04:48:34">, #<Entry id: 545043, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/thats-how-i-roll/", title: "That’s How I Roll", etag: "ae8c020c56ef16a8aa2273bb1eb5465f050e1a86", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/thats...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-06 06:42:18", updated_at: "2018-08-06 06:42:18", published_at: "2018-08-06 05:18:19">, #<Entry id: 544820, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/receiving-my-walk...", title: "Receiving My Walking Papers", etag: "957ac98b3d253eb58a2f457a88201b79e5db6da4", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/recei...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-03 05:39:37", updated_at: "2018-08-03 05:39:37", published_at: "2018-08-03 03:54:52">, #<Entry id: 544656, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/art-work/", title: "Art Work", etag: "428fdcf4c78c627106daed0fc849a945e42f5cc8", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/art-w...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-08-01 07:30:08", updated_at: "2018-08-01 07:30:08", published_at: "2018-08-01 05:02:37">, #<Entry id: 544459, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/never-scream-wolf...", title: "Never Scream Wolf", etag: "51f190cd046dee0343842822269af369141e5cf3", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/never...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-30 11:05:31", updated_at: "2018-07-30 11:05:31", published_at: "2018-07-30 07:16:32">, #<Entry id: 544238, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/im-a-man-of-few-b...", title: "I’m a Man of Few Birds", etag: "8960d494b2f9a00a658e8533b034ec6338a8afa4", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/im-a-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-27 06:25:10", updated_at: "2018-07-27 06:25:10", published_at: "2018-07-27 04:28:02">, #<Entry id: 543976, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/leave-well-enough...", title: "Leave Well Enough Alone", etag: "0e5de5937bc1d1954f58e8c39f0f83c5ef960f4b", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/leave...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-25 04:55:44", updated_at: "2018-07-25 04:55:44", published_at: "2018-07-25 04:09:31">, #<Entry id: 543784, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/iphone-of-doom/", title: "iPhone of Doom", etag: "a4fdbd5626a4944532967b169882628df5a2b25c", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/iphon...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-23 07:40:22", updated_at: "2018-07-23 07:40:22", published_at: "2018-07-23 06:20:50">, #<Entry id: 543555, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/never-try-wolf/", title: "Never Try Wolf", etag: "046f5a51e0f0df75060da799fdd2c2ea97050ee6", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/never...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-20 05:25:39", updated_at: "2018-07-20 05:25:39", published_at: "2018-07-20 04:36:33">, #<Entry id: 543339, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/youve-got-fail/", title: "You’ve Got Fail", etag: "82f639c5251415da1dd4b9fa6d232cea77f0eb77", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/youve...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-18 06:17:43", updated_at: "2018-07-18 06:17:43", published_at: "2018-07-18 04:06:25">]

16 Jul 2018 - 02:53

13 Jul 2018 - 04:32

11 Jul 2018 - 07:09

09 Jul 2018 - 07:16

06 Jul 2018 - 05:59

04 Jul 2018 - 06:43

02 Jul 2018 - 07:48

29 Jun 2018 - 08:34

27 Jun 2018 - 06:05

27 Jun 2018 - 06:04

[#<Entry id: 543072, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/somethings-buggin...", title: "Something’s Bugging Me", etag: "a6cf4c4481c8bd83382caafb581945140c667229", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/somet...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-16 03:55:12", updated_at: "2018-07-16 03:55:12", published_at: "2018-07-16 02:53:38">, #<Entry id: 542855, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/all-in-a-slays-wo...", title: "All in a Slay’s Work", etag: "dc6d796a05c3e05ef1902d796566c5a2ed929144", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/all-i...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-13 05:52:44", updated_at: "2018-07-13 05:52:44", published_at: "2018-07-13 04:32:57">, #<Entry id: 542668, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/malpractice-makes...", title: "Malpractice Makes Perfect", etag: "f83e3136a30dbb977aec6022398a8f52a33b6ebd", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/malpr...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-11 07:32:45", updated_at: "2018-07-11 07:32:45", published_at: "2018-07-11 07:09:11">, #<Entry id: 542408, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/all-kidneying-asi...", title: "All Kidneying Aside", etag: "5f740b03847467a328c7e7cc3eae84d30577820d", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/all-k...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-09 08:27:35", updated_at: "2018-07-09 08:27:35", published_at: "2018-07-09 07:16:35">, #<Entry id: 542163, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/necessity-is-the-...", title: "Necessity is the Mother of Retention", etag: "e7b04e7acc7eb2745378c44a13d8d86af2d11402", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/neces...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-06 07:47:32", updated_at: "2018-07-06 07:47:32", published_at: "2018-07-06 05:59:27">, #<Entry id: 541965, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/my-game-is-mud/", title: "My Game is Mud", etag: "e6781fc5f546f1fe3f32111187e448acb73e93a4", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/my-ga...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-04 08:13:27", updated_at: "2018-07-04 08:13:27", published_at: "2018-07-04 06:43:06">, #<Entry id: 541749, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/rinse-and-defeat/", title: "Rinse and Defeat", etag: "ad196f4ddc8a884494d6118b7bb624178270380f", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/rinse...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-07-02 08:30:31", updated_at: "2018-07-02 08:30:31", published_at: "2018-07-02 07:48:15">, #<Entry id: 541532, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/the-fort-end-of-t...", title: "The Fort End of the Stick", etag: "2cc1ee4d8c6a318c5431c6b886e269212132acce", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/the-f...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-29 10:15:08", updated_at: "2018-06-29 10:15:08", published_at: "2018-06-29 08:34:41">, #<Entry id: 541266, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/putting-the-fart-...", title: "Putting the Fart Before the Horse", etag: "c577182bdab611bb28b7026b006e9edbc4124a14", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/putti...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-27 07:57:43", updated_at: "2018-06-27 07:57:43", published_at: "2018-06-27 06:05:31">, #<Entry id: 541267, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/roll-over-and-pla...", title: "Roll Over and Play Dead", etag: "b4a5dde8e3bae8fd890702c975b681f5ac84f1f2", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/roll-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-27 07:57:43", updated_at: "2018-06-27 07:57:43", published_at: "2018-06-27 06:04:53">]

22 Jun 2018 - 04:26

20 Jun 2018 - 06:18

18 Jun 2018 - 07:22

15 Jun 2018 - 07:14

13 Jun 2018 - 04:24

11 Jun 2018 - 06:08

08 Jun 2018 - 02:48

06 Jun 2018 - 05:19

06 Jun 2018 - 05:19

04 Jun 2018 - 06:58

[#<Entry id: 540709, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/like-shaking-cand...", title: "Like Shaking Candy from a Baby", etag: "8e47150815ef8a1dd86e8892526d198797f28fce", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/like-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-22 07:00:16", updated_at: "2018-06-22 07:00:16", published_at: "2018-06-22 04:26:54">, #<Entry id: 540462, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/for-christs-snake...", title: "For Christ’s Snake", etag: "561e1912a87c46b50e175b70229fa7c1ad6b45b2", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/for-c...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-20 09:12:26", updated_at: "2018-06-20 09:12:26", published_at: "2018-06-20 06:18:47">, #<Entry id: 540235, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/eye-dont-think-so...", title: "Eye Don’t Think So", etag: "f2d5a3d4fe027d9a47c63a8bceb696a6b08d0ce9", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/eye-d...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-18 09:10:10", updated_at: "2018-06-18 09:10:10", published_at: "2018-06-18 07:22:08">, #<Entry id: 540018, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/pride-comes-befor...", title: "Pride Comes Before the Call", etag: "b30dc4019fe381fed1f3216d04aa7983e88164f5", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/pride...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-15 09:30:15", updated_at: "2018-06-15 09:30:15", published_at: "2018-06-15 07:14:39">, #<Entry id: 539730, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/checkers-should-b...", title: "Checkers Should be Seen and Not Heard", etag: "edd3010c9c5b963a6ba712ae856afeeb2e3de308", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/check...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-13 04:51:10", updated_at: "2018-06-13 04:51:10", published_at: "2018-06-13 04:24:43">, #<Entry id: 539485, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/take-a-long-card-...", title: "Take a Long Card Look at Myself", etag: "19ed8e8fe70f94a84ea9bd210c0e7f9b0b0ce72f", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/take-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-11 08:20:09", updated_at: "2018-06-11 08:20:09", published_at: "2018-06-11 06:08:15">, #<Entry id: 539249, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/having-a-senior-m...", title: "Having a Senior Moment", etag: "88081bd4166b1fbcd0d7e5cc9662d8bd0e677b68", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/havin...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-08 05:12:50", updated_at: "2018-06-08 05:12:50", published_at: "2018-06-08 02:48:12">, #<Entry id: 539014, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/a-nude-awakening/", title: "A Nude Awakening", etag: "ef60b3fea7099b7616610dfc1942046833297807", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/a-nud...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-06 06:19:35", updated_at: "2018-06-06 06:19:35", published_at: "2018-06-06 05:19:00">, #<Entry id: 539015, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/a-nude-awakening/", title: "A Nude Awakening", etag: "ef60b3fea7099b7616610dfc1942046833297807", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/a-nud...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-06 06:19:35", updated_at: "2018-06-06 06:19:35", published_at: "2018-06-06 05:19:00">, #<Entry id: 538802, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/cant-see-the-fore...", title: "Can’t See the Forest for the Pleas", etag: "53a3087f2636414ed383a35597eaeca7ab962c5e", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/cant-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-04 09:05:19", updated_at: "2018-06-04 09:05:19", published_at: "2018-06-04 06:58:46">]

01 Jun 2018 - 05:16

30 May 2018 - 04:57

26 May 2018 - 17:38

25 May 2018 - 06:42

23 May 2018 - 06:15

21 May 2018 - 16:57

21 May 2018 - 15:29

18 May 2018 - 15:26

16 May 2018 - 15:26

14 May 2018 - 15:25

[#<Entry id: 538543, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/i-kid-you-snot/", title: "I Kid You Snot", etag: "bdd03dc072937b3c1f9ef9ccc9faf872ea53c4c6", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/i-kid...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-06-01 07:27:34", updated_at: "2018-06-01 07:27:34", published_at: "2018-06-01 05:16:26">, #<Entry id: 538291, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/sleeveless-in-sea...", title: "Sleeveless in Seattle", etag: "b7ebd3a3e41469ba7254ba466b5d666d02c040d1", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/sleev...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-30 05:43:30", updated_at: "2018-05-30 05:43:30", published_at: "2018-05-30 04:57:54">, #<Entry id: 537995, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/blog/taking-memorial-da...", title: "Taking Memorial Day Off", etag: "883cb4ccbd6515d85063e320276971eb9b8a9ccc", description: "<p>Between the sleep-deprivation and the stress of...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-26 18:30:09", updated_at: "2018-05-26 18:30:09", published_at: "2018-05-26 17:38:53">, #<Entry id: 537806, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/putting-my-money-...", title: "Putting My Money Where Your Mouth is", etag: "8f90a6ea9319facd54959dd86bab6da66a8da5c9", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/putti...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-25 07:07:12", updated_at: "2018-05-25 07:07:12", published_at: "2018-05-25 06:42:15">, #<Entry id: 537614, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/talking-your-ear-...", title: "Talking Your Ear Off", etag: "a1a0d096e730a66ad004b4d49eb704841b8b3433", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/talki...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-23 07:50:14", updated_at: "2018-05-23 07:50:14", published_at: "2018-05-23 06:15:28">, #<Entry id: 537422, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/blog/greetings-programs...", title: "Greetings, Programs", etag: "721dfdc1f48d2d7e598a752cab35475423f8570f", description: "<p>Hey, I&#8217;m back!</p>\n<p>Long story short: B...", image: "", hidden: false, created_at: "2018-05-21 18:55:12", updated_at: "2018-05-21 18:55:12", published_at: "2018-05-21 16:57:09">, #<Entry id: 537363, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/playing-fast-and-...", title: "Playing Fast and Deuce", etag: "0906c3efdf676db67acb1a47e668f118cf35d26b", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/playi...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-21 15:58:34", updated_at: "2018-05-21 15:58:34", published_at: "2018-05-21 15:29:10">, #<Entry id: 537364, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/burning-daylight/", title: "Burning Daylight", etag: "4460cddb358e7b62fd82487ea3fd160154f50791", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/burni...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-21 15:58:34", updated_at: "2018-05-21 15:58:34", published_at: "2018-05-18 15:26:47">, #<Entry id: 537365, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/the-chicken-and-t...", title: "The Chicken and the Leg", etag: "8cfed5e76eb44222a61fe8ca4adc88f3a3256d4a", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/the-c...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-21 15:58:34", updated_at: "2018-05-21 15:58:34", published_at: "2018-05-16 15:26:20">, #<Entry id: 537366, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/united-weed-stand...", title: "United Weed Stand", etag: "e3ffae4b881d659e15be35dbbe9846b02d4c4262", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/unite...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-21 15:58:34", updated_at: "2018-05-21 15:58:34", published_at: "2018-05-14 15:25:30">]

11 May 2018 - 05:00

09 May 2018 - 06:42

07 May 2018 - 06:33

04 May 2018 - 05:57

02 May 2018 - 05:00

30 Apr 2018 - 04:42

27 Apr 2018 - 05:00

23 Apr 2018 - 06:46

20 Apr 2018 - 06:41

18 Apr 2018 - 06:33

[#<Entry id: 537198, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/i-think-france-is...", title: "I Think France is Better – Part 3", etag: "cd54064c03090a45cdc815221d60e79f60f54006", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/i-thi...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-18 17:46:54", updated_at: "2018-05-18 17:46:54", published_at: "2018-05-11 05:00:37">, #<Entry id: 536154, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/i-think-france-is...", title: "I Think France is Better – Part 2", etag: "16237735832d055f1fc9f6c14c7a3d1628f8f174", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/i-thi...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-09 07:25:33", updated_at: "2018-05-09 07:25:33", published_at: "2018-05-09 06:42:41">, #<Entry id: 535905, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/i-think-france-is...", title: "I Think France is Better – Part 1", etag: "d0e7121634f5a8663bbe90be16798633550dd517", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/i-thi...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-07 06:40:16", updated_at: "2018-05-07 06:40:16", published_at: "2018-05-07 06:33:45">, #<Entry id: 535716, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/like-ships-that-c...", title: "Like Ships That Crash in the Night", etag: "c3187afa5755a9f421dbb7d5897401ddc5c0fd38", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/like-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-04 08:17:30", updated_at: "2018-05-04 08:17:30", published_at: "2018-05-04 05:57:40">, #<Entry id: 535441, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/feel-like-im-flag...", title: "Feel Like I’m Flagging Behind", etag: "8ead85e186d67d204c5acf48bc8f41ab6d0d84d7", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/feel-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-05-02 05:46:18", updated_at: "2018-05-02 05:46:18", published_at: "2018-05-02 05:00:47">, #<Entry id: 535196, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/they-really-dropp...", title: "They Really Dropped the Balls", etag: "4aed32ba91ff53e3eb87a2dcba8da6c7c3df767b", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/they-...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-04-30 06:27:59", updated_at: "2018-04-30 06:27:59", published_at: "2018-04-30 04:42:51">, #<Entry id: 534982, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/i-cant-seance-for...", title: "I Can’t Seance for Sure", etag: "da010db702426b94ef01db54f705ac7ef0d49cff", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/i-can...", image: "https://www.bugmartini.com/wp-content/uploads/2018...", hidden: false, created_at: "2018-04-27 06:09:59", updated_at: "2018-04-27 06:09:59", published_at: "2018-04-27 05:00:42">, #<Entry id: 534498, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/breath-of-fresh-a...", title: "Breath of Fresh Air", etag: "cc15a4085d4b826fb66cc34ceb28466db5782372", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/breat...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-23 08:47:50", updated_at: "2018-04-23 08:47:50", published_at: "2018-04-23 06:46:39">, #<Entry id: 534246, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/being-a-baby-is-a...", title: "Being a Baby Is Awesome – Part 3", etag: "754e3569987713705600f8b57c72e829bc8c292d", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/being...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-20 08:50:11", updated_at: "2018-04-20 08:50:11", published_at: "2018-04-20 06:41:52">, #<Entry id: 534013, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/being-a-baby-is-a...", title: "Being a Baby Is Awesome – Part 2", etag: "fd881abd3f9f52cd26adaff35dacb0f06acbfe3b", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/being...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-18 09:22:48", updated_at: "2018-04-18 09:22:48", published_at: "2018-04-18 06:33:41">]

16 Apr 2018 - 06:42

15 Apr 2018 - 20:46

13 Apr 2018 - 18:12

13 Apr 2018 - 05:30

13 Apr 2018 - 05:30

11 Apr 2018 - 02:46

11 Apr 2018 - 02:46

09 Apr 2018 - 02:21

09 Apr 2018 - 02:21

06 Apr 2018 - 06:06

[#<Entry id: 533765, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/being-a-baby-is-a...", title: "Being a Baby Is Awesome – Part 1", etag: "f5b4ebdddf7b862fa56bc88ea88d39248f1fb622", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/being...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-16 08:30:09", updated_at: "2018-04-16 08:30:09", published_at: "2018-04-16 06:42:19">, #<Entry id: 533728, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/weekend-teaser-3/", title: "Weekend Teaser", etag: "9290b2d99757b2c262bf0fc89b05576529aae092", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/weeke...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-15 23:34:34", updated_at: "2018-04-15 23:34:34", published_at: "2018-04-15 20:46:07">, #<Entry id: 533608, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/blog/a-beanie-for-my-bu...", title: "A Beanie for my Buggy", etag: "9d21829839783bdf2dc2ee65008f3c4b757c6fee", description: "<p>Been meaning to post about this for a while, bu...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 22:32:47", updated_at: "2018-04-13 22:32:47", published_at: "2018-04-13 18:12:24">, #<Entry id: 533536, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/hair-of-the-baby-w...", title: "Hair of the Baby Who Bit You", etag: "3ce84b9d286ff6c026f8a2d57151d4cabcf2022f", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/hair-o...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 06:35:20", updated_at: "2018-04-13 06:35:20", published_at: "2018-04-13 05:30:22">, #<Entry id: 533609, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/hair-of-the-baby-...", title: "Hair of the Baby Who Bit You", etag: "b6b2a79d46fa9c293d0b19e6ef078ac4d0a06cbe", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/hair-...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 22:32:47", updated_at: "2018-04-13 22:32:47", published_at: "2018-04-13 05:30:22">, #<Entry id: 533257, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/hell-on-wheel/", title: "Hell on Wheel", etag: "e370c964d6d8b9e87761a9bcfd15d3dc6f3383cb", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/hell-o...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-11 02:50:40", updated_at: "2018-04-11 02:50:40", published_at: "2018-04-11 02:46:00">, #<Entry id: 533610, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/hell-on-wheel/", title: "Hell on Wheel", etag: "bd5d16ec2e5774f20f6bf0e9498efb2e45e1a6a8", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/hell-...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 22:32:47", updated_at: "2018-04-13 22:32:47", published_at: "2018-04-11 02:46:00">, #<Entry id: 533611, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/toying-with-my-co...", title: "Toying with My Commotions", etag: "afbf075715d1a938a58e89aefc55fd8e9be292a9", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/toyin...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 22:32:47", updated_at: "2018-04-13 22:32:47", published_at: "2018-04-09 02:21:40">, #<Entry id: 532991, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/toying-with-my-com...", title: "Toying with My Commotions", etag: "5146900648c7001a7e00e5780151fb3db495481c", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/toying...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-09 04:10:18", updated_at: "2018-04-09 04:10:18", published_at: "2018-04-09 02:21:40">, #<Entry id: 532769, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/a-wee-problem/", title: "A Wee Problem", etag: "058cdb5071372a2528f6960cfa342227e1dd30cd", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/a-wee-...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-06 08:55:32", updated_at: "2018-04-06 08:55:32", published_at: "2018-04-06 06:06:58">]

06 Apr 2018 - 06:06

04 Apr 2018 - 05:46

04 Apr 2018 - 05:46

02 Apr 2018 - 07:16

02 Apr 2018 - 07:16

30 Mar 2018 - 05:10

30 Mar 2018 - 05:10

28 Mar 2018 - 06:46

28 Mar 2018 - 06:46

26 Mar 2018 - 06:54

[#<Entry id: 533612, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/a-wee-problem/", title: "A Wee Problem", etag: "ed518e30f7997c36ead2c79397e42c9ffe96698c", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/a-wee...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 22:32:47", updated_at: "2018-04-13 22:32:47", published_at: "2018-04-06 06:06:58">, #<Entry id: 533613, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/the-hand-that-gaw...", title: "The Hand That Gawks the Cradle", etag: "5f36bf03f9847f69ef35dade96d1193e663ef358", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/the-h...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 22:32:47", updated_at: "2018-04-13 22:32:47", published_at: "2018-04-04 05:46:33">, #<Entry id: 532472, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/the-hand-that-gawk...", title: "The Hand That Gawks the Cradle", etag: "8190d23257b8bab07e3040a2354a36b512d77644", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/the-ha...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-04 08:12:11", updated_at: "2018-04-04 08:12:11", published_at: "2018-04-04 05:46:33">, #<Entry id: 533614, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/adding-fool-to-th...", title: "Adding Fool to the Fire", etag: "550a7a039557d48da641d55a0e6af08697b922fb", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/addin...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 22:32:47", updated_at: "2018-04-13 22:32:47", published_at: "2018-04-02 07:16:50">, #<Entry id: 532205, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/adding-fool-to-the...", title: "Adding Fool to the Fire", etag: "386df21a606ae874811ddb200ae4fa104bfc1e50", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/adding...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-02 07:35:12", updated_at: "2018-04-02 07:35:12", published_at: "2018-04-02 07:16:50">, #<Entry id: 533615, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/the-taxman-cometh...", title: "The Taxman Cometh", etag: "2aaa206368fd4f7453bdb56dc04a116e75be12f8", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/the-t...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 22:32:47", updated_at: "2018-04-13 22:32:47", published_at: "2018-03-30 05:10:14">, #<Entry id: 531938, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/the-taxman-cometh/", title: "The Taxman Cometh", etag: "494ef2a5670dc2bdf187fea96f0aa57939b8fe38", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/the-ta...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-30 06:58:41", updated_at: "2018-03-30 06:58:41", published_at: "2018-03-30 05:10:14">, #<Entry id: 533616, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/catfished/", title: "Catfished", etag: "b22ee3fb25c5ec21a4d31dce5507f2fefa82a416", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/catfi...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 22:32:47", updated_at: "2018-04-13 22:32:47", published_at: "2018-03-28 06:46:53">, #<Entry id: 531685, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/catfished/", title: "Catfished", etag: "ee9585a68355e080a1a3ea5bfe5e794e8cc03b45", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/catfis...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-28 06:50:19", updated_at: "2018-03-28 06:50:19", published_at: "2018-03-28 06:46:53">, #<Entry id: 533617, blog_id: 1151, url: "https://www.bugmartini.com/comic/food-for-naught/", title: "Food for Naught", etag: "623c0ae524234a782d8487413e18ff362ec741ed", description: "<p><a href=\"https://www.bugmartini.com/comic/food-...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-04-13 22:32:47", updated_at: "2018-04-13 22:32:47", published_at: "2018-03-26 06:54:15">]

26 Mar 2018 - 06:54

23 Mar 2018 - 04:02

21 Mar 2018 - 03:26

19 Mar 2018 - 05:09

14 Mar 2018 - 05:14

12 Mar 2018 - 06:59

09 Mar 2018 - 07:57

07 Mar 2018 - 07:02

05 Mar 2018 - 08:16

02 Mar 2018 - 07:31

[#<Entry id: 531420, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/food-for-naught/", title: "Food for Naught", etag: "9fc290c1aed9120570f30fe2ccd643a1a6d136bc", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/food-f...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-26 07:56:59", updated_at: "2018-03-26 07:56:59", published_at: "2018-03-26 06:54:15">, #<Entry id: 531151, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/one-hand-squashes-...", title: "One Hand Squashes the Other", etag: "b62fa0cef593999dbbf1154e1a7f1a6129325b89", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/one-ha...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-23 06:20:22", updated_at: "2018-03-23 06:20:22", published_at: "2018-03-23 04:02:53">, #<Entry id: 530877, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/you-break-it-you-b...", title: "You Break It, You Birthed It", etag: "38f5c4f87371383e6c2f11233be14ff51f798f23", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/you-br...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-21 03:38:11", updated_at: "2018-03-21 03:38:11", published_at: "2018-03-21 03:26:19">, #<Entry id: 530593, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/another-day-older-...", title: "Another Day Older and Deeper in Death", etag: "2ced264d7a9357198d772ab069de9e9553e84ece", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/anothe...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-19 06:25:34", updated_at: "2018-03-19 06:25:34", published_at: "2018-03-19 05:09:51">, #<Entry id: 530118, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/go-from-ad-to-wors...", title: "Go From Ad to Worse", etag: "aa857cde7196de1c45f85fb485872cd41e0874f6", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/go-fro...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-14 06:15:59", updated_at: "2018-03-14 06:15:59", published_at: "2018-03-14 05:14:30">, #<Entry id: 529866, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/the-spy-who-confus...", title: "The Spy Who Confused Me", etag: "45f3f93216b281b2de1a7dbd55ab26637528ce46", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/the-sp...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-12 09:40:57", updated_at: "2018-03-12 09:40:57", published_at: "2018-03-12 06:59:43">, #<Entry id: 529622, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/quit-while-youre-a...", title: "Quit While You’re a Head", etag: "0a6d195e38ca255e99ee93d03717795be18a5b98", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/quit-w...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-09 09:51:17", updated_at: "2018-03-09 09:51:17", published_at: "2018-03-09 07:57:07">, #<Entry id: 529342, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/the-over-examined-...", title: "The Over-Examined Life Is Not Worth Living Either", etag: "674c770422444444fd7588df67373388a4510d31", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/the-ov...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-07 07:35:42", updated_at: "2018-03-07 07:35:42", published_at: "2018-03-07 07:02:02">, #<Entry id: 528966, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/three-sheets-to-th...", title: "Three Sheets to the Spin", etag: "71e3a4663bd7d840074713c72758ba54173759a5", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/three-...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-05 09:02:21", updated_at: "2018-03-05 09:02:21", published_at: "2018-03-05 08:16:56">, #<Entry id: 528737, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/best-laid-plans-of...", title: "Best Laid Plans of Ice and Men", etag: "560f4300b275c926bd2ab0cb8137f83126fce532", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/best-l...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-03-02 08:02:47", updated_at: "2018-03-02 08:02:47", published_at: "2018-03-02 07:31:32">]

28 Feb 2018 - 07:15

26 Feb 2018 - 08:55

23 Feb 2018 - 07:26

21 Feb 2018 - 06:50

19 Feb 2018 - 09:15

16 Feb 2018 - 07:19

14 Feb 2018 - 07:07

12 Feb 2018 - 08:47

09 Feb 2018 - 07:07

07 Feb 2018 - 18:44

[#<Entry id: 528455, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/lets-not-shirt-the...", title: "Let’s Not Shirt the Issue", etag: "d3c63faaf227964fc68978976333de9f7bf6c3ad", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/lets-n...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-28 08:02:50", updated_at: "2018-02-28 08:02:50", published_at: "2018-02-28 07:15:38">, #<Entry id: 528196, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/that-syncing-feeli...", title: "That Syncing Feeling", etag: "a51b3954c760b2f4912c5e84928d899e0e8fe109", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/that-s...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-26 09:15:10", updated_at: "2018-02-26 09:15:10", published_at: "2018-02-26 08:55:56">, #<Entry id: 527928, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/faux-papa/", title: "Faux Papa", etag: "c05d699bb4ad846e1c11f32761a0ef2e76d8886f", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/faux-p...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-23 08:42:26", updated_at: "2018-02-23 08:42:26", published_at: "2018-02-23 07:26:58">, #<Entry id: 527674, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/your-guess-is-as-g...", title: "Your Guess Is as Good as Mime", etag: "8cdfb4c595a35308ac5ef16ec1af442520e26e05", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/your-g...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-21 08:33:22", updated_at: "2018-02-21 08:33:22", published_at: "2018-02-21 06:50:43">, #<Entry id: 527427, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/a-case-of-mistinki...", title: "A Case of Mistinkin Identity", etag: "f83654ddd9b010fd77b64d78f59782bcda02269e", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/a-case...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-19 12:12:23", updated_at: "2018-02-19 12:12:23", published_at: "2018-02-19 09:15:10">, #<Entry id: 527164, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/when-alls-sled-and...", title: "When All’s Sled and Done", etag: "55082ac69a633066b8064bdbfcc24c11e8883a97", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/when-a...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-16 09:40:19", updated_at: "2018-02-16 09:40:19", published_at: "2018-02-16 07:19:10">, #<Entry id: 526896, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/medaling-in-foreig...", title: "Medaling in Foreign Affairs", etag: "e5c9284e96020120323c531296a6a694ac1b2a90", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/medali...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-14 08:09:58", updated_at: "2018-02-14 08:09:58", published_at: "2018-02-14 07:07:15">, #<Entry id: 526620, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/let-the-lames-begi...", title: "Let the Lames Begin", etag: "fc9b11ab56cf65c815dbc73be0160f389f09ae7a", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/let-th...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-12 11:00:09", updated_at: "2018-02-12 11:00:09", published_at: "2018-02-12 08:47:05">, #<Entry id: 526374, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/left-holding-the-b...", title: "Left Holding the Baby", etag: "de301423f8466c961a04a8ab760d7b6665189c03", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/left-h...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-09 07:17:20", updated_at: "2018-02-09 07:17:20", published_at: "2018-02-09 07:07:10">, #<Entry id: 526211, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/super-brawl-sunday...", title: "Super Brawl Sunday", etag: "2347a57b127319667176c82fc29d5bcbc9d931d8", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/super-...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-07 19:55:28", updated_at: "2018-02-07 19:55:28", published_at: "2018-02-07 18:44:36">]

06 Feb 2018 - 05:19

02 Feb 2018 - 08:43

31 Jan 2018 - 08:12

29 Jan 2018 - 07:04

26 Jan 2018 - 07:48

24 Jan 2018 - 06:42

22 Jan 2018 - 06:57

19 Jan 2018 - 06:32

17 Jan 2018 - 05:51

15 Jan 2018 - 06:52

[#<Entry id: 526011, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/blown-out-of-propo...", title: "Blown Out of Proportion", etag: "c395285f4d5c01b1654e55d734416c1a6a5105aa", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/blown-...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-06 08:24:54", updated_at: "2018-02-06 08:24:54", published_at: "2018-02-06 05:19:41">, #<Entry id: 525671, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/short-tempered/", title: "Short Tempered", etag: "1dd040299f79de7e49c8b5d9b8de7693ba31186c", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/short-...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-02-02 08:45:11", updated_at: "2018-02-02 08:45:11", published_at: "2018-02-02 08:43:02">, #<Entry id: 525440, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/up-spit-creek-with...", title: "Up Spit Creek Without a Paddle", etag: "273ee7f2afbcc831b5736f4e4104a44e62b03759", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/up-spi...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-31 11:20:08", updated_at: "2018-01-31 11:20:08", published_at: "2018-01-31 08:12:58">, #<Entry id: 525126, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/chip-off-the-old-b...", title: "Chip Off the Old Blockhead", etag: "078a9e9e493ee5fc8cf0e62dd399303711dde8ed", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/chip-o...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-29 09:26:05", updated_at: "2018-01-29 09:26:05", published_at: "2018-01-29 07:04:31">, #<Entry id: 524796, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/mayes/", title: "MaYes", etag: "0270cc3965f9ffaa65d76b14e5ae375dc718b7a3", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/mayes/...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-26 10:35:12", updated_at: "2018-01-26 10:35:12", published_at: "2018-01-26 07:48:25">, #<Entry id: 524486, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/child-of-the-corn/", title: "Child of the Corn", etag: "49af5f06fc2cf7586fdf0b3b115219693bf1cfe6", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/child-...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-24 07:50:35", updated_at: "2018-01-24 07:50:35", published_at: "2018-01-24 06:42:27">, #<Entry id: 524233, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/beer-and-loathing/", title: "Beer and Loathing", etag: "f4e7ee956f031ecbd2d19988519eeeeddce45697", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/beer-a...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-22 10:01:58", updated_at: "2018-01-22 10:01:58", published_at: "2018-01-22 06:57:30">, #<Entry id: 523094, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/unseen-by-the-nake...", title: "Unseen by the Naked Eye", etag: "a0936a65c8fd4df9183d617a119c2a62e04d4ab6", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/unseen...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-19 08:40:41", updated_at: "2018-01-19 08:40:41", published_at: "2018-01-19 06:32:52">, #<Entry id: 522817, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/the-chide-of-frank...", title: "The Chide of Frankenstein", etag: "58f0af1a78c8d182230e3c811087042ba3de8343", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/the-ch...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-17 07:27:38", updated_at: "2018-01-17 07:27:38", published_at: "2018-01-17 05:51:10">, #<Entry id: 522593, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/my-fit-personality...", title: "My Fit Personality", etag: "0a90fbd09ab672a92cddbb661a83b2a1e72c24bb", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/my-fit...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-15 09:00:49", updated_at: "2018-01-15 09:00:49", published_at: "2018-01-15 06:52:29">]

12 Jan 2018 - 05:37

10 Jan 2018 - 06:23

08 Jan 2018 - 08:43

05 Jan 2018 - 06:02

03 Jan 2018 - 08:10

01 Jan 2018 - 07:48

29 Dec 2017 - 08:47

27 Dec 2017 - 09:08

25 Dec 2017 - 14:26

23 Dec 2017 - 18:45

[#<Entry id: 522308, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/irking-from-home/", title: "Irking from Home", etag: "c043293a00aa099b37798eb1a8873cf6217873e7", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/irking...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-12 05:42:38", updated_at: "2018-01-12 05:42:38", published_at: "2018-01-12 05:37:09">, #<Entry id: 522095, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/separation-of-chur...", title: "Separation of Church and Estate", etag: "54eedff3c418704122a9264403bf3b54d1174163", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/separa...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-10 08:54:27", updated_at: "2018-01-10 08:54:27", published_at: "2018-01-10 06:23:10">, #<Entry id: 521785, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/sleep-like-a-baby/", title: "Sleep Like a Baby", etag: "d8b7d736a9e06e3b9304946d42cc920ef300ba08", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/sleep-...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-08 11:37:58", updated_at: "2018-01-08 11:37:58", published_at: "2018-01-08 08:43:02">, #<Entry id: 521556, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/im-just-tolkien-sm...", title: "I’m Just Tolkien Smack", etag: "fcf057b2668820a076e659f04bc821712fadb171", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/im-jus...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-05 08:45:25", updated_at: "2018-01-05 08:45:25", published_at: "2018-01-05 06:02:24">, #<Entry id: 521307, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/have-your-bake-and...", title: "Have Your Bake and Eat It Too", etag: "74cae144719e6f1ff6e1c7f2ccccfcb8cbe6f896", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/have-y...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-03 09:35:16", updated_at: "2018-01-03 09:35:16", published_at: "2018-01-03 08:10:36">, #<Entry id: 521098, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/deal-of-the-centur...", title: "Deal of the Century", etag: "5c367b58c8c147323fee284206a63ae0a6c66db0", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/deal-o...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2018-01-01 11:30:20", updated_at: "2018-01-01 11:30:20", published_at: "2018-01-01 07:48:25">, #<Entry id: 520870, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/burn-at-the-steak/", title: "Burn at the Steak", etag: "f2a9047f138b1225ce865075faf244c3c70a8e86", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/burn-a...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-29 10:44:07", updated_at: "2017-12-29 10:44:07", published_at: "2017-12-29 08:47:55">, #<Entry id: 520667, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/wreck-the-halls/", title: "Wreck the Halls", etag: "eceaf419ccc1d18a11f10a8a7310b0291d6802d1", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/wreck-...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-27 09:20:27", updated_at: "2017-12-27 09:20:27", published_at: "2017-12-27 09:08:44">, #<Entry id: 520571, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/blog/no-strip-today/", title: "No Strip Today", etag: "1bdda4de890e68177e9d89c8344bab9b85ded958", description: "<p>Gonna take Christmas off, but there IS a free P...", image: "", hidden: false, created_at: "2017-12-25 17:40:41", updated_at: "2017-12-25 17:40:41", published_at: "2017-12-25 14:26:10">, #<Entry id: 520384, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/another-free-patre...", title: "Another Free Patreon Comic!", etag: "cc44a12984eb7eb578e6410678247d6874b5e1f2", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/anothe...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-23 21:37:18", updated_at: "2017-12-23 21:37:18", published_at: "2017-12-23 18:45:36">]

22 Dec 2017 - 08:42

20 Dec 2017 - 07:16

18 Dec 2017 - 08:05

15 Dec 2017 - 06:00

13 Dec 2017 - 07:06

11 Dec 2017 - 06:00

08 Dec 2017 - 07:50

06 Dec 2017 - 06:00

04 Dec 2017 - 06:40

01 Dec 2017 - 07:20

[#<Entry id: 520290, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/broaching-the-subj...", title: "Broaching the Subject of Broaching", etag: "a8f2385d004a12092fb5690a52f22fb70d0f3f97", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/broach...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-22 11:40:12", updated_at: "2017-12-22 11:40:12", published_at: "2017-12-22 08:42:05">, #<Entry id: 520033, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/not-getting-the-li...", title: "Not Getting the Lion’s Share", etag: "2848a554972a22fee9732c8df6b72dd1f2b0846a", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/not-ge...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-20 10:13:12", updated_at: "2017-12-20 10:13:12", published_at: "2017-12-20 07:16:42">, #<Entry id: 519753, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/food-for-fraught/", title: "Food for Fraught", etag: "22d3febc7d84246dd7b81700fa71f4244116a820", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/food-f...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-18 08:15:24", updated_at: "2017-12-18 08:15:24", published_at: "2017-12-18 08:05:15">, #<Entry id: 519515, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/adding-injury-to-i...", title: "Adding Injury to Insult", etag: "412a1125ec2cde27dd2c7fd587f742e3c9c86728", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/adding...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-15 09:05:37", updated_at: "2017-12-15 09:05:37", published_at: "2017-12-15 06:00:27">, #<Entry id: 519244, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/no-time-like-the-p...", title: "No Time Like the Presents", etag: "9059202846ccac593a3b98705e63f2223b9324f9", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/no-tim...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-13 08:00:43", updated_at: "2017-12-13 08:00:43", published_at: "2017-12-13 07:06:10">, #<Entry id: 518992, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/photosyn-thesis/", title: "Photosyn Thesis", etag: "4ec7863d3ef174a10a621d259074001eca7665b5", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/photos...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-11 09:50:14", updated_at: "2017-12-11 09:50:14", published_at: "2017-12-11 06:00:24">, #<Entry id: 518641, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/sick-and-tired-of-...", title: "Sick and Tired of Being Sick and Tired – Part 3", etag: "28598778a2bdfcae2eb5b8b5925e9c8c7ea39707", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/sick-a...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-08 11:07:57", updated_at: "2017-12-08 11:07:57", published_at: "2017-12-08 07:50:16">, #<Entry id: 518266, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/sick-and-tired-of-...", title: "Sick and Tired of Being Sick and Tired – Part 2", etag: "130b2c6da18a07eece6e4c6930cfc43781ca4ad6", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/sick-a...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-06 08:45:14", updated_at: "2017-12-06 08:45:14", published_at: "2017-12-06 06:00:08">, #<Entry id: 517886, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/sick-and-tired-of-...", title: "Sick and Tired of Being Sick and Tired – Part 1", etag: "b0313c3b15cc0c02fb93e762a0a5ab07e0df5c85", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/sick-a...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-04 06:44:09", updated_at: "2017-12-04 06:44:09", published_at: "2017-12-04 06:40:22">, #<Entry id: 517639, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/ugly-as-kin/", title: "Ugly as Kin", etag: "d9f03c3cac90b762af574083ddf859a6bd918ef6", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/ugly-a...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-12-01 08:42:34", updated_at: "2017-12-01 08:42:34", published_at: "2017-12-01 07:20:24">]

29 Nov 2017 - 06:40

27 Nov 2017 - 07:58

24 Nov 2017 - 09:23

22 Nov 2017 - 08:13

20 Nov 2017 - 07:36

17 Nov 2017 - 09:08

15 Nov 2017 - 08:34

13 Nov 2017 - 09:34

10 Nov 2017 - 07:06

08 Nov 2017 - 07:37

[#<Entry id: 517034, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/toasty-as-hell/", title: "Toasty as Hell", etag: "cbee37c96d7776fc2930acf647112c8c5fe70828", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/toasty...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-29 10:37:42", updated_at: "2017-11-29 10:37:42", published_at: "2017-11-29 06:40:42">, #<Entry id: 516848, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/a-bugs-strife/", title: "A Bug’s Strife", etag: "7c78d33d10308ac2e566fc90878f933ff4d430d0", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/a-bugs...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-27 10:32:36", updated_at: "2017-11-27 10:32:36", published_at: "2017-11-27 07:58:02">, #<Entry id: 516659, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/cordial-crushing/", title: "Cordial Crushing", etag: "650cbf9cc7dc3f68d49d5f88c9392ad38eb167af", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/cordia...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-24 10:32:45", updated_at: "2017-11-24 10:32:45", published_at: "2017-11-24 09:23:59">, #<Entry id: 516404, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/not-what-theyre-cr...", title: "Not What They’re Cracked up to Be", etag: "678e85561f34f66f7fb4862995c1e0859a834933", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/not-wh...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-22 10:50:24", updated_at: "2017-11-22 10:50:24", published_at: "2017-11-22 08:13:54">, #<Entry id: 516206, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/shot-down-in-lames...", title: "Shot Down in Lames", etag: "d4cb9bad5438bc66c9cf236a0f45121385bdf3ab", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/shot-d...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-20 08:52:25", updated_at: "2017-11-20 08:52:25", published_at: "2017-11-20 07:36:49">, #<Entry id: 516027, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/hosting-your-own-o...", title: "Hosting Your Own Orgy – Part 3", etag: "031009e2a9e22b1d2c8fdbb4fac9c47a646b6ebd", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/hostin...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-17 10:49:32", updated_at: "2017-11-17 10:49:32", published_at: "2017-11-17 09:08:06">, #<Entry id: 515749, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/hosting-your-own-o...", title: "Hosting Your Own Orgy – Part 2", etag: "5accb30801decf972e4011a3dbb1b973acc8f22c", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/hostin...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-15 09:07:08", updated_at: "2017-11-15 09:07:08", published_at: "2017-11-15 08:34:38">, #<Entry id: 515526, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/hosting-your-own-o...", title: "Hosting Your Own Orgy – Part 1", etag: "659013437f83a6260598a5fe477b2a62207815f4", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/hostin...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-13 11:42:31", updated_at: "2017-11-13 11:42:31", published_at: "2017-11-13 09:34:28">, #<Entry id: 515243, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/selling-myself-sho...", title: "Selling Myself Short", etag: "4b7ecf00459be8ea00d94dbc6432992230b2cf22", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/sellin...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-10 08:03:32", updated_at: "2017-11-10 08:03:32", published_at: "2017-11-10 07:06:55">, #<Entry id: 514887, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/lying-through-my-t...", title: "Lying Through My Teeth", etag: "d2c9541f39340050e59d5f98fa0b76c15087c36e", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/lying-...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-08 07:41:51", updated_at: "2017-11-08 07:41:51", published_at: "2017-11-08 07:37:58">]

06 Nov 2017 - 08:40

03 Nov 2017 - 07:09

01 Nov 2017 - 05:00

30 Oct 2017 - 07:15

27 Oct 2017 - 06:09

25 Oct 2017 - 06:40

23 Oct 2017 - 07:17

20 Oct 2017 - 04:52

18 Oct 2017 - 07:05

16 Oct 2017 - 07:40

[#<Entry id: 514669, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/like-taking-coffee...", title: "Like Taking Coffee for a Baby", etag: "e88094f4e495f3e2399ee8c60ae2453fe89a230b", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/like-t...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-06 11:29:33", updated_at: "2017-11-06 11:29:33", published_at: "2017-11-06 08:40:25">, #<Entry id: 514389, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/fair-and-scare/", title: "Fair and Scare", etag: "db28ec1a324e2c1f5a1da629de1ba485014ce8a1", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/fair-a...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-03 11:07:34", updated_at: "2017-11-03 11:07:34", published_at: "2017-11-03 07:09:35">, #<Entry id: 514097, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/so-quiet-you-could...", title: "So Quiet You Could Hear a Pinhead Drop", etag: "e8063996c77c7921cd6ee8b9d33a29571e90f91d", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/so-qui...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-11-01 05:45:18", updated_at: "2017-11-01 05:45:18", published_at: "2017-11-01 05:00:37">, #<Entry id: 513835, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/baby-doomer/", title: "Baby Doomer", etag: "f2a638fc80a18cdfdebf17ab06ccd31c2f70527e", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/baby-d...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-30 10:00:21", updated_at: "2017-10-30 10:00:21", published_at: "2017-10-30 07:15:46">, #<Entry id: 513536, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/now-hair-me-out/", title: "Now Hair Me Out", etag: "e5947326c9b90483ae6520e9a694158af5324ce2", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/now-ha...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-27 06:11:23", updated_at: "2017-10-27 06:11:23", published_at: "2017-10-27 06:09:21">, #<Entry id: 513291, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/killer-cereal/", title: "Killer Cereal", etag: "7a1425f289d825f14dd547845a96115e7dd87f39", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/killer...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-25 08:40:49", updated_at: "2017-10-25 08:40:49", published_at: "2017-10-25 06:40:47">, #<Entry id: 513000, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/a-bridge-not-far-e...", title: "A Bridge Not Far Enough", etag: "d70cea35b2387b54c6bae9bd712250574b94adac", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/a-brid...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-23 08:26:40", updated_at: "2017-10-23 08:26:40", published_at: "2017-10-23 07:17:13">, #<Entry id: 512762, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/feeling-like-the-b...", title: "Feeling Like the Butt of the Joke", etag: "42838e7a1637b42ee4e83d6c0f7d2f0c0efbd525", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/feelin...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-20 07:28:08", updated_at: "2017-10-20 07:28:08", published_at: "2017-10-20 04:52:40">, #<Entry id: 512478, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/it-really-pushes-m...", title: "It Really Pushes My Buttons", etag: "1005e04a2e2f07f95354bebf2f6dc2f305ace2c2", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/it-rea...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-18 07:35:26", updated_at: "2017-10-18 07:35:26", published_at: "2017-10-18 07:05:43">, #<Entry id: 512193, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/necessity-is-the-m...", title: "Necessity Is the Mother of Conception", etag: "83169f1f72df2239def796f3b4f8e3e47cb6ebc7", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/necess...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-16 08:25:16", updated_at: "2017-10-16 08:25:16", published_at: "2017-10-16 07:40:18">]

15 Oct 2017 - 21:23

11 Oct 2017 - 04:18

09 Oct 2017 - 05:00

06 Oct 2017 - 05:00

04 Oct 2017 - 04:19

02 Oct 2017 - 06:14

29 Sep 2017 - 05:22

27 Sep 2017 - 05:30

25 Sep 2017 - 06:28

22 Sep 2017 - 05:00

[#<Entry id: 512153, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/blog/better-baby-pic/", title: "Better Baby Pic", etag: "fe4004a9f9cd92fbaeb3987e5e32ddc3edab96d4", description: "<p>Howdy, all!</p>\n<p>I just wanted to say thank y...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-16 00:20:19", updated_at: "2017-10-16 00:20:19", published_at: "2017-10-15 21:23:49">, #<Entry id: 511633, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/blog/were-experiencing-a...", title: "We’re Experiencing Adorable Difficulties", etag: "be587b119d760e92d389856dca7497caa7cecfea", description: "<p><img class=\"aligncenter size-large wp-image-904...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-11 06:37:25", updated_at: "2017-10-11 06:37:25", published_at: "2017-10-11 04:18:00">, #<Entry id: 511356, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/not-safe-for-work/", title: "Not Safe for Work", etag: "e18177b06cc89e66ad4d4910671eff61449d9b12", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/not-sa...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-09 07:12:52", updated_at: "2017-10-09 07:12:52", published_at: "2017-10-09 05:00:56">, #<Entry id: 511071, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/bot-of-the-morning...", title: "Bot of the Morning to You", etag: "b8e9a0d2b62b0190fb343aa86f0d5547ba5c5258", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/bot-of...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-06 05:37:26", updated_at: "2017-10-06 05:37:26", published_at: "2017-10-06 05:00:55">, #<Entry id: 510797, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/all-work-and-no-pa...", title: "All Work and No Pants", etag: "72deff9f4f09f4d3026fe54dd647d9e7e7f7d3a9", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/all-wo...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-04 06:05:17", updated_at: "2017-10-04 06:05:17", published_at: "2017-10-04 04:19:50">, #<Entry id: 510506, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/till-death-do-you-...", title: "Till Death Do You Fart", etag: "26fde3c760bfed4096097178359ae0ad487de174", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/till-d...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-10-02 08:15:12", updated_at: "2017-10-02 08:15:12", published_at: "2017-10-02 06:14:03">, #<Entry id: 510189, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/thats-how-the-cook...", title: "That’s How the Cookie Dumbbells", etag: "7242e790273ba87844b66234ed05347481255455", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/thats-...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-29 07:14:44", updated_at: "2017-09-29 07:14:44", published_at: "2017-09-29 05:22:15">, #<Entry id: 509944, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/my-plea-deal/", title: "My Plea Deal", etag: "9e4665378c6b2793d4d478917fd1bdc2f0d01ce3", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/my-ple...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-27 06:24:56", updated_at: "2017-09-27 06:24:56", published_at: "2017-09-27 05:30:48">, #<Entry id: 509686, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/a-double-veged-swo...", title: "A Double-Veged Sword", etag: "0d8fe892cd719398352ed70b299aba4e4ca60919", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/a-doub...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-25 06:50:32", updated_at: "2017-09-25 06:50:32", published_at: "2017-09-25 06:28:38">, #<Entry id: 509454, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/take-out-the-thras...", title: "Take Out the Thrash", etag: "ecedd9bfda35f955f407c82457d972305892fd53", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/take-o...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-22 07:02:44", updated_at: "2017-09-22 07:02:44", published_at: "2017-09-22 05:00:23">]

20 Sep 2017 - 05:00

18 Sep 2017 - 08:46

15 Sep 2017 - 05:00

13 Sep 2017 - 04:42

11 Sep 2017 - 07:14

08 Sep 2017 - 05:00

06 Sep 2017 - 05:03

04 Sep 2017 - 06:23

01 Sep 2017 - 06:57

30 Aug 2017 - 05:00

[#<Entry id: 509174, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/kool-babies/", title: "Kool Babies", etag: "9cac3a104a87c41b43ac9050beb4ca3eeb64c035", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/kool-b...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-20 05:27:37", updated_at: "2017-09-20 05:27:37", published_at: "2017-09-20 05:00:13">, #<Entry id: 507985, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/thats-music-to-my-...", title: "That’s Music to My Beers", etag: "d01cb92f0b587744ce2e46c9ad0d409a24bd591c", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/thats-...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-18 10:00:55", updated_at: "2017-09-18 10:00:55", published_at: "2017-09-18 08:46:39">, #<Entry id: 507660, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/speech-in-head-ime...", title: "Speech In-Head-iment", etag: "9bd9bcb1ff18b004e977743852bb5f17e1022ee7", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/speech...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-15 05:01:25", updated_at: "2017-09-15 05:01:25", published_at: "2017-09-15 05:00:46">, #<Entry id: 507427, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/paging-doctor-dude...", title: "Paging Doctor Dude-Bro", etag: "23bca36ff34c6c39580b67aad03c5d7f41b1b123", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/paging...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-13 07:15:45", updated_at: "2017-09-13 07:15:45", published_at: "2017-09-13 04:42:14">, #<Entry id: 507205, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/long-arm-of-the-fl...", title: "Long Arm of the Flaw", etag: "b7a6e4cc7908cf29742b1b002ad5b034418ebcf2", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/long-a...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-11 07:56:58", updated_at: "2017-09-11 07:56:58", published_at: "2017-09-11 07:14:46">, #<Entry id: 506977, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/ill-be-an-uncles-m...", title: "I’ll be an Uncle’s Monkey", etag: "bf59a138ae93f71d58975de05948372d0343a0d7", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/ill-be...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-08 07:00:11", updated_at: "2017-09-08 07:00:11", published_at: "2017-09-08 05:00:50">, #<Entry id: 506755, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/that-whine-of-the-...", title: "That Whine of the Month", etag: "48bbcf2ce0768effffb6eaa1d5593abb6becc50b", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/that-w...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-06 05:33:08", updated_at: "2017-09-06 05:33:08", published_at: "2017-09-06 05:03:22">, #<Entry id: 506536, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/grand-lunacy/", title: "Grand Lunacy", etag: "d0ead14006cc546ae3dc12a2eb2a702867b4d1c4", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/grand-...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-04 09:49:41", updated_at: "2017-09-04 09:49:41", published_at: "2017-09-04 06:23:50">, #<Entry id: 506262, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/imitation-is-the-h...", title: "Imitation is the Highest Form of Foolery", etag: "96dcccc7c1ece95034f1ca202e53ecf5689d4000", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/imitat...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-09-01 08:02:35", updated_at: "2017-09-01 08:02:35", published_at: "2017-09-01 06:57:04">, #<Entry id: 506041, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/the-cybernetic-sof...", title: "The Cybernetic Sofa", etag: "741918e247e0038f34e89a48332f0c4ccdbf48a3", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/the-cy...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-08-30 05:55:54", updated_at: "2017-08-30 05:55:54", published_at: "2017-08-30 05:00:18">]

28 Aug 2017 - 10:10

25 Aug 2017 - 05:13

23 Aug 2017 - 05:00

21 Aug 2017 - 06:43

18 Aug 2017 - 05:00

16 Aug 2017 - 05:25

14 Aug 2017 - 06:20

11 Aug 2017 - 06:33

09 Aug 2017 - 04:25

07 Aug 2017 - 04:54

[#<Entry id: 505825, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/after-i-bot-the-fa...", title: "After I Bot the Farm", etag: "f941d9fd554e698c2be2ffef60b4d60d08a89fb3", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/after-...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-08-28 12:45:17", updated_at: "2017-08-28 12:45:17", published_at: "2017-08-28 10:10:23">, #<Entry id: 505572, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/a-see-change/", title: "A See Change", etag: "7f17c4b2948c4fbab77c4d246314dfb0a31f9410", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/a-see-...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-08-25 07:14:41", updated_at: "2017-08-25 07:14:41", published_at: "2017-08-25 05:13:24">, #<Entry id: 505283, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/total-eclipse-of-t...", title: "Total Eclipse of the Art", etag: "a3c89ac4151b2ac1286da932b601e758e848c6e6", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/total-...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-08-23 07:15:55", updated_at: "2017-08-23 07:15:55", published_at: "2017-08-23 05:00:27">, #<Entry id: 505077, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/things-take-a-turn...", title: "Things Take a Turnip for the Worse", etag: "2c5ec0b99fce0b71c733415cb44b84fecbf4c405", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/things...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-08-21 08:55:24", updated_at: "2017-08-21 08:55:24", published_at: "2017-08-21 06:43:36">, #<Entry id: 504837, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/do-not/", title: "Do Not", etag: "e90261168df7765244aba045747caa4ce49b5a3d", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/do-not...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-08-18 05:55:23", updated_at: "2017-08-18 05:55:23", published_at: "2017-08-18 05:00:55">, #<Entry id: 504598, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/the-great-out-snor...", title: "The Great Out-Snores", etag: "dc48d301ca9c71f19b7132528c35c214ca31177b", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/the-gr...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-08-16 06:15:34", updated_at: "2017-08-16 06:15:34", published_at: "2017-08-16 05:25:25">, #<Entry id: 504403, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/a-jury-of-my-beers...", title: "A Jury of My Beers", etag: "a17976508839fcb1c38d99b015cd3f0ab7bb5204", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/a-jury...", image: "http://i1.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-08-14 08:45:39", updated_at: "2017-08-14 08:45:39", published_at: "2017-08-14 06:20:28">, #<Entry id: 504214, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/dude-la/", title: "Dude-La", etag: "488a97270935e1d9a0c491e3b8565a9b75abab77", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/dude-l...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-08-11 07:50:11", updated_at: "2017-08-11 07:50:11", published_at: "2017-08-11 06:33:56">, #<Entry id: 503985, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/fink-outside-the-b...", title: "Fink Outside the Box", etag: "ada1d2dc94584daa62f63a333c010233edc4300c", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/fink-o...", image: "http://i0.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-08-09 05:45:18", updated_at: "2017-08-09 05:45:18", published_at: "2017-08-09 04:25:18">, #<Entry id: 503767, blog_id: 1151, url: "http://www.bugmartini.com/comic/no-feign-no-gain/", title: "No Feign, No Gain", etag: "973edf4b5464deceec152023e720acbd582a55d4", description: "<p><a href=\"http://www.bugmartini.com/comic/no-fei...", image: "http://i2.wp.com/www.bugmartini.com/wp-content/upl...", hidden: false, created_at: "2017-08-07 06:51:08", updated_at: "2017-08-07 06:51:08", published_at: "2017-08-07 04:54:53">]

Bug Martini

parAdam Huber | 4 abonnés | Ajouté le 12 May 2011
http://www.bugmartini.com/

Description

Pas encore de description

Catégories

HumourWebcomics

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?